WEZEP - De Kruiskerk in Wezep heeft al sinds 1993 contacten met een zuster gemeente in Roemenië. In het in Transsylvanië gelegen Mânâsterini of zo als ze het liever zelf zeggen: Magyargyerömonostor, kortweg Monostor. Een prachtig gelegen dorpje tussen de heuvels en oude vulkanen. Zoals in veel oost Europese landen gaat het economisch nog slechter dan bij ons in het toch nog welvarende westen. Er zijn vanuit de Kruiskerk door de loop der jaren diverse projecten ondersteund.

Zo was er de bouw van een nieuw parochiehuis waarbij zowel fysieke als financiële hulp is geboden, het opknappen van het oude parochiehuis voor gastenopvang. Er is een geluidsintallatie voor de kerk gesponsord maar ook hulp bij het realiseren van een waterleiding door het dorp. Er wordt nog steeds gelden ingezameld voor het studieproject, waardoor de ouders van kinderen, die voor hun studie ver buiten het dorp naar school moeten, worden geholpen met een kleien financiële bijdrage. Voor dit studifonds wordt een substantieel bedrag geschonken door vrouwen uit de Kruiskerk die wenskaarten maken en verkopen.

Ook is er de jaarlijkse kerstpakettenactie. Met deze actie wordt er geld ingezameld om alle gezinnen en alleenstaanden van onze zuster- gemeente te voorzien van een pakket met primaire huishoudelijke artikellen zoals Bloem, olie, zeep, cacao, concerven e.d. Dit wordt zo tegen kerst ingekocht in Roemenië (om het daar weer ten goede aan de locale economie te laten komen) en uitgeldeeld. Deze paketten zijn een welkome aanvulling in een tijd dat alles schaars wordt. Veel mensen verbouwen nog hun eigen groente en mesten hun eigen kleinvee om van te leven.

Ook dit jaar wi werkgroep Monostor weer een beroep doen op iedereen om een kerstpakket te sponseren. De kosten van dit pakket berdragen 15,- euro maar ook elke andere financiële bijdrage is natuurlijk van harte welkom. Dit kan op rekening nr 3702.49.615 t.n.v. Penningmeester Manastireni onder vermelding van “Kerstactie 2014”. Helpt u hen ook de winter door?!

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment