gemeente

OLDEBROEK - Hogere kosten jeugdhulp en wegvallen opbrengsten precariobelasting zorgen voor tekorten voor gemeente Oldebroek. Met vergaande maatregelen zoals bezuinigingen, het verhogen van OZB en het opvangen van de tekorten uit reserves biedt de gemeente een sluitend meerjarenperspectief.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

gemeente oldebroek

OLDEBROEK -  De gemeenten Nunspeet, Elburg en Oldebroek gaan gezamenlijk in beroep tegen de omgevingsvergunning voor Walibi Holland. In deze omgevingsvergunning staat onder andere beschreven welke geluidsnormen gelden bij grote (muziek)evenementen zoals Opwekking, Defqon en Lowlands. Doel van het beroep is er voor te zorgen dat een goede/volledige belangenafweging plaatsvindt en dat de hinder aanvaardbaar is.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

burgernetlogo

Met nieuwe mogelijkheden en kanalen kunnen opsporingsacties nu makkelijker, sneller en efficiënter worden uitgevoerd. Het systeem is versterkt en helemaal klaar voor de groeiende aantallen acties en gebruikers. Dit is nodig omdat Burgernet steeds vaker met succes wordt ingezet. Het verouderde opsporingssysteem is nu vervangen door een eigentijdse versie. Gemeenten en politie verwachten met het vernieuwde Burgernet nog vaker heterdaadacties succesvol op te kunnen lossen en vermiste personen nog sneller terug te vinden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

gemeente

OLDEBROEK - De raadscommissies bereiden de besluiten van de gemeenteraad voor. Dit doen zij door de voorstellen van het college van B&W aan de raad te beoordelen en informatie te vragen. U bent van harte welkom om de openbare vergaderingen op 25, 26 en 27 juni 2019 bij te wonen in het gemeentehuis van Oldebroek.

Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

gemeente oldebroek

OLDEBROEK -  De raadscommissie Ruimtegebruik en Leefomgeving komt op op woensdag 26 juni 2019 bijeen. De vergadering begint om 19.30 uur en wordt gehouden in het gemeentehuis in Oldebroek. Op de agenda staat onder meer het onderwerp ‘Plan Hart van Oosterwolde’.  Het onderwerp staat op de agenda van de commissie om het nemen van een besluit over het voorstel door de gemeenteraad voor te bereiden. De commissieleden bespreken en beoordelen het voorstel. Ook kunnen zij vragen stellen aan het lid van het college van b&w, dat in de vergadering aanwezig is, over het door de gemeenteraad te nemen besluit.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

afval

OLDEBROEK -  Vanwege de Broekermarkt op woensdag 3 juli 2019 wordt er geen afval opgehaald in een gedeelte van de kern Oldebroek. Het gaat om het gebied welke tijdens de Broekermarkt wordt afgesloten voor autoverkeer.

De ophaaldag van restafval (grijze container) wordt vervroegd naar dinsdag 2 juli 2019.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

P1090198eik

OLDEBROEK - ‘We adviseren onze inwoners dringend om zover mogelijk bij de eikenprocessierupsen uit de buurt te blijven. Dit jaar is de aanwezigheid van de eikenprocessierups extreem hoog. We nemen maatregelen om de rups zo veel mogelijk te bestrijden'. Met deze verklaring komt de gemeente Oldebroek vandaag naar buiten.

Eikenprocessierups gezien? Meld het

U kunt de aanwezigheid van de eikenprocessierups in ‘gemeentebomen’  melden bij de gemeente Oldebroek. De gemeente neemt dan zo snel mogelijk maatregelen om de overlast weg te nemen. Een professioneel bedrijf bestrijdt de rupsen. Om de bomen komt een rood/wit waarschuwingslint met daar op de tekst “Pas op EPR”. Omdat de plaagdruk nu erg hoog is kan het voorkomen dat het iets langer duurt voordat de rupsen verwijderd worden. Op locaties waar meerdere bomen staan wordt door de aannemer elke boom gecontroleerd op de aanwezigheid van de eikenprocessierups.

Fotoreportage Alida Bosma

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

voedselbankOLDEBROEK - Het is niet altijd gemakkelijk; huur en rekeningen betalen én boodschappen doen. Of dat nou voor u alleen is, of voor uw gezin. Houdt u te weinig geld over voor boodschappen? De voedselbank kan u tijdelijk helpen met een voedselpakket. Of u voor hiervoor in aanmerking komt, hangt af van hoeveel geld u maandelijks overhoudt voor eten en kleding.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

takken

OLDEBROEK - U kunt uw takken en snoeihout gratis laten ophalen door de firma ABL. Dat kan tijdens de takkenroute die de gemeente acht keer per jaar organiseert. Op donderdag 20 juni 2019 is de vierde ronde.

Wilt u zich aanmelden om uw takken en snoeihout te laten ophalen, dan kunt u dit per voorkeur doen door een mail te sturen naar: ablsnoeihout@outlook.com met daarin uw naam, adres, postcode en woonplaats. Dit kan ook telefonisch via tel. 0318 61 42 27. Het aanmelden kan tot en met woensdag 19 juni 2019 vóór 12.00 uur.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

rook

OLDEBROEK - 'Niemand wil dat kinderen meeroken of zelf gaan roken. Toch raken elke week honderden kinderen verslaafd aan roken. Gelukkig zijn steeds meer plekken waar kinderen komen rookvrij. Maar we zijn er nog niet. Iedereen kan iets doen,' aldus de Gemeente Oldebroek.

Ga naar www.rookvrij.nl selecteer je sportclub, speelplek of schoolplein en teken voor een rookvrije locatie.

Schrijf reactie (0 Reacties)

62176971 883589521976600 8207376052444463104 n

OLDEBROEK - De eerste ronde voor projectaanvragen sloot op de laatste dag van maart. De ingediende aanvragen worden getoetst en de aanvragers geïnformeerd of hun initiatief in aanmerking komt voor financiële steun. De Stuurgroep Veluwe Remembers constateerde dat er nog budget beschikbaar is voor een tweede ronde.

De tweede ronde voor projecten binnen het regioprogramma Veluwe Remembers loopt van maandag 17 juni tot en met zondag 30 juni 2019. De voorwaarden zijn gelijk aan die van de eerste ronde en die te vinden op de website van de gemeente Arnhem die de subsidieaanvragen behandeld. Ook het aanvragen verloopt via die website.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

gemeente oldebroek

OLDEBROEK - Bent u of kent u een startende sociale ondernemer? Die een échte sociale verandering teweeg brengt? Doe mee aan de IGNITE Award en maak kans op coaching in het versterken van het businessplan en skills én een investeringsbedrag van €100.000,-. Sociale ondernemers creëren grote maatschappelijke meerwaarde. Zij bedenken slimme, innovatieve oplossingen voor maatschappelijke problemen. De IGNITE AWARD is opgezet om bij te dragen aan regionale groei en stimulering van sociale ondernemers. Zij zetten sociaal ondernemerschap in de schijnwerpers en dagen startende sociale ondernemers uit de volgende stap te zetten naar verdere professionalisering. IGNITE is er dus voor startende sociaal ondernemers die échte sociale verandering teweeg brengen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

img 8644mei

OLDEBROEK - De gemeente Oldebroek werkt aan een goed lokaal ondernemingsklimaat en het stimuleren en faciliteren van ondernemers. Zodat lokale ondernemers de kans krijgen om (nog) meer tot bloei te komen. Daardoor bevordert de gemeente ook het welzijn van inwoners en de werkgelegenheid. Wethouder Liesbeth Vos – van de Weg (Lokale economie en arbeidsmarktbeleid) gaat hierover de komende weken in gesprek met leden van ondernemersverenigingen en bedrijvenkringen. Wethouder Vos: “Ik hoop van de ondernemers te horen wat zij in de gemeente Oldebroek voor een goede business nog missen en wat zij nodig hebben om beter te ondernemen. De uitkomst van deze gesprekken moet leiden tot een aantrekkelijke lokale economische agenda, die voor alle partijen energie geeft om op in te zetten en waarop de komende jaren de focus komt te liggen.”

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK VOOR MEKAAR

OLDEBROEK -  De gemeente wil initiatieven van inwoners graag ondersteunen en faciliteren waar dat kan. Daarom is er een subsidieregeling voor samenlevingsinitiatieven. Samenwerken aan een sterke en leefbare samenleving, dat is Oldebroek voor Mekaar. Inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en de gemeente stimuleren elkaar om zelf verantwoordelijkheid te nemen waar dat kan en actief bij te dragen aan de samenleving.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

sociaal team

OLDEBROEK -  Jonge mantelzorgers zijn kinderen t/m 24 jaar die iemand thuis hebben wonen die langdurig ziek of gehandicapt is. Van 3 juni t/m 9 juni is het de Week van de Jonge Mantelzorgers. Tijdens deze week worden jonge mantelzorger in het zonnetje! Gewoon omdat ze dat verdienen!

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

logo NIXzonderID

OLDEBROEK -  Tot 3 juni is de landelijke actie ‘NIXzonderID'. Deze periode vraagt de gemeente Oldebroek jongeren hun identiteitsbewijs (ID) alvast klaar te houden als zij drank of sigaretten kopen. Ook worden verstrekkers opgeroepen om de leeftijdscheck te doen. 

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

gemeente oldebroek

OLDEBROEK - Gemeenten zijn verantwoordelijk voor onder andere jeugdhulp en moeten dit ook betalen. Net als veel andere gemeenten heeft Oldebroek grote tekorten. De gemeente krijgt ruim 4 miljoen, maar geeft 7 miljoen uit. Dat kan niet zo doorgaan! Onder andere door samen te werken met omliggende gemeenten probeert de gemeente Oldebroek de kosten zo laag mogelijk te houden. Maar toch komt Oldebroek nog steeds te kort. Dit heeft het college van B&W in een noodkreet laten weten aan VWS minister De Jonge. In die brief (pdf, 1,4 MB) vraagt het college om duiding van een aantal ontwikkelingen, want 'we begrijpen een aantal zaken echt niet,' zegt de gemeente.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

verkiezingen

OLDEBROEK - De voorlopige uitslag van de verkiezingen van het Europees Parlement in Oldebroek is bekend. De opkomst was 40,85%. De grootste partij is ChristenUnie-SGP, gevolgd door het CDA en Forum voor Democratie.

De totale voorlopige uitslag kun je HIER lezen.

Schrijf reactie (0 Reacties)

REMEMBER

OLDEBROEK - Van september tot en met mei 2020 wordt er veel aandacht besteed aan de bevrijding van de Veluwe, 75 jaar geleden. Daar horen grote en kleine evenementen bij. Van grote festivals tot exposities, lezingen en speciale concerten.

Heb jij ideeën over een kleinschalig evenement met jouw school, buurthuis of vereniging? Sluit je dan aan bij het brede programma Veluwe Remembers.

Lees hier meer over op http://tinyurl.com/y6bwq2yr.

Schrijf reactie (0 Reacties)

gemeente oldebroek

OLDEBROEK - De gemeenten Elburg, Hattem, Heerde, Kampen, Oldebroek en Zwolle zijn ontevreden over de voorgestelde alternatieve routes voor vliegtuigen vanaf Lelystad Airport. Zij hebben minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat hierover per brief geïnformeerd. Waarnemend burgemeester Janneke Snijder-Hazelhoff van Oldebroek is teleurgesteld in het proces: “Onverwachts heeft de minister het Startbesluit voor de luchtruimherziening genomen, dat ook grote gevolgen heeft voor alternatieve routes boven onze gemeenten. Daarmee is het vertrouwen geschaad.”

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)