pcob logo kleur

WEZEP - Ook voor de P.C.O.B. Afd. Wezep & Omstreken is het zomerreces ten einde en voor het  seizoen 2018/2019 hoopt het bestuur weer een aantal interessante bijeenkomsten te beleggen voor haar leden en verdere belangstellenden. De eerste contactmiddag in het nieuwe seizoen zal worden gehouden op woensdag 19 september a.s. Aanvang 14.00 uur en de middag duurt tot ca. 16.00 uur. Ook deze P.C.O.B- contactmiddag wordt gehouden worden in de grote vergaderzaal in de Ned. Geref. Kerk “de Morgenster“ aan de Zuiderzeestraatweg 503 te Wezep. De heer B. v.d. Brink uit Noordeinde zal te gast zijn en een presentatie geven over vogels waaronder de zwaluwentrek. Aan het einde van deze bijeenkomst zal de heer J. van Raalte, kerkelijk werker van de Ned. Geref. kerk, ter gelegenheid van de opening van het nieuwe seizoen,  een korte meditatie houden.

Het bestuur hoopt deze herfst veel (nieuwe) leden en verdere belangstellenden te mogen begroeten. En voor het komende seizoen geldt: Degenen die deze middagen graag zouden willen bijwonen, maar niet zelfstandig naar “de Morgenster” kunnen komen, kunnen vervoer aanvragen -zo mogelijk een dag van te voren- bij mevrouw Anneke Witteveen, tel. 3761235.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment