tak

HATTEM - Aanstaande vrijdag 21 december vindt in CGK "De Veste" te Hattem een kerstsamenzangavond plaats. Voor deze avond is er een ‘traditioneel' programma samengesteld met bekende kerstliederen afgewisseld met orgel- en pianomuziek. Zo vlak voor kerst belooft dit een onvergetelijke avond te worden. Er is tijdens deze avond ook ruimte om elkaar te ontmoeten, onder het genot van warme chocolademelk of glühwein. 

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

intentieverklaring

WEZEP - Op zondagmorgen 16 december is het startschot gegeven voor de ontwikkeling van een pioniersplek vanuit de Kruiskerk. Na afloop van de eredienst werd,  bij de koffie, de Intentieverklaring Pioniersplek 'Maal en Verhaal’ getekend.  De naam van de pioniersplek volgt nog. Met het onderteken hiervan is het oprichten van de Pioniersgroep gestart die o.l.v. ds. Han Wilmink mensen  rond het nog te verrijzen kookeiland wil samenbrengen. ' Een plek om mensen voor wie  kerkbezoek geen vanzelfsprekende zaak is, een gastvrij onthaal te geven!  Om hen te verbinden met God en met elkaar, 'aldus de initiatiefnemers. De ondertekening werd gedaan worden door de heer Christiaan Cevaal namens de PKN, door de heer Gerrit Assink namens de Kruiskerk en door ds. Han Wilmink namens de Pioniersgroep in wording.

Schrijf reactie (0 Reacties)

pauluskerk logo

WEZEP -  is hij een schilderende dominee of een predikerende schilder? 'In wezen ben ik een kunstenaar', zegt Rud Bartlema. Op dinsdag 15 januari neemt hij de bezoekers via het werk van de beroemde schilder Marc Chagall mee op de weg van de Joodse Mystiek. Hij doet dit tijdens een lezing in de Pauluskerk in Wezep., die om 20.00 uur begint.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

LFM Studio

 

Komende zondagmiddag is Ria van Dijkhorst van het gospelkoor Higher Level te gast in het radioprogramma PurePraise. Ria komt vertellen over de twee kerstconcerten die Higher Level houdt op Kerstavond in de Stadsgehoorzaal te Kampen. Uiteraard heeft ze ook muziek meegenomen als voorproefje voor deze prachtige concerten.

PurePraise wordt iedere zondagmiddag tussen 2 en 4 uitgezonden.

Schrijf reactie (0 Reacties)

Vredeskerk wezep

WEZEP - Op 1e kerstdag is er ’s avonds in de Vredeskerk een zangdienst met als thema: ‘Zo stom als een rund, zo dom als een ezel?’ Ds Wassenaar uit Hellendoorn hoopt deze dienst voor te gaan. Muzikale medewerking wordt verleend door het christelijk gemengd zangkoor 'Pro Ecclesia' uit Wezep onder leiding van Peter Witteveen. Jan Post bespeelt het orgel. Het koor zal zelf enkele liederen zingen, maar vooral ook een wezenlijk aandeel leveren aan de samenzang met de gemeente. Er zullen deze dienst veel kerstliederen worden gezongen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

46959548 1032884966883179 2258269786779680768 n

WEZEP - Op dinsdag 18 december zal er een bijzonder kerstconcert plaatsvinden in de Kruiskerk te Wezep. Mannenkoor Laudate Deum onder leiding van Thom Hesseling en Vocaal Ensemble Pavane onder leiding van  Joke Hooikammer zullen gezamenlijk een concert geven.

De fluitisten Willeke Boer en Erica Vogel verlenen ook medewerking . Aanvang is 19.30 uur. De kerk is open vanaf 19.00 uur. Toegang vrij, collecte aan de uitgang .

Schrijf reactie (0 Reacties)

colors

HATTEMERBROEK - Iedereen is uitgenodigd om maandagavond 24 december 19:00 uur a.s. naar het plein van de Nassauschool in Hattemerbroek te komen voor een kerstsamenkomst. Muzikale medewerking wordt verleend door gospel- en praise koor Colors of Faith. Colors of Faith is een enthousiast en energiek koor uit Hattem.' De naam (kleuren van geloof) komt voort uit het feit dat de koorleden uit meerdere kerken komen en samen zingen voor onze Heer, 'zo verklaren de bandleden. Ds. Pauw uit Wezep zal een korte overdenking verzorgen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

