adviesraad

OLDEBROEK - De Adviesraad Sociaal Domein is op zoek naar nieuwe raadsleden die gemotiveerd zijn om zich in te zetten voor inwoners die extra hulp en aandacht nodig hebben. Bent u bekend met de inwoners van de gemeente Oldebroek? Woont u in deze gemeente of in een van de omliggende gemeenten? Heeft u een brede belangstelling en kennis van de Jeugdzorg, Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en (Arbeids)participatie? Dan is de adviesraad op zoek naar u. De Adviesraad bestaat uit maximaal dertien vrijwilligers uit de gemeente of regio Oldebroek, met hart voor de samenleving en bijzondere kennis van de belangen van (groepen) inwoners.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

gemeente oldebroek

OLDEBROEK - Dit jaar gaat de gemeente Oldebroek voor het eerst een of meerdere jeugdlintjes uitreiken. Een Jeugdlintje is bedoeld voor kinderen en jongeren van 6 tot 18 jaar oud die iets bijzonders doen of hebben gedaan voor een ander of voor de samenleving. Met het Jeugdlintje wil de gemeente Oldebroek actieve jongeren in Oldebroek bedanken voor hun inzet voor anderen of de samenleving. De kinderen kunnen worden genomineerd door mensen in hun omgeving.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

gemeente oldebroek

OLDEBROEK - Het Beleidsplan Sociaal Domein 2019 -2022 is in concept klaar. Bijna 250 inwoners, professionals en vrijwilligers dachten mee over wat er nodig is voor een sociaal en leefbaar Oldebroek. Hiervoor zijn in alle dorpen van de gemeente Oldebroek dorpsgesprekken gevoerd. De informatie die in deze gesprekken is aangedragen vormt de basis van het concept beleidsplan: recept voor een sociaal en leefbaar Oldebroek.  Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor om dit plan vast te stellen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Knipselold

OLDEBROEK - Wilt u zich graag inzetten voor een ander? Maar weet u niet zo goed wat u kunt doen? Op zoek naar een leuke vrijwilligersbaan? Kijk eens op www.vrijwilligersvacaturebankoldebroek.nl. Op deze website vindt u een gevarieerd aanbod in de gemeente Oldebroek. Korte klussen, voor langere tijd, voor een aantal uur in de maand, wekelijks, bij kleine of grotere organisaties. Kortom; voor elk wat wils.

In de gemeente Oldebroek zijn veel vrijwilligers actief. Daar zijn wij trots op. Dit neemt niet weg dat de vraag naar vrijwilligers groot blijft. Nog veel organisaties zijn afhankelijk van mensen die zich willen inzetten voor een ander. Andersom kan het doen van vrijwilligerswerk u ook veel opleveren. Bijvoorbeeld werkervaring, het ontmoeten van mensen, meedoen in de samenleving, plezier.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

 gemeentehuis

OLDEBROEK - De vergaderingen van de gemeenteraad van Oldebroek worden al geruime tijd in geluid uitgezonden. Regelmatig wordt ook van die mogelijkheid gebruik gemaakt. De mogelijkheden om de raadsvergaderingen mee te beleven zijn nu uitgebreid; naast geluid is er nu ook beeld bijgekomen. Inwoners en andere geïnteresseerden kunnen vanaf september live een gemeenteraadsvergadering in beeld en geluid volgen. Dat gaat via internet (webcasting). Vergaderingen van raadscommissies met onderwerpen waarvoor brede belangstelling wordt verwacht, worden ook uitgezonden. Voor het uitzenden van vergaderingen is een cameravolgsysteem in de raadszaal aangebracht met drie bolcamera’s. Deze camera’s brengen de sprekers in beeld. Beeld en geluid worden bovendien doorgegeven aan de lokale omroep Loco voor live uitzending via kabel-tv en internet.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

HATTEMERBROEK - Aan de Kerkweg in Hattemerbroek is nieuwe BMX-baan in de maak. De oude baan was niet altijd even veilig. Met een mooi ontwerp en de nodige werkzaamheden is de nieuwe BMX-baan een veilige plek om met BMX en crossfiets de fraaiste kunsten uit te halen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

mei 2018 header verkiezing 2

OLDEBROEK - De Nationale Duurzame Huizen Route is een platform waar huiseigenaren hun ervaringen delen over duurzaam wonen. Trotse huiseigenaren kunnen hun woning het hele jaar door op de website aanmelden. Hiermee inspireren zij anderen bij het verduurzamen van hun woning.

Tijdens de Duurzame Huizen Route op zaterdag 3 en 10 november stellen huiseigenaren hun woning open Bezoekers kunnen zo duurzaam wonen in de praktijk ervaren. Heeft u ervaring met duurzame maatregelen zoals aardgasvrij wonen, zonnecollectoren of een warmtepomp? Of wilt u juist bij anderen kijken hoe duurzaam wonen eruit ziet? Schrijf u in voor een bezoek of meld uw woning aan op: www.duurzamehuizenroute.nl.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

collegebenw

OLDEBROEK - Wilt u kennismaken met het nieuwe college van burgemeester en wethouders? En met hen van gedachten wisselen over wat er speelt in uw dorp? Het college bezoekt alle dorpskernen. U bent van harte welkom op de inloopbijeenkomst in uw dorp. Gemeente Oldebroek heeft sinds kort een nieuw college van burgemeesters en wethouders. Ben Engberts (SGP) en Bob Bergkamp (ABO) zijn aangetreden als wethouders. Na  het vertrek van Adriaan Hoogendoorn hebben we een waarnemend burgemeester: Janneke Snijder – Hazelhoff. Er is ook een vertrouwd gezicht gebleven: wethouder Liesbeth Vos – van de Weg.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

takken

OLDEBROEK - U kunt uw takken en snoeihout gratis laten ophalen door de firma ABL. Dat kan tijdens de takkenroute die de gemeente acht keer per jaar organiseert. Op donderdag 20 september 2018 is de vijfde ronde. Meld u nu aan!

Wilt u uw takken en snoeihout laten ophalen, dan kunt u dit per voorkeur aangeven door een mail te sturen naar: info@ablboomverzorging.nl met daarin uw naam, adres, postcode en woonplaats. Dit kan ook telefonisch via tel. 0318 61 42 27. Het aanmelden kan tot en met woensdag 19 september 2018 vóór 12.00 uur.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

gemeentehuis

OLDEBROEK - Verenigingen van ten minste tien leden kunnen jaarlijks subsidies aanvragen voor hun activiteiten. Ieder jaar bekijkt het college van B&W de regelgeving voor alle subsidieaanvragen. De regels zijn opgenomen in het document ‘Nadere regels subsidie’. Het college heeft op 4 september 2018 een gewijzigde ‘Concept Nadere regel subsidie’ vastgesteld. Hierin zijn de activiteiten omschreven waarvoor vanaf 1 januari 2019 subsidie beschikbaar is en welke voorwaarden er aan verbonden zijn. Op deze ‘Concept Nadere regel subsidie’ kunt u reageren, voordat het college de regels aan de gemeenteraad aanbiedt. Uw reactie wordt betrokken bij de uiteindelijke regel. De gemeenteraad stelt deze uiteindelijke gewijzigde ‘Nadere regel subsidie’ vast.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

trouwen

't LOO - Landgoed ’t Loo is sinds kort een officiële trouwlocatie. Vrijdag 7 september 2018 was de eerste ceremonie op deze locatie. Het liefdeskoppel heeft elkaar het ja-woord gegeven op het strand van het landgoed. Wilt u meer informati e over deze unieke en sfeervolle trouwlocatie op Landgoed ’t Loo, ga dan naar www.oldebroek.nl/trouwen.

Schrijf reactie (0 Reacties)

hqdefault

't LOO - De drie wethouders van de gemeente Oldebroek hebben op maandag 3 september een werkbezoek gebracht aan Landal Landgoed ’t Loo. Tijdens het bezoek werden de toekomstplannen van het vakantiepark gepresenteerd. General manager Sander de Haas van Landgoed ’t Loo liet weten dat het park zich opmaakt voor de toekomst door de bungalows en de voorzieningen van het park te moderniseren. De verbouwingsplannen strekken zich uit van het vervangen van de inrichting van de 366 accommodaties tot de aanpassing van faciliteiten als het zwembad, de bowlingbaan en de parkwinkel. Ook wordt gedacht aan extra activiteiten voor bezoekers in de tienerleeftijd, zoals een pannakooi en een outdoorpark. Daarnaast wordt gewerkt aan verduurzaming van de accommodaties. Doelstelling van het park is om in 2030 energieneutraal te zijn.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

afval

OLDEBROEK - In verband met de Schapenmarkt wordt op woensdag 12 september 2018 geen afval opgehaald in een gedeelte van de kern Oldebroek. Het gaat om het gebied tussen de Zuiderzeestraatweg, Stouwdamseweg, Bovenstraatweg en de Rustenburgseweg.

De ophaaldag van restafval (grijze container) wordt verplaatst naar dinsdag 11 september 2018. Kijk voor meer informatie op uw afvalapp, of bel met het gemeentehuis, tel. 0525 63 82 00.

