nah info

WEZEP - De mantelzorgcursus is er speciaal voor partners en mantelzorgers die zorgdragen voor iemand met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH). De cursus is georganiseerd door Interakt Contour en Zorglandgoed Je Mantiendrai, in samenwerking met de Huiskamer van Wezep en het Sociaal Team Oldebroek.

Donderdag 12 april was de eerste cursusavond en ging over wat NAH-gedrag is en hoe hiermee om te kunnen gaan. De mantelzorgcursus is zowel afzonderlijk als volledig te volgen. Op de volgende data staat het vervolg van de cursus gepland:

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

gemeentehuis

OLDEBROEK - Op een aantal (feest)dagen in het voorjaar zijn  hetgemeentehuis in Oldebroek, het Sociaal Team inDe Brinkhof en de gemeentewerf in Wezep gesloten.

Het gemeentehuis en het Sociaal Team zijn gesloten op de volgende (feest)dagen:
• Hemelvaartsdag, donderdag 10 mei 2018
• Vrijdag 11 mei 2018

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

gemeente oldebroek

OLDEBROEK - Oldebroek wil een gemeente zijn waarin het voor iedereen goed wonen, leven en werken is. Maar wat hebben we daarvoor nodig? Die vraag kunnen inwoners het beste beantwoorden.

Daarom organiseert de gemeente in de komende maanden in elke dorpskern een bijeenkomst. Wethouder Liesbeth Vos – van de Weg vertelt graag meer over deze dorpsgesprekken.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

DSCF8577

OLDEBROEK - Samen met De Fietsersbond organiseren we op donderdag 7 juni een fietsinformatiedag voor senioren (65 plus). Deze fietsinformatiedag is een unieke eendaagse cursus rond het thema ‘veilig blijven fietsen’. Plezierig en veilig kunnen blijven fietsen vinden we, net als De Fietsersbond, belangrijk voor onze senior inwoners. Fietsen is gezond voor lichaam en geest, maar het fietsen wordt voor sommigen ook lastiger. Er verandert veel, op wegen en fietspaden, het is druk op de weg. En als we ouder worden, vinden we het soms moeilijker om op de fiets te stappen. Daarover gaat deze cursusdag!

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

gemeentehuis

OLDEBROEK - De partijen hebben overeenstemming bereikt over onderwerpen waaraan zij de komende bestuursperiode aandacht gaan geven. Ook hebben de partijen afspraken gemaakt over de portefeuilleverdeling. Na de verkiezingen op 21 maart 2018 zijn door alle fracties in de gemeenteraad thema’s genoemd, die voor de bestuursperiode 2018-2022 belangrijk zijn voor de inwoners van onze gemeente. Over deze thema’s is gedebatteerd in een openbare raadsbijeenkomst op 5 april 2018. De partijen hebben de uitkomst van dat debat meegegeven voor de nieuwe bestuursovereenkomst.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

dhd12 052

Op vrijdag 4 mei 2018 herdenken we in Nederland alle oorlogsslachtoffers. Ook in de kernen Oldebroek, Oosterwolde en Wezep staan we hierbij stil. U bent van harte welkom om bij de herdenkingen aanwezig te zijn.

 In de kernen vinden de volgende stille tochten en kransleggingen plaats:

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Horecaconvenant cafe de Passage 2 mei 2018

WEZEP -  Op 6 oktober 2017 is een drank- en horecavergunning verleend aan café De Passage, Zuiderzeestraatweg 618 in Wezep. Daarbij heeft burgemeester Hoogendoorn besloten om café De Passage voor zes maanden uit te sluiten van deelname aan het lokale horecaconvenant en de uitbaters van het café de mogelijkheid te bieden om te bewijzen dat zij op een juiste wijze het horecabedrijf kunnen exploiteren. Het café moest zich tijdens deze periode houden aan de sluitingstijden zoals vastgelegd in de Algemeen Plaatselijke Verordening. Op doordeweekse dagen moest het café om 01.00 uur gesloten zijn en op zaterdagavonden om 00.00 uur.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

gemeentehuis

OLDEBROEK - Van woensdag 2 mei tot en met dinsdag 12 juni 2018 ligt de Ontwerp Omgevingsvisie Oldebroek voor iedereen ter inzage in het gemeentehuis. Voor het inzien van de stukken kunt u een afspraak maken met Martine Emming of Jan Kaat, beiden te bereiken via tel. 0525 63 82 00 of via e-mail MEmming@oldebroek.nl of JKaat@oldebroek.nl. De Omgevingsvisie is ook te raadplegen via de website: http://www.broplan.nl/OV_Oldebroek/. De Omgevingsvisie Oldebroek heeft betrekking op het hele grondgebied van de gemeente Oldebroek. De visie geeft weer wat de ambitie van de gemeente Oldebroek is: optimaal inspelen op de kracht van de mensen, de pracht van het landschap, de unieke ligging en de ondernemingsgeest. De visie is opgesteld in samenspraak met belanghebbenden, bedrijven en inwoners.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

gemeente oldebroek

OOSTERWOLDE - De Gemeente Oldebroek heeft meldingen ontvangen over ratten in de omgeving Schiksweg/Ebbenerve in Oosterwolde. De gemeente heeft maatregelen genomen en heeft tips hoe u mee kunt helpen om het aantal ratten in uw omgeving beperkt te houden.

De gemeente heeft afgelopen week 12 lokkisten met pindakaas geplaatst. Wanneer de ratten van het pindakaas gaan eten zullen de kisten worden voorzien van vallen. Ratten zijn slimme dieren: ze zullen niet zomaar van de pindakaas eten zo lang ze nog makkelijk bij ander voedsel kunnen komen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

IMG 2128

OLDEBROEK - Twee inwoners van de gemeente Oldebroek ontvingen op donderdag 26 april een Koninklijke onderscheiding. Burgemeester Adriaan Hoogendoorn reikte de onderscheidingen uit tijdens de jaarlijkse lintjesregen. De gedecoreerden, de heer Gerrit Jan Zieleman en mevrouw Mariëtte van der Kamp-De Graaff, zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Zij ontvingen deze onderscheiding als dank voor hun trouwe inzet voor de samenleving. De gedecoreerden werden vroeg in de morgen thuis verrast door de burgemeester en wethouder Liesbeth Vos- van de Weg. Bij het gemeentehuis stonden familie, mede-vrijwilligers en andere belangstellenden vol verwachting op hen te wachten. Tijdens de bijeenkomst in de raadzaal spraak burgemeester Adriaan Hoogendoorn de te decoreren inwoners toe en reikte de Koninklijke onderscheidingen uit namens Zijne Majesteit de Koning.

Foto's Alida Bosma

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

gemeente oldebroek

OLDEBROEK - Het droge voorjaar is een goede voedingsbodem voor de eikenprocessierups. Deze rups vreet bomen (met name eikenbomen) kaal en bezorgt mensen huiduitslag, jeuk, rode ogen en zwellingen. Daarom is het belangrijk om te weten wat u kunt doen. De gemeente Oldebroek neemt maatregelen om de schade zo veel mogelijk te beperken. De rups is zwart met geel en kenmerkt zich door de lange haren, de zogenoemde brandharen. Eikenprocessierupsen leven in groepen en maken op stammen of dikkere takken van eikenbomen grote nesten. Als u een nest ziet, dan kunt u dit melden bij de gemeente via tel. 0525 63 82 00. De gemeente schakelt een professioneel bedrijf in om de rupsen te bestrijden. Het is belangrijk dat u contact met de rups en de nesten vermijdt. Als het nest in een particuliere boom zit, zijn de kosten voor het verwijderen voor de inwoner.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

nieuwe gemeenteraad

OLDEBROEK - De gemeenteraad van Oldebroek heeft in zijn vergadering van 19 april 2018 verschillende besluiten genomen.

Onderzoek geloofsbrief, toelating en beëdiging raadslid J.T. de Nooijer (SGP)

Het op 21 maart gekozen raadslid de heer J.T. de Nooijer is toegelaten tot de gemeenteraad en beëdigd. Dit moest wachten tot deze vergadering omdat hij de vereiste leeftijd voor het raadslid­maat­schap van 18 jaar nog niet had bereikt.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

gemeente oldebroek

OLDEBROEK - Heeft u in 2019 subsidie van de gemeente Oldebroek nodig? Dan kunt u dit aanvragen via www.oldebroek.nl. Het is belangrijk dat u dit vóór 1 juni 2018 doet. Als uw aanvraag te laat is, kan dat betekenen dat de gemeente uw aanvraag niet in behandeling kan nemen. U ontvangt dan geen subsidie. Op de pagina over subsidie vindt u de actuele subsidieregeling, de nadere regels en de formulieren waarmee u subsidie kunt aanvragen. Dit kan zowel digitaal met uw DigiD als schriftelijk.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

IMG 1076

WEZEP - Ook in de wijktuin in Wezep is het voorjaar begonnen! Alle narcissen die in het najaar door leerlingen van het Agnieten College zijn geplant, zijn nu zichtbaar. Daar wordt u toch vrolijk van?

Het team van de wijktuin is nog op zoek naar meer vrijwilligers voor het vormgeven van de wijktuin en het onderhouden ervan. Lijkt het u leuk om mee te helpen? Neem dan contact op via wijktuinwezep@gmail.com of via hun Facebookpagina 'Wijktuin Wezep Noord'. Of kom eens langs als er mensen aan het werk zijn en maak een praatje!

Schrijf reactie (0 Reacties)

harm

OLDEBROEK - Op woensdag 21 maart waren de gemeenteraadsverkiezingen. In Oldebroek zijn de verkenningen voor de coalitie in volle gang. De SGP is in principe beschikbaar als coalitiepartner. Wanneer de SGP meedoet in de nieuwe coalitie, dan stelt Harm Westerbroek zich niet meer beschikbaar voor een functie als wethouder.

Harm Westerbroek (65) is al vanaf 1994 actief in de politiek. Hiervan diende hij drie termijnen als wethouder, waarvan twee termijnen in Nunspeet en de laatste vier jaar in Oldebroek. “Ik heb in Oldebroek vier hele mooie jaren als wethouder gehad. Nu wordt het tijd voor andere zaken in het leven.”

De SGP heeft veel waardering voor de inzet van de heer Westerbroek en respecteert zijn persoonlijke afweging.

Schrijf reactie (0 Reacties)

gemeente oldebroek

OLDEBROEK - Donderdag 19 april 2018 vergadert de gemeenteraad van Oldebroek. U bent van harte welkom om deze openbare vergadering bij te wonen.

De raadsvergadering begint om 19.30 uur en is in de raadszaal van het gemeentehuis in Oldebroek.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

DSCF8769

OLDEBROEK - Voor een betere verkeersveiligheid staat sinds kort in de Hagen in Oldebroek een Smiley, dat is een digitale snelheidsmeter. Aanleiding was de te hoge snelheid van het verkeer. Het Oldebroeks Buurtbelang zet de Smiley de komende maanden in op verschillende plekken in Oldebroek (postcode 8096). Tijdens een bewonersavond in Oldebroek West gaven inwoners klachten door aan de gemeente en het Oldebroeks Buurtbelang. Vervolgens zijn er in 2017 verschillende controles geweest en voerden we snelheid remmende maatregelen in.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Naturalisatie 16 april 2018

OLDEBROEK - Vandaag, maandag 16 april 2018, maakte burgemeester Adriaan Hoogendoorn bekend dat drie inwoners uit de gemeente Oldebroek de Nederlandse nationaliteit hebben verkregen. Mevrouw Liudmila Andreevna Fialkovskaia, afkomstig uit de Sovjet-Unie, en mevrouw Petya Bogomilova Sokolova en haar dochter Selena Ivanova Bozhkova, beiden afkomstig uit Bulgarije, legden de verklaring van verbondenheid af. Hiermee beloven zij om de rechten en plichten die bij het Nederlanderschap horen te respecteren.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

IMG 8919

OLDEBROEK - Een koninklijke onderscheiding, informeel ook wel een lintje genoemd, is een symbolische erkenning voor persoonlijke, bijzondere verdiensten voor de samenleving. Op de laatste werkdag voor Koningsdag worden er in heel het land onderscheidingen uitgereikt aan mensen die zich op een bijzondere manier hebben ingezet voor de samenleving. Kent u iemand die zo’n onderscheiding verdient? Iemand die er met kop en schouders boven uit steekt, die altijd voor anderen klaar staat? Dan kunt u deze persoon voordragen voor een koninklijke onderscheiding. U kunt het voorstel doen bij de burgemeester, via een digitaal voorstelformulier. Dit formulier en veel aanvullende informatie over het aanvragen van een lintje vindt u op www.lintjes.nl. Ook op www.oldebroek.nl/waardering vindt u informatie over de koninklijke onderscheiding en over andere mogelijkheden om Oldebroekers in het zonnetje te zetten.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

fbshare

OLDEBROEK -  De teller voor de aanmeldingen voor glasvezel staat op 23 procent. Omdat Glasvezel buitenaf 50 procent aanmeldingen nodig heeft om glasvezel aan te leggen, is de eindsprint voor de aanleg van supersnel internet in het buitengebied van Oldebroek ingezet.

Bewoners en ondernemers kunnen uiterlijk tot maandag 16 april 2018 aangeven of zij deelnemen aan het  glasvezelproject. Wanneer 50 procent of meer van hen 'ja' zegt, gaat het project door en wordt snel internet in het buitengebied van Oldebroek vanaf volgend jaar mogelijk.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)