JOB2770

ELBURG - Donderdagmiddag 27 april geeft Wim Magré een feestelijke orgelbespeling op het beroemde Quellhorst orgel van de Grote-of Sint Nicolaaskerk te Elburg. De aanvang is om 16.00 uur. Wim Magré heeft een populair programma samengesteld voor dit concert.

Op het progamma staan geliefde  orgelwerken . Het concert wordt besloten met Drie Hollandse liederen en de Fantasie over het Wilhelmus (met samenzang) van Jan Zwart.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

IMG 20170412 130242

WEZEP - Op zaterdag 22 april hoopt het Chr. mannenkoor Ailanthus o.l.v. Geurt Souman ter gelegenheid van de 50e verjaardag van onze koning haar oranjeconcert te geven. Dit concert waarin een breed gevarieerd programma aan liederen ten gehore zal worden gebracht, zal muzikaal begeleid worden door de volgende musici: Gezinus Veldman (vleugel), Marco den Toom (orgel), Ard Kamphuis (bariton), Hrayr T er-Sargsyan (viool), Willeke van den Bosch (dwarsfluit) en Rineke de Wit (hobo).

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

wglashouwer3 cvi 870x392

OLDEBROEK - Op dinsdag 25 april spreekt ds W.J.J. Glashouwer over het thema 'Israël en Ismaël'. Daarbij zal het gaan om de bijbelse wortels van het conflict in het Midden Oosten te onderzoeken, en welke rol de Islam daarbij speelt.

De avond, georganiseerd door de Israëlcommissie van de Hervormde Gemeente Oldebroek, vindt plaats in het Open Huis aan de Kerkstraat 8 in Oldebroek. De toegang is vrij. Wel wordt er een collecte gehouden voor de Stichting Christenen voor Israël. De aanvang is 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

oost europaOOSTERWOLDE - Op  zaterdagavond 6 mei om 19.30 uur zal er een koor- en samenzang avond gehouden worden in de dorpskerk van Oosterwolde. Medewerking zal worden verleend door het Mannenkoor Bovenstemgroep Noord-Oost Veluwe o.l.v. Lulof Dalhuisen, Hendrik Sellies (orgel), Wim Junte en Jacob IJzerman (koorsolisten) en ds. J.N.Zuijderduijn (appèlwoord).

Er zal een collecte worden gehouden voor het kindertehuis Samuel in Misca (Roemenië).

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

koningsconcert

OLDEBROEK - Koning Willem Alexander hoopt op 27 april 2017 zijn 50ste verjaardag te vieren. Dirigent, bestuur en leden van Vox Humana vonden dit een reden voor een feestelijke oranjeconcert met koor- en samenzang. Er worden o.a. vaderlandse liederen gezongen. Dit Koningsconcert vindt plaats op 28 april in de kerk van Luctor et Emergo aan de Mheneweg Noord 1 te Oldebroek en begint om 20.00 uur.

Aan dit concert werken mee: Interkerkelijk Gemengd koor ’t Harde, Sursum Corda uit Nieuwleusen, Vox Humana uit Oldebroek o.l.v. Bert Gelderman, Erica Vogel op dwarsfluit, Wim Kanis op piano en Dirk Jan Grootkarzijn, de voorzitter van Chr. Oranjevereniging Oldebroek.

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Deze dagen staat de Goede Herderkerk in Oldebroek in het teken van Pasen, waarbij o.a. de prachtige bloemstukken van Jeannet van Zomeren en Jannie Labots de kerk kleurgeven. Echter de bloemstukken hebben ook een symbolieke waarde.Jeannet en Jannie geven uitleg.

Schrijf reactie (0 Reacties)

Vredeskerk wezep

WEZEP - Voor alle kinderen in de basisschoolleeftijd is er in de Vredeskerk op zaterdag 22 april een theatervoorstelling van 14:45 tot 16:30 uur. Kindertheater 'Je bent een parel' is uitgenodigd met hun voorstelling 'Goed genoeg'. Inloop vanaf 14.45 uur met een 'Kids S(w)ing In'.

Vergeet niet je op te geven op .  Adres: Heidepad 81 in Wezep.

Schrijf reactie (0 Reacties)

LUCTOR

OLDEBROEK - Op eerste Paasdag, zondag 16 april, is er ’s avonds een praisedienst in Luctor et Emergo te Oldebroek. Het thema van deze dienst is “God maakt vrij”. De spreker is Durk de Boer uit Hattem en er wordt veel samen gezongen onder leiding van een combo en een voor deze dienst samengesteld praisekoor. Allemaal van harte uitgenodigd. Aanvang: 19.00 uur

Schrijf reactie (0 Reacties)

IMG 9482

WEZEP - Ook in 2017 wil een groep wandelaars op de vroege zondagmorgen gaan wandelen tussen Pasen en Pinksteren. Samen genieten van de natuur, de stilte, het landschap met onderweg vak kort enige informatie over de locatie en een korte meditatie of gedicht. Elke wandeling staat op zichzelf, eenieder kan één morgen meewandelen, of meer..... allemaal goed. Het vertrek is elke zondag om precies 07.00 uur vanaf de Kruiskerk in Wezep. De eerste wandeling os op zondag 23 april en de laatste 28 mei. Na afloop staan koffie en thee klaar.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

24 7 prayer

WEZEP - Op zaterdagavond 22 april start er om 23.00 uur een gebedsweek voor Wezep volgens het principe van 24-7 PRAYER. Dat betekent dat er elk uur minimaal een persoon aan het bidden is. Dit jaar wordt dit gehouden in het ontmoetingscentrum De Klinker aan de Stationsweg 95 in Wezep. Iedereen die op deze manier – vanuit Gods bewogenheid en liefde - wil bijdragen aan een mooier Wezep voor iedereen, is hartelijk welkom om mee te doen.

De 24-7 beweging is begonnen doordat een gebedsbijeenkomst van studenten zich plotseling verspreidde over meer dan 12.000 locaties en bijna iedere denominatie in de wereld: van de katholieke kerk in Oostenrijk tot het Leger des Heils in Australie en tot diverse vervolgde geloofsgemeenschappen in het Midden Oosten. In Nederland zijn sinds de start in 2012 al honderden 24-7 gebedsinitiatieven onstaan. Het wordt als beweging ondersteund door de Navigators, IFES Nederland, Agape Studentlife,  Stichting 24-7 gebed, Alpha Nederland, Leger des Heils en Open Doors.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Flyer 2.0

'T LOO- Op 1e Paasdag 16 april, om 19.00 uur zal er in de tent op het crossterrein achter de Vreeweg in 't Loo, een Sing Inn gehouden worden. De band GROW uit Wezep zal optreden en twee leden van de Christian Motor Association (CMA) zullen iets uit hun eigen leven vertellen. Doel van deze Sing Inn is om de motorcrossers, die het hele weekend op de camping staan, in aanraking te brengen met het evangelie van Jezus Christus.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Poster druk Remco Hakkert

Schrijf reactie (0 Reacties)

thumbnail Dia11

OLDEBROEK - Op zondag 23 april zal er een jongerendienst plaats vinden in de Hervormde Dorpskerk van Oldebroek. Het thema is ''Vergeten en vergeten?''. Oud-inwoner van Oldebroek dominee Alex Wessels, nu woonachtig in Woudenberg, zal deze dienst leiden die om 18.30 uur begint.

Medewerking wordt verleend door het jongerenkoor Kadosh en de eigen band Tja2.0. Een ieder is uitgenodigd deze jongerendienst bij te wonen!

Schrijf reactie (0 Reacties)

DSCN1541OLDEBROEK - In verband met Goede Vrijdag is de avondprogrammering op vrijdag 14 april bij LocoFM aangepast. Tussen 18.45 en 21.00 uur verzorgt de Hervormde Gemeente Oldebroek Wijk 2 de uitzending betreffende de Zendtijd voor Kerken. Om 21.00 wordt de reguliere programmering weer  opgepakt.

Op Eerste Paasdag, 16 april, wordt de Zendtijd voor Kerken tussen 08.30 en 12.00 uur verzorgd door de Pauluskerk Wezep. De uit te zenden kerkdienst begint om 09.00 uur.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

palmpasen

WEZEP - De zondag voor Pasen is Palmpasen. Dit wordt in alle kerken gevierd als de zondag van Jezus intocht in Jeruzalem.

