strijd

OOSTERWOLDE -  Op 25 september is het boek‘Strijd de goede strijd des geloofs, portret van ds. Jan van Amstel’' verschenen.  Dit boek gaat over de oud- predikant Jan van Amstel die van 1923 tot 1931 dominee was in Oosterwolde. Het boek is geschreven door Eveline van Amstel.

Samenvatting

Jan van Amstel werd geboren in 1885 in Huizen. Net zoals zijn vader Bart van Amstel werd hij aanvankelijk handelaar in kaas. Na zijn bekering voelde hij zich echter geroepen om dominee te worden. Met alleen lagere school begon hij op latere leeftijd aan het gymnasium in Kampen. Daarna ging hij theologie studeren in Utrecht. Vervolgens diende hij negen gemeentes voornamelijk rond de voormalige Zuiderzee in het Gooi en op de Veluwe. Ook was hij actief bij de Gereformeerde Zendingsbond.


Het boek ‘Strijd de goede strijd des geloofs, portret van ds. Jan van Amstel’ geeft een inkijk in het leven van Jan van Amstel, maar geeft ook een historisch overzicht van de gemeente Huizen en van de kerkelijke gemeentes die hij diende. Wat voor preken schreef hij en tot welke richting behoorde hij? Ook komt het familieleven met alle hoogte- en dieptepunten aan bod. Jan van Amstel maakte de twee wereldoorlogen mee, de Spaanse griep, de crisis in de jaren ‘30. Bij dit alles hield hij aan een ding vast: zijn geloof.

Over de auteur

Eveline van Amstel werd in 1969 geboren in Delft. Ze studeerde Nederlands en geschiedenis aan de Lerarenopleiding te Rotterdam waar zij in 1994 haar bevoegdheid voor beide vakken behaalde. Vervolgens gaf ze op diverse middelbare scholen les. Vanaf 2015 begon zij een eigen taalschool en in 2016 behaalde zij aan de Vrije Universiteit Amsterdam haar certificaat Nederlands als tweede taal. Ze geeft tegenwoordig Nederlands aan expats en andere nieuwkomers en verzorgt ook inburgeringscursussen en cursussen oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt. Daarnaast houdt ze zich bezig met muzikale vorming en geeft ze pianolessen aan kinderen en volwassenen. Ze heeft een protestantse achtergrond en is kerkelijk meelevend.

Lees hier alvast een stuk uit het boek van Eveline Van Amstel

Daarop werd een complot door voorstanders van de Afscheiding gesmeed om de kerkenraadslieden die voor Slothouwer waren, na de zondagsdienst te lijf te gaan. Deze kerkenraadslieden moesten worden ontzet. Tijmen Visser moest bijvoorbeeld door zijn ouders worden thuisgebracht om erger te voorkomen. Daarmee was de rust nog niet weergekeerd. Op een andere zondag deden ze een dreigbrief in de collectezak met de mededeling dat de Huizer molen en botters van de tegenpartij in brand zouden worden gestoken. Daarover staat in de aantekeningen van Jacob Prins:

‘Daar was op een rustdag een briefte in de kirksak geleijd waar van de inhoud deze was om huijzer moolen en schuiten in brant te steken.’

Ook tekenden 40 mensen een protestbrief tegen de komst van de predikant. Het ging uiteindelijk om een kleine minderheid die de opstand organiseerde tegen het gezag van meerderheid in de kerkenraad.

De politie uit Amsterdam moest eraan te pas komen om onderzoek te doen naar de zaak. Enkele mensen werden opgepakt en verhoord.

Jacob Prins schrijft:

‘Daar kwam de polisse van amsterdam aan te pas om dat uijt te vinden. Was dat geburt wat zou dat slegte gevolgen gehat hebben voor die mensen.’

Wegens alle oproer op die “rustdag” werd een ouder echtpaar dat de brief had ondertekend, bezocht door de heer Hooft Graafland, officier van justitie in Amsterdam die de gemoederen kwam sussen. Iedereen was onder de indruk van het bezoek van zo’n hooggeplaatst persoon en men sprak er vol ontzag over.

De mensen in het dorp waren erg gelovig, maar men wilde ook vooral een bepaalde richting volgen die hen aansprak. Al het andere werd ten stelligste afgekeurd en dat liet men merken ook. Het was dus een gemeenschap waarbij men naar elkaar omzag, maar men moest niet anders zijn.

De kerkelijke geschillen verdeelden niet alleen het dorp maar ook families. Iemand wilde niet dat zijn broer bij dominee Slothouwer naar de kerk zou gaan, maar deze zei hem dat hij nog liever dood neer zou vallen dan dit te beloven. Hij had klaarblijkelijk een vloek over zichzelf uitgesproken, want hij werd volgens de verhalen enige tijd later op onverklaarbare wijze door zijn eigen paard en wagen overreden. Het werd de eerste begrafenis geleid door ds. Slothouwer. Ook was er een vrouw die spotte met de manier van spreken van de nieuwe dominee; ze kreeg spraakproblemen; een godsoordeel volgens de dorpsbewoners.

Hendrik Slothouwer behoorde tot de kringpredikanten rond dominee Molenaar. Deze kring was voor handhaving van de Geloofsbelijdenis van de Nederlands Hervormde Kerk. Dominee Slothouwer haalde later de kerkenraad in Huizen ertoe over om protest aan de tekenen tegen het Algemene Reglement en de voorgestelde wijzigingen.

In 1856 werd Slothouwer beroepen naar Andel en was er lange tijd een vacature tot men tenslotte ds. Griethuijsen uit Friesland in 1858 bereid vond om naar Huizen te komen. Al in 1859 vertrok hij weer naar Poortvliet.

Verder lezen? Bestel het boek hier!

 

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment