intentie

WEZEP - – De gemeente Oldebroek ziet zowel de vergrijzing als de wachtlijsten voor jongeren met een ondersteuningsvraag toenemen. Zij streeft ernaar dat haar burgers, jong en oud, passende zorg en ondersteuning kunnen blijven vinden in Wezep. Vandaag is een intentieverklaring ondertekend met Careander, deltaWonen en Viattence om gezamenlijk de nieuwbouw van een woonzorgcomplex van Viattence aan de Mariënrade in Wezep mogelijk te maken. De gemeente Oldebroek is al gestart met het wijzigen van het bestemmingsplan.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

wo oost

OOSTERWOLDE -Burgemeester Haseloop-Amsing van de gemeente Oldebroek en Frank Klomp, directeur Van Wijnen Projectontwikkeling Midden, tekenden vrijdag 19 juni 2020 op gepaste afstand van elkaar de overeenkomst voor het bouwen van ongeveer 70 nieuwe woningen in Oosterwolde.

Nu kan de volgende stap in het ontwerpproces gezet worden en kan de architect de woningen verder gaan uitwerken. Het nieuwe plan heeft voorlopig de naam ‘Schiksweg’. Burgemeester Haseloop is blij met de ontwikkelingen die een mooie toevoeging zijn voor de leefbaarheid van het dorp Oosterwolde. Verschillende plannen in Oosterwolde zijn goed op elkaar afgestemd en versterken elkaar. Een mooie stap voor Oosterwolde.

Schrijf reactie (0 Reacties)

geld

OLDEBROEK - Als u in aanmerking wilt komen voor subsidie in 2021, kom dan in actie! U kunt dit aanvragen via www.oldebroek.nl/subsidie. Het is belangrijk dat u dit vóór 1 augustus 2020 doet.

Als uw aanvraag te laat is, kan dat betekenen dat wij uw aanvraag niet in behandeling kunnen nemen. U ontvangt dan geen subsidie.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

thiara

OLDEBROEK - Thaïra Valk (7 jaar) én Sem van ’t Hof (10 jaar) uit Oosterwolde deden mee aan de Veluwse kleurwedstrijd ‘Kleur je duurzame huis’. Allebei wonnen ze de derde prijs. Van wethouder Bob Bergkamp kregen zij donderdag een mooi prijs; een ‘green science pakket’. Gefeliciteerd Thaïra en Sem, veel plezier met jullie prijs!

De kleurwedstrijd is een initiatief van de gemeenten Elburg, Ermelo, Hattem, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek en Putten in samenwerking met het duurzaamheidsloket Veluwe Duurzaam. Op de kleurplaat staat een duurzaam huis en een klimaatvriendelijke tuin. Daaromheen staan zoekwoorden die nog op de juiste plek gezet moesten worden. Op een creatieve manier konden kinderen (en volwassenen) op deze manier iets leren over duurzaam wonen.

sem

Schrijf reactie (0 Reacties)

sociaal team

OLDEBROEK - Door de coronacrisis zijn we noodgedwongen veel thuis. Daardoor kan er extra spanning achter de voordeur ontstaan. Heeft u te maken met huiselijk geweld? Blijf er niet mee rond lopen en praat er met iemand over. Zoek hulp bij iemand in uw omgeving of bij instanties die u in deze situatie verder kunnen helpen. Geweld in relaties brengt altijd schade. Het geweld laat zien dat u in deze tijd stress en onmacht ervaart. Dat is niets om u voor te schamen. Dat verdient zorg en hulp van anderen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

tanja

Vorige week was ik op kennismakingsbezoek bij het Grinthuus, het dorpshuis van ’t Loo. Ik maakte er kennis met de beheerster en ontmoette een aantal inwoners. Zo fijn om die bezoekjes heel voorzichtig weer op te kunnen pakken! Wat me vooral is opgevallen en bijgebleven is de motivatie en gedrevenheid van de mensen. Ik zag dat dit keer op ’t Loo, maar ik zie dat constant om me heen. Sommige vrijwilligers doen hun ‘werk’ al jaren. En natuurlijk zal er wel eens iets veranderen maar in de grote lijnen is het wat het is. Rijden op de buurtbus, trainen van jeugd op het voetbalveld, bestuurslid zijn van een muziekvereniging of bezoekwerk doen in de kerk, het zijn zomaar een paar hele mooie en waardevolle voorbeelden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

raadszaal1

OLDEBROEK - De raadscommissies bereiden de besluiten van de gemeenteraad voor. Dit doen zij door de voorstellen van het college van B&W aan de raad te beoordelen en informatie te vragen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

De werkloosheid neemt ook in de gemeente Oldebroek toe. Liesbeth Vos neemt in Ochtendmix met Willem van den Beld verschillende mogelijkheden op financieel gebied door.

Landelijk stijgt de werkloosheid, niet alleen voor de volwassenen maar ook gaat het aantal werkplekken voor de jeugd achteruit. In de supermarkt gaat dat nog goed maar in bijvoorbeeld de horeca en op de campings ligt een groot deel stil.

Mensen schromen zich snel om een aanvraag te doen op financieel gebied terwijl de gemeente op diverse gebieden ondersteuning kan bieden. Liesbeth geeft aan dat ze van veel potjes niet wil dat ze leeg raken maar dat dat voor dit potje niet geld.

Luister hier het hele gesprek:

Schrijf reactie (0 Reacties)

computer

OLDEBROEK - Juist in deze tijd willen wij als gemeente Oldebroek inwoners helpen om aan hun toekomst te werken. De eerste 50 inwoners die zich aanmelden kunnen drie maanden lang gebruik maken van ruim 500 online cursussen via RegioOpleiders. Van een cursus Excel, leren presenteren, basiskennis van een andere taal, klantvriendelijkheid, foutloos schrijven tot bijvoorbeeld marketing- en salestrainingen. Het online aanbod is heel divers. Een geweldige manier om juist nu vanuit huis, in eigen tempo aan de toekomst te werken.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

tanja

Het was half maart. En eerlijk is eerlijk; het coronavirus overviel ons toch wel een beetje. Ja, we waren voorbereid. Maar dat het zo heftig zou zijn had ik me vooraf niet kunnen voorstellen. Scholen gingen dicht en zijn gelukkig nu weer open. Ziekenhuizen waren overvol, maar in Harderwijk liggen er inmiddels geen coronapatiënten meer op de IC. Mensen werden ziek en de meesten werden gelukkig ook weer beter. Maar lang niet iedereen. We moesten afscheid nemen van partners, familieleden, buren, vrienden. Zoveel verdriet! Echt, ik had het niet voorzien!

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

gemeente

OLDEBROEK - Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek heeft de jaarrekening en het jaarverslag over 2019 aan de gemeenteraad aangeboden. De jaarrekening sluit met een nadelig resultaat van € 386.000. Voor 2019 was een nadelig resultaat begroot van Є 532.000. Dit is € 146.000 minder nadelig dan oorspronkelijk begroot.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

geld

OLDEBROEK - De gemeente Oldebroek biedt de gemeenteraad een sluitende perspectiefnota aan. Dit ging niet vanzelf. De ingezette bezuinigingsmaatregelen van vorig jaar vinden hun uitwerking, maar nadere bezuinigingen zijn nodig voor een sluitend perspectief. De gemeente heeft kritisch gekeken naar haar taken en wat ze belangrijk vindt en wil de lasten van inwoners en ondernemers niet verhogen. De nota staat op de agenda van de raad op 9 juli aanstaande.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

tanja

Wat was het fijn! Een fijn pinksterweekend ligt achter ons. Een weekend vol zon. Heerlijk weer om er op uit te trekken of juist lekker thuis te zijn. In Oldebroek gaat het afgelopen weekend de boeken in als een rustig weekend. Het leverde ons zelfs een compliment van de politie op. Het is goed om te zien hoe we samen, en in gesprek met elkaar, deze tijd doorkomen. Dat compliment geef ik graag aan u door!

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

logo challenge

OLDEBROEK - Zeven dagen alleen water of thee zonder suiker, dat is de #7dagenwater challenge. Goed Bezig Oldebroek daagt voor het vierde jaar op rij alle inwoners van de gemeente Oldebroek uit hieraan deel te nemen. Nu staat hij voor de deur van 15 juni tot en met 21 juni 2020.

Al ruim 600 deelnemers melden zich aan om alle frisdrank, koffie en biertjes opzij te zetten. Even je drankgebruik resetten is het doel van de week.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

nestkastjes

OLDEBROEK - Sinds april is de eikenprocessierups weer actief en kunt u hiervan overlast ervaren. Voorafgaand hebben we 230 nestkasten in onze gemeente geplaatst. De nestkastjes trekken meer vogels naar de bomen waar de eikenprocessierups zich nestelt. De medewerkers van de buitendienst van de gemeente controleren de nesten op aanwezige broedende vogels die de eikenprocessierups eten. Er zitten nu in 70% van de nestkasten jonge vogels.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

present oldebroek

OLDEBROEK - Eind mei zijn in de gemeente Oldebroek Eerste Hulp Bij Verveling Pakketten uitgereikt. Deze pakketten zijn speciaal samengesteld voor inwoners die een steuntje in de rug kunnen gebruiken in deze lastige tijd. In het pakket zitten verschillende artikelen. Ook dingen die wat afleiding geven, juist nu sociale contacten minder zijn en vrijwilligerstaken minder makkelijk zijn op te pakken.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

gemeentehuisoldebroek

De gemeenteraad van Oldebroek heeft in zijn vergadering van 28 mei 2020 verschillende besluiten genomen.

Na bespreking

  • Maatschappelijke opvang en beschermd wonen: vaststellen regio- en beleidsplan 2020-2023, en lokale ambities doorontwikkeling, 2020-2023.

De gemeenteraad heeft unaniem het regio- en beleidsplan 2020-2023 en de lokale ambities voor maatschappelijke opvang en beschermd wonen vastgesteld. Centraal in het beleid staat het laten meedoen in de samenleving van mensen die zichzelf om psychische of psychosociale redenen daarvoor niet kunnen redden. Een 24-uurs beschermd wonen voorziening blijft voor een kleinere groep beschikbaar.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

gemeente

OLDEBROEK - Op dinsdag 9 juni 2020 wordt de gemeentelijke website voorzien van een nieuwe vormgeving en indeling. Hierdoor is de website die dag gedeeltelijk niet bereikbaar.

De gemeente is wel telefonisch bereikbaar via tel. 0525 63 82 00.

Schrijf reactie (0 Reacties)

IMG 4424

OLDEBROEK - In de afgelopen periode is er een koopstromenonderzoek uitgevoerd voor detailhandel, horeca en Leisure in Oost Nederland. Het gebied waarvan ook de gemeente Oldebroek onderdeel is. In totaal deden 53 gemeenten en drie provincies hieraan mee. De belangrijkste onderzoeksvragen zijn: wie koopt wat, waar en waarom juist daar? Hoe functioneert de detailhandel? De uitkomsten hiervan zijn te lezen in het hoofdrapport Oost Nederland 2019 ‘Naar een nieuwe realiteit’, mei 2020.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

pro1

OLDEBROEK - Sinds april is de eikenprocessierups weer actief en kunnen inwoners hiervan overlast ervaren. Binnen de bebouwde is de gemeente inmiddels begonnen met het wegzuigen van de rupsen. Het wegzuigen gebeurt in twee rondes. De Gemeente Oldebroek is inmiddels bezig met de eerste zuigronde. De tweede zuigronde is omstreeks eind juli, begin augustus. De gemeente monitort zelf de eiken en stuurt wanneer er rupsen en/of nesten in de eik aanwezig zijn, daar de bestrijder langs.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)