Schrijf reactie (0 Reacties)

gemeente oldebroek

OLDEBROEK - Mantelzorgers doen werk van onschatbare waarde. Zij zorgen langdurig en onbetaald voor een naaste die zich niet alleen kan redden. Voor dat belangrijke werk geeft de gemeente hen jaarlijks een blijk van waardering; het mantelzorgcompliment.

Krijgt u zorg of ondersteuning van een mantelzorger? Dan kunt u hem of haar aandragen voor dit mantelzorgcompliment. U kunt maximaal één mantelzorger aandragen. Als u van meerdere jonge mantelzorgers (t/m 23 jaar) zorg ontvangt, mag u ze allemaal opgeven. Uw mantelzorger hoeft zelf niet in de gemeente Oldebroek te wonen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

sociaal team

OLDEBROEK - Op donderdag 20 september gaat de training ‘betrokken omgeving’ van Impluz in samenwerking met het Sociaal Team in Oldebroek van start. De training is voor partner(s), ouder(s) en andere naastbetrokkenen van mensen met psychische problemen.

De training heeft als doel naasten beter te laten omgaan met de situatie waarin zij zich bevinden en om ervoor te zorgen dat de naasten niet overbelast wordt.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

mantelzorg

OLDEBROEK - Voor mantelzorgers kan het prettig zijn om ervaringen en ideeën met elkaar te delen. Daarom organiseert het Sociaal Team lotgenotenbijeenkomsten. Een mantelzorger kiest er niet voor om te gaan zorgen. Het overkomt ze, bijvoorbeeld door de emotionele band met degene die zorg nodig heeft. Een mantelzorger zorgt soms 24 uur per dag, kan hier niet zomaar mee stoppen en verricht soms verpleegkundige handelingen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

wegwerkzaamheden

WEZEP - Vanaf maandag 10 september tot en met vrijdag 19 oktober zijn er werkzaamheden aan de Veluwelaan in Wezep. De weg wordt in deze periode voorzien van een nieuwe tussenlaag en een nieuwe deklaag. De beide versmallingen worden verwijderd en de weg wordt aan weerszijden voorzien van een nieuwe goot. Deels wordt de weg nog voorzien van een nieuwe wegfundering. Gedurende de werkzaamheden blijft de fietsoversteek Verlengde Kerkweg, de oversteek Nieuwlandsweg, de oversteek Verlengde Meidoornstraat en de oversteek Molenweg/Rietdekkersweg toegankelijk. Op het moment dat de nieuwe asfaltdeklaag (in week 42)  wordt aangebracht, worden ook deze vier oversteken tijdelijk afgesloten voor al het verkeer.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

duurzaam

OLDEBROEK - De week van 8 tot en met 13 oktober staat voor gemeente Oldebroek helemaal in het teken van Duurzaamheid & Innovatie. Inwoners, ondernemers en organisaties bouwen die week samen aan een duurzame gemeente. Tijdens deze week krijgen inwoners de kans om ideeën op te doen om hun leefstijl en omgeving duurzamer en groener te maken.

Deze week van Duurzaamheid & Innovatie wordt georganiseerd door de gemeente Oldebroek in samenwerking met Veluwe Duurzaam. Hij valt samen met de landelijke Dag van de Duurzaamheid op 10 oktober.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

gemeente oldebroek

OLDEBROEK  - Op woensdagavond 5 september om 19.30 uur is er een openbaar raadsgesprek van de gemeenteraadscommissie Ruimtegebruik en Leefomgeving over het thema duurzaamheid.

Het raadsgesprek begint om 19.30 uur in de raadszaal van het gemeentehuis. U bent van harte welkom om te luisteren en mee te praten, vooral als u belanghebbende of betrokkene bent bij een onderwerp. Het programma en het te bespreken rapport zijn digitaal te bekijken op de website www.oldebroek.nl/gemeenteraad.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

gemeentehuis

OLDEBROEK - Wilt u kennismaken met het nieuwe college van burgemeester en wethouders? En met hen van gedachten wisselen over wat er speelt in uw dorp? Vanaf maandag 10 september bezoekt het college alle dorpskernen. U bent van harte welkom op de inloopbijeenkomst in uw dorp.

Gemeente Oldebroek heeft sinds kort een nieuw college van burgemeesters en wethouders. Ben Engberts (SGP) en Bob Bergkamp (ABO) zijn aangetreden als wethouders. Na  het vertrek van Adriaan Hoogendoorn hebben we een waarnemend burgemeester: Janneke Snijder – Hazelhoff. Er is ook een vertrouwd gezicht gebleven: wethouder Liesbeth Vos – van de Weg.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)