In het kader van 75 jaar bevrijding organiseert het Vorming en Toerustingswerk van Paulus en Kruiskerk een bijzondere uitvoering, die je niet mag missen! Dit programma gaat over de dagboeken en het leven van Etty Hillesum (geboren in Deventer) Haar leven werd gekleurd door haar onstuimige en soms grillige karakter, haar Joodse afkomst en de Tweede Wereldoorlog. Etty beschrijft een grote persoonlijke innerlijke ontwikkeling.

Ze zoekt naar liefde, naar verbinding met zichzelf en anderen, de dingen achter de dingen, naar God. Haar dagboeken tonen een levenskunstenares die onder moeilijke omstandigheden steeds meer in staat is positiviteit te benadrukken en zichzelf en haar eigen lot te accepteren. Ze ziet zichzelf niet als slachtoffer, overgeleverd aan de machten en krachten die inbeukten op haar bestaan. Haar oproep is om, onder welke omstandigheid dan ook, de antwoorden in jezelf te zoeken en tegelijk in het gesprek met God om zo als mens te groeien in liefde en compassie.

Deze levenskunst, inspiratie en kracht wil Choral in haar programma vormgeven. Abke Bruins (o.m. bekend van de Musical Anne Frank) speelt/zingt de rol van Etty! Die zondagmorgen wordt er in de Kruiskerk i.p.v. de reguliere kerkdienst om 11.30 uur een kort morgengebed gehouden. Geestelijk voedsel zal de musical om 12 uur voldoende bieden!

Mis het niet!! Zie ook: https://www.youtube.com/watch?v=btZ9I85zsxQ

Datum: Zondag 9 februari 2020

Tijd: 12.00 uur (inloop vanaf 11.00 uur met koffie, 11.30 uur kort morgengebed)

Locatie: Kruiskerk –Kerkweg 6 Wezep

Contact: ds. Han Wilmink (Kruiskerk)

Prijs: Naar draagkracht middels collecte (Meer dan muntgeld welkom!)

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment