vitens

WEZEP - Binnenkort starten er verschillende werkzaamheden in Wezep. Deze geven hinder voor het verkeer. Waterleidingbedrijf Vitens gaat een aantal hoofdtransportleidingen langs de Zuiderzeestraatweg vervangen. De werkzaamheden starten begin november en duren ongeveer tot eind januari 2019.

De hoofdtransportleidingen onder het viaduct bij de aansluiting van de Zuiderzeestraatweg op de A28 worden verplaatst. Verlegging van de hoofdleidingen is nodig omdat deze onder een viaduct liggen en dat risicovol is. Vitens is al gestart met voorbereidende werkzaamheden, zoals het plaatsen van borden en het graven van proefsleuven. Omleidingsroutes worden met borden aangegeven.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

gemeente oldebroek

OLDEBROEK - Oldebroek doet mee aan de verkiezing ‘MKB-vriendelijkste gemeente 2018’. Daarom hebben alle ondernemers in de gemeente Oldebroek een brief ontvangen. Hierin wordt gevraagd om via een online enquête de mening te geven over de dienstverlening van de gemeente Oldebroek. Aan de hand van antwoorden kan de gemeente haar dienstverlening waar nodig verbeteren. Wethouder Liesbeth Vos – van de Weg (Economie): “Het is belangrijk dat onze dienstverlening zoveel mogelijk aansluit op de wensen en behoeftes van onze ondernemers. Maar om hier zo goed mogelijk invulling aan te geven hebben we hun input nodig. Ik hoop dan ook dat zoveel mogelijk ondernemers meedoen aan de enquête, dat kan nog tot 19 november. Zo werken we samen aan een prettig ondernemersklimaat, waarin je succesvol kunt ondernemen!”

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

wegwerkzaamheden

OLDEBROEK  - In verband met wegwerkzaamheden in Noordeinde, 't Loo en Oldebroek zijn verschillende straten (deels) afgesloten.

Groote Woldweg in Noordeinde

Vanwege een reparatie aan het wegdek wordt de Groote Woldweg in Noordeinde ter hoogte van huisnummer 89 op donderdag 25 oktober 2018 tussen 07.00 uur en 17.00 uur afgesloten voor al het verkeer.  Er worden rijplaten in de berm gelegd waardoor het voor (brom)fietsers en voetgangers wel mogelijk is om het werkvak te passeren.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

gemeente oldebroek

OLDEBROEK - Samenwerken aan een sterke en leefbare samenleving. Dat is Oldebroek voor Mekaar. Inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en de gemeente stimuleren elkaar om zelf verantwoordelijkheid te nemen waar dat kan en actief bij te dragen aan de samenleving. De gemeente wil initiatieven ondersteunen en faciliteren waar dat kan. Daarvoor hebben we een  subsidieregeling voor samenlevingsinitiatieven. Heb je een goed plan dat past bij Oldebroek voor Mekaar, een idee voor de buurt of een idee dat mensen samen brengt voor ontmoeting, samen doen of onderlinge hulp? Dan kan deze regeling helpen om het daadwerkelijk uit te voeren. Het gaat om een eenmalige bijdrage van maximaal 50% van de (start)kosten en niet meer dan € 5.000,-. Voor meer informatie gaat u naar www.oldebroek.nl/ovm.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

boom

OLDEBROEK - Medewerkers van gemeente Oldebroek snoeien een aantal laan- en straatbomen met een hoogwerker. De werkzaamheden beginnen in de week van 29 oktober 2018 en duren ongeveer vier weken.

Hier en daar zult u last hebben van de werkzaamheden. Degemeente Oldebroek vraagt daarvoor uw begrip. Om veiligheidsredenen worden sommige wegen gedeeltelijk of tijdelijk helemaal afgesloten. Voor vragen kunt u terecht bij J. Fidder via jfidder@oldebroek.nl.

Schrijf reactie (0 Reacties)

gemeente oldebroek

Een goed en leefbaar Oldebroek maken we samen. Ook jongeren werken hier hard aan mee. Daar zijn we trots op! Om onze waardering voor de actieve jongeren te laten blijken reiken we in november 2018 voor de eerste keer het Oldebroekse Jeugdlintje uit. Zo kunnen we onze waardering laten zien aan jongeren die zich inzetten voor een ander, voor een vereniging of voor de samenleving.

Wethouder Liesbeth Vos-Van de Weg geeft een toelichting. “Het Oldebroekse Jeugdlintje is bedoeld voor onze actieve en maatschappelijk betrokken jongeren. Je verdient het niet zomaar. We zien veel jongeren die meehelpen om Oldebroek draaiend te houden; bij verenigingen, als vrijwilliger voor een goed doel of als maatje voor iemand in de buurt. Dat is mooi en dat willen we graag waarderen.”

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

gemeente oldebroek

In de gemeente Oldebroek is het programma Verder Thuis gestart. Dit is een programma voor kinderen die uithuisgeplaatst zijn en verblijven in een instelling of voor wie uithuisplaatsing dreigt. Het doel van Verder Thuis is deze kinderen en gezinnen zoveel mogelijk in de eigen omgeving te helpen, in plaats van in een instelling. Samen met de betrokkenen, onder wie het kind zelf, wordt hiervoor een plan gemaakt.

Dit plan is een maatwerk aanpak per kind of gezin, waarbij alle mogelijkheden worden bekeken. Dat zijn er vaak meer dan men denkt. De opties zijn bijvoorbeeld terug naar huis, opnemen in de sociale kring of een pleeggezin of een kind met steun vanuit de omgeving helpen zelfstandig te worden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

van Ommen en wnd burgemeester Janneke

Op 18 oktober 2018 feliciteerde waarnemend burgemeester Janneke Snijder-Hazelhoff de jarige Hendrik van Ommen met zijn honderdste verjaardag. Van Ommen woont zijn hele leven al in Wezep. Hij is 64 jaar getrouwd geweest met Driesje Doorneweerd die op 83-jarige leeftijd overleed. De heer van Ommen heeft 8 kinderen, 16 kleinkinderen en 20 achterkleinkinderen. 

De heer van Ommen begon op jonge leeftijd als rietvlechter. Toen hij daar geen aardigheid meer in had, ging hij aan de slag bij de oud ijzerhandel Kan & Denneboom aan de Van Karnebeekstraat in Zwolle. Van Ommen sorteerde oud ijzer en bleef dat 43 jaar doen. Hij ging iedere dag op de fiets naar zijn werk. Voor zijn 40ste jubileum bij de firma kregen de heer en mevrouw van Ommen een reis naar Israël aangeboden. 

Klik hier voor de foto's van Alida Bosma

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Schrijf reactie (0 Reacties)

gemeentehuis

OLDEBROEK - Terwijl de aannemer vaart maakt om het gemeentehuis klaar te maken voor de toekomst gaat de dienstverlening aan inwoners door zoals u dat van de gemeente gewend bent. Het gemeentehuis is geopend op de gebruikelijke tijden.

Tijdelijke verplaatsingen

Hoewel de dienstverlening door gaat zijn er wel  tijdelijke veranderingen. De bezoekersparkeerplaatsen op het Raadhuisplein zijn, in verband met de renovatie van het Raadhuisplein zelf, voorlopig verplaatst naar de buitenkant van het Raadhuisplein (Van Sytzemalaan). Ook binnen in het gemeentehuis hebben bezoekers te maken met tijdelijke verplaatsing van bepaalde balies. Borden geven aan waar u moet zijn. En de medewerkers staan uiteraard voor u klaar om u verder te helpen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

gemeente oldebroek

OLDEBROEK - Wie staat er dag en nacht klaar voor anderen en zet zich belangeloos in voor Oldebroek? Kent u zo’n persoon? U kunt tot en met maandag 3 december een vrijwilliger of organisatie aanmelden voor de Oldebroeker Erepenning. Dit is een gemeentelijke penning voor mensen of organisaties die zich op bijzondere wijze inzetten of hebben ingezet voor de plaatselijke gemeenschap of de gemeente Oldebroek.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

gemeente oldebroek

OLDEBROEK - Het college van de gemeente Oldebroek presenteert de gemeenteraad de meerjarenbegroting 2019. In 2019 zijn onze speerpunten: nog meer inzetten op initiatieven en betrokkenheid van inwoners, (digitale) dienstverlening, ondersteuning voor inwoners in kwetsbare omstandigheden, klimaatneutraal Oldebroek, vereenvoudiging van regelgeving én regionale samenwerking. Daarnaast staan we voor een forse opgave om een structureel tekort van € 1,5 miljoen in 2022 op te lossen.

Lees meer >

Schrijf reactie (1 Reacties)

ve

WEZEP - De Veluwelaan in Wezep is op maandag 15 oktober afgesloten voor alle soorten verkeer. Dit geldt ook voor de oversteken bij de Molenweg-Rietdekkersweg, de Verlengde Meidoornstraat, de Nieuwlandsweg en de Verlengde Kerkweg. Het verkeer wordt omgeleid met borden en door verkeersregelaars.

Banden- en kledingschade bij betreden kleeflaag

Op de Veluwelaan wordt een zwarte asfaltdeklaag aangebracht met daarnaast twee rode fietsstroken. Voordat het asfalteren begint, zal bovenop de huidige asfaltlaag eerst een kleeflaag worden aangebracht. Het advies is om hier niet doorheen te lopen of te rijden als deze net is aangebracht. De kleeflaag is namelijk moeilijk te verwijderen uit uw kleding, vloerbedekking en van uw autobanden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

gemeentehuis

OLDEBROEK - Het college van B&W stelt de raad voor om akkoord te gaan met deelname als ketenpartner aan het programma Gezond Veluwe. Het gaat om de collegeperiode 2018-2021. Gezond Veluwe is een netwerkorganisatie op de Noord Veluwe die zich inzet om inwoners de voordelen te laten ervaren van goede, betaalbare zorg en ondersteuning dichtbij. Door de ketensamenwerking aan te gaan kan de gemeente Oldebroek de onderwerpen die zijn ondergebracht bij Gezond Veluwe duurzaam oppakken. Het programma Gezond Veluwe verbindt zorgaanbieders in de verschillende domeinen van zorg en welzijn, gemeenten, zorgverzekeraars, cliëntenorganisaties en inwoners. Zo kan beter integrale zorg en ondersteuning aangeboden worden, volledig afgestemd op de specifieke behoeften van de inwoners van de regio.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

gemeentehuis

OLDEBROEK - U bent van harte welkom om de openbare vergaderingen op 16, 17 en 18 oktober 2018 bij te wonen in het gemeentehuis. De raadscommissies bereiden de besluiten van de gemeenteraad voor. Dit doen zij door de voorstellen van het college van B&W aan de raad te beoordelen en informatie te vragen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

takken

OLDEBROEK - U kunt uw takken en snoeihout gratis laten ophalen door de firma ABL. Dat kan tijdens de takkenroute die de gemeente acht keer per jaar organiseert. Op donderdag 18 oktober 2018 is de zesde ronde.

Wilt u uw takken en snoeihout laten ophalen, dan kunt u dit per voorkeur aangeven door een mail te sturen naar: info@ablboomverzorging.nl met daarin uw naam, adres, postcode en woonplaats. Dit kan ook telefonisch via tel. 0318 61 42 27. Het aanmelden kan tot en met woensdag 17 oktober 2018 vóór 12.00 uur.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

adviesraad

OLDEBROEK - De Adviesraad Sociaal Domein is op zoek naar nieuwe raadsleden die gemotiveerd zijn om zich in te zetten voor inwoners die extra hulp en aandacht nodig hebben. Bent u bekend met de inwoners van de gemeente Oldebroek? Woont u in deze gemeente of in een van de omliggende gemeenten? Heeft u een brede belangstelling en kennis van de Jeugdzorg, Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en (Arbeids)participatie? Dan is de adviesraad op zoek naar u. De Adviesraad bestaat uit maximaal dertien vrijwilligers uit de gemeente of regio Oldebroek, met hart voor de samenleving en bijzondere kennis van de belangen van (groepen) inwoners.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

gemeente oldebroek

OLDEBROEK - Dit jaar gaat de gemeente Oldebroek voor het eerst een of meerdere jeugdlintjes uitreiken. Een Jeugdlintje is bedoeld voor kinderen en jongeren van 6 tot 18 jaar oud die iets bijzonders doen of hebben gedaan voor een ander of voor de samenleving. Met het Jeugdlintje wil de gemeente Oldebroek actieve jongeren in Oldebroek bedanken voor hun inzet voor anderen of de samenleving. De kinderen kunnen worden genomineerd door mensen in hun omgeving.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

gemeente oldebroek

OLDEBROEK - Het Beleidsplan Sociaal Domein 2019 -2022 is in concept klaar. Bijna 250 inwoners, professionals en vrijwilligers dachten mee over wat er nodig is voor een sociaal en leefbaar Oldebroek. Hiervoor zijn in alle dorpen van de gemeente Oldebroek dorpsgesprekken gevoerd. De informatie die in deze gesprekken is aangedragen vormt de basis van het concept beleidsplan: recept voor een sociaal en leefbaar Oldebroek.  Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor om dit plan vast te stellen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Knipselold

OLDEBROEK - Wilt u zich graag inzetten voor een ander? Maar weet u niet zo goed wat u kunt doen? Op zoek naar een leuke vrijwilligersbaan? Kijk eens op www.vrijwilligersvacaturebankoldebroek.nl. Op deze website vindt u een gevarieerd aanbod in de gemeente Oldebroek. Korte klussen, voor langere tijd, voor een aantal uur in de maand, wekelijks, bij kleine of grotere organisaties. Kortom; voor elk wat wils.

In de gemeente Oldebroek zijn veel vrijwilligers actief. Daar zijn wij trots op. Dit neemt niet weg dat de vraag naar vrijwilligers groot blijft. Nog veel organisaties zijn afhankelijk van mensen die zich willen inzetten voor een ander. Andersom kan het doen van vrijwilligerswerk u ook veel opleveren. Bijvoorbeeld werkervaring, het ontmoeten van mensen, meedoen in de samenleving, plezier.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)