Als symbool hiervan maken de kinderen een palmtak. Elk onderdeel van deze tak symboliseert met Pasen het kruis waaraan Jezus stierf. De broodhaan de haan die 3 keer kraaide nadat Petrus zei dat hij Jezus niet kende, en de slingers om te vieren dat het feest is. Jezus is waarlijk opgestaan uit de dood. De kinderen in de Kruiskerk maakten deze zondag een mooie paastak en liepen er mee door de kerk. Ondertussen werd er gesmuld van de haan boven op de stok.

Voor de fotoreportage, klik HIER.

Schrijf reactie (0 Reacties)

Harm HoeveKAMPEN - Op maandag 17 april aanstaande (Tweede Paasdag) geeft organist Harm Hoeve (Rouveen) een orgelconcert op beide orgels van de Bovenkerk te Kampen. Dit eerste orgelconcert in de serie 2017 van de St. Kerkmuziek Hervormde Gemeente Kampen begint om 20.00 uur.

“Daar juicht een toon, daar klinkt een stem!” Dit traditionele paaslied als Fantasie, geschreven door Herman van Vliet, laat Harm Hoeve in volle glorie op het prachtige Hinszorgel klinken. Hoeve speelt niet alleen traditionele Paasbewerkingen, maar heeft met zijn repertoirekeus ook aansluiting gezocht bij het feestelijke karakter van het feest van de Opstanding van Jezus Christus.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

SWO 012WEZEP - Op zaterdag 22 april 2017 start er bij de Vredeskerk een prachtige gezellige fietstocht in onze mooie omgeving voor jong en oud. De start is tussen 10.00 uur en 10.30 uur. Kom en fiets als gezin, of kom alleen en fiets mee in een grotere groep. Bij de finish zal er een beloning zijn in de vorm van een kop koffie of limonade met wat lekkers erbij. Bij de start staat een box waarin u een vrijwillige bijdrage kunt doen als steun in de rug voor Elles’ droom! De fietstocht duurt ruim een uur. Geef je alvast op bij Lucia Hardonk via:  dan weet men hoeveel deelnemers men ongeveer mag verwachten. Bij slecht weer wordt de tocht verplaatst naar 6 mei.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

passion opname 92ELBURG - Vandaag, zaterdag 8 april, vindt de editie 2017 plaats van de Veluwse Passion in de Ichthuskerk in Elburg. De Veluwse Passion vertelt het paasverhaal op een moderne en laagdrempelige manier. Moderne en Nederlandstalige muziek, filmbeelden en toneel. Het brengt de boodschap van Pasen heel dicht bij de mensen. Het thema van deze editie van de Veluwse Passion is ‘de liefde’. Jeanet van Dam uit Elburg is een van de drijvende krachten in de organisatie: “Het paasverhaal blijft natuurlijk altijd hetzelfde. Maar door er op een andere manier en vanuit andere gezichtspunten naar te kijken kunnen we iedere keer weer een vernieuwende en inspirerende viering neerzetten.”

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

image1syrieWEZEP – In de komende ontmoetingsdienst, die morgen zondag 9 april om 19.00 uur in de Pauluskerk, wordt gehouden zal Pezhman Amiri uit Iran zijn verhaal vertellen. Vanwege zijn geloof moest hij vluchten en wacht nu op de komst van vrouw en dochter. Het thema van de dienst is: “Alles opgeven voor de grootste gift”. De voorganger in deze laagdrempelige dienst is ds. Arjan Oosterwijk. Het begint om 19.00 uur.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

oranjeconcertWEZEP - Op zaterdag 22 april hoopt het Chr. mannenkoor Ailanthus o.l.v. Geurt Souman ter gelegenheid van de 50e verjaardag van onze koning haar inmiddels jaarlijks terugkerend oranjeconcert te geven. Dit concert waarin een breed gevarieerd programma aan liederen ten gehore zal worden gebracht, zal muzikaal begeleid worden door de volgende musici: Gezinus Veldman (vleugel), Marco den Toom (orgel), Ard Kamphuis (bariton), Hrayr T er-Sargsyan (viool), Willeke van den Bosch (dwarsfluit) en Rineke de Wit (hobo).

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)