geloven

OLDEBROEK/’t LOO De Hervormde gemeente Oldebroek kan terugkijken op 4 geslaagde acties in november en december, goed voor een opbrengst van ruim € 10.310,-. Allereerst gingen de kinderen aan de slag om chocoladeletters te verkopen. Deze inzet van jongsten resulteerde in maar liefst 1600 verkochte letters goed voor een opbrengst van € 1407,-. De tienerclubs mochten net voor de kerst in opdracht van de diaconie voor de ouderen en zieken van onze gemeente fruitbakjes maken. Na 3 avonden hard werken resulteerde dit in 357 prachtige fruitbakjes. Dit was goed voor € 1339,-. De overgebleven fruitbakjes zijn afgeleverd bij het EBC.

Gelijktijdig werden in ’t Open Huis op nog meer avonden duizenden kerstkaarten gesorteerd voor deze actie. Jong en oud hebben na 2 zaterdagen bezorgen, de winteractie een bedrag bezorgt van € 2310,-. De laatste actie in deze reeks was net voor de viering van oud en nieuw, de traditionele oliebollenactie. Met vele ploegen werden er weer zo’n 10 duizend bollen in en uit de olie geschept en ingepakt. De dag erna gingen vele venters alle straten in Oldebroek en ’t Loo bij langs om ze aan de man te brengen. Deze inspanning leverde ruim 4354 euro op.

Zo’n 230 vrijwilligers hebben weer hun beste beentje voor gezet wat resulteerde in geslaagde acties en veel saamhorigheid.
Maar de winteractie is nog niet klaar. Zaterdag 2 Februari volgt er nog een actiedag. Voor jong en oud is er van alles te doen zoals een optreden van jong Oldebroek, verloting, workshops, en talentenveiling en een stampottenbuffet.
Begin maart kunt u nog 1 keer de verkopers langs de deuren zien gaan om sinaasappels te verkopen.

Na deze laatste actie zal het totale actiebedrag geschonken worden aan de stichtingen:

THDV (tot heil des volks) is een koepelorganisatie en onder deze koepel vallen veel verschillende activiteiten. We zijn een landelijke organisatie met ons zwaartepunt in Amsterdam. Ze werken voor vier doelgroepen: ProstitueesVerslaafdenDak- en thuislozen, en Kinderen in armoede,

Stichting de Hoop zij helpen op betrokken en deskundige wijze kinderen, jongeren en volwassenen met psychische problemen of verslavingsproblemen om tot herstel te komen.

Stichting Gave maakt kerken en christenen bewust van de bijbelse roeping om vluchtelingen gastvrij te ontvangen. Gave inspireert, traint en ondersteunt vrijwilligers om contacten op te bouwen en Gods liefde te delen. Dat doen ze op verschillende manieren.

Nog meer info op www.hervormdoldebroek.nl

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment