cjgoldebroek

OLDEBROEK - Woensdag 15 mei 2019 is het de Dag van het Gezin. Ieder jaar op 15 mei staat deze dag wereldwijd in het teken van het belang van het gezin. Veilig en gezond kunnen opgroeien is daar onlosmakelijk mee verbonden. Iets waar het CJG en de gemeente Oldebroek zich op meerdere manieren voor inzet. Zo is vorig jaar de campagne ‘Wij durven te delen’ gestart.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

sociaal team

OLDEBROEK - Het Sociaal Team krijgt regelmatig van mantelzorgers te horen dat zij veel tijd kwijt zijn aan administratie en regeltaken. Omdat dit naast de zorgtaken en de emotionele belasting komt, raken mantelzorgers soms overbelast. Herkenbaar? Een mantelzorgcoach biedt u graag een helpende hand. Mantelzorgcoaches zijn vrijwilligers die affiniteit hebben met mantelzorg of zelf ook mantelzorger zijn (geweest). De mantelzorgcoach kan bijvoorbeeld helpen weer overzicht te krijgen of een tijdje met u optrekken en meedenken.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

indie

Doe mee met Veluwe Remembers en vraag subsidie aan!

OLDEBROEK - Heeft u ideeën over een kleinschalig evenement met uw school, uw buurthuis, uw bibliotheek, uw vereniging? Lees dan verder hoe u kunt aansluiten bij het brede programma Veluwe Remembers waarbij aandacht wordt gevraagd voor de verhaallijnen: Market Garden (met daarbij de evacuatie), de Joodse geschiedenis in de oorlog en de bevrijding door de Canadezen. Van september 2019 tot en met mei 2020 wordt er op alle mogelijke manieren aandacht besteed aan het feit dat de Veluwe 75 jaar geleden werd bevrijd. Daar horen grote en kleine evenementen bij. Van grote festivals in Arnhem en Wageningen tot exposities, lezingen, speciale concerten, noem maar op.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

gemeente oldebroek

OLDEBROEK -  De eikenprocessierups is ook dit jaar weer actief in onze gemeente. Deze rups vreet bomen (met name eikenbomen) kaal. De haartjes van deze rups kunnen bij mens en dier jeuk, huiduitslag en irritatie aan ogen of luchtwegen veroorzaken. De rupsen hoeven hiervoor niet te worden aangeraakt. Het is belangrijk om te weten wat u kunt doen. De gemeente Oldebroek neemt maatregelen om de rups zoveel mogelijk te bestrijden. Eikenprocessierupsen leven in groepen en maken op stammen of dikkere takken van eikenbomen grote nesten. Als u een nest ziet, dan kunt u dit melden bij de gemeente via tel. 0525 63 82 00. De gemeente schakelt een professioneel bedrijf in om de rupsen te bestrijden. Het is belangrijk dat u contact met de rups en de nesten vermijdt. Als het nest in een particuliere boom zit, zijn de kosten voor het verwijderen voor de inwoner. De termijn waarbinnen het nest in gemeentebomen wordt verwijderd hangt af van de hoogte van het nest in de boom én de locatie. Meer informatie hierover leest u op www.oldebroek.nl/nieuws.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

geld

OLDEBROEK - Als u in aanmerking wilt komen voor subsidie in 2020, kom dan in actie! Het is belangrijk dat u dit vóór 1 juni 2019 doet. Op de pagina Subsidie vindt u onze actuele subsidieregeling, de nadere regels en de formulieren waarmee u subsidie kunt aanvragen. Dit kan zowel digitaal met uw DigiD als schriftelijk. Als uw aanvraag te laat is, kan dat betekenen dat de gemeente Oldebroek uw aanvraag niet in behandeling kunnen nemen. U ontvangt dan geen subsidie.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

koops

WEZEP - Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek bracht op 7 mei 2019 een werkbezoek aan Slaapkamerspeciaalzaak Koops in Wezep. Tijdens het bezoek werd het college geïnformeerd over de ontwikkelingen van het bedrijf. Ook werden de plannen om het bedrijf te verduurzamen besproken. Al in 1840 startte Jacob Koops naast zijn bakkerij een herberg met handel in streekproducten. Daarmee legde hij de basis van het bedrijf dat zou uitgroeien tot Slaapkamerspeciaalzaak Koops. Lange tijd zwaaide de familie Koops de scepter in het bedrijf, maar begin jaren ’90 besloten zij het bedrijf over te dragen aan de broers Bosma. Dit familie bedrijf kent een rijke traditie van vader op zoon en inmiddels is de dagelijkse leiding in handen van Ente Bosma jr

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

gemeente

OLDEBROEK -  De gemeente Oldebroek heeft een omgevingsvisie vastgesteld. Maar wat houdt dat eigenlijk in, een omgevingsvisie? En wanneer krijgt u er mee te maken?

De omgevingsvisie zegt iets over de toekomst van Oldebroek, wat kan er wel, maar ook wat kan er niet. U leest in de visie waar ruimte is voor ontwikkeling, dus wie weet brengt het u wel op nieuwe ideeën. Deze korte animatie legt alles over de Oldebroekse omgevingsvisie haarfijn uit.

 

Schrijf reactie (0 Reacties)

raadszaal1

OLDEBROEK - De raadscommissies bereiden de besluiten van de gemeenteraad voor. Dit doen zij door de voorstellen van het college van B&W aan de raad te beoordelen en informatie te vragen. U bent van harte welkom om de openbare vergaderingen op 14, 15 en 16 mei 2019 in het gemeentehuis bij te wonen.

Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

rook

OLDEBROEK -  Vanmorgen tekende wethouder Liesbeth Vos – van de Weg en Bart de Wolf, landelijke vertegenwoordiger van de Rookvrije Generatie vanuit KWF Kankerbestrijding, de alliantie van de Rookvrije Generatie. Daarmee is de gemeente Oldebroek officieel aangesloten bij de Rookvrije Generatie.  De gemeente heeft zich aangesloten bij de landelijke beweging ‘Samen op weg naar een rookvrije generatie’. Deze heeft als doel opgroeiende kinderen beschermen tegen tabaksrook en de verleiding om te gaan roken. In de komende jaren zet de gemeente Oldebroek zich in om zoveel mogelijk plekken rookvrij te maken. Als eerste zijn dat de gemeentelijke gebouwen; vanaf 1 juli a.s. mag er in en om deze gebouwen niet meer gerookt worden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

gemeente

OLDEBROEK - De gemeenteraad van Oldebroek heeft in zijn vergadering van 18 april 2019 verschillende besluiten genomen.

Na bespreking

  • Doorontwikkeling complex Erica Terpstrahal en verplaatsen korfbalvereniging Rood-Wit.
    De gemeenteraad heeft het voorstel om de Erica Terpstra (sport)hal te verbouwen, opnieuw in te richten en duurzaam te maken unaniem maar gewijzigd aangenomen. De wijziging door een amendement van alle raadsfracties betreft het laten vervallen van het op dit moment gasloos maken van de hal. Het benodigde krediet is hierdoor verlaagd naar € 320.000,-. Het genomen besluit is inclusief de verplaatsing van korfbalvereniging Rood-Wit naar de Erica Terpstra (sport)hal.
     
  • Beschikbaarstelling krediet actualisatie renovatie en verduurzaming gemeentehuis.
    De gemeenteraad heeft unaniem besloten om een aanvullend krediet van € 735.000,- beschikbaar te stellen voor diverse bijkomende kosten in verband met renovatie en verduurzaming van het gemeentehuis.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

gemeente

OLDEBROEK - De gemeente Oldebroek wil een rookvrije gemeente worden. En sluit zich, net als vele andere organisaties in Nederland, aan bij de landelijke beweging ‘Samen op weg naar een rookvrije generatie’. Deze heeft als doel opgroeiende kinderen beschermen tegen tabaksrook en de verleiding om te gaan roken. In de komende jaren zet de gemeente Oldebroek zich in om zoveel mogelijk plekken rookvrij te maken. Als eerste zijn dat de gemeentelijke gebouwen; vanaf 1 juli a.s. mag er in en om deze gebouwen niet meer gerookt worden. Het gaat om het gemeentehuis, De Brinkhof in Wezep, de brandweerkazerne in Oldebroek en Wezep en de gemeentewerf. Vanaf 1 juli staan rond deze gebouwen bordjes om aan te duiden dat het een rookvrije zone is. Dit geldt voor medewerkers, gebruikers en bezoekers van deze gebouwen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

raadszaal1

OLDEBROEK -  De gemeenteraad nodigt inwoners van Oosterwolde uit voor een raadsgesprek op woensdag 8 mei met de leden van de raadscommissie Ruimtegebruik en Leefomgeving. Het onderwerp is het inwonersinitiatief ‘Hart van Oosterwolde, bouwen aan de toekomst’. Dit plan bestaat uit het realiseren van een nieuw multifunctioneel centrum (MFC) mét een sporthal en dorpshuis op het sportpark de Heughte.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

59039651 856108618058024 3506231014907183104 n

OLDEBROEK - Een delegatie van de gemeente Oldebroek heeft een werkbezoek gebracht aan de Vrijwillige Weidevogelbescherming Randmeerkust. Hierbij namen ze ook een kijkje in het veld. Het werkgebied strekt zich uit in de polders van Oldebroek, Oosterwolde en Doornspijk en de aangrenzende gebieden. Het is een kerngebied voor weidevogelbescherming.

De vrijwilligers zoeken gestructureerd naar nesten van kievit, grutto, tureluur, wulp en scholekster. In overleg met de boer plaatst de vrijwilliger markeerstokken bij de nesten. Jaarlijks worden er zo'n 1.200 legsels gevonden en beschermd. Het college is erg blij met de inzet van deze vrijwilligers. Weidevogels horen bij ons landschap en het zou erg jammer zijn als deze op termijn niet meer voorkomen in de polder.

Schrijf reactie (0 Reacties)

margriet

WEZEP - Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek bracht op 16 april 2019 een werkbezoek aan de Prinses Margrietkazerne in Wezep. Deze legerplaats grenst aan de Oldebroekse heide, één van de grootste militaire oefenterreinen van Nederland.Het college werd door de commandanten Dirkx en Sprong rondgeleid over het kazerneterrein. Defensie is de grootste werkgever in de gemeente en daarmee economisch van groot belang. Tijdens het werkbezoek is er besproken wat de gemeente en de legerplaats voor elkaar kunnen betekenen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

geld

OLDEBROEK -  Als u in aanmerking wilt komen voor subsidie in 2020 van de gemeente Oldebroek, kom dan in actie! U kunt dit aanvragen via www.oldebroek.nl/subsidie. Het is belangrijk dat u dit vóór 1 juni 2019 doet. Op de website vindt u de actuele subsidieregeling van de gemeente, de nadere regels en de formulieren waarmee u subsidie kunt aanvragen. Dit kan zowel digitaal met uw DigiD als schriftelijk.

Als uw aanvraag te laat is, kan dat betekenen dat de gemeente uw aanvraag niet in behandeling kan nemen. U ontvangt dan geen subsidie.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

raadszaal1

OLDEBROEK - Donderdag 18 april 2019 vergadert de gemeenteraad van Oldebroek. De raadsvergadering begint om 19.30 uur en vindt plaats in de raadszaal van het gemeentehuis in Oldebroek. U bent van harte welkom om deze openbare vergadering bij te wonen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

sociaalteamgemeenteoldebroek1

OLDEBROEK -  Bent u 75 jaar of ouder en heeft u vragen over welzijn, zorg, wonen, vervoer en financiën? Dan kunt u in gesprek gaan met een vrijwillige ouderenadviseur vanuit ouderenorganisatie SWO (Senioren Wezep Oldebroek). Uiteraard hebben de adviseurs een geheimhoudingsplicht, zodat uw privacy gewaarborgd is.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

gemeente oldebroek

OLDEBROEK - Op een aantal (feest)dagen in het voorjaar zijn het gemeentehuis in Oldebroek, het Sociaal Team in De Brinkhof en de gemeentewerf in Wezep gesloten.

Gemeentehuis en het Sociaal Team
Het gemeentehuis en het Sociaal Team zijn gesloten op de volgende (feest)dagen:

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Q

WEZEP - Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek bracht op 9 april 2019 een werkbezoek aan Techniparts, Stockz en QSeals. Deze bedrijven zijn sinds de zomer van 2018 gevestigd aan de Rondweg in Wezep. Het college werd tijdens het bezoek geïnformeerd over de activiteiten en toekomstplannen van de bedrijven.

Samen sterk in Wezep

Techniparts en Qseals waren in Zwolle al buren. Toen de ruimte daar niet meer voldeed besloten ze samen op zoek te gaan naar nieuwe bedrijfsruimte. In 2017 kochten ze samen met MRC Klimaatbeheer en Hallz een perceel aan de Rondweg in Wezep. Er werd één pand op gebouwd bestaande uit vier afzonderlijke units. Elk bedrijf werd van zijn eigen deel eigenaar. Inmiddels zijn de bedrijven volop gesetteld en actief.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

PMAGAZINE

WEZEP/HATTEMERBROEK – In deze dagen voor Pasen wordt er in het Noord-Veluwse dorp huis aan huis een Paasmagazine verspreid. Het is een blad vol verhalen van en over dorpsbewoners, met als thema “Wat betekenen geloof en kerk voor jou?”.Terwijl de redactie aan het brainstormen was over het thema van het Paasmagazine, kwam de behoefte boven om naar de kern terug te gaan: het geloof in God. Daar horen liefde en relaties bij en in onze mooie dorpen is daar veel van terug te vinden. Met dit blad willen we daar wat van laten zien. We beseffen dat sommige dorpsbewoners ook met eenzaamheid en frustratie te maken hebben. Juist hen willen we bemoedigen en aanmoedigen om hoopvol op zoek te gaan naar elkaar en naar dingen die het leven betekenis geven.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)