gemeente oldebroek

OLDEBROEK - In de Van Asch van Wijcklaan start na de zomervakantie de aanleg van een nieuw regenwater riool. Voor de werkzaamheden starten vertelt aannemer Van Gelder u op dinsdag 26 juni graag over de plannen, uitvoering en planning van de werkzaamheden. Uiteraard is er ook ruimte voor vragen.

U bent van harte welkom op de inloopavond op dinsdagavond 26 juni van 18.00 tot 20.30 uur in kulturhus De Talter in Oldebroek. Iedereen die belangstelling heeft is welkom. Medewerkers van de gemeente zijn ook aanwezig tijdens deze inloopavond. Direct belanghebbenden ontvangen meer informatie en een uitnodiging van Van Gelder.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

kulturhus oldebroek 620x279

Voor naasten van mensen met psychische problemen

OLDEBROEK - Op 20 september gaat de training ‘Betrokken omgeving’ van Impluz, in samenwerking met het Sociaal Team in Oldebroek, van start. De training is voor partner(s), ouder(s) en andere naastbetrokkenen van mensen met psychische problemen. De training heeft als doel naasten beter te laten omgaan met de situati e waarin zij zich bevinden en om ervoor te zorgen dat deze naasten niet overbelast worden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

gemeentehuis

OLDEBROEK - De gemeente Oldebroek lanceert in september een meldpunt voor drugsgebruik en drugshandel. Met dit meldpunt beoogt de gemeente het gebruik van drugs (nog) beter in beeld te krijgen en zo ook de handel in drugs aan te pakken.  Burgemeester Adriaan Hoogendoorn: ‘Met de hulp van u als inwoner krijgen we nog beter grip op de situati e en kunnen we met elkaar zorgen voor een leefb aar en veilig Oldebroek. U weet als inwoner als geen ander wat er speelt in uw wijk’.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

nix

OLDEBROEK -  De afgelopen weken stonden in het teken van NIX18; geen alcohol of tabak onder de 18 jaar. Ook In Oldebroek. Op verschillende manieren werd de leeftijdsgrens van 18 onder de aandacht gebracht. Die aandacht is belangrijk, want alcohol drinken en roken is vooral voor jongeren die nog in de groei zijn erg slecht. Het beschadigt onder andere de hersenen en longen. Niet alleen ouders of verzorgers spelen een belangrijke rol in het voorkomen dat jongeren alcohol of tabak nuttigen. Ook bedrijven moeten zich verplicht houden aan de leeftijdsgrens. Burgemeester Adriaan Hoogendoorn: “In de afgelopen periode zijn Oldebroekse bedrijven gecontroleerd in het kader van de actie ‘Nix 18’. Geen alcohol en tabak verkopen aan jongeren, daar gaat het dan om. Gelukkig pakte de test bij een aantal bedrijven goed uit. Dat is natuurlijk een compliment waard. Helaas houden niet alle winkels en horecagelegenheden zich aan de wettelijke spelregels. Ik hoop dat alle ondernemers in de gemeente Oldebroek serieus werk gaan maken van ‘Nix 18’. Ik vind dat erg belangrijk en het zorgt er voor dat we het in Oldebroek ook voor onze jongeren goed voor elkaar hebben. Hier blijven we in de toekomst dan ook op toezien.”

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

College persbericht

OLDEBROEK - Donderdagavond 14 juni is het nieuwe college van de gemeente Oldebroek geïnstalleerd. Collegeleden zijn namens de ChristenUnie Liesbeth Vos – van de Weg, Ben Engberts namens de SGP en Bob Bergkamp namens ABO. De benoeming van de wethouders gebeurde in een raadsvergadering en na beschouwingen van de fracties over de bestuursovereenkomst ‘Met elkaar voor een duurzaam Oldebroek’.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Logo Oldebroek gem

OLDEBROEK - Oldebroek wil een gemeente zijn waarin het goed wonen, leven en werken is. Voor iedereen. Maar wat hebben we daarvoor nodig? Welke ingrediënten mogen niet ontbreken? Helpt u ons het juiste recept te maken?

In de komende weken vindt er nog een aantal dorpsgesprekken plaats. U bent van harte welkom om mee te praten tijdens de bijeenkomst in uw dorp.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

burg

OLDEBROEK -  Op donderdag 28 juni neemt burgemeester Adriaan Hoogendoorn met een informele bijeenkomst afscheid van Oldebroek. Als inwoner, vereniging, ondernemer of anders betrokkene bent u daarbij van harte welkom.

U bent welkom op deze inloopbijeenkomst van 17.00 – 20.30 uur in restaurant Coelenhage in Wezep.

De gemeente kan zich voorstellen dat veel mensen tijdens dit afscheidsmoment het woord tot hem willen richten en vraagt daarom iedereen om een kort filmpje op te nemen in plaats van een toespraak te houden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

takken

OLDEBROEK - U kunt uw takken en snoeihout gratis laten ophalen door de firma ABL. Dat kan tijdens de takkenroute die de gemeente acht keer per jaar organiseert. Op donderdag 21 juni 2018 is de vierde ronde.

Wilt u uw takken en snoeihout laten ophalen, dan kunt u dit per voorkeur doen door een mail te sturen naar: info@ablboomverzorging.nl met daarin uw naam, adres, woonplaats en postcode. Dit kan ook telefonisch via tel. 0318 61 42 27. Aanmelden kan tot en met woensdag 20 juni vóór 12.00 uur.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

input

WEZEP - Het ontwerp van de nieuwbouw voor Integraal Kindcentrum (IKC) Zuidwest in Wezep is gereed. In dit gebouw komen straks basisscholen De Bron en De Meidoorn en SKO, de aanbieder van kinder- en peuteropvang.

Het IKC wordt gerealiseerd op de huidige locatie van De Bron en de aangrenzende percelen, waar nu een gymzaal en een speeltuin op staan. Het ontwerp van het IKC (pdf, 6,3mb) is op 23 mei 2018 tijdens een informatiebijeenkomst aan de omwonenden gepresenteerd.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

bewegen

OLDEBROEK - Op maandag 4 juni 2018 was de afsluitingsbijeenkomst van het eerste traject Bewegen Werkt. Dit is een traject voor mensen die een bijstandsuitkering ontvangen en willen werken aan persoonlijke ontwikkeling en groei. Bewegen Werkt van Ergo Control is in januari 2018 gestart in samenwerking met de gemeente Oldebroek. De bijeenkomsten worden gegeven door een gediplomeerd sport- en leefstijlcoach. Er wordt gewerkt in groepen, zo stimuleren de deelnemers elkaar en is het ook nog leuker. Deelnemers worden fysiek en mentaal sterker, waardoor er weer ruimte komt om vervolgstappen te gaan zetten richting vrijwilligers- of betaald werk. Bijzonder is dat deelnemers die starten al na enige weken kansen zien en pakken om hun doelen te gaan bereiken.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

gemeente oldebroek

OLDEBROEK - De raadsvergadering begint om 19.30 uur in de raadszaal van het gemeentehuis in Oldebroek. U bent van harte welkom bij deze openbare vergadering. De heer Harm Westerbroek neemt tijdens deze vergadering afscheid als wethouder.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

burg

OLDEBROEK -  Op donderdag 28 juni neemt burgemeester Adriaan Hoogendoorn met een informele bijeenkomst afscheid van Oldebroek. Als inwoner, vereniging, ondernemer of anders betrokkene bent u daarbij van harte welkom.

U bent welkom op deze inloopbijeenkomst van 17.00 – 20.30 uur in restaurant Coelenhage in Wezep.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

dorps

OLDEBROEK -  Vorige week maandag is de gemeente Oldebroek gestart met de dorpsgesprekken. Het dorp Oldebroek was de eerste van de in totaal zes bijeenkomsten in deze weken voor de zomervakantie. Het dorp Oldebroek was de eerste van de in totaal zes bijeenkomsten in deze weken voor de zomervakantie.  Wat is er nodig voor een sociaal en leefbaar Oldebroek? Deze vraag staat centraal tijdens de dorpsgesprekken. Het gaat specifiek om zorg en ondersteuning, jeugdhulp en het meedoen in de maatschappij.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

renovatie

OLDEBROEK - De renovatie van het gemeentehuis gaat in volle vaart. Op dit moment wordt ook gewerkt  aan het nieuwe entreebordes en een verbetering van de hellingbaan voor mindervaliden. Dat betekent dat de hoofdentree op noodzakelijke momenten wordt afgesloten. Dat gebeurt om veilig te kunnen werken én de overlast voor bezoekers en medewerkers zoveel mogelijk te beperken. Als de hoofdentree dicht is kunt u gebruik maken van tijdelijke ingang aan de achterzijde van het gemeentehuis. Het adres van deze toegang is Van Sytzamalaan 3a.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

33775293 623653517970203 5926868638698045440 n

OLDEBROEK - De renovatie van het gemeentehuis is in volle gang. Meerdere gevels zijn inmiddels verwijderd, muren zijn gesloopt en vandaag wordt het bordes verwijderd. Een zware en luidruchtige klus!

Door deze werkzaamheden is de ingang van het gemeentehuis tijdelijk verplaatst naar de achterzijde van het gebouw. Dit staat aangegeven met borden.

Schrijf reactie (0 Reacties)

plant

OLDEBROEK - De Japanse duizendknoop is een diepwortelende woekerplant die zich snel uitbreidt. In Nederland en ook in de gemeente Oldebroek.

De plant overwoekert andere beplanting en zorgt voor schade aan wegen, gebouwen en natuur. Daarom bestrijdt de gemeente de plant en zijn er tips voor inwoners voor het bestrijden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

gemeentehuis

OLDEBROEK - De komende jaren betaalt gemeente Oldebroek precariobelasting terug aan inwoners en bedrijven. Dit gebeurt via de jaarlijkse aanslag gemeentelijke belastingen.

Hiermee vergoedt de gemeente de door Vitens doorbelaste precariobelasting. Gemeente Oldebroek brengt waterbedrijf Vitens precariobelasting in rekening voor het waterleidingnet, dat in gemeentegrond ligt. Het gaat om doorbelaste precariobelasting over de jaren 2016 tot en met 2021.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

gemeentehuis

OLDEBROEK - Begin april 2018 startte de renovatie van het gemeentehuis. Tijdens sloopwerkzaamheden werd opnieuw asbest gevonden. Veiligheid en gezondheid voor omwonenden, bezoekers, medewerkers en bouwvakkers staan voorop. Extra saneringswerkzaamheden, een langere bouwperiode en hogere kosten zijn een gevolg van de nieuw aangetroffen asbest.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

logohoe

OLDEBROEK - Van 17 mei tot 1 juni vindt de landelijke actie ‘NIXzonderID’ plaats. Tijdens deze actie wordt de leeftijdsgrens van 18 jaar voor alcohol en tabak onder de aandacht gebracht. Ook in gemeente Oldebroek, in samenwerking met GGD Noord- en Oost-Gelderland en stichting Tactus.

Wat doet u als ouder? Mag uw kind thuis alcohol drinken en roken voor zijn of haar 18jaar? Of geldt bij u thuis ook de regel NIX18?

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

gemeente oldebroek

OLDEBROEK - De gemeente en de provincie hebben subsidieregelingen voor goede initi ati even van inwoners.Samenwerken aan een sterke en leefbare samenleving. Dat is ‘Oldebroek voor Mekaar’. Inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisati es en de gemeente stimuleren elkaar om zelf verantwoordelijkheid te nemen waar dat kan en actief bij te dragen aan de samenleving. De gemeente wil initiatieven ondersteunen en faciliteren waar dat kan. Daarvoor heeft de gemeente Oldebroek een subsidieregeling voor samenlevingsinitiatieven.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)