WEZEP - Ook in de maand oktober zal er weer een ledenbijeenkomst worden georganiseerd door de P.C.O.B. Afd. Wezep en Omstreken en wel op woensdag 15 oktober 2014. Dan zal mevrouw. M. van der Weijden uit Elburg komen vertellen over de doelstellingen en intussen al bereikte resultaten van de onlangs in het leven geroepen “Stichting Veluwse Wensambulance”. Ook deze middag begint weer om 14.00 uur in de grote zaal in de Ned. Geref. Kerk “de Morgenster” te Wezep en zal naar verwachting als altijd om ca. 16.00 uur beëindigd worden.

Leden, maar ook belangstellende niet-leden, worden allen van harte uitgenodigd voor het bijwonen van deze middag. Leden die door omstandigheden niet in staat zijn zelfstandig naar de zaal in “de Morgenster” te komen, kunnen – zo mogelijk een dag van te voren - voor vervoer contact opnemen met mevrouw Anneke Witteveen, tel.nr. 038-3761235.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment