han

WEZEP - Al twaalf jaar werkt hij bij de politie en de laatste drie jaar als wijkagent in Wezep. Han Moes (38 jaar) heeft een achtergrond in de verpleegkunde. Hij is gewend om te werken met mensen die ‘anders zijn’, denk aan een lichamelijke handicap of psychische problemen. “Als we geconfronteerd worden met verward gedrag zijn er twee sporen mogelijk: hulpverlening of strafrecht.”“Ik wilde wat meer actie in mijn werk. Als wijkagent sta ik vaak overal met mijn neus vooraan. In het werk komen we best veel mensen tegen die onbegrepen gedrag vertonen,”  vertelt Han. Het kan dat een persoon zelf een melding maakt bij de politie, bijvoorbeeld onbegrepen gedrag zonder enige overlast voor anderen. Maar we worden ook opgeroepen bij gedrag waarbij men zich ernstige zorgen maakt, bijvoorbeeld een verward persoon op weg naar een treinstation.”

Na een melding ter plaatse

Het team waar Han onderdeel van uitmaakt bestaat uit zo’n 140 mensen werkzaam op het bureau en op straat. “Wanneer er een melding binnenkomt, kijken we eerst in het systeem welke informatie bekend is over iemand. We gaan zo snel mogelijk naar de locatie toe. Als het kan, nemen we onderweg al contact op met de betrokken hulpverlening. Op locatie gaan we het gesprek aan met de persoon. Ik mag graag aan de keukentafel zitten. Of gewoon naast iemand. Dan luister ik naar wat er aan de hand is, want gedrag komt ergens vandaan. Laatst was er iemand weggelopen uit een instelling die ik al eerder had ontmoet. Ik zet de persoon niet onder druk met: ‘je moet terug naar de instelling.’ Ik begin juist een gesprek. Bijvoorbeeld met de vraag: ‘hoe is het, ben je er weer?’ Ik probeer de rust terug te brengen en vertrouwen te wekken. Daar moet je wel de tijd voor nemen.”

Een persoon met onbegrepen gedrag is geen verdachte

“In zulke situaties ben ik heel alert. Als we geconfronteerd worden met verward gedrag, zijn er twee sporen mogelijk. Het spoor van de hulpverlening of het spoor van het strafrecht. Als agent weeg je constant af: welke spoor is passend bij de situatie? Voorheen werden mensen al snel meegenomen naar het bureau en opgesloten in een cel. Dat gebeurt gelukkig niet meer. Iemand die verward gedrag vertoont is geen verdachte. Nu bellen we de vervoersdienst voor ggz-instellingen.”
Han begrijpt dat verward gedrag onrust kan geven onder bewoners. “Want hoe goed kennen wij onze buren nou eigenlijk? Eén van de problemen die ik daarbij zie, is dat wij – politie en ook anderen – vaak hulp bieden maar dat deze acties niet zichtbaar zijn voor de wijk. Er loopt een indicatie-aanvraag of een bemiddelingstraject, alleen dat vindt achter de schermen plaats. Terwijl burgers verwachten dat de politie direct handelt. Handelen doen we zeker wel, maar binnen onze mogelijkheden.”

Samenwerking met burgers en zorg

De politie heeft in de regio een goede samenwerking met zorg, crisisdienst en andere organisaties. Ik kan mijn werk goed doen wanneer bewoners voor ons een oogje in het zeil houden en van zorgelijke situaties melding maken. Liever dat je te vroeg belt, wanneer je nog maar een vermoeden hebt, dan pas bellen als het helemaal misgaat. We hebben de burger hard nodig en we werken nauw samen met het sociaal team. Wanneer de politie niets kan of hoeft met een melding, dan verwijzen we door. Ik heb in dit vak moeten leren dat politieagenten geen zorgers zijn. Als politie signaleren, adviseren en verwijzen wij tijdig door naar de hulpverlening. Een tijd terug had één van de instellingen te maken met bovenmatig veel agressie. Toen heeft de politie meegedacht wat er aan gedaan kon worden. Een waardevolle interactie.”

Over verward (onbegrepen) gedrag

Bij verward gedrag gaat het om mensen die de grip op hun leven (dreigen te) verliezen, waardoor het risico aanwezig is dat zij zichzelf of anderen schade berokkenen. Het kan zijn dat iemand kampt met verschillende aandoeningen of beperkingen, zoals psychische problemen, een licht verstandelijke beperking, dementie of verslaving. Denk ook aan mensen met levensproblemen (ernstige schulden, dakloos zijn of verlies van dierbaren). Spreken van ‘de’ groep personen met verward gedrag doet geen recht aan de grote verscheidenheid van verward gedrag en de achtergronden daarvan. Vaak is er sprake van meerdere en complexe problemen in verschillende leefgebieden tegelijk (RIVM 2019).

Dit artikel is onderdeel van een reeks verhalen over Noord-Veluwse inwoners die te maken hebben met verward gedrag. De Noord-Veluwse gemeenten willen op deze manier aandacht besteden aan dit thema. Heeft u vragen of behoefte aan ondersteuning? Kijk op www.oldebroek.nl/sociaalteam.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment