inkomen

OLDEBROEK - Muziekles, het jaarlijkse schoolreisje, kaartjes voor een theatervoorstelling of een abonnement op de bibliotheek. Activiteiten waar iedereen graag aan mee wil doen, maar waar niet iedereen budget voor heeft . Geldt dat ook voor u? Dan biedt de activiteitenbijdrage misschien uitkomst. Dit is een regeling voor inwoners met een laag inkomen waarmee u bepaalde uitgaven kunt betalen.  Voor volwassenen bedraagt de activiteitenbijdrage per kalenderjaar maximaal € 100,- en per kind € 400,- . Hiervan kunt u contributies betalen voor bijvoorbeeld muziek- en sportverenigingen, de aanschaf van sportkleding, lidmaatschappen voor de krant of bibliotheek, maar ook schoolreisjes of kaartjes voor een theatervoorstelling of een museum.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

gemeente oldebroek

OLDEBROEK - Wat doe jij om duurzamer en bewuster te leven? Heb jij iets slims bedacht waardoor je bijvoorbeeld heel veel stroom bespaart, of heb je een bijzondere aanpassing aan je huis gedaan? Of doe jij je inkopen op een duurzame manier?

De beste tips worden  door de gemeente Oldebroek geplaatst in de nieuwe Duurzaamheidskrant in oktober 2018. Mail je gouden tip naar communicatie@oldebroek.nl

Schrijf reactie (0 Reacties)

input

OLDEBROEK - De Nederlandse nationaliteit was op maandag 6 augustus 2018 een feit voor meneer Kajan Parameswaran. Waarnemend burgemeester Janneke Snijder-Hazelhoff overhandigde hem tijdens de naturalisatieceremonie op het gemeentehuis het ‘Koninklijk Besluit tot naturalisatie’. Kajan Parameswaran komt uit Sri Lanka en woont sinds 2005 in de gemeente Oldebroek. Om het Bewijs van Nederlanderschap te mogen ontvangen heeft Kajan Parameswaran eerst de verklaring van verbondenheid afgelegd. Hiermee belooft hij om de rechten en plichten die bij het Nederlanderschap horen te respecteren.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

wegwerkzaamheden

OLDEBROEK - De reconstructie van de Van Asch van Wijcklaan in Oldebroek begint vanaf 13 augustus 2018. In de eerste vier weken krijgt het deel tussen de Stouwdamsweg en de Stationsweg een regenwaterriool in het midden van de rijbaan. Daarna volgt nieuw asfalt en nieuwe bestrating.

Tijdens Schapenmarkt geen werkzaamheden

Tijdens de Schapenmarkt zijn er geen werkzaamheden. Na de Schapenmarkt start de volgende fase (Stationsweg – Leliestraat). Uiteindelijk wordt de hele Van Asch van Wijcklaan tot aan de Rustenburgsweg aangepakt. Ook het Raadhuisplein wordt vernieuwd. De uitvoering van die werkzaamheden wordt later bepaald. Dat is namelijk ook afhankelijk van de verbouwing van het gemeentehuis.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

burendag

OLDEBROEK - Burendag is een jaarlijks feest dat u samen viert met de buren en de buurt op de vierde zaterdag in september. In 2018 is dat op 22 september. U kunt bij het Oranje Fonds een financiële bijdrage aanvragen voor uw activiteit. Meldt u voor 1 september 2018 aan en maak ook nog kans op een feestpakket. Buurten worden leuker, socialer en veiliger als buren elkaar ontmoeten en zich samen inzetten voor hun buurt. Douwe Egberts en het Oranje Fonds ondersteunen u daar graag in.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

20180731 Meneer Seyed Younos Qadis naturalisatie

OLDEBROEK - Op 30 juli 2018 heeft meneer Seyed Younos Qadis door naturalisatie de Nederlandse nationaliteit verkregen. Hij mag zich nu officieel Nederlander noemen. Dit is bekend gemaakt door waarnemend burgemeester Janneke Snijder-Hazelhoff.

 Meneer Seyed Younos Qadis komt uit Afghanistan en woont sinds 2012 in Nederland. Hij heeft op 30 juli 2018 de verklaring van verbondenheid afgelegd.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Oosterwolde 60ANWBEE .TTFffffff0000ffff00000

OOSTERWOLDE - In Oosterwolde werken de inwoners samen met de gemeente en andere partijen aan een nieuw dorpshart. Wilt u op de hoogte blijven van de laatste nieuwtjes?

Op hartvanoosterwolde.nl vindt u alle informatie over dit project.

Schrijf reactie (0 Reacties)

kaart

OLDEBROEK - Het onttrekkingsverbod oppervlaktewater verbiedt het oppompen van water uit sloten die afhankelijk zijn van regenval en kwelwater. Bijvoorbeeld voor het beregenen van land en tuin. Binnen de gemeente Oldebroek zijn er gebieden waarvoor het verbod niet geldt. Oppervlaktewater mag niet gebruikt worden om bijvoorbeeld akkers en weilanden te besproeien. De belangrijkste reden voor het onttrekkingsverbod uit oppervlaktewater is de onherstelbare schade aan de natuur die kan optreden. Door de aanhoudende droogte slinkt het waterpeil in sloten, beken en kanalen, waardoor (bijzondere) dieren en organismen in het water moeilijk kunnen overleven. Wanneer mensen daar ook nog eens water uit wegpompen is de kans op sterfte erg groot.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

gemeentehuis

OLDEBROEK - De gemeente is wettelijk verplicht om persoonsgegevens van haar inwoners bij te houden. Die zijn nodig om bijvoorbeeld een identiteitskaart of een rijbewijs te kunnen maken, om te weten wie mag stemmen bij verkiezingen of om uitkeringen te verstrekken.

In de Basisregistratie Personen (BRP) staan gegevens over alle inwoners van gemeente Oldebroek. Uw adres en geboortedatum zijn er te vinden, uw nationaliteit, ouders en kinderen. Maar ook gegevens over een eventueel huwelijk of geregistreerd partnerschap. Eigenlijk staat in de BRP ieders administratieve levensloop vermeld.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

sociaal team

WEZEP - Tijdens de schoolvakantie, van maandag 16 juli tot en met vrijdag 24 augustus 2018, zijn de openingstijden van het Sociaal Team gewijzigd. U kunt elke werkdag van 8.30 tot 12.30 uur telefonisch contact opnemen of persoonlijk langskomen. In het Sociaal Team zitten verschillende professionals die graag met u meedenken en u ondersteunen waar dat kan. Bijvoorbeeld bij vragen op het gebied van werk, inkomen of zorg.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

raadszaal

OLDEBROEK - Donderdag 12 juli 2018 vergadert de gemeenteraad van Oldebroek. De raadsvergadering begint om 19.30 uur. U bent van harte welkom om deze openbare vergadering in het gemeentehuis bij te wonen.

Wat staat op de agenda?

Introductie waarnemend burgemeester mevrouw J.F. Snijder-Hazelhoff

Door het vertrek van burgemeester Adriaan Hoogendoorn naar Midden-Groningen is er een vacature voor Oldebroek ontstaan. De verwachting is dat in de loop van volgend jaar een nieuwe burgemeester in Oldebroek kan aantreden. Om de tussenliggende vacatureperiode te overbruggen is mevrouw J.F. Snijder - Hazelhoff uit Wagenborgen (Groningen) benoemd en beëdigd als waarnemend burgemeester van Oldebroek.In de raadsvergadering van 12 juli zullen symbolisch de voorzittershamer en de ambtsketen aan mevrouw Snijder worden overhandigd.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

gemeente oldebroek

OLDEBROEK - Gezocht! Wie wil met zijn kinderen meedoen aan een kort filmpje over glas recyclen? De gemeente Oldebroek zoekt een leuk Oldebroeks gezin met kleine kinderen. Graag jullie foto mailen naar communicatie@oldebroek.nl.

Schrijf reactie (0 Reacties)

entree

OLDEBROEK -  De renovatie van het gemeentehuis gaat voorspoedig. De nieuwe buitengevel begint vorm te krijgen en daarnaast wordt druk gewerkt aan de vernieuwing van het entreegebied en het nieuwe bordes met hellingbaan voor mindervaliden.

De hoofdentree is tijdelijk verplaatst naar de achterzijde van het gebouw aan de Van Sytzamalaan 3A. Dat is om de werkzaamheden rondom de hoofdentree af te kunnen ronden, de overlast voor bezoekers te beperken en veiligheid te garanderen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

dorpge

OLDEBROEK  - Het zit erop; de reeks dorpsgesprekken. In de afgelopen zes weken is de gemeente Oldebroek in alle dorpskernen met inwoners, professionals en vrijwilligers in gesprek gegaan. Met als belangrijkste vraag: wat is er
volgens u nodig voor een sociaal en leefbaar Oldebroek? De gemeente ontmoette bijna 250 mensen die hierover wilden meedenken. Op basis van alles wat is gehoord, wordt nu een beleidsplan gemaakt voor de zorg en ondersteuning in de komende jaren.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Brandweer logo close up brand 112 spoed hulpdiensten. groot

OLDEBROEK  -  Vanwege de droogte vraagt de gemeente Oldebroek u om extra alert te zijn met vuur. Open vuur stoken in de natuur is verboden; gebruik geen barbecue, vuurkorven, fakkels en wensballonnen.

Ook sigaretten en glas kunnen met deze droogte brand veroorzaken. Wees hier daarom extra voorzichtig mee.

Schrijf reactie (0 Reacties)

gemeente oldebroek

OLDEBROEK - De websites van de gemeenten Hattem, Heerde en Oldebroek (H2O) zijn onlangs getest op digitale toegankelijkheid. De sites voldoen opnieuw aan het hoogste niveau van toegankelijkheid. Dit blijkt uit een jaarlijkse inspectie door stichting Accessibility. De websites zijn voor iedereen goed bruikbaar, ook voor mensen met een beperking.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

gemeentehuis

OLDEBROEK - Vanaf maandag 9 juli is de hoofdingang van het gemeentehuis in Oldebroek weer gesloten. Dit is tot en met 20 juli (week 28 en 29). Bezoekers kunnen via de tuiningang naar de informatiebalie. Die zit nu aan de achterkant van het gebouw.

Volg de gele borden met de X voor de juiste route.

Schrijf reactie (0 Reacties)

gemeente oldebroek

OLDEBROEK - Nu Adriaan Hoogendoorn afscheid heeft genomen, is Liesbeth Vos tijdelijk burgemeester van Oldebroek. Zij is locoburgemeester en daarnaast ook de langstzittende wethouder. Het is nu aan de Commissaris van de Koning (CdK) om namens de koning een nieuwe burgemeester te benoemen. Clemens Cornielje doet dat op voordracht van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en na aanbeveling van de gemeenteraad. Een benoeming is voor zes jaar.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

19990043 770586623101725 1933344409319613455 n

OLDEBROEK - Het Tienerhonk in Oldebroek is een gezellige huiskamer voor jongeren tussen de 10 en 18 jaar. Het is op twee middagen in de week open en er worden leuke activiteiten georganiseerd. Maar dit kan niet zonder de inzet van vrijwilligers en een bestuur. Het huidige bestuur stopt per september 2018, vrijwilligers zijn er te weinig. Daarom is het Tienerhonk dringend op zoek naar nieuwe bestuursleden en vrijwilligers.  Alle jongeren tussen de 10 en 18 jaar zijn welkom bij het Tienerhonk. Zij kunnen op verschillende momenten terecht.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

inputburg

Burgemeester Hoogendoorn wil graag alle inwoners van de gemeente Oldebroek bedanken. Bijgaand leest u zijn dankwoord. 

Met ingang van maandag 9 juli 2018 word ik burgemeester van de gemeente Midden-Groningen. Officieel is dat ook de datum dat mijn ontslag als burgemeester van Oldebroek ingaat. Inmiddels heb ik als burgemeester al afscheid genomen van de gemeente Oldebroek.

Op woensdag 27 juni 2018 heb ik op de racefiets een tour door onze gemeente gemaakt. Alle dorpen heb ik aangedaan en in alle dorpen heb ik een paar mensen ontmoet en gesproken. Voor de zoveelste keer besefte ik: wat is Oldebroek toch een prachtige gemeente!

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)