collecteopbrengst

WEZEP  - Eind november was er weer de jaarlijkse collecte van het Leger des Heils. Ook dit keer was de opbrengst voor het ontmoetingscentrum De Klinker aan de Stationsweg. Ruim 40 collectanten hebben onder coördinatie van Maria Pelleboer en Henk Meijer samen het bedrag van € 2941,98 opgehaald, weer iets meer dan vorig jaar. De bestemming is onder meer het veertiendaagse maaltijdproject SamSam, maar daarnaast kunnen er met de opbrengst ook weer heel wat gratis koppen koffie en thee (met aandacht) geschonken worden aan de stamtafel. Het Leger des Heils wil iederen die heeft bijgedragen: hartelijk bedanken.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

he came

OLDEBROEK - Aankomende zondag 16 december is het zover, de Jeugddienst- Kerstspecial bij VEG Oldebroek. Samen met Karim Landoulsi en het eigen combo wil men er weer een groot feest van maken. Na afloop van de dienst is iedereen van harte welkom om na te praten over de dienst onder het genot van warme chocolademelk en een rookworst. Natuurlijk is er voor de liefhebber ook koffie, thee of wat fris.

Karim Landoulsi is deze avond de spreker. Hij is gedeeltelijk van Tunesische afkomst en is getrouwd met Angela. Samen hebben ze drie kinderen.  Karim groeide op met een vader die moslim was en een moeder die wel een kerkelijke achtergrond heeft, maar dit niet in de praktijk bracht.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

CA1 6569

OLDEBROEK - Op woensdag  26 december a.s. geeft het Chr. Mannenkoor uit ’t Harde zijn  veertigste kerstconcert . Dat is niet niks en mag daarom genoemd en gepast gevierd worden. Het koor wil dit graag doen met het geven van een concert met veel passie en blijdschap. Vooral ook omdat tijdens dit concert de geboorte van Jezus Christus als het Licht der wereld bezongen zal worden.

Hiervoor heeft  de dirigent Henk van der Maten al zijn registers open gezet en worden de koorrepetities van minuut tot minuut benut. Ook met de keuze van de gastmusici heeft de dirigent weer een prachtig  concert voor ogen. Medewerking worden verleend  door Arjan en Edith Post, trompet, Marcel van de Ketterij, orgel, Johan van de Graaf, piano.  Verder zullen Rijk Rozeboom en Evert Ponstein als vaste koorsolisten hun bijdrage leveren.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

13010751 1227242763999377 1902466266002240148 n

OOSTERWOLDE -  Ook dit jaar kunt u uw kerstkaartenlaten door  de Oost-Europa Commissie laten bezorgen in de regio. De opbrengst van de actie gaat weer in zijn geheel naar Stichting Hulp Oost Europa, Actie Winterhulp!

  1. Stichting HOE ondersteunt via plaatselijke kerken in Oost-Europa. De partners kennen de plaatselijke situatie en weten waar de nood het hoogst is;
  2. Gemeenteleden in Oost-Europa raken betrokken bij de nood van mensen in hun omgeving en worden gestimuleerd om te helpen;
  3. De voedselpakketten worden plaatselijk in Oost-Europa ingekocht. Op deze manier wordt de plaatselijke economie ondersteund;
  4. Mensen krijgen op maat en voor hen herkenbare producten in het voedselpakket;
  5. Waar nodig krijgen mensen financiële ondersteuning voor de aankoop van medicijnen of brandhout voor de kachel.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

jongerendienst 23 december 2018

't LOO - Zondag 23 december om 14.30 uur zal er in de Maranathakerk op 't Loo - Oldebroek een jongerendienst gehouden worden. Thema van de dienst is: ''Op weg naar Bethlehem''. Voorganger zal ds. Schuitemaker uit Elburg zijn en de band Tja2.0 werkt mee aan de dienst. 

Iedereen is van harte welkom! 

Schrijf reactie (0 Reacties)

geloven

OLDEBROEK - De jeugd, leidinggevenden en vrijwilligers van de Hervormde gemeente Oldebroek willen ook dit jaar weer graag uw kerstkaarten bezorgen in de gemeente Oldebroek. Let op! Dus alleen in Oldebroek, ’t Loo, Wezep, Hattemerbroek, Oosterwolde, Kamperveen, Noordeinde en Kerkdorp. De volledige opbrengst van de actie is voor het winterproject: Geloven in delen. Kijk voor meer informatie hierover op de website www.hervormdoldebroek.nl

De kerstkaarten worden bezorgd tegen het bedrag van € 0,50 per kaart. Als u alle kaarten in een grote envelop of plastic tas wilt doen met de bezorgkosten apart erbij, kunt u ze bij onderstaande adressen inleveren in de periode van 10 t/m 21 dec. tot 18.00 uur.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

tak

 WEZEP - Ook dit jaar wordt er door de Vredeskerk, Dorpskerk en Hoeksteen weer een kerstkaartenactie gehouden. In de periode van 10 t/m 21 december kunnen (kerst-) kaarten worden ingeleverd. Deze kaarten worden door vrijwilligers bezorgd bin-nen de gemeente Oldebroek (Oldebroek, ’t Loo, Noordeinde, Oosterwolde, Wezep, Hattemerbroek) en Kamperveen. De kosten voor het bezorgen bedragen EUR 0,50 per kaart. Men wordt verzocht het geld in een aparte enveloppe in te leveren. Dit jaar zijn er twee projecten gekozen en de eerste is Zorgboerderij Benjamin Wezep.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

MICHAEL

ZWOLLE- Je kent ‘m vast wel, The Passion! Tegenwoordig een populair tv programma met veel bekende nederlanders en gecoverde nummers uit de popmuziek. Déze Passion gaat over het lijdensverhaal van Jezus naar het evangelie van Johannes en is al in 1724 door Johann Sebastian Bach op muziek gezet. Het is wereldberoemd geworden! Een werk voor koor, solisten en orkest. Op zondag 14 april 2019 wordt deze uitgevoerd door de Michaëlscantorij, solisten en het orkest Musica Michaelis om 19.30 uur in OLV Basiliek/de Peperbuskerk Zwolle onder leiding van Toon Hagen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

tak

WEZEP -Op dinsdag 25 december wordt het kinderkerstfeest gevierd in de Dorpskerk te Wezep. Dit zal verzorgd worden voor en door de kinderen van de Zondagsschool 'de Rots' en de kinderen van de 12-clubs. Er worden veel kerstliederen gezongen en een aantal kinderen zullen hun medewerking verlenen tijdens deze dienst. Ook dit jaar zullen er weer chocolademelk en kerstkransen uitgedeeld worden.

Iedereen, jong en oud, is van harte welkom . De dienst begint om 16:00 uur en er is voor de allerkleinste kinderenoppas aanwezig. 

Schrijf reactie (0 Reacties)

hand 1040647 1280

WEZEP - Op zondag 16 december is er weer de tweewekelijkse geloofsontmoeting in De Klinker. Dit keer zal Gerda van Ommen spreken over het thema ‘Wat een cadeau!’. December is bij uitstek de maand om elkaar cadeautjes te geven. Dat is heerlijk, maar het zou jammer zijn als daardoor de aandacht voor het grootste decembercadeau verloren gaat. Gerda gaat het voor ons uitpakken. Natuurlijk worden er ook veel (kerst)liederen gezongen en is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten. De liederen worden muzikaal begeleid door Johan Vreugdenhil.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

oliebollen

ELBURG - Ook dit jaar wordt er weer een oliebollenactie gehouden ten bate van de Hervormde Gemeente Elburg.  De oliebollen worden op vrijdag 28 december gebakken bij de familie van Riesen aan de Oostendorperstraatweg 22 te Oostendorp.Op deze dag bent u daar vanaf 's morgens 10:00 uur tot circa 18:00 uur van harte welkom om uw oliebollen te kopen.  Zaterdag 29 december worden de oliebollen huis-aan-huis verkocht in Elburg en Oostendorp.We beginnen 's morgens rond 9:00 uur tot circa 11:30 uur.Op deze dag geldt:OP=OP.  De oliebollen kosten dit jaar € 7,- voor 10 stuks.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

GHkerk

OLDEBROEK -  Het Interkerkelijk Ouderenwerk organiseert op zaterdag 15 december de maandelijkse ouderenmiddag. Deze middag zal  het Kerstfeest  gevierd worden en de Gereformeerde kerk zal voor de invulling zorgen.  Johan Tanghe verzorgt de meditatie en Jaap van Boven begeleidt de samenzang. Ook is er een muzikaal optreden. Dat is nog een verrassing. Daarnaas bestaat het programma uit gedichten en een vrij verhaal. Als afsluiting wordt een broodmaaltijd. gebruikt  U hoeft zich daarvoor niet op te geven.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

concert elburg

ELBURGOp zaterdag 8 december is er om 20.00 uur een gratis kerstconcert in de Grote Kerk van Elburg door Young Ladies Choir Rejoice o.l.v. Wilbert Magré en het Veluws Mannenensemble o.l.v. Wim Magré. Het concert begint met ‘stille nacht’ door beide koren. Young Ladies Choir Rejoice uit Nunspeet zingt onder andere ‘Lied voor Jezus’ en een bewerking over de lofzang van Zacharias. Het bekende Veluws Mannenensemble zingt onder andere ‘t Kindeke is geboren’ en ‘Go tell it on the mountains’. Verder zijn er diverse koorsolisten en is er ruimte voor samenzang deze avond. Het concert is gratis te bezoeken voor iedereen! Wel wordt er een collecte gehouden voor de gemaakte kosten.

Schrijf reactie (0 Reacties)