't HARDE - Reeds voor het twaalfde jaar wordt er aanhet eind van de vakantie een Friese dienst gehouden in de PKN-kerk in 't Harde. Ook op 24 augustus om 19.00 uur zal dit weer het geval zijn. De dienst, geheel Friestalig, zal worden gehouden in de Maranathakerk aan de Bovendwarsweg 2c op 't Harde. Voorganger is ds. A. Wiebenga rit Snits. It tema fan de tsjinst is: Bin ik in pylger as in banksitter.

Allegearre tige wolkom yn dirue tsjinst oer Ís Heit yn de taal fan És mem.

De commissie Friess diensten nodigt een ieder van haÍte uit om de dienst bij te wonen. Voor vragen kunt u bellen met Cor Hofstra (0525 653193) of Hendrik de Boer (0525 651833)

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment