gemeentehuisoldebroek

OLDEBROEK  -  De raadscommissies bereiden de besluiten van de gemeenteraad voor. Dit doen zij door de voorstellen van het college van B&W aan de raad te beoordelen en informatie te vragen.

De vergaderingen worden in verband met de huidige coronasituatie weer door middel van videoconferenties gehouden. Ze zijn te volgen via internet en Loco TV. Onder het kopje “Uitzending volgen” kunt u lezen hoe dat werkt.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

tanja

Om de zoveel tijd gaat het er weer over. Positieve discriminatie, de verplichting om meer vrouwen, minderheden en mensen met een beperking in dienst te nemen. Ik ben daar nooit voor geweest. Simpelweg omdat ik denk dat het gaat om het resultaat. Het gaat om de juiste persoon op de juiste plek. Niet omdat ze man, vrouw, genderneutraal, licht, donker, gehandicapt of in een ander hokje te plaatsen zijn. Zoals ik net schreef, ben ik daar tegen. Tegelijkertijd zie ik wel een aantal dingen. Diversiteit werkt. Op school, op het werk, in relaties of in het vrijwilligersleven. Natuurlijk; er zijn bijvoorbeeld sporten die gescheiden zijn. Maar over het algemeen vullen bijvoorbeeld mannen en vrouwen elkaar goed aan, komen ze samen tot betere resultaten.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

img 6517

WEZEP -  In Wezep ligt één van de veertig grondwaterbeschermingsgebieden van Gelderland. In deze gebieden beschermen we het grondwater. Het grondwater in deze gebieden is bestemd voor ons kraanwater, daarom zijn hier regels voor opgesteld.

De grondwaterbeschermingsgebieden liggen veelal in buiten- of natuurgebieden. Maar minder bekend is dat maar liefst elf van de veertig grondwaterbeschermingsgebieden in Gelderland in een woonwijk, vakantiepark of bedrijventerrein liggen. En juist die onbekendheid maakt het grondwater in deze gebieden erg kwetsbaar. 

Videoboodschap wethouder Bob Bergkamp

'Helpt u mee met de bescherming van het grondwaterbeschermingsgebied in Wezep? '

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

punt

WEZEP - Opnieuw zijn er in de gemeente Oldebroek mogelijkheden voor het halen van een prik zonder afspraak en wel op dinsdag 30 november in Wezep, exacte locatie nog niet bekend. De locatie is ingericht als tijdelijke pop-up locatie met vrije inloop voor iedereen die vragen heeft of zich wil laten vaccineren zonder eerst een afspraak te maken.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

thumbnail 20211119 DvdO foto 3jpg

OLDEBROEK -  Op initiatief van MKB-Nederland vieren we in heel Nederland op vrijdag 19 november 2021 de Dag van de Ondernemer, dus ook in de gemeente Oldebroek.Een speciale dag om ondernemers in het zonnetje te zetten en te bedanken voor hun bijdrage aan de (lokale) economie en werkgelegenheid!Voor deze dag stond een groot ondernemersontbijt gepland. Vanwege de huidige coronasituatie is dat ontbijt helaas uitgesteld. Gelukkig is de Dag van de Ondernemer in Oldebroek toch niet ongemerkt voorbij gegaan. ‘’Juist in deze voor ondernemers moeilijke coronatijd hebben wij op een alternatieve manier willen onderstrepen hoe belangrijk onze ondernemers zijn voor Oldebroek. Wij zijn trots op hun ondernemerschap! Met vakkennis, kunde, lef, doorzettingsvermogen en ondernemerschap verrijken zij Oldebroek’’, aldus wethouder Liesbeth Vos – van de Weg.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

erepenning

OLDEBROEK - De Gemeente Oldebroek is op zoek naar personen en organisaties die zich op bijzondere wijze inzetten of hebben ingezet voor de gemeente of de samenleving van Oldebroek.

Wie staat er dag en nacht belangeloos klaar voor anderen? Vaak onopvallend en op de achtergrond, maar o zo waardevol en inspirerend? Kent u deze persoon, en vindt u dat hij/zij publieke erkenning verdient? 

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ontbijt

WEZEP -  Vrijdag 19 november is het de Dag van de Ondernemer. De Gemeente Oldebroek laat weten dat het geplande ondernemersontbijt niet doorgaat vanwege de huidige coronasituatie. 

In februari/maart 2022 wil de gemeente dit ontbijt alsnog organiseren. U kunt een nieuwe uitnodiging via de media tegemoet zien! De Dag van de Ondernemer op zich will de gemeente niet ongemerkt voorbij laten gaan. Daarom gaat het college op een andere manier invulling geven aan deze dag om zo de lokale ondernemers nadrukkelijk te bedanken voor hun bijdrage aan de lokale economie en werkgelegenheid.

Schrijf reactie (0 Reacties)

Foto brandweerman Ray

OLDEBROEK -  Denkt u wel eens na over brand? Heeft u rookmelders in huis? De Brandweer hoort graag hoe u denkt over brandveiligheid en wat u zelf al doet! Brandweer Noord- en Oost-Gelderland heeft een korte enquête gemaakt. Het invullen duurt slechts enkele minuten en kan anoniem. Als u uw e-mailadres achterlaat, maakt u kans maken op een unieke Brandweer ovenwant (de gegevens worden na de actie verwijderd).

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

thumbnail 20211117 Week van Respect gastles wethouder Liesbeth Vos

WEZEP/OLDEBROEK - Afgelopen week was het de Week van Respect. Tijdens deze Week staat het thema respect in de schijnwerpers. Maar wat is respect eigenlijk? En hoe toon je respect aan anderen? Over deze lastige vragen gingen wethouder Liesbeth Vos-van de Weg en burgemeester Tanja Haseloop-Amsing in gesprek met basisschoolleerlingen in Oldebroek en Wezep.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

tanja

Lieve mensen,

Al zo’n anderhalf jaar schrijf ik iedere week hier een column voor u. Met veel plezier, kan ik zeggen. Maar vandaag is het een beetje anders, want ik weet het niet zo goed meer. Ik weet niet goed wat ik deze week kan en moet schrijven. Er zijn mooie dingen; de dag van de mantelzorg bijvoorbeeld. En er spelen heel belangrijke zaken op het gebied van openbare orde en veiligheid. Zo hadden we de sluiting van een pand van de Hell’s Angels om maar een voorbeeld te noemen. Ik was op pad met een fotograaf en als college gingen we, goed lettend op voldoende afstand, op werkbezoek. Zo gingen deze week de meeste dingen op één of andere manier toch door. En dat is fijn!

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

prikkenz

OLDEBROEK/WEZEP -  Opnieuw zijn er in de gemeente Oldebroek mogelijkheden voor het halen van een prik zonder afspraak. De eerste mogelijkheid is op donderdag 18 november in De Zwikmeule, Oldebroek. De tweede mogelijkheid is op dinsdag 30 november in Wezep, exacte locatie nog niet bekend. De locaties zijn ingericht als tijdelijke pop-up locatie met vrije inloop voor iedereen die vragen heeft of zich wil laten vaccineren zonder eerst een afspraak te maken.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

gemeente

WEZEP - Op 23 november staat een inwonersavond gepland voor het haalbaarheidsonderzoek Verplaatsing Verenigingen Wezep. Omwonenden van sportclubs WHC en WTC zijn hiervoor eerder al uitgenodigd.

Vanwege de aangescherpte coronamaatregelen en de toename van het aantal besmettingen wordt de inwonersavond een online in plaats van fysieke bijeenkomst. De bijeenkomst in de kantine van WHC gaat dus niet door. De online bijeenkomst is van 19.30 tot 21.00 uur.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

thumbnail 20211115 Ontwerp nieuwe brandweerkazerne beeld Jous Architecten 2

OLDEBROEK  - In opdracht van de gemeente Oldebroek wordt voor de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland een nieuwe brandweerkazerne aan de Zuiderzeestraatweg gerealiseerd. De brandweerkazerne wordt compact en natuurlijk vormgegeven. In de stalling is ruimte voor vier brandweervoertuigen.  De kazerne wordt gerealiseerd op het perceel naast Zuiderzeestraatweg 213 en vervangt daarmee de oude kazerne aan de Spronksweg in Oldebroek. De oude kazerne is te klein geworden en de voorzieningen voldoen niet meer aan de huidige eisen voor een goede uitvoering van de brandweerzorg. Daarnaast is de kazerne ongunstig gelegen in het centrum en kan er niet meer worden voldaan aan de wettelijke opkomsttijden. Na een uitvoerig locatieonderzoek is de nieuwe locatie aan de Zuiderzeestraatweg de beste plek gebleken.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

thumbnail 20211112 Werkbezoek college aan BB de Heugte

OOSTERWOLDE  - Het college van Burgemeester en Wethouders bezoekt regelmatig lokale bedrijven en organisaties om zich te laten informeren over actuele thema’s en ontwikkelingen. Op dinsdag 9 november 2021 was het college op werkbezoek bij Harry en Angelique Mouris van B&B de Heughte in Oosterwolde.

Deze prachtige Bed and Breakfast ligt aan de rand van de Veluwe en is voor de vele bezoekers een heerlijke uitvalsbasis om de natuur en de omgeving te verkennen. Het echtpaar Mouris werkt zoveel mogelijk met lokale producten en heeft nog tal van ideeën om de B&B verder door te ontwikkelen. ontwikkelen. 

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

gemeente

OLDEBROEK - De gemeenteraad van Oldebroek heeft in zijn besloten vergadering van 25 oktober 2021 een tweetal besluiten genomen.

Na bespreking

  • Voorbereidingsbesluit Buitengebied, Oude Weg 10a (Hattemerbroek).
    Op voorstel van het college van B&W heeft de gemeenteraad een zogeheten voorbereidingsbesluit genomen voor de locatie Oude Weg 10a te Hattemerbroek. Doel hiervan is om ongewenste ontwikkelingen op deze locatie te voorkomen in verband met de geplande woningbouw op de aangrenzende locatie Borst. De gemeente heeft nu een jaar de tijd om een bestemmingsplan voor te bereiden.
  • Voorbereidingsbesluit Stationsweg (locatie voormalige Welkoop, Wezep).
    Op voorstel van het college van B&W heeft de gemeenteraad een zogeheten voorbereidingsbesluit genomen voor de locatie Stationsweg 17-19 te Wezep. Doel hiervan is om ongewenste ontwikkelingen te voorkomen naar aanleiding van de aanvraag voor de vestiging van een supermarkt op deze locatie. De gemeente heeft nu een jaar de tijd om een bestemmingsplan voor te bereiden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

tanja

Een nieuwe persconferentie, nieuwe maatregelen, ook in Oldebroek snel oplopende besmettingen en weer extra druk op de zorg. Een situatie waarvan ik hoopte dat die niet meer zou komen. Opnieuw worden evenementen en bijeenkomsten afgezegd. Geen verwendag voor mantelzorgers, juist nu zij dat extra schouderklopje zo hard kunnen gebruiken. Weer meer thuiswerken, mondkapjes terug in de handtas, in de winkels en in het straatbeeld. U mag gerust weten dat ik me hier zorgen over maak.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ondern

WEZEP - De ondernemersavond bij Autoservice Fikse was een succes vorig week. Alle ondernemers op bedrijventerrein Wezep Noord waren uitgenodigd om met elkaar in gesprek te gaan over de toekomstbestendigheid van dit bedrijventerrein en hoe hiervoor gezamenlijk op te trekken. Vele ondernemers gaven gehoor aan de uitnodiging. De ondernemersavond werd georganiseerd door de gemeente Oldebroek en Bedrijvenkring Oldebroek.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ontbijt

WEZEP -  Op initiatief van MKB-Nederland vieren we in heel Nederland op vrijdag 19 november 2021 de Dag van de Ondernemer, dus ook in de gemeente Oldebroek. Een speciale dag om ondernemers in het zonnetje te zetten en te bedanken voor hun bijdrage aan de (lokale) economie en werkgelegenheid!

Bent u ondernemer in de gemeente Oldebroek? Dan nodigt wethouder Liesbeth Vos – van de Weg u namens het college van B&W uit om bij het ondernemersontbijt aanwezig te zijn. Dit wordt gehouden in Partycentrum Coelenhage in Wezep. U bent welkom vanaf 8.00 uur, de eindtijd is ongeveer 10.00 uur.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

tactus

WEZEP - Vanwege het stijgend aantal besmettingen met COVID-19 in onze gemeente en de strengere maatregelen die dinsdagavond zijn aangekondigd is het noodzakelijk de geplande ouderavond  ‘Alcohol & drugs: hoe voer ik het gesprek met mijn kind?’ (9 november) uit te stellen tot een later, nog te bepalen moment.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

IMG 5907

OLDEBROEK -  Vanwege het stijgend aantal besmettingen met COVID-19 in onze gemeente in combinatie met de strengere maatregelen die gisteravond zijn aangekondigd is het noodzakelijk deze verwendag met een half jaar uit te stellen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)