gemeentehuis oldebroek

OLDEBROEK - De raadscommissies bereiden de besluiten van de gemeenteraad voor. Dit doen zij door de voorstellen van het college van B&W aan de raad te beoordelen en informatie te vragen. U bent van harte welkom om de (extra) openbare commissievergadering 18 maart 2020 in het gemeentehuis bij te wonen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

IMG 4422

Willem van den Beld belde met burgemeester Tanja Hazeloop van de Gemeente Oldebroek over het Coronavirus. Volgens de burgemeester is op dit moment nog geen sprake van een coronapatient in de gemeente. 

De gemeente heeft goed contact met diverse instanties en houd de situatie goed in de gaten. 

Schrijf reactie (0 Reacties)

gemeente

OLDEBROEK -  Vrijwilligers en mantelzorgers kunnen tijdens hun werkzaamheden schade veroorzaken of een ongeval krijgen. Om deze schade en de gevolgen van een ongeval te dekken, heeft de gemeente Oldebroek een vrijwilligersverzekering afgesloten bij Centraal Beheer.

Alle vrijwilligers en mantelzorgers zijn automatisch via deze regeling verzekerd. Zij zijn niet zelf aansprakelijk voor de kosten die een schade of ongeval met zich meebrengt.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

WEZEP - Op vrijdag 6 maart heeft burgemeester Tanja Haseloop-Amsing de eerste flyer over een informatieavond over Lelystad Airport en de zogenoemde stuitingsbrief in ontvangst genomen. Ze kreeg deze van vertegenwoordigers van het burgerinitiatief Hoog over Wezep. De flyer is een aankondiging en uitnodiging voor een informatieavond op 17 maart. 

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

DIGI 1

OLDEBROEK - De ouders van Eline Souman, geboren op 22 februari, waren in de gemeente Oldebroek de eerste ouders die digitaal aangifte hebben gedaan van de geboorte van hun dochter. Burgemeester Tanja Haseloop – Amsing bezocht de kersverse ouders daarom met bloemen en natuurlijk ook met een cadeautje voor Eline. Sinds half februari is het in de gemeente Oldebroek mogelijk om digitaal geboorteaangifte te doen. Op zaterdag 22 februari kwam de eerste digitale aangifte binnen bij de gemeente Oldebroek. Om digitaal geboorteaangifte te doen gebruikt de aangever DigiD. De wetgeving is op 1 januari van dit jaar aangepast, daardoor hoeft de aangever geen handtekening meer te zetten op de geboorteakte. Ook niet als de aangifte gewoon in het gemeentehuis wordt gedaan. 

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Politieboete
WEZEP - ‘Maak het ze niet te makkelijk’, iets wat voor de inwoners van de gemeente Oldebroek wel duidelijk is geworden tijdens de inbraak preventie avond op 3 maart. Inbrekers kunnen tegenwoordig makkelijker woningen betreden doordat wij zelf ladders laten liggen in de achtertuin of stopcontacten plaatsen. Ook komt het vaak genoeg voor dat mensen de deur niet goed afsluiten of zelfs een touwtje uit de deur laten hangen. Deze dingen maken het voor een inbreker aantrekkelijk om een poging tot inbraak te doen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

meidoornplein

WEZEP/OLDEBROEK -   Wat kan er beter, anders of meer samen in het onderhoud van de openbare ruimte? Deze vraag stelt de Gemeente Oldebroek graag aan haar inwoners. Daarom staat de gemeente zaterdag 7 maart (van 10.00 tot 14.00 uur) in het winkelcentrum aan het Meidoornplein in Wezep en vrijdag 20 maart (van 16.00 tot 18.30 uur) op het plein bij de Coop in Oldebroek.

Wethouder Bob Bergkamp: “Ik ben erg benieuwd naar uw ideeën! We verzamelen ideeën en kansen van inwoners om het beheer van de openbare ruimte nog beter in te vullen. Dit hoeven geen grote veranderingen te zijn, we zijn juist op zoek naar kleinschalige en praktische ideeën. Alle ideeën zijn dus welkom.”

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Knipsel

OLDEBROEK -  De gemeente wil graag weten wat inwoners vinden van de ondersteuning die zij krijgen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Inwoners die aan het onderzoek meedoen helpen de gemeente om de ondersteuning van iedereen in Oldebroek die hulp vanuit de Wmo nodig heeft, te verbeteren. De Wet maatschappelijke ondersteuning is voor ondersteuning in het kader van een Wmo-voorziening of een hulpmiddel zoals een scootmobiel of traplift. Een Wmo-voorziening is bijvoorbeeld hulp bij het huishouden, begeleiding, dagbesteding en kortdurend verblijf. Hulpmiddelen zijn in dit verband een rolstoel; vervoersvoorziening zoals een scootmobiel; woonvoorziening en woningaanpassing.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

prik

OLDEBROEK -  Kinderen uit de gemeente Oldebroek die dit jaar 9 jaar zijn of worden, krijgen een uitnodiging om een vaccinatie tegen bof, mazelen en rodehond (BMR) en difterie, tetanus en polio (DTP) te halen. Jongeren die dit jaar 14 jaar zijn of worden krijgen een uitnodiging om een vaccinatie tegen meningokokken ACWY te halen. Meisjes die dit jaar 13 jaar zijn of worden krijgen een uitnodiging om een vaccinatie tegen HPV (o.a. baarmoederhalskanker) te halen. De gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD Noord- en Oost-Gelderland) voert de vaccinaties uit.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

geld

OLDEBROEK - Rondkomen is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Voor inwoners met een laag inkomen of schulden bieden wij verschillende regelingen om bepaalde kosten te betalen. Denk bijvoorbeeld aan een bijdrage voor sport, een cursus, schoolreisje of muziekles. Ook bestaat er een ‘individuele inkomenstoeslag’ die je kunt gebruiken wanneer bijvoorbeeld een wasmachine kapot gaat en vervangen moet worden.

Kijk voor de voorwaarden en een overzicht van de regelingen HIER

Schrijf reactie (0 Reacties)

ri

In de regio Wuhan in China startte in december 2019 een uitbraak van een nieuw coronavirus. Wereldwijd worden maatregelen genomen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. In Nederland zijn nog geen besmettingen gemeld.

GGD, het RIVM, en Europese autoriteiten (de ECDC) houden de situatie goed in de gaten. Als het nodig is, nemen zij maatregelen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

gemeentehuis oldebroek

Donderdag 5 maart 2020 begint om 19.30 uur de openbare vergadering van de gemeenteraad van Oldebroek. De vergadering vindt plaats in de raadszaal van het gemeentehuis in Oldebroek. U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn.

Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

dementie twitter 700x400

OLDEBROEK  -  Heeft u in uw dagelijks leven te maken met mensen met dementie? Wilt u weten hoe u hier goed mee om kunt gaan? Neem dan kosteloos deel aan de training Omgaan met dementie. De training gaat over dementie en het herkennen van dementie. Ook wordt er geoefend met voorbeelden uit de dagelijkse praktijk. De training is bedoeld voor mantelzorgers, vrijwilligers en andere betrokkenen. Twee trainers vanuit ‘samendementievriendelijk.nl’ geven de training.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

gemeente

OLDEBROEK - In diverse mediaberichten van 21 februari 2020 staat dat gezinnen in de gemeente Oldebroek de grootste lastenstijging van Oost-Nederland krijgen te verwerken. 'Dit beeld is niet juist,' aldus de Gemeente Oldebroek.

Woonlasten
De Vereniging Eigen Huis heeft in haar overzicht een eenmalig in 2019 door de gemeente verstrekte compensatie van € 77,95 voor precariobelasting in mindering gebracht. Zij komt hierdoor op een stijging van 22,6%. De onroerendezaakbelastingen (OZB), rioolheffing en afvalstoffenheffing voor een meerpersoonshuishouden met een eigen woning met een gemiddelde WOZ-waarde waren in 2019 in totaal € 743,69. In 2020 is dit € 815,76. Een kostenstijging dus van 9,7% in plaats van 22,6%.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Huiseigenaren moeten in de gemeente Oldebroek dit jaar dieper in de buidel tasten. De vaste woonlasten van de gemeente stijgen met maarliefst 22,6%. De reden van de verhoging van deze lasten is om het gat in de begroting te dichten. De OZB-belasting is verhoogd met 7,2% verhoogd en de afvalstoffenheffing steeg met 18,4%. 

Willem van den Beld belde met Bert-Jan Dokter van de PvdA/Burgerpartij. 

Schrijf reactie (1 Reacties)

gemeentehuis oldebroek

OLDEBROEK -  Donderdag 20 februari 2020 is het Streekarchivariaat in het gemeentehuis van Oldebroek gesloten. Het Streekarchivariaat is wel bereikbaar via tel. 0525 68 87 17 of per e-mail info@streekarchivariaat.nl.

Volgende week kunt u weer terecht bij het Streekarchivariaat op woensdag en donderdag 09.00 - 12.30 uur en 13.30 - 16.00 uur.

Schrijf reactie (0 Reacties)

voet

OLDEBROEK - Vanaf deze week is het mogelijk om in de gemeente Oldebroek online de geboorteaangifte te doen. Ouders kunnen nu vanuit huis hun kindje aangeven en hoeven niet meer naar het gemeentehuis.

Meer informatie over de geboorteaangifte lees je HIER.

Schrijf reactie (0 Reacties)

nldoet

OLDEBROEK -  Het Oranje Fonds organiseert op vrijdag 13 en zaterdag 14 maart 2020, samen met duizenden organisaties in het land, weer NLdoet; de grootste vrijwilligersactie van Nederland. NLdoet zet vrijwilligerswerk in de spotlights en nodigt iedereen uit om een dagje de handen uit de mouwen te steken. Ook in de gemeente Oldebroek zijn er tijdens NLdoet weer veel vrijwilligersklussen. Vrijwilligers zijn het kloppend hart van vele sociale initiatieven. Het Oranje Fonds laat daarom met NLdoet zien hoe belangrijk actieve burgers voor de samenleving zijn. Nog geen vrijwilliger? Dan kun je tijdens NLdoet ervaren hoe leuk vrijwilligerswerk kan zijn. Voor organisaties is het een mooie kans om nieuwe vrijwilligers aan te trekken en natuurlijk om klussen geklaard te krijgen!

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

beleid

OLDEBROEK - De gemeente Oldebroek komt met een lokale beleidsnota over de aanpak van stikstof. Dit was nodig nadat de Raad van State in mei 2019 oordeelde dat de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) niet meer gebruikt mag worden. Sinds deze uitspraak beoordeelt de gemeente Oldebroek steeds per zaak wat er moet gebeuren. Er wordt daarbij onderscheid gemaakt tussen kleine en grote (bouw)plannen en projecten.

Wat is het PAS?

Het PAS staat voor het Programma Aanpak Stikstof. Het is een regeling van de rijksoverheid die enerzijds ruimte moest bieden aan nieuwe ontwikkelingen zoals huizen, wegen en bedrijven, maar tegelijkertijd ook voorziet in maatregelen die nodig zijn voor het terugdringen van de neerslag van stikstof. Dat terugdringen van stikstof is van belang voor het behoud en herstel van beschermde natuurgebieden (Natura 2000-gebieden).

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)
Schrijf reactie (0 Reacties)