elle

ZWOLLE - Als ze zingt, spitst het publiek de oren. Elle Limebear heeft een stemgeluid wat haar op dit moment hard op weg helpt naar een grote toekomst. Het enthousiasme over de zangeres en aanbiddingsleidster groeit in Amerika en haar thuisland, het Verenigd Koninkrijk, met de dag. Haar rol in het collectief Bright City en haar aanstekelijke solo werk, wat een brug slaat tussen pop en aanbidding, hebben haar klaargestoomd voor de oversteek naar het Europese
vasteland. Op 28 mei 2019 maakt het Nederlandse publiek uitgebreid kennis met haar. Groot Nieuws Radio presenteert in samenwerking met EventsForChrist een avond met Elevation Worship in de IJsselhallen in Zwolle, en Elle Limebear verzorgt het voorprogramma.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Promo 10 MAR Gospelworkshop 2019

WEZEP - Onder de bezielende leiding en de nodige humor van de bekende componist, dirigent en musicus André Bijleveld zal in de Kruiskerk voor de inmiddels vierde keer een Gospelworkshop worden georganiseerd op zondagmiddag 10 maart 2019. Bij deze workshops wordt gewerkt aan het instuderen van een aantal gospelsongs. In de aansluitende jeugddienst die avond worden deze liederen uitgevoerd in samenwerking met het Gospelkoor The Next Generation uit Apeldoorn. Aansluitend wordt een zang/jeugddienst gehouden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

jos alders

WEZEP - ‘Aan tafel’ is het onderwerp van de 900 uitzending van het programma Radio Bijbelschool via het regionale radiostation Loco FM in Oldebroek op donderdag 21 februari (21.00 uur). Jos Alders (69) in het tot die gemeente behorende Wezep is daarvan samensteller en presentator. Vaste spreker is Bijbelleraar Ab Klein Haneveld van het Nederlands Bijbelstudie Centrum (NBC).

Alders begon zijn Radio Bijbelschool op bijna achttien jaar geleden, op 1 maart 2001, met een programma over ‘Het Leven brengend Woord’. En dáár gaat het volgens hem nog steeds om. “De gemeente der gelovigen in Christus, als enige Middelaar tot God, ontving de heerlijkheid die wij uit de Bijbel steeds beter mogen leren kennen”, zegt hij in de 900ste uitzending. De Radio Bijbelschool staat er dan bij stil dat de wereld noch Israël destijds de waarheid van Christus wilde horen, waardoor wat bekend werd als de ‘intocht in Jeruzalem’ voor Jezus niet echt een feestelijke gebeurtenis was. “Hij weende volgens de Bijbel op de Olijfberg over die stad”, constateert Alders. “Op die berg, vanwaar Hij ooit naar hemel vertrok, zal Hij weer terug komen, samen met gelovigen, Zijn mede-erfgenamen, met wie de Heer nu al maaltijd houdt als gevolg van Zijn verrijzenis.”

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

helma

ELBURG -Op uitnodiging van de Vrienden van Museum Sjoel Elburg verzorgt Helma Coolman op donderdag 7 maart 2019 een Sjoellezing over ‘Het vergeten kamp’. ‘Het vergeten kamp’ gaat over de geschiedenis van een onbekend concentratiekamp in Warschau tijdens de Tweede Wereldoorlog en de gevolgen voor overlevenden en nabestaanden tot op de dag van vandaag. De lezing is gebaseerd op het boek ‘In het puin van getto’, dat Helma Coolman schreef samen met Pauline Broekema. Dit boek beschrijft het dagelijks leven in het concentratiekamp, dat na de vernietiging van het getto in 1943 werd opgericht. Hierin zijn ook portretten opgenomen van Nederlanders en prominente buitenlanders die daar gevangen hebben gezeten. De auteurs hebben meerdere nabestaanden kunnen inlichten over dit veelal onbekende deel van de geschiedenis van hun familielid, onder hen Marga Minco, schrijfster van ‘Het bittere kruid’, aan wie in december 2018 de P.C. Hooftprijs werd toegekend.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

FB IMG 1550073367327

KAMPERVEEN - Samen zingen en beleven in het oude kerkje te Kamperveen. Dat kan op zaterdag 2 maart. Medewerking verlenen Roelof Prins& Marije Willink en Bertine Brink uit IJsselmuiden. De meditatie zal worden gedaan door Klaas-Jan Wallet uit Putten. Hij zal het kort gaan hebben over Johannes 3: 13-22 "Breek deze tempel maar af , en Ik zal deze opbouwen in 3 dagen...

Wees welkom! Het begint om 19.30 uur en na afloop is er gelegenheid om nog gezellig na te praten met koffie/thee en wat lekkers.

Schrijf reactie (0 Reacties)

pcob logo kleur

WEZEP - Op woensdag 20 februari 2019 is er een ledenbijeenkomst van de afdeling Wezep e.o. PCOB gepland in de Morgenster aan de Zuiderzeestraatweg 503 in Wezep. De spreker die is uitgenodigd komt uit Heurne en is de heer G. Rougoor, hij gaat iets vertellen hoe linnen kleding gemaakt wordt. Het thema is: “Van vlas tot linnen tot kleding”. 

De middag begint om 14.00 uur en zal rond 16.00 uur eindigen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

sinas

OLDEBROEK - Zaterdag 2 maart 2019 zal de jaarlijkse sinaasappelactie van de Hervormde gemeente Oldebroek plaatsvinden, vanaf 9.00 uur kunt u de verkopers verwachten. De venters zullen huis aan huis langs komen in de kernen Oldebroek, Oosterwolde, Noordeinde, Kamperveen, 't Loo en omliggend buitengebied. De opbrengst is volledig voor de onderstaande doelen. Zoals elk jaar zal er een week voor de actie de sinaasappelkrant verschijnen. Hierin staat zoals altijd een leuke puzzel, waarbij u mooie prijzen kunt winnen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

klinker

WEZEP - In deze tijd zijn veel mensen op zoek naar verbinding. Veel contacten blijven aan de oppervlakte steken. Zo kan het ook zijn in het geloof. Wanneer is er werkelijk sprake van verbinding? In de tweewekelijkse geloofsontmoeting in De Klinker gaat op zondag 24 februari a.s. Envoy Ellen Steenbergen van het Leger des Heils dit thema bespreken. Het thema van haar toespraak is ‘In verbinding blijven’. Ze gaat daarbij uit van het beeld van de wijnstok uit Johannes 15. Hoe kun je verbonden blijven met Christus.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

pauluskerk logo

WEZEP - Eerdaags begint weer de veertigdagentijd of lijdenstijd; de periode van veertig dagen vóór Pasen. Voor veel mensen een tijd van bezinning en soberheid. Ook een moment om te beseffen dat in de wereld miljoenen mensen een tekort hebben aan liefde, gerechtigheid, geld en voedsel. Om hierbij stil te staan en te ervaren wat het is om iets minder te eten, organiseren de Pauluskerk en de Kruiskerk op Aswoensdag 6 maart, aan het begin van de 40dagentijd, een sobere maaltijd.  Graag wil de Pauluskerk hiervoor iedereen, jong en oud, wel of geen kerklid, van harte uitnodigen!

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

global

OLDEBROEK - Wat ooit begon op een klein kamertje ergens in Thailand groeide in vijf jaren uit tot een volwassen zendingsorganisatie met een eigen aanpak en een enorme impact. Op 26 februari wordt het eerste lustrum gevierd met een bijbellees marathon.

Min of meer toevallig ontstond de visie van GlobalRize. Marten Visser, de missonair directeur van GlobalRize, plaatste in het begin dagelijks de kerntekst uit een bijbelgedeelte op Facebook. Mensen bekeken de boodschappen en gingen die vervolgens liken en delen. In korte tijd kregen veel mensen de berichten onder ogen. Sommigen reageerden en anderen stelden vragen over de inhoud van de boodschappen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

hoop

Schrijf reactie (0 Reacties)

Vredeskerk wezep

WEZEP -  Op zaterdag 2 maart a.s. organiseren het Chr. Mannenkoor Laudate Deum uit Wezep o.l.v. Albert van Maanen en het Chr. Mannenkoor ‘t Harde o.l.v. Henk van der Maaten een Benefietconcert ten bate van IZVOR. Verder werken mee: Erica Vogel (fluit en zang), Niek Vedelaar en Johan de Graaf (piano en orgel).    Met dit Benefietconcert sponseren beide koren de Stichting Vrienden van Izvor,  een groep enthousiaste vrijwilligers die zich inzetten voor de Roemeense Fundatia Izvor (Stichting “De Bron”). Binnen deze Stichting verlenen Elles van der Beek (opgegroeid in  Hattemerbroek) en Erica Hijkoop in Roemenië humanitaire hulp  in de vorm van kleinschalige projecten. Op deze avond zal tevens een presentatie  over het werk van IZVOR worden gegeven. 

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

veg oldebroek

OLDEBROEK - In de Vrije Evangelische Gemeente Oldebroek (Zuiderzeestraatweg 226) wordt op zondag 17 februari om 14.30 uur een aangepaste dienst voor mensen met een verstandelijk beperking gehouden. Ds. van der Velde zal in deze dienst voorgaan en zal spreken over het thema "Het Licht laten schijnen!” naar aanleiding van Genesis 1:1-3 en Mattheus 5:13-16.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Kruiskerk wezep

WEZEP - Op maandagavond 25 februari 2019 komen de leden van Passage Wezep/ Hattemerbroek om 19.45 uur bijeen in de Ontmoetingshal van de Kruiskerk, Kerkweg 6  te Wezep voor de maandelijkse afdelingsbijeenkomst. Deze avond staat in het teken van de Jaarvergadering. Na het officiële gedeelte van deze avond,  hoort u meer over de ontwikkeling van het  Amsterdamse havengebied vanaf 1640 – heden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

noot

OLDEBROEK - Het evangelisatiekoor van de geloofsgemeenschap  Luctor et Emergo, Oldebroek is op zoek naar een nieuwe dirigent. Het gemengde koor van  ± 35 leden repeteert op donderdagavond van 19.30 uur tot 21.30 uur en zingt voornamelijk Nederlandstalig.

Doel van het koor is om het evangelie uit te dragen.  Het treedt op in verzorgingscentra  en kerkdiensten. Het koor zoekt een enthousiaste dirigent die zelf op de piano kan begeleiden en de  repetities in ontspannen sfeer laat verlopen. Voor meer informatie kan men bellen met Hetty Oostendorp, telefoon 0525-622262 of 06-28177738

Schrijf reactie (0 Reacties)

noot

WEZEP - Zin om een keer te komen kijken hoe het is om bij El Shadai te komen zingen? Dat kan. Maandag 11 februari houdt het koor een open repetitie-avond en je bent van harte welkom.

Er wordt tussen 20.00 en 22.00 uurgerepeteerd in de Pauluskerk aan de Van Limburg Stirumlaan 18 in Wezep. Loop gerust binnen.

Schrijf reactie (0 Reacties)

WEZEP - Op zondagavond 24 februari wordt de jaarlijkse Johannes de Heer-zangavond gehouden in de Pauluskerk. Jong en oud is van harte welkom. Aanvang 19.30 uur.

Schrijf reactie (0 Reacties)

pauluskerk wezep

WEZEP -  Op 14 februari organiseert de diaconie van de Pauluskerk in samenwerking met het Diaconaal Platform Gemeente(n) Oldebroek en het Sociaal Team van de gemeente Oldebroek een informatieavond over armoede en eenzaamheid in deze omgeving. Ondanks de groeiende econnomie en de daling van de werkloosheid blijkt er in de gemeente Oldebroek veel (stille) armoede en ook eenzaamheid voor te komen. De burgelijke gemeente, de kerken en ook andere partijen werken samen om deze op het spoor te komen en preventief te behandelen, zodat ergere situaties (bijv. schuldsanering) worden voorkomen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Vredeskerk wezep

WEZEP - Op zondag 17 februari is er 's avonds om 19:00 uur een jeugddienst in de Vredeskerk in Wezep. Het thema van de dienst is; Vrijheid, blijheid?!

Na de dienst is er koffie, thee, fris en wat te happen!

Schrijf reactie (0 Reacties)

noot

OLDEBROEK - Bij voldoende deelname is Oldebroek een koor rijker: Het interkerkelijk overdag koor “Er is Hoop”. Martin Glas: ' We leven in een tijd waarin het geloof in God naar de achtergrond lijkt te verdwijnen. Geloven is niet vanzelfsprekend. Gelukkig mogen we weten dat God ons niet loslaat. We mogen ervaren dat God erbij is. Als we ziek zijn, iemand moeten missen in welke situatie jij je ook bevindt en hoe jou leven er op dit moment ook uit ziet: God is er bij. Hij laat niet los. Dat wil niet zeggen dat alle problemen van het ene op het andere moment verdwijnen, maar het geeft wel hoop. Hoop voor vandaag, morgen en de toekomst. Er is hoop.'

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)