pcob logo kleur

WEZEP - Op woensdag 21 november 2018 zal op de ledenbijeenkomst van de PCOB een vertegenwoordiger van Artsen zonder Grenzen een presentatie geven over het werk van deze organisatie. Artsen zonder Grenzen geeft hulp daar waar hulp het hardst nodig is aan slachtoffers van oorlogen, epidemieën en rampen. Eén van de hulpverleners komt u vertellen over zijn of haar werk in crisisgebieden zoals Syrië, de Centraal-Afrikaanse Republiek, Bangladesh (Rohingya’s) en Yemen. In deze landen werkt Artsen zonder Grenzen onder zeer moeilijke omstandigheden.

Hoe kunnen zij hun werk blijven doen in situaties waar nauwelijks nog een infrastructuur is, of middenin een burgeroorlog waar het respect voor humanitaire hulp niet vanzelfsprekend is?

Deze middag begin om 14.00 uur in de grote zaal van de Ned. Geref. kerk, de Morgenster te Wezep, Zuiderzeestraatweg 503 en zal naar verwachting om 16.00 uur beëindigd worden.

Leden, maar ook belangstellende niet-leden worden allen weer van harte uitgenodigd om deze middag bij te wonen.

Mocht men door omstandigheden niet in staat zijn zelfstandig naar de zaal de Morgenster te komen, dan kan men voor vervoer contact opnemen met mevrouw Anneke Witteveen, tel.nr. 038 - 3761235.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment