Foto Ichthuskerk 1

Verhalen uit de heilige boeken van Joden, Christenen en Islamieten

ELBURG - Op zaterdag 9 februari om 13.00 uur vindt in de Ichthuskerk de officiële opening plaats van de tentoonstelling ‘Voorstellingen die Verbinden’, die is samengesteld uit schilderijen van amateurschilders met een christelijke, een niet-christelijke en een Islamitische achtergrond. Achterliggende gedachte is een kunstzinnige zoektocht naar verhalen die de Joodse, Christelijke en Mohammedaanse godsdienst gemeenschappelijk hebben. Meer dan ooit in de afgelopen jaren worden wij geconfronteerd met hernieuwd antisemitisme, met aanslagen op joden, christenen en moslims in diverse landen in de wereld, met onderdrukking van minderheden door extremisten en zelfs door regeringen. Schokkend en verdrietig is het dat  de drie monotheïstische wereldgodsdiensten nooit duurzaam naast elkaar in vrede hebben kunnen leven. Incidenteel is het gelukt en lukt het ook nu. Maar het onderlinge wantrouwen lijkt anno nu alleen maar te groeien. Verbijsterend omdat er naast grote verschillen ook veel overeenkomsten zijn. In het verlengde van het thema Gastvrijheid hebben de deelnemende kunstenaars voorstellingen uitgebeeld, die joden, christenen en moslims verbinden. 

Veel verhalen uit de Joodse Tenach  en het Christelijke Oude Testament, komen we ook tegen in de Islamitische Koran, ook al verschilt dikwijls het perspectief. In de  “Voorstellingen die Verbinden” ligt de nadruk niet op onderlinge verdeeldheid maar op het besef dat Joden, Christenen en Islamieten veel geloofsverhalen, geloofshelden en profeten gemeenschappelijk hebben. Zij allen geloven in één God. Zij noemen Hem JHWH, God en Allah. Hij is de Schepper van Adam en Chava ( Eva  of Hawwã). Belangrijke verhalen zijn die van het Paradijs, de zondeval, de zondvloed en het verbondsteken van de regenboog. Denk aan het persoonlijke verbond van God met aartsvader Avraham (Abraham of Ibrahim), Gods belevenissen met Mosje (Mozes of Musa) met als hoogtepunt de gift van de Tien Geboden, de zo belangrijke leefregels voor de mens van toen en nu. De verhalen gaan maar door, over Yônā (Jona of Yunus) en de grote vis, over David en Goliath ( Dawud en Djalut), over David en Bathsheba. Verhalen die vertellen hoe God met mensen begaan is, hun leven steeds weer op de rails zet, al zijn zij nog zo ontspoord.

Kom kijken naar de schilderijen  Kijk er doorheen, kijk erachter. Ervaar hoe in 2019 nog steeds mensen van verschillende religieuze achtergrond wijsheid en inspiratie vinden in voorstellingen uit de heilige boeken die de eeuwen getrotseerd hebben.

Na de opening van de expositie kunnen belangstellenden de geëxposeerde werken bekijken. Voor  koffie en thee wordt gezorgd. De aanwezige kunstenaars zullen graag hun werk toelichten.

Om 13.30 uur begint een “bezinnings-wandeltocht’ o.l.v. Ds. Marco Schut voorbereid door Jan Laanstra.  Het thema van de wandeling is: “in de beweging van God die mensen verbinden wil’. Tijdens de wandeling van een kleine 5 kilometer kunnen de deelnemers met elkaar van gedachten wisselen over uiteenlopende onderwerpen, maar ook een deel in stilte lopen om tot bezinning te komen. Na afloop van de wandeling is er nog ruimschoots tijd en gelegenheid om samen koffie of thee te drinken en de expositie te bezichtigen.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment