molen

OLDEBROEK -  Het is stichting Molen de Hoop 1853 gelukt de financiering voor herstel van het oliewerk bij elkaar te krijgen. De Hoop kreeg het laatste nog nodige bedrag toegekend door de Hollandsche Molen. Het geld is beschikbaar gesteld door het bestemmingsfonds van de Van Toorn en Scholten Stichting. Door het oliewerk is molen De Hoop een maalvaardige koren-, pel- en oliemolen, een unieke combinatie in Nederland. 

Eerdere bijdragen werden toegezegd door de Provincie Gelderland, de gemeente Oldebroek, Het Prins Bernhard Cultuurfonds, de Rabobank en de Molenprijs.

Schrijf reactie (0 Reacties)

20180623 125840

OLDEBROEK - Tot  21 februari 2019 kunt u reageren op het ontwerpbesluit en de aangepaste milieueffectrapportage (MER) bij het Luchthavenbesluit Lelystad Airport. U kunt zich laten voorlichten op informatiebijeenkomsten en uw zienswijze indienen. Ook kunt u tot 31 januari 2019 reageren op de Verkenningsfase Luchtvaartnota (2020-2050).

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

 gemeente

OLDEBROEK - De gemeente Oldebroek, de educatieve instellingen in de gemeente (onderwijs, kinderopvang) en het Centrum voor Jeugd en Gezin hebben een thuiszittersconvenant afgesloten. Hiermee spreken de partijen af dat ze alles in het werk stellen om te voorkomen dat leerplichtige kinderen niet naar school gaan.De oorzaak waarom sommige kinderen (tijdelijk) geen onderwijs volgen kan divers zijn. Bijvoorbeeld ziekte, geen passend onderwijs of een lastige thuissituatie. Wat ook de reden voor het verzuim is, ieder kind heeft recht op onderwijs. De gezamenlijke partijen moeten ervoor zorgen dat een kind toch naar school kan. Daarbij is de afspraak dat dit zo snel mogelijk gerealiseerd wordt; een kind mag niet langer dan twee weken thuiszitten zonder dat hier specifieke aandacht voor is. Wethouder Liesbeth Vos – van de Weg: “Door deze samenwerking krijgt ieder kind in onze gemeente de kans om zich te (blijven) ontplooien en aan zijn toekomst te werken, wat de omstandigheden dan ook zijn. Een prachtige ontwikkeling.”

Lees meer >

Schrijf reactie (1 Reacties)

10592767 773830049348608 6818788529017146830 n

WEZEP -  In opdracht van Vitens wordt sinds enige tijd gewerkt aan de waterleidingen langs de Zuiderzeestraatweg in Wezep. Een deel van het vrachtverkeer wordt daarom tijdelijk omgeleid door Wezep. De werkzaamheden vinden plaats aan de zuidkant van de rotonde bij garage Schaftenaar. De beschikbare ruimte is erg krap. Alle leidingen liggen onder het fietspad dat hier langs loopt. Het fietspad wordt daarom over een forse lengte opgebroken. Het fietspad ligt op dit punt vrij dicht bij de rand van de rotonde. Daarom is het noodzakelijk om betonblokken op een deel van de rotonde te plaatsen. Dit ter bescherming van de mensen die aan de leidingen werken, maar ook van het verkeer.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

gemeente

OLDEBROEK - Eén platvorm voor sport én cultuur, daar is behoefte aan. Goed Bezig Oldebroek heeft al jaren een online platform waar sportieve en gezonde activiteiten worden aangeboden. Hier worden nu ook culturele activiteiten aan toegevoegd. Daar zijn cultuuraanbieders, hard bij nodig. Kom daarom naar de informatiebijeenkomst op dinsdag 22 januari in het gemeentehuis.

Lees meer >

Schrijf reactie (1 Reacties)

gemeente

WEZEP - Vrachtwagenparkeerplaats nodig? In gemeente Oldebroek zijn er vrachtwagenparkeerplaatsen op bedrijvenpark H20 en bedrijventerrein Wezep Noord. Vrachtwagenchauffeurs wonend in onze gemeente kunnen zich aanmelden voor een parkeerplaats. Meer weten of aanmelden? Neem dan contact op met de exploitanten.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

gemeente

Vergaderingen raadscommissies januari 2019 - gemeente Oldebroek

U bent van harte welkom om de openbare vergaderingen in het gemeentehuis op woensdag 16 en donderdag 17 januari 2019 bij te wonen.

De raadscommissies bereiden de besluiten van de gemeenteraad voor. Dit doen zij door de voorstellen van het college van B&W aan de raad te beoordelen en informatie te vragen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

gemeente oldebroek

WEZEP - Ingrediënten: meedoen, goede zorg, opgroeien, werk, ….. Hoe gaan we dit doen? Wat zijn de belangrijkste acties? En welke resultaten willen we bereiken? Kom op maandag 28 januari naar de Snelkooksessie in De Brinkhof en praat mee! Vele inwoners, vrijwilligers en professionals hebben met de gemeente Oldebroek meegedacht over het recept voor een sociaal en leefbaar Oldebroek. Al die input is verwerkt in het beleidsplan Sociaal Domein 2019-2022.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

dorpshuis de brinkhof

WEZEP  -  Donderdagavond 10 januari 2019 is er een raadsgesprek van de gemeenteraadscommissie Ruimtegebruik en Leefomgeving. Onderwerp is de gebiedsvisie voor de locatie Mariënrade en directe omgeving in Wezep. Het betreft het gebied tussen de Zuiderzeestraatweg, Noordsingel, Turfhorst en het perceel Zuiderzeestraatweg 520; globaal tussen partycentrum ‘Coelenhage’, dorpshuis, kerkgebouw ‘Noorderlicht’ en wooncomplex Turfhorst. De ontwikkeling van de gebiedsvisie is nu zover dat er twee uitgewerkte en financieel doorgerekende stedenbouwkundige modellen liggen. Daarbij is het plangebied ook groter geworden. Het doel van het raadsgesprek van 10 januari is om samen met betrokkenen te kijken met welk model verder wordt gegaan, hoe de visie er uit gaat zien.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

jogg

OLDEBROEK -  Overgewicht is een groeiend probleem in Nederland, ook bij kinderen op de Noord-Veluwe. Door ongezonde snacks krijgen kinderen teveel suiker en vet binnen. Ook eten ze daardoor minder tijdens de hoofdmaaltijden. Gezonde tussendoortjes zijn juist wel nodig, want kinderen verbruiken veel energie op een dag.

JOGG helpt bij het maken van gezonde keuzes en organiseert verschillende activiteiten tijdens de campagne ‘Gezond Tussen d’Ooren’.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ambtsketen

OLDEBROEK - De gemeente Oldebroek is op zoek naar een nieuwe burgemeester. De provincie Gelderland en de eigen gemeenteraad spelen een belangrijke rol in die procedure. Een commissie bestaande uit gemeenteraadsleden, de zogenaamde ‘Vertrouwenscommissie’, gaat aan de slag om een nieuwe burgemeester voor Oldebroek te vinden. Alle fracties uit de gemeenteraad zijn vertegenwoordigd in deze commissie. Hun eerste actie is het opstellen van een profielschets. Aan welke eisen en eigenschappen moet de nieuwe burgemeester voldoen? De profielschets gaat daar antwoord op geven.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

gemeente

OLDEBROEK - De jaarwisseling is in de gemeente Oldebroek redelijk rustig verlopen. Er waren geen grote incidenten. De schade aan gemeentelijke eigendommen is met ruim 5700 euro een fractie hoger dan de schade tijdens de vorige jaarwisseling. Ook dit jaar heeft de gemeente vooraf alle containers geleegd en afgesloten. Er werden tijdens de jaarwisseling onder andere twee afvalbakken vernield en twintig verkeers- of straatnaamborden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

gemeente oldebroek

OLDEBROEK - Op 7 januari 2019 begint de kap van 73 Amerikaanse eiken. De boomwortels hebben te weinig groeiruimte en bij een harde wind kunnen ze omwaaien. Dat maakt de bomen onveilig. De kapwerkzaamheden duren ongeveer 6 dagen.

Verkeer

Delen van de weg zijn afgesloten en verkeer wordt omgeleid. Omwonenden kunnen hun huis gewoon bereiken. De begraafplaats aan de Mheneweg Zuid is te voet of met de fiets bereikbaar via een pad. Tijdens een uitvaart ligt de kap stil.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

46496132 762183070783913 8352294880441008128 o

Schrijf reactie (0 Reacties)

IMG 8571

OLDEBROEK - Maak je buurt schoon en verdien een leuk zakcentje. Bij het inleveren van een volle vuilniszak met vuurwerkafval of een kerstboom verdien je € 0,50. De volle vuilniszakken met vuurwerkafval en de kerstbomen kun je inleveren op woensdag 2 januari 2018 bij één van de onderstaande locaties.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

vuurwerk 052

OLDEBROEK - Het is belangrijk om alleen goedgekeurd vuurwerk te kopen bij erkende verkooppunten met een vergunning. Dit helpt u om ongedeerd het nieuwe jaar in te gaan. Lees altijd de gebruiksaanwijzing voordat u het vuurwerk afsteekt. Als vuistregel geldt: illegaal vuurwerk is al het vuurwerk dat niet in de legale handel en binnen de vastgestelde verkoopdagen in Nederland wordt verkocht. Voorbeelden van bekend illegaal vuurwerk zijn strijkers, Bengaals vuur, mortierbommen, Chinese rollen, lawinepijlen, Cobra’s en de Big Five.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

vuurwerk 025

OLDEBROEK - Ook dit jaar zet gemeente Oldebroek zich weer in voor een gezellig en veilig verloop van oud en nieuw. Om het nieuwe jaar goed in te luiden, is het belangrijk dat iedereen zich aan een aantal regels houdt.

Vuurwerk afsteken mag van maandagavond 31 december 18.00 uur tot en met dinsdagnacht 1 januari 02.00 uur. Illegaal vuurwerk afsteken of in uw bezit hebben, is verboden. De verkoop van vuurwerk is op 28, 29 en 31 december 2018.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

gemeente oldebroek

Maandag 31 december: geopend tot 15.30 uur.
Dinsdag 1 januari: Nieuwjaarsdag, gesloten.
Woensdag 2 januari: het Sociaal Team is geopend vanaf 10.00, de gemeentewerf vanaf 08.00 uur en het gemeentehuis vanaf 10.00 uur.
Maandag 7 januari is het KCC gesloten vanaf 14.00 uur.
Woensdag 9 januari: is de avondopenstelling van het gemeentehuis tot 18.30 uur.

Schrijf reactie (0 Reacties)

IMG 8571

OLDEBROEK - Maak je buurt schoon en verdien een leuk zakcentje. Bij het inleveren van een volle vuilniszak met vuurwerkafval of een kerstboom verdien je € 0,50. De volle vuilniszakken met vuurwerkafval en de kerstbomen kun je inleveren op woensdag 2 januari 2018 bij één van de onderstaande locaties.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

sociaalteamgemeenteoldebroek1

OLDEBROEK - Heeft u een laag inkomen? Dan heeft de gemeente Oldebroek voor u een collectieve zorgverzekering. Als u deze verzekering afsluit, dan betaalt de gemeente een deel van de premie. Ook komt u mogelijk in aanmerking voor extra vergoedingen.

Voor de collectieve zorgverzekering hebben wij een contract afgesloten met Zilveren Kruis. U heeft de keuze uit 3 verschillende pakketten. U kunt zelf bepalen welk pakket u kiest. Er is altijd een pakket dat past bij uw zorgvraag.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)