OLDEBROEK - Op zaterdag 11 oktober om 19.30 uur wordt er in de Lambertus- of Dorpskerk in Oldebroek een (samen)zangavond gehouden uitgaande van Woord & Daad comité Elburg/Oldebroek. Medewerking aan deze avond wordt verleend door de Bovenstemgroep Noord-Oost Veluwe, trompettisten Tijmen Leusink en Jacob Vlieger, organist Hendrik Sellies, organist en dirigent Lulof Dalhuisen en panfluitiste Carina Bossenbroek. De leiding en meditatie wordt verzorgd door ds. J. de Bruin uit Elburg. De toegang is vrij. Wel is er een collecte voor de Altos de Cazucaschool in Colombia.

Woord en Daad verbindt mensen over de hele wereld in hun strijd tegen armoede, vanuit Bijbels perspectief. Het werk van Woord en Daad betreft vier aspecten:

Armoedebestrijding:
In Afrika, Azië en Midden- en Zuid-Amerika samen met onze partnerorganisaties armoede aanpakken. Woord en Daad heeft vier programma’s:

Onderwijs;
Vakonderwijs, –training en arbeidsbemiddeling;
Landbouw- en Bedrijfsontwikkeling;
Basisvoorzieningen
gezondheidszorg - sinds 2013 in afbouw;
water, sanitatie en hygiëne - vanaf 2014;
voedselzekerheid

Daarnaast is Woord en Daad actief in noodhulp en in een huizenbouwprogramma in Bangladesh.

Bewustwording:
In Nederland samen met onze achterban en met partners overzee nadenken over vragen rond armoede en rijkdom.

Maatschappijopbouw in het Zuiden:
Woord en Daad werkt samen met haar partners aan een stevige maatschappelijke inbedding van het werk. Dat maakt dat het werk een brede uitstraling en uitgebreid effect krijgt.

Beleidsbeïnvloeding:
In Nederland en Europa en met onze partners overzee, samen met anderen, opkomen voor de belangen van de allerarmsten. Zo nodig vragen we aandacht voor de positie van de allerarmsten bij politiek, pers en bedrijfsleven.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment