f87f4ab89b5925c25c1fbb82ff90c093 f4548

'T LOO - Leon Mazin is in Nederland op uitnodiging van Stichting Steun Messiasbelijdende Joden. Deze stichting wil vanuit de verbondenheid met Israël, Messiasbelijdende Joden steunen met gebed en gaven. Zij willen de christelijke gemeente wijzen op haar Joodse wortels en de verbondenheid van de gemeente met de Messiasbelijdende Joden bevorderen. Ook willen zij de Messiasbelijdende Joden steunen in hun roeping tot evangelieverkondiging onder hun volksgenoten. De gemeente van Leon Mazin is één van de gemeentes die door Stichting Steun Messiasbelijdende Joden ondersteund wordt. Leon Mazin is voorganger van de Messiasbelijdende gemeente: Shavey Tzion (Terugkeer van Zion) te Haifa. Hij is geboren in Wit-Rusland en is door zijn ouders atheïstisch opgevoed. Tijdens zijn studie hoorde hij over de Heere Jezus en kwam hij tot geloof in Jezus de Messias. Zijn gemeente bestaat vooral uit Russische Joden. De gemeente heeft een aantal projecten zoals een gaarkeuken waar arme Joodse mensen terecht kunnen, hulp aan Holocaust slachtoffers en nieuwe immigranten. Hierbij wordt geprobeerd het evangelie in daden en woorden door te geven.

Op19 maart hoopt hij in de Maranathakerk op ’t Loo in Oldebroek te spreken over het onderwerp: Herstel van Israël. Dit zal hij doen vanuit de tekst uit Jesaja 58:12: “En wie uit u voortkomen, zullen de verwoeste plaatsen van weleer herbouwen; de fundamenten van generatie op generatie verwoest, zult u herstellen. En u zult genoemd worden: hij die bressen dicht maakt, hij die paden herstelt, opdat men er weer kan wonen.

Leon Mazin zal u meenemen in de plannen van herstel die God met Israël heeft en wat wij daar in deze tijd van kunnen zien.

Aanvang: 20.00 uur

Adres: Verlengde Looweg 25, 8095 PG ’t Loo Oldebroek

Er wordt een collecte gehouden

U bent allen van harte uitgenodigd.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment