WEZEP - Inleiding over bijbelse geschriften op 30 september a.s. om 20.00 uur in de Pauluskerk

Zondag 5 oktober is het Israël-zondag. De Protestantse Kerk wil op deze zondag uiting geven aan haar roeping om gestalte te geven aan de onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël en doet dit al vanaf 1948. 

De relatie met Israël is een essentieel
element van de identiteit en belijden van de Protestantse kerk. Zo begint de brochure van de kerk voor de komende zondag 5 oktober. Om aan deze zondag inhoud te geven wordt in vele kerken hier aandacht aan gegeven. Vaak ook in het kader van vorming en toerusting. Omdat de bijbel de bron is van de beide geloofsstromingen is er gelegenheid om de oorsprong van de Bijbel nader te bespreken. Voor de Joden geldt de TeNaCH (Oude Testament). In de eerste eeuwen van onze jaartelling werd het Nieuwe Testament geschreven met vele elementen uit de Joodse bijbel. En zo
ontstond de canon zoals wij deze kennen in de Christenheid.

Deze avond kan mogelijk een aanzet geven om verdere thema’s te bespreken die de verbondenheid benadrukken. De traditie van de kerk en de wijze van Bijbellezen is van grote invloed geweest op de verwijdering van het Jodendom met de daaraan veronden consequenties. Denk maar aan allerlei vormen van antisemitisme.

Allen die belangstelling hebben om met “andere ogen “ het bijbelse gedachtegoed te overdenken zijn van harte uitgenodigd om deze avond bij te wonen. Het eerste gedeelte van de avond zal een inleiding zijn over het ontstaan van de Te-NaCH en de betekenis voor het N.T. Na de pauze is er gelegenheid om van gedachten te wisselen over de wijze van bijbellezen n.a.v. een aantal bijbelteksten.

Inleider is dhr. B. Greveling; de toegang is vrij.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment