WEZEP - Suïcide komt helaas voor in onze gemeente. Een speciale Taskforce met betrokken mensen uit de gemeente Oldebroek wil samen met jou als inwoner van Wezep dit probleem aanpakken. Want ieder slachtoffer is er één te veel.

In de Taskforce zitten onder meer mensen die van dichtbij het verdriet van suïcide meemaken en inwoners die vanuit betrokkenheid of werk graag iets willen betekenen voor de ander. Ook hulpverleners zoals jongerenwerkers denken mee in de Taskforce.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

CJG Poster Week van de Opvoeding copy

OLDEBROEK - Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) werkt samen met organisaties in Oldebroek die zorg en ondersteuning verlenen aan ouders en hun kinderen/jongeren. U kunt met al uw vragen over opvoeden en opgroeien terecht bij het CJG. Ook organiseert het CJG cursussen zoals Positief Opvoeden voor ouders/verzorgers die hun opvoedingsvaardigheden verder willen ontwikkelen. In oktober sluit het CJG aan bij de Week van de Opvoeding met allerlei activiteiten. 

Wethouder Liesbeth Vos: “Het CJG ondersteunt ouders en verzorgers bij het veilig en gezond laten opgroeien van hun kinderen. Tijdens de Week van de Opvoeding biedt het CJG ouders en hun kinderen verschillende extra activiteiten aan. Ik hoop op veel animo want investeren in je kinderen is investeren in de toekomst.”

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - We werken constant aan het verbeteren van onze dienstverlening. Daarbij maken we graag gebruik van de ervaringen en tips van onze inwoners en ondernemers. In juni hebben we een enquêteuitgezet en deze leverde veel nuttige informatie op. Wij bedanken iedereen hartelijk voor het invullen van de enquête. 60 inwoners en ondernemers hebben de enquête ingevuld. De algemene waardering voor de dienstverlening (algemeen én digitaal) is een 6. Dat geeft wel aan dat er verbetermogelijkheden zijn.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - De gemeente Oldebroek en de provincie Gelderland zetten in op het stimuleren van een gezonde leefstijl van onze inwoners. We willen graag dat meer inwoners in Gelderland – en in Oldebroek - voldoen aan de beweegnorm. Voor volwassenen bijvoorbeeld is die norm minimaal 5 dagen per week 30 minuten matig intensief bewegen. De provincie doet om de twee jaar met de zogenaamde Gelderse Sportmonitor onderzoek naar het sport- en beweeggedrag. Met dit onderzoek wil zij inzicht krijgen of er meer mensen met een gezonde leefstijl zijn.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Eind september, begin oktober zijn er de volgende vergaderingen van de raadscommissies:

Bestuur en Veiligheid, maandag 28 september. Op de agenda: Kennismaking met het regioproject “Samen maken wij”; Afwikkeling incidenten 2 mei 2015 (aanpak evaluatie en nazorg); Bestuursrapportage. Bekijk de agenda en stukken commissie Bestuur en Veiligheid van 28 september 2015.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Naar aanleiding van het bekladden van een muur van de kerk Noorderlicht en het dorpshuis in Wezep heeft de gemeente Oldebroek contact gehad met de beheerders van beide gebouwen. De gemeente heeft hen geadviseerd aangifte te doen. Vanmiddag heft de gemeente de leuzen verwijderd.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Over 2 weken is het zover! Van 5 tot en met 11 oktober vindt de Week van de Opvoeding plaats. Deze week staat in het teken van ontmoeting en uitwisseling tussen ouders, mede-opvoeders, kinderen en jongeren.

Iedereen kan meedoen aan de Week van de Opvoeding door zelf een activiteit te organiseren: ouders, kinderen of jongeren. Maar ook professionals of vrijwilligers die werkzaam zijn op scholen, in de kinderopvang, bij peuterspeelzalen, Centra voor Jeugd en Gezin, bibliotheken, sport-, cultuur- of welzijnsverenigingen, buurthuizen, speeltuinen, jeugdzorginstellingen, gemeenten, enzovoort.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - De gemeente is wettelijk verplicht om persoonsgegevens van haar inwoners bij te houden. Die zijn nodig om bijvoorbeeld een identiteitskaart of een rijbewijs te kunnen maken, om te weten wie mag stemmen bij verkiezingen of om uitkeringen te verstrekken.

In de Basisregistratie Personen (BRP) staan gegevens over alle inwoners van Oldebroek. Uw adres en geboortedatum zijn er te vinden, uw nationaliteit, ouders en kinderen. Maar ook gegevens over een eventueel huwelijk of geregistreerd partnerschap. Eigenlijk staat in de BRP ieders administratieve levensloop vermeld. Ook organisaties als de Belastingdienst en pensioenfondsen kunnen gebruik maken van uw gegevens. U hoeft dus niet bij elke instantie apart uw gegevens door te geven.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Op zaterdag 10 oktober vindt op het Raadhuisplein, voor het gemeentehuis van Oldebroek, de eerste Oldebroekse Duurzaamheidsmarkt plaats.

Verschillende bedrijven en organisaties die actief bezig zijn met bijvoorbeeld duurzame energie, afvalscheiding, mobiliteit en vervoer en waterbesparing, presenteren zich. Ook is er ruimte voor aanbieders van streekproducten en maatschappelijke organisaties. Er zijn tal van activiteiten voor jong en oud. De markt duurt van 10.00 - 15.00 uur.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Op de website van de gemeente zijn sinds vandaag weer een aantal veelgestelde vragen toegevoegd in verband met de mogelijke komst van een AZC naar Wezep. De bewonersbijeenkomsten vinden plaats in het Dorpshuis in Wezep op maandag 21 september (voor direct omwonenden) en donderdag 24 september (voor overige inwoners uit Wezep). Hier wordt uiteraard informatie gegeven en kunnen vragen worden gesteld.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

WEZEP - Afgelopen maandag heeft de gemeente in afstemming met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) direct omwonenden uitgenodigd voor een bewonersbijeenkomst op maandag 21 september. Het onderwerp van deze avond is het onderzoek naar een mogelijk asielzoekerscentrum (AZC) aan De Heidehoek in Wezep. De gemeente heeft afgelopen dagen signalen ontvangen die erop wijzen dat het onderzoek naar het AZC breed leeft in Wezep. Mensen die zich zorgen maken en vragen hebben, maar ook mensen die hun steun uitspreken of initiatieven willen nemen. Daarom organiseert de gemeente samen met het COA een tweede bijeenkomst speciaal voor inwoners die niet direct omwonenden zijn van De Heidehoek. Deze bijeenkomst is op donderdag 24 september, 19.00 uur inloop. De bijeenkomst start om 19.30 uur in het Dorpshuis in Wezep.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Hieronder leest u een aantal vragen en antwoorden die betrekking hebben op het onderzoek naar een AZC in de gemeente Oldebroek. Het gaat om de locatie Heidehoek in Wezep. Zit uw vraag er niet bij dan kunt u ook contact opnemen met de gemeente Oldebroek via tel. 14 0525 (op werkdagen van 8.30 tot 16.30 uur) of mail naar gemeente@oldebroek.nl.

Lees meer >

Schrijf reactie (5 Reacties)

OLDEBROEK - Ieder kind moet kunnen sporten! Dat is het motto van het Jeugdsportfonds. Ook Oldebroek vindt het belangrijk dat alle kinderen uit de gemeente kunnen sporten en is daarom aangesloten bij het Jeugdsportfonds Gelderland.

Het Jeugdsportfonds zorgt ervoor dat kinderen die graag willen sporten, maar dat niet kunnen omdat hun ouders te weinig geld hebben, lid worden van een sportvereniging. Het Jeugdsportfonds betaalt de contributie rechtstreeks aan de sportvereniging en vergoedt eventueel benodigde materialen en/of kleding tot een maximum van € 225,- per jaar per kind.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Steeds vaker hebben we last van korte, hevige regenbuien. Bij zo’n hevige regenbui valt er in korte tijd zoveel water dat het riool dit niet aankan. Straten staan dan blank. Dat is meestal niet erg; het water op straat staat als het ware even in de file voor afvoer door het riool. Vaak is dit water binnen een uur weg. Helaas komt het soms voor dat hevige regenbuien leiden tot zware overlast en schade. Dat wil de Gemeente Oldebroek graag voorkomen. De gemeente neemt daarom verschillende maatregelen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

WEZEP - Begin september ontving de gemeente Oldebroek een verzoek van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) een asielzoekerscentrum (AZC) te mogen vestigen aan De Heidehoek in Wezep. Het college heeft een positieve grondhouding ten aanzien van het vluchtelingenprobleem en wil zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen voor een goede opvang van deze mensen. De gemeente gaat de mogelijkheden onderzoeken voor het realiseren van een AZC voor 600 mensen aan De Heidehoek. Omwonenden zijn vandaag per brief geïnformeerd. De gemeente is vanavond bereikbaar voor vragen tot vanavond 21.00 uur en andere dagen van 8.30 uur tot 16.30 uur. Op maandag 21 september organiseert de gemeente samen met het COA een bewonersbijeenkomst. Inloop vanaf 19.00 uur, start is 19.30 uur.

Lees meer >

Schrijf reactie (5 Reacties)

OLDEBROEK - De gemeente Oldebroek stelt een algemene voorziening ‘schoon en leefbaar huis’ in werking. Dit betekent dat inwoners zelf bepalen of zij in aanmerking komen voor huishoudelijke hulp. Wethouder Liesbeth Vos noemt de ontwikkeling een goede zaak: “Wij willen het maatwerk behouden en tegelijkertijd onze inwoners zelf meer ruimte geven voor het regelen van een schoon en leefbaar huis. Daarvoor treffen we een laagdrempelige voorziening die vrij toegankelijk is voor alle inwoners die hulp in het huishouden nodig hebben. Voor inwoners die onvoldoende ondersteuning hierdoor krijgen, blijft de huidige regeling behouden. Ik verwacht dat deze voorziening eind 2015 in werking treedt.”

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - De gemeenteraad vergadert donderdag 17 september 2015 in de raadszaal van het gemeentehuis. De aanvang van de raadsvergadering is om 19.30 uur. Op de agenda staan, naast de vaste agendapunten en de lijst van onderwerpen die zonder bespreking bij hamerslag worden afgedaan, de volgende onderwerpen: aanbieden aanbevelingen Koersgroep Oldebroek voor Mekaar;afscheid raadslid de heer A. van Loo (SGP);toelating en beëdiging van de heer H. van Beek (SGP) als raadslid;wijziging van de commissiesamenstelling.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Sociaal Team Logo nieuw

OLDEBROEK - Bij het Sociaal Team is de vrijwillige gastvrouw of gastheer het eerste aanspreekpunt voor bezoekers, zij/hij is een belangrijke schakel tussen de inwoners en de professionals. Eenvoudige vragen zoals vragen over activiteiten en vrijwilligerswerk beantwoordt de gastvrouw of gastheer zelf. Bij andere vragen op het gebied van welzijn, wonen, zorg, werk en inkomen of vragen over de persoonlijke situatie wordt een professional van het Sociaal Team ingeschakeld, zonder dat deze vraag eerst aan de gastheer/gastvrouw gesteld hoeft te worden. Keukentafelgesprekken worden altijd gevoerd door de professional. Voor dit team is men op zoek naar gastvrouwen en gastheren voor 2 tot 3 dagdelen per week.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - De gemeente is bezig met de voorbereiding van de nieuwe editie van de gemeentegids. De uitgeverij van de gemeentegids, Akse Media, start vanaf maandag 14 september met de actualisatie van de adressen. De gemeentegids wordt begin 2016 huis-aan-huis verspreid.

Akse Media stuurt een automatische mail naar alle e-mailadressen die in de vorige gemeentegids vermeld stonden. Hierin staat een persoonlijke code, zodat u zelf de gegevens kunt aanpassen. Dit kan tot 9 oktober 2015. De overige vermeldingen worden tijdens de actualisatieperiode telefonisch door Akse Media benaderd.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

WEZEP - Per 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor alle ondersteuning op het gebied van zorg en welzijn, opvoeding, werk en inkomen. Om u als inwoner zo goed mogelijk van dienst te zijn, kunt u met uw vragen terecht bij het Sociaal Team. Sinds september is het Sociaal Team gehuisvest in het Dorpshuis aan de Zuiderzeestraatweg 500 in Wezep. Het Sociaal Team werkt veel op verschillende locaties en maakt graag een afspraak bij de mensen thuis of in de buurt.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)