OLDEBROEK - Het Wereld Kampioenschap voetbal 2014 staat voor de deur. Van 12 juni tot en met 13 juli 2014 vindt het Wereld kampioenschap voetbal plaats. Traditiegetrouw wordt er dan gezamenlijk voetbal gekeken en gefeest. Deze initiatieven moeten er vooral blijven............ maar wel veilig! Wanneer u van plan bent om een festiviteit te organiseren rondom het WK, wijst de gemeente Oldebroek u op de volgende informatie waarbij de richtlijnen aangehouden worden van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

WEZEP - De informatieavond veilig wonen in Wezep op 12 mei was een groot succes. Een zaal vol Wezepenaren heeft tal van nuttige tips gekregen om woninginbraken te voorkomen, alert te zijn op babbeltrucs, overval en diefstal te verminderen. Gemeente Oldebroek, deltaWonen, Careander, Icare, Viattence en SWO organiseren in het voorlichtingsprogramma Gewoon Gemak nu een tweede avond met als thema veiligheid binnenshuis. Deze informatieavond is op dinsdagavond 10 juni, in Dorpshuis Wezep van 19.00 – 21.00 uur. Inwoners van Wezep zijn van harte welkom.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Deze week zijn de openingstijden van het gemeentehuis, dorpskantoor en gemeentewerf anders dan u gewend bent. Deze zijn gesloten op: Hemelvaartsdag, donderdag 29 mei 2014Vrijdag 30 mei 2014

Daarnaast zijn de openingstijden van de gemeentewerf op dinsdag 3 juni gewijzigd. Het klein chemisch afval kunt u dan brengen van 08.00 uur tot 10.30 uur.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Op 5 juni 2014 a.s. organiseert Will2Sustain in Oldebroek een bijeenkomst voor bedrijven over maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). De eerder geplande bijeenkomst op 10 april 2014 was wegens omstandigheden geannuleerd. De gemeente Oldebroek ondersteunt onder het motto 'Oldebroek
voor Mekaar' de communicatie rond de bijeenkomst. Dit gaat ervan uit om met bestaande en nieuwe manieren samen te werken aan een sterke en leefbare samenleving in de gemeente Oldebroek.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - De drie dorpscontactambtenaren Peter Baks, Frans Hoogenraad, en Peter Zoombelt houden in juni weer een inloopspreekuur in de dorpen. Hier kunt u terecht met al uw vragen en ideeën over uw leef- en woonomgeving. Hieronder vindt u de data en tijdstippen. Alle spreekuren zijn in de plaatselijke dorpshuizen. Vooraf aanmelden is niet nodig.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - De definitieve uitslag van de verkiezingen voor het Europees Parlement in de gemeente Oldebroek is bekend. Op donderdag 22 mei 2014 konden ook de inwoners van de gemeente Oldebroek stemmen voor het Europees Parlement. De uitslag is zondag 25 mei 2014 bekend gemaakt. Het opkomstpercentage in de gemeente Oldebroek was 37,62%. ChristenUnie-SGP kreeg de meeste stemmen (46.23%) gevolgd door het CDA (16,31%) en de PVV (10,27%). Bij de Europese verkiezingen in 2009 was de opkomst 35,4 %.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Op dinsdag 27 mei vergadert de gemeenteraad in de raadszaal van het gemeentehuis. De vergadering begint om 19.30 uur.

Op de agenda staan onder meer de volgende onderwerpen:

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ep

OLDEBROEK - Mee mogen beslissen, is een belangrijk recht. Een recht dat u binnenkort weer in de praktijk kunt brengen: donderdag 22 mei 2014 zijn de verkiezingen voor het Europees Parlement. Als u stemt, heeft u invloed op de besluitvorming van de Europese Unie. De Europese Unie is op allerlei gebieden actief, van mensenrechten tot vervoer en handel.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - In 2012 werden Carlo van Dijk, Izaäk de Muijnck en Erris Zandbergen aangesteld als wethouders van de gemeente Oldebroek. Zij leggen tijdens de raadsvergadering van 27 mei hun functie neer.

Lees meer >

Schrijf reactie (1 Reacties)

WEZEP - Sinds 1 april j.l. kunt u voor de dienstverlening van Burgerzaken van de gemeente Oldebroek (o.a. paspoorten, ID kaarten, rijbewijzen en aangiften burgerlijke stand) alleen terecht in het Dorpskantoor Wezep. In het gemeentehuis van Oldebroek wordt hard gewerkt aan de realisatie van het Klant Contact Centrum (KCC).Verwachting is dat deze verbouwing duurt tot 1 september 2014. De openingstijden voor Burgerzaken in Dorpskantoor Wezep zijn alsvolgt:

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Inwoners uit de gemeente Oldebroek leverden afgelopen jaar weer iets minder restafval in. Dat blijkt uit de resultaten van de afvalinzameling over 2013. Toch is er nog veel te winnen. 60% van ons restafval uit de grijze container bestaat uit afval dat al gescheiden aangeleverd kan worden. Dat is zonde voor zowel het milieu als uw portemonnee. Wie afval scheidt, zorgt ervoor dat materialen zoals glas, papier, groente-, fruit- en tuinafval worden hergebruikt. Afval bevat namelijk waardevolle grondstoffen. Drie redenen waarom afval scheiden belangrijk is om te doen:

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - De gemeentegids van Oldebroek verschijnt in september 2014. Er is gekozen voor een nieuwe uitgever van de gemeentegids, namelijk Akse Media uit Den Helder. Zij starten deze week met de actualisatie van de gegevens in de gemeentegids.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Ondertekening bestuursovereenkomst Oldebroek

OLDEBROEK - Op dinsdag 13 mei 2014 is de bestuursovereenkomst 'Samen verantwoordelijk' ondertekend door de fractievoorzitters van ChristenUnie, Algemeen Belang Oldebroek (ABO) en Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP). Voor formateur Erris Zandbergen zit de taak erop: "Partijen zijn er samen goed uitgekomen, de gesprekken hebben in een goede sfeer plaats gevonden. Mooi dat deze partijen nu samen verantwoordelijkheid nemen met een krachtig motto. Dat is een goede basis voor de komende periode".

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Heeft u een voorwerp verloren of gevonden in de gemeente Oldebroek? Dan kunt u dit melden bij de gemeente. De gemeente kijkt dan of dit voorwerp ondertussen al gevonden is of als verloren is opgegeven. U kunt een melding van een verloren of gevonden voorwerp doen via het digitale formulier op www. oldebroek.nl/verlorenofgevonden. Het is ook mogelijk om de melding telefonisch te doen door contact op te nemen via tel. (0525) 63 82 00.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Graag nodigt het college van B&W van de Gemeente Oldebroek u als ondernemer uit voor een ontmoetingsmoment waar met elkaar op informele wijze van gedachten gewisseld kan worden over zaken die u bezig houden. Dit zal zijn op dinsdag 10 juni in het Buitencentrum aan de Broekeroordsweg 9 in 't Loo.

Tijd 20.00 - 22.00 uur.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Tien plannen zijn genomineerd voor De Vonk van Oldebroek. De indieners hebben nog een paar dagen om hun plannen te verbeteren en reclame te maken. Daarna is het dan zover: burgers uit de gemeente Oldebroek kunnen stemmen op het idee dat hen het meest aanspreekt. Vanaf 19 mei 2014 kan elke inwoner van de Gemeente Oldebroek zijn of haar stem uitbrengen via de website www.devonkvanoldebroek.nl.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Kent u iemand die een lintje verdient? Bijna iedereen zal deze vraag met "ja" beantwoorden. Want overal in Nederland zetten mensen zich voor vele doelen in. Vaak zonder eigen belang, in alle bescheidenheid.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - De besprekingen tussen ChristenUnie, ABO en SGP om samen een nieuw college te vormen, verlopen positief. Onder begeleiding van formateur Erris Zandbergen zijn voorlopige afspraken gemaakt over het be-stuursprogramma en de verdeling van portefeuilles. In goede samenwerking hebben ChristenUnie, ABO en SGP afspraken op hoofdlijnen over het bestuursakkoord en de portefeuilleverdeling gemaakt. "De besprekingen verlopen echt constructief. Vanuit positieve insteek om er samen goed uit te komen zijn in korte tijd de meest belangrijke en inhoudelijke (knel)punten besproken. Op dit moment worden deze uitgewerkt. Er is voor gekozen een akkoord op hoofdlijnen op te stellen. Zelfs over de portefeuilleverdeling zijn de partijen het op hoofdlijnen al eens. Een bijzonder goede samenwerking tussen de drie partijen.", aldus formateur Erris Zandbergen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)