WEZEP - Op bovengenoemde datumzal er, al weer voor de laatste keer dit jaar, opnieuw een ledenbijeenkomst worden georganiseerd. door de PCOB Afd. Wezep en Omstreken. Dan zal de heer Henk de Velde, de met name hier in onze omgeving zo bekende zeezeiler, onder de titel “Solo over de wereldzeeën “, u met woord en beeld meevoeren op zijn zeiltochten over alle zeeën en oceanen van ‘oost naar west’ en van ‘noord naar zuid’, tot aan het einde der aarde.

Als gewoonlijk zaldeze middag om ca. 14.00 uur het startsein worden gegeven in de grote zaal in de Ned. Geref. Kerk “ de Morgenster ” te Wezep en zullen- om in zeiltermen te blijven - naar verwachting om ca. 16.00 uur de zeilen wordengestreken.

Het belooft een meer dan interessante middag te worden en alle leden, maar ook belangstellende niet-leden, worden hierbij van harte uitgenodigd.

Laat u niet afschrikken door een mogelijk te verwachten grote opkomst, want hoe meer zielen hoe meer vreugd.

Mocht u door omstandigheden niet zelfstandig naar de zaal in de “Morgenster”kunnen komen, neemt u dan- als het kan minstens één dag van tevoren,- voor vervoer contact op met mevr. A. Witteveen – Bruins, tel 3761235.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment