sociaal team

WEZEP - Tijdens de schoolvakantie, van maandag 16 juli tot en met vrijdag 24 augustus 2018, zijn de openingstijden van het Sociaal Team gewijzigd. U kunt elke werkdag van 8.30 tot 12.30 uur telefonisch contact opnemen of persoonlijk langskomen. In het Sociaal Team zitten verschillende professionals die graag met u meedenken en u ondersteunen waar dat kan. Bijvoorbeeld bij vragen op het gebied van werk, inkomen of zorg.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

raadszaal

OLDEBROEK - Donderdag 12 juli 2018 vergadert de gemeenteraad van Oldebroek. De raadsvergadering begint om 19.30 uur. U bent van harte welkom om deze openbare vergadering in het gemeentehuis bij te wonen.

Wat staat op de agenda?

Introductie waarnemend burgemeester mevrouw J.F. Snijder-Hazelhoff

Door het vertrek van burgemeester Adriaan Hoogendoorn naar Midden-Groningen is er een vacature voor Oldebroek ontstaan. De verwachting is dat in de loop van volgend jaar een nieuwe burgemeester in Oldebroek kan aantreden. Om de tussenliggende vacatureperiode te overbruggen is mevrouw J.F. Snijder - Hazelhoff uit Wagenborgen (Groningen) benoemd en beëdigd als waarnemend burgemeester van Oldebroek.In de raadsvergadering van 12 juli zullen symbolisch de voorzittershamer en de ambtsketen aan mevrouw Snijder worden overhandigd.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

gemeente oldebroek

OLDEBROEK - Gezocht! Wie wil met zijn kinderen meedoen aan een kort filmpje over glas recyclen? De gemeente Oldebroek zoekt een leuk Oldebroeks gezin met kleine kinderen. Graag jullie foto mailen naar communicatie@oldebroek.nl.

Schrijf reactie (0 Reacties)

entree

OLDEBROEK -  De renovatie van het gemeentehuis gaat voorspoedig. De nieuwe buitengevel begint vorm te krijgen en daarnaast wordt druk gewerkt aan de vernieuwing van het entreegebied en het nieuwe bordes met hellingbaan voor mindervaliden.

De hoofdentree is tijdelijk verplaatst naar de achterzijde van het gebouw aan de Van Sytzamalaan 3A. Dat is om de werkzaamheden rondom de hoofdentree af te kunnen ronden, de overlast voor bezoekers te beperken en veiligheid te garanderen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

dorpge

OLDEBROEK  - Het zit erop; de reeks dorpsgesprekken. In de afgelopen zes weken is de gemeente Oldebroek in alle dorpskernen met inwoners, professionals en vrijwilligers in gesprek gegaan. Met als belangrijkste vraag: wat is er
volgens u nodig voor een sociaal en leefbaar Oldebroek? De gemeente ontmoette bijna 250 mensen die hierover wilden meedenken. Op basis van alles wat is gehoord, wordt nu een beleidsplan gemaakt voor de zorg en ondersteuning in de komende jaren.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Brandweer logo close up brand 112 spoed hulpdiensten. groot

OLDEBROEK  -  Vanwege de droogte vraagt de gemeente Oldebroek u om extra alert te zijn met vuur. Open vuur stoken in de natuur is verboden; gebruik geen barbecue, vuurkorven, fakkels en wensballonnen.

Ook sigaretten en glas kunnen met deze droogte brand veroorzaken. Wees hier daarom extra voorzichtig mee.

Schrijf reactie (0 Reacties)

gemeente oldebroek

OLDEBROEK - De websites van de gemeenten Hattem, Heerde en Oldebroek (H2O) zijn onlangs getest op digitale toegankelijkheid. De sites voldoen opnieuw aan het hoogste niveau van toegankelijkheid. Dit blijkt uit een jaarlijkse inspectie door stichting Accessibility. De websites zijn voor iedereen goed bruikbaar, ook voor mensen met een beperking.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

gemeentehuis

OLDEBROEK - Vanaf maandag 9 juli is de hoofdingang van het gemeentehuis in Oldebroek weer gesloten. Dit is tot en met 20 juli (week 28 en 29). Bezoekers kunnen via de tuiningang naar de informatiebalie. Die zit nu aan de achterkant van het gebouw.

Volg de gele borden met de X voor de juiste route.

Schrijf reactie (0 Reacties)

gemeente oldebroek

OLDEBROEK - Nu Adriaan Hoogendoorn afscheid heeft genomen, is Liesbeth Vos tijdelijk burgemeester van Oldebroek. Zij is locoburgemeester en daarnaast ook de langstzittende wethouder. Het is nu aan de Commissaris van de Koning (CdK) om namens de koning een nieuwe burgemeester te benoemen. Clemens Cornielje doet dat op voordracht van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en na aanbeveling van de gemeenteraad. Een benoeming is voor zes jaar.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

19990043 770586623101725 1933344409319613455 n

OLDEBROEK - Het Tienerhonk in Oldebroek is een gezellige huiskamer voor jongeren tussen de 10 en 18 jaar. Het is op twee middagen in de week open en er worden leuke activiteiten georganiseerd. Maar dit kan niet zonder de inzet van vrijwilligers en een bestuur. Het huidige bestuur stopt per september 2018, vrijwilligers zijn er te weinig. Daarom is het Tienerhonk dringend op zoek naar nieuwe bestuursleden en vrijwilligers.  Alle jongeren tussen de 10 en 18 jaar zijn welkom bij het Tienerhonk. Zij kunnen op verschillende momenten terecht.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

inputburg

Burgemeester Hoogendoorn wil graag alle inwoners van de gemeente Oldebroek bedanken. Bijgaand leest u zijn dankwoord. 

Met ingang van maandag 9 juli 2018 word ik burgemeester van de gemeente Midden-Groningen. Officieel is dat ook de datum dat mijn ontslag als burgemeester van Oldebroek ingaat. Inmiddels heb ik als burgemeester al afscheid genomen van de gemeente Oldebroek.

Op woensdag 27 juni 2018 heb ik op de racefiets een tour door onze gemeente gemaakt. Alle dorpen heb ik aangedaan en in alle dorpen heb ik een paar mensen ontmoet en gesproken. Voor de zoveelste keer besefte ik: wat is Oldebroek toch een prachtige gemeente!

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

IMG 20180628 153328

Op donderdag 28 juni 2018 nam burgemeester Hoogendoorn afscheid van de gemeente Oldebroek. Dit was zijn afscheidsspeech.

Beste mensen,

Afscheid nemen is best moeilijk. Bijna 7 jaar mocht ik in de gemeente Oldebroek burgemeester zijn. Wat is er in die jaren veel gebeurd. Zeker in de eerste jaren was er politiek-bestuurlijk veel aan de hand, maar de laatste jaren is het in Oldebroek bestuurlijk heel stabiel. De politiek is niet bedoeld om elkaar vliegen af te vangen, maar om de samenleving verder te helpen. De gemeenteraad is daar zelf ook van overtuigd. En die gedachte hebben we vertaald naar het motto 'Oldebroek voor mekaar'.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Knipselijs

HATTEMERBROEK - Gemeente Oldebroek gaat binnenkort handhaven op permanente bewoning op vakantiepark Bospark IJsselheide. Uit diverse controles blijkt dat ongeveer de helft van de recreatiewoningen op het park permanent wordt bewoond. Permanente bewoning van recreatiewoningen is niet toegestaan.

Lees meer >

Schrijf reactie (1 Reacties)

gemeentehuis

OLDEBROEK - De vergadering van de gemeenteraad van Oldebroek van 14 juni 2018 ging over de start van de nieuwe bestuursperiode 2018 - 2022.

Na beschouwingen van de raadsfracties over de gesloten bestuursovereenkomst ‘Met elkaar voor een duurzaam Oldebroek’ van ChristenUnie, SGP en ABO, heeft de gemeenteraad op voordracht van deze fracties de volgende wethouders benoemd na schriftelijke stemming:

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

gemeentehuis

OLDEBROEK - Donderdag 28 juni 2018 is er om 14.00 uur een buitengewone vergadering van de gemeenteraad van Oldebroek. De raad en burgemeester Adriaan Hoogendoorn nemen afscheid van elkaar.

De locatie van de vergadering is restaurant Coelenhage in Wezep. Voor vragen over de vergadering kunt u terecht bij Hans Tabak, griffier van de gemeenteraad, tel. 0525 63 82 00.

Schrijf reactie (0 Reacties)

page1

OLDEBROEK - Begin volgend jaar komt de vernieuwde gemeentegids van de gemeente Oldebroek uit. De gemeentegids wordt ook dit jaar uitgegeven door Akse Media uit Den Helder.

Akse Media start binnenkort met de acquisitiewerkzaamheden voor de gemeentegids 2019. Zij gaan u als ondernemer vragen om een advertentie af te nemen in de gemeentegids.

Schrijf reactie (0 Reacties)

gemeente oldebroek

OLDEBROEK - Wat is er nodig voor een sociaal en leefbaar Oldebroek? Oldebroek wil een gemeente zijn waarin het goed leven, wonen en werken is. Voor iedereen. Maar wat is daarvoor nodig? Dat vraagt de gemeente tijdens de verschillende dorpsgesprekken die nu worden gehouden. Speciaal voor jongeren (14 t/m 26 jaar) is een enquête gemaakt. De gemeente hoopt dat zoveel mogelijk jongeren deze gaan invullen. Dat kost maar 2 minuten. Doe jij mee?

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

DSCF4194

OLDEBROEK - In verband met de Broekermarkt wordt op woensdag 4 juli 2018 geen afval opgehaald in het gebied dat tijdens de Broekermarkt wordt afgesloten voor autoverkeer. De ophaaldag van restafval (grijze container) in dat gebied is een dag eerder, op dinsdag 3 juli 2018.

Kijk voor meer informatie op uw afvalapp, of bel met de gemeente, telefoonnummer 0525 63 82 00.

Schrijf reactie (0 Reacties)

gemeente oldebroek

OLDEBROEK - Eind juni of begin juli 2018 ontvangt u de periodeafrekening van Vitens. Op deze afrekening staat ook de precariobelasting. In een eerdere brief die u van Vitens hebt ontvangen staat dat deze belasting wordt gecompenseerd door de gemeente Oldebroek via de gemeentelijke belastingen.

Dit gebeurt  via uw aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2019. Hierop wordt een bedrag van € 77,95 in mindering gebracht.

Schrijf reactie (0 Reacties)

ofgv logo

BIDDINGHUIZEN - In het weekend van 22 tot en met 25 juni 2018 vindt, op het Walibiterrein in Biddinghuizen, de 16e editie van het dance event Defqon.1 Weekend Festival plaats. Samen met de geluidspecialist van de Omgevingsdienst (OFGV) worden reguliere geluidcontroles tijdens Defqon.1 uitgevoerd. Ervaart u, ondanks alle maatregelen die genomen zijn, geluidshinder van Defqon.1? Dan kunt u uw klacht melden via het klachtenformulier of de milieuklachtentelefoon van de Omgevingsdienst, tel. 0320 26 54 00.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)