mana

WEZEP -  Op dinsdagavond 15 oktober wordt in het Agnieten College (bezoekersingang) in Wezep om 19.30 uur een 4B-kennismakingsavond georganiseerd. Matthé Vos, o.a. bekend van de Kampvuuravonden in Elburg, zal een peptalk houden met als thema ‘Inspirerend leven’, er wordt stevig gezongen met begeleiding van Wim Rouw en Wim Westerink en initiatiefnemer Rob Barzilay vertelt wat over de opzet van de mannengroep 4B.

Al zo’n vier jaar komt een groep van zo’n zeven mannen eens in de zes weken bij elkaar om met elkaar om bij te praten, iets uit de bijbel te bespreken en voor elkaar te bidden. Na afloop drinken ze wat, bijvoorbeeld een biertje (dat was oorspronkelijk de vierde B in de naam). Op die manier stimuleren ze elkaar om als mannen hun geloof - dat uiteraard soms ook gepaard gaat aan twijfel - handen en voeten te geven. Ze delen hun overtuigingen en vragen en zo leren ze van elkaar.

De meesten van hen kennen elkaar van de Pauluskerk in Wezep, maar niet allemaal. Ze zijn enthousiast over hun gesprekken en vinden het mooi als er meer mannen zich zouden aansluiten of dat er meer van dat soort groepen zouden ontstaan.

Mannen die het ook nuttig vinden om af en toe met andere mannen door te denken en te praten over (geloofs)zaken die hen bezighouden, zijn hartelijk welkom op dinsdagavond 15 oktober om half acht in het Agnieten College. De inloop is vanaf 19.30 uur.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment