Herv Kerk oldebroek

OLDEBROEK - Ds. Moehn hoopt op zondag 13 augustus voor te gaan in een jongerendienst in de Hervormde kerk te Oldebroek. Hij zal dan spreken over het thema “Vrij uit!?”. Een aantal weken na deze dienst zullen er jongeren zijn die voor het eerst naar een nieuwe school of opleiding gaan. Sommigen gaan voor de eerste keer naar Kampen, anderen naar Zwolle of zelfs naar Amsterdam, Groningen, Utrecht, Elburg of een andere ‘wereldstad’.

Je leefwereld en je sociale kring worden hoe dan ook uitgebreid op het moment dat je naar een andere school gaat.  Hoe ga je om met deze confrontatie? Is het goed om te experimenteren in een nieuwe omgeving waarin men niet gelooft of is het beter om je af te zonderen? Of is er misschien ook nog een tussenweg? Ds. Moehn hoopt aan de hand van de bekende gelijkenis van ‘de verloren zoon’ met ons over deze vragen na te denken.

Tja 2.0 zal medewerking verlenen aan deze dienst, die om 18.30 uur begint. Na afloop wacht een een drankje in het Open Huis.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment