marinus

'Tijd heelt niet alle wonden'

KAMPEN - Er zijn volgens begenadigd spreker Marinus van den Berg heel wat misverstanden over tijd en rouw. 'Men denkt dat het beter gaat als je alle seizoenen hebt gehad, maar vaak wordt het juist erger.' Van den Berg was geestelijk-verzorger/pastor en heeft veel ervaring in het begeleiden van mensen op het gebied van sterven, rouw, ouderdom en zorg. Hij schreef er diverse boeken en gedichten over. Vrijdagmiddag 8 februari 2019 geeft hij vanaf 14.30 uur in Levensbron de lezing 'Rouw'.


De lezing is bedoeld voor mensen die – kort of lang geleden – een dierbare hebben verloren. Zijn verhaal zal voor herkenning zorgen en geeft veel nabestaanden steun. 'Maar het is ook bedoeld voor mensen die in hun omgeving met rouwenden te maken hebben en zich soms onzeker voelen over hoe zij deze mensen kunnen benaderen', vertelt hij. 'Wat moet je juist wel en wat juist niet doen of zeggen?' Een journalist tekende ooit uit zijn mond het volgende op: ‘U moet niet naar mij komen luisteren. Ik hoop dat u vandaag goed luistert naar uzelf. Ik reik beelden en ervaringen aan. Niet om te zeggen zó moet het, maar wat komt het dichtst bij uzelf?’

Wie is Marinus?

Marinus van den Berg (1947) werd geboren in Wijhe, studeerde aan het gymnasium van de paters Karmelieten in Zenderen, en studeerde theologie aan de Katholieke Hogeschool Utrecht en aan de universiteit van Yale (USA). Hij werd in 1977 als priester gewijd en werkte acht jaar in Apeldoorn in het verpleeghuis ‘Randerode’ en aansluitend vijftien jaar als pastoraal vormingswerker in de gezondheidszorg. Hij was vijftien jaar pastor/geestelijk verzorger voor Antonius IJsselmonde te Rotterdam en enkele jaren werkzaam voor het nieuwe regionaal palliatief centrum Cadenza. Daarnaast is hij alweer dertig jaar betrokken bij de Vereniging Ouders Overleden Kind. Hij ontving onlangs een Koninklijke onderscheiding voor zijn werk. Van den Berg geeft veel lezingen en cursussen over omgaan met verlies en afscheid en heeft vele boeken over rouw geschreven. Zo publiceerde hij onder meer 'Rouwen in de tijd' en 'Woorden in de stilte'. Van den Berg benadert rouw vooral vanuit de beleving. 'Het gemis van een dierbare is niet iets van het verleden, maar is van nu en van de toekomst'.

Entree is gratis. Koffie/thee 1 euro. Opgeven bij secretaris Henk Pippel via de mail: secr.vvvkampen.nop@gmail.com.

Meer over vrijzinnigheid
Vrijzinnigen hebben een open, kritische, tolerante en vrije houding naar de samenleving, haar ontstaan en de toekomst. Een houding waarin zij proberen betrokken en bewust te leven en te zoeken naar de persoonlijke beleving van de zin van het bestaan. Zij gaan het gesprek aan tussen jong en oud, binnen eigen kring en met buitenstaanders, tussen christenen en andersdenkenden. 'Het betekent vooral dat we proberen goed te leven samen met onze medemens in een steeds veranderende samenleving.' Vrijzinnigheid staat voor een haast seculiere beleving van het christendom. 'Dat wil zeggen dat we niemand vertellen hoe hij of zij moet geloven. Dogmatisch denken is taboe. Naast de Bijbel wordt rijkelijk gebruik gemaakt van filosofie, kunst, literatuur, muziek; eigenlijk van alle bronnen die inspiratie kunnen bieden. De menselijke ratio wordt net als bij het humanisme hoog aangeslagen.' Vrijzinnigen zijn op zoek, naar zichzelf, naar de wereld, naar anderen en naar het goddelijke gevoel. De vragen die zij zich stellen zijn: 'Wie ben ik? Wie zijn wij? Waar gaan we heen? Waar leven we voor?' 'We proberen onszelf, de wereld om ons heen en het onbenoembare te bestuderen, te bewerken, te bewonderen en kritisch te benaderen. Daarbij bespreken en toetsen we onze bevindingen met elkaar om zo verder te kunnen komen op onze eigen spirituele reis. De kracht zit hem in de grote verscheidenheid van gedachten, de ruimte en het respect dat wordt ervaren voor het op eigen wijze geloven en denken.' Meer weten? Kijk op www.vrijzinnigkampen.nl.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment