64d36f0a 30e2 4d84 bed5 ac5cee58b45b

OLDEBROEK - Vanaf 30 september geldt vanuit het kabinet een dringend advies om in publieke binnenruimtes mondkapjes te dragen. In het openbaar vervoer en in veel scholen is een mondkapje al verplicht. Om minima in de gemeente Oldebroek tegemoet te komen, verstrekt de gemeente aan hen een aantal mondkapjes. Ook de Voedselbank Elburg/Oldebroek krijgt mondkapjes die zij verstrekken via de voedselpakketten. Wethouder Liesbeth Vos: “Het coronavirus raakt iedereen. Als wethouder Sociaal Domein vind ik het belangrijk dat iedereen kan meedoen in de maatschappij, ook als daar nu op sommige plaatsen een mondkapje voor nodig is. Voor mensen die het financieel toch al moeilijk hebben, is de aanschaf van mondkapjes een extra onvoorziene uitgave. We willen hen een kleine handreiking geven op deze wijze in deze bijzondere periode.” 

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

tanja

Het is maar waar je blij mee kunt zijn; de Stentor kopte eerder deze week dat er de dag daarvoor geen nieuwe coronabesmettingen waren in Oldebroek. En ik voelde even een moment van trots, van blijdschap bijna. Maar, hoe fijn dat nieuws-van-de-dag ook was, het is niet iedere dag zo positief. En zeker niet overal. In totaal hadden ook wij weer heel wat nieuwe coronagevallen kijkend naar de week die achter ons ligt. En kijkend naar de kaart van Nederland schrik ik van de enorme toename van besmettingen. Mensen zijn ziek, voelen zich beroerd en maken, onbewust en onbedoeld, ook andere mensen ziek.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

erepenning

OLDEBROEK -  Ieder jaar is de uitreiking van de Oldebroekse Erepenning een mooi en feestelijk moment. Mensen die zich jarenlang betrokken en enthousiast inzetten voor de Oldebroekse samenleving worden in het zonnetje gezet. Juist nu zijn er veel mensen die zich blijven inzetten. Daarom ook dit jaar de oproep: wie verdient de erepenning 2021? Ken jij ook een vrijwilliger die altijd voor anderen klaarstaat? Of een verenigingsbestuur dat het verdient om in het zonnetje gezet te worden? Ga naar www.oldebroek.nl/onderscheidingen en meld iemand of een groep aan. Aanmelden kan tot en met zaterdag 14 november 2020.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

gemeente oldebroek

OLDEBROEK - De raadscommissies bereiden de besluiten van de gemeenteraad voor. Dit doen zij door de voorstellen van het college van B&W aan de raad te beoordelen en informatie te vragen. Vanwege de coronamaatregelen is deze vergadering digitaal en dus niet in de raadszaal. De vergaderingen zijn alleen openbaar te volgen via internet en Loco TV. Onder het kopje ‘Kijkt en luistert u mee met de uitzending van de commissievergadering?’ kunt u lezen hoe u een vergadering op afstand kunt volgen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

afval

OLDEBROEK - De gemeente Oldebroek krijgt best wat vragen over waarom wordt overgestapt op diftar, waarom het afval moet worden gescheiden en hoe dat nou zit met nascheiding. Hier leest u antwoorden op veelgestelde vragen.

Waarom diftar?

Om de hoeveelheid restafval te verminderen én voor een prettige en duurzamere leefomgeving. Niet alleen voor onszelf, maar ook juist voor volgende generaties. De landelijke Van Afval Naar Grondstof (VANG)-doestelling luidt: ‘30 kg restafval per inwoner per jaar in 2025.’ Als tussenstap willen we in 2022 terug naar maximaal 100 kg restafval per inwoner per jaar. Op dit moment is dat nog 220 kg.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

tanja

Vorige week schreef ik dat het omzien naar elkaar in Oldebroek eigenlijk best heel goed gaat. En dat is ook zo. Ik zie en hoor dat continue. Toch zijn er altijd uitzonderingen, schrijnende verhalen. Verhalen die pijn doen, zeker ook voor mij als uw burgemeester. Ik ontmoet soms mensen die vertellen over zichzelf of iemand in hun naaste omgeving. Mensen die er niet goed uitkomen, de mooie dingen niet (meer) zien. Iemand die geen luisterend oor vindt, niet in de eigen omgeving maar ook niet bij de professionele hulpverlening. Mensen die er tussendoor glippen. Het gaat in Oldebroek gelukkig niet om veel mensen, denk ik. Maar de gevolgen kunnen groot zijn. En dan is ieder persoon één teveel.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

121629192 1283821811953367 1435016673736357602 n

WEZEP - Gemeente Oldebroek recyclet mee tijdens de Nationale Recycleweek! Heb jij je nog oude apparaten of kapotte lampen liggen? Lever ze in bij de gemeentewerf aan de Ampèrestraat 13 in Wezep.

Liever een tweede leven voor je apparaat? Breng het naar de kringloopwinkel of kijk op watismijnapparaatwaard.nl

Schrijf reactie (0 Reacties)

tanja

Zaterdag 3 oktober was ik één jaar burgemeester. In de week voorafgaand aan die datum was ik vooral thuis. En het was, rondom dit onderwerp tenminste, angstvallig stil. Ik verwachtte dus geen feestje. Groot was dan ook de verrassing toen wethouder Liesbeth Vos zaterdagmorgen met taart aan de poort stond. Dus toch?! Vervolgens zag ik dat Facebook ongeveer ontplofte. Een mooie illustratie en ongelooflijk veel reacties, gelukwensen, groeten en complimenten. Zo werd het toch nog een heel feestelijke dag. Dank daarvoor! Ik zag dat er onder de mensen die op Facebook en Instagram zouden reageren taartjes, mijn lievelingsgebakjes zelfs, verloot gaan worden. (Ben ik toch benieuwd of zonder die actie er ook zoveel reacties zouden zijn.) Binnenkort gaan we lootjes trekken en vrijdag 14 oktober 2020 staat in mijn agenda geblokt voor het bezorgen van de taartjes. Ik heb daar nu al zin in!

Lees meer >

Schrijf reactie (1 Reacties)

res

OLDEBROEK -  De regio Noord-Veluwe wil een bijdrage leveren aan de overgang naar duurzame energie. Daarvoor werkt Oldebroek samen met andere gemeenten en allerlei andere partijen in onze regio aan een Regionale Energie Strategie (RES). Een plan voor grootschalige opwekking van duurzame elektriciteit (zon en wind). Er is inmiddels een concept-RES, waarover de gemeente Oldebroek graag uw mening horen. Dat kunt u doen tijdens één van de inwonersavonden in  de zes dorpskernen of door een online enquête in te vullen. 

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

tegel

OLDEBROEK - Heb je veel tegels in je tuin liggen en wil je helpen om gemeente Oldebroek groener te maken? Dan heb je nu de kans om een eerste stap te zetten. Lever op zaterdag 17 oktober (tussen 9.30 en 15.00 uur) een tegel in en je krijgt van de gemeente Oldebroek een gratis plant! Waarom? Samen kunnen we het verschil maken voor een klimaatbestendige en gezonde leefomgeving voor zowel mens als dier.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

afval2

OLDEBROEK - Voor wie het niet altijd makkelijk vindt om  afval goed te scheiden en minder restafval over te houden, zijn er de afvalcoaches Allard & Martine van de gemeente Oldebroek. Zij staan u graag bij met allerlei tips over afval scheiden, restafval verminderen én voorkomen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

20201013 Klimaatbestendige straat rondom Meidoornplein

WEZEP  -   Woont u of heeft u een bedrijf in het gebied rondom het Meidoornplein in Wezep? Dan hoort de gemeente Oldebroek graag uw mening over de inrichting van uw straat. In de afgelopen tijd  hadden we niet alleen te maken met extreme droogte maar ook met overstroomde straten. Het riool kon de grote hoeveelheden neerslag niet aan. Daarom gaat de gemeente het rioleringsstelsel vervangen en meteen klimaatbestending maken. Samen met inwoners en ondernemers wil Oldebroek een herinrichtingsontwerp maken.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

kortingsbon

OLDEBROEK - Ons klimaat verandert en dat is te merken. Steeds vaker hebben we te maken met enorme hoosbuien, hitte of een lange periode van droogte. Heftige buien veroorzaken vaak overlast, straten of kelders kunnen onder water lopen. Door mee te doen aan de regentonactie van 5 t/m 14 november 2020 kun je zelf helpen om overlast te voorkomen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

gemeente

OLDEBROEK - Op 22 september heeft het college van de gemeente Oldebroek de nieuwe beheerplannen voor de openbare ruimte voor de komende 5 jaar vastgesteld. Hierin is vastgelegd hoe de gemeente Oldebroek de openbare ruimte beheert en onderhoudt. Het gaat dan om alles wat er in de openbare ruimte groeit en staat: de bomen en planten maar ook de wegen, lantaarnpalen en stoplichten zijn hierin bijvoorbeeld opgenomen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

raadszaal1

OLDEBROEK - De raadscommissies bereiden de besluiten van de gemeenteraad voor. Dit doen zij door de voorstellen van het college van B&W aan de raad te beoordelen en informatie te vragen. Vanwege de coronamaatregelen vinden deze vergaderingen alleen voor de commissieleden in de raadszaal plaats. De vergaderingen zijn openbaar te volgen via internet en Loco TV, of beperkt op afspraak in het gemeentehuis na reservering (bij de griffier, zie contactgegevens hieronder).

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

afval

OLDEBROEK - Vanaf 1 januari 2021 voeren we diftar in. Met diftar betaalt u niet langer één vast bedrag voor uw afvalkosten. U heeft zelf invloed op de afvalstoffenrekening die u betaalt. Bij de invoering van diftar houden we rekening met minima en inwoners met een medische indicatie. Maar, net als van alle andere inwoners wordt verwacht dat ook zij grondstoffen goed gescheiden aanbieden en daarmee kunnen ook zij de kosten beïnvloeden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

gemeentehuis oldebroek

OLDEBROEK - De gemeenteraad van Oldebroek heeft in de vergadering van 24 september 2020 verschillende besluiten genomen.

Na bespreking

  • Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Buitengebied, Kleine Woldweg 10 (Oosterwolde).

De gemeenteraad heeft besloten het bestemmingsplan voor de Kleine Woldweg 10 niet vast te stellen omdat het onvoldoende past binnen het bestaande ruimtelijk beleid voor het buitengebied. De fracties van ChristenUnie, ABO en CDA stemden tegen het voorstel (11 stemmen), de fracties van SGP, PvdA/Burgerpartij Oldebroek en VVD stemden voor (6 stemmen).

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

tanja

Het was een mooi weekend, goed gevuld met ontmoetingen, jubilea en sportieve activiteiten. Een weekend waar ik normaal gesproken veel energie van zou krijgen. Zoveel mooie ontmoetingen en enthousiaste mensen, daar geniet ik van. Maar toen was daar opeens dat eerste kuchje. Niets aan de hand, dacht ik nog. Maar na meerdere kuchjes, wat niesbuien, een zere keel en een vol hoofd kwam er toch lichte paniek. Niet alleen vanwege de tijd waarin we leven, maar ik realiseerde me direct wat tegenwoordig de gevolgen zijn van een flinke verkoudheid.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

eenzaam

OLDEBROEK -  Deze week is het de landelijke Week tegen Eenzaamheid. Inzet is extra aandacht voor eenzaamheid en een oproep aan alle Nederlanders om actief iets tegen eenzaamheid te doen. Met een klein gebaar kunt u het verschil maken. Zeker nu. Want in deze coronatijd voelen meer mensen, jong en oud zich (extra) eenzaam. En ook binnen de nu geldende normen en regels zijn er voldoende mogelijkheden om bij te dragen in de strijd tegen eenzaamheid. Wethouder Liesbeth Vos - van de Weg: “Zo min mogelijk eenzaamheid in de gemeente Oldebroek; dat is de wens van ons allemaal. Want eenzaamheid gun je niemand! U als inwoner bent daarbij onmisbaar. Want de strijd tegen eenzaamheid begint bij omzien naar elkaar in uw eigen woonomgeving. Kijkt u eens in een straal van 150 meter om u heen. Is er iemand die u blij kunt maken met wat extra aandacht? Ook al is het voor uw gevoel iets kleins, het kan voor de andere een weldaad zijn. Een kopje koffie drinken samen, een praatje bij de voordeur, een bloemetje of een hapje eten brengen. Het gaat om even dat welgemeende contactmoment en dat kan ook prima op de veilige 1,5 meter afstand.”

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

tanja

OLDEBROEK - Het coronavirus raakt ons allemaal en volhouden is lastig. Vandaag start landelijk de periode van ‘Aandacht voor elkaar’, met initiatieven en persoonlijke verhalen om elkaar door deze tijd te helpen.  Oldebroek doet graag mee aan dit landelijk initiatief. Om zo nog meer naar elkaar om te zien, onze verhalen te delen. Maar ook om aandacht te hebben en te houden voor elkaars verdriet, teleurstelling en onzekerheid.  Sinds de start van de coronatijd zijn er in Oldebroek veel hartverwarmende acties en reacties.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)