tanja

Ik doe mee, of ik doe niet meer mee. Het beheerste deze week de sociale media. Als ik dan kijk naar Oldebroek, met in de afgelopen twee weken toch weer acht nieuwe besmettingen, dan denk ik het coronavirus doet in Oldebroek in ieder geval nog goed mee. Hoewel ‘goed’ hier natuurlijk niet echt op zijn plaats is. Acht mensen in spanning, mensen om de gezinnen heen ook. Collega’s, kinderen, vrienden, buren, teamgenoten. Acht keer in quarantaine. Want met hoeveel mensen hebben we contact zo op een dag? Acht is dan opeens best heel veel.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

mantelz

OLDEBROEK -  Mantelzorgers doen werk van onschatbare waarde. Zij zorgen langdurig en onbetaald voor een naaste die zich niet alleen kan redden. Voor dat belangrijke werk geeft de gemeente hen jaarlijks een blijk van waardering; het mantelzorgcompliment in de vorm van cadeaumunten of cadeaubon.

Krijgt u zorg of ondersteuning van een mantelzorger? Dan kunt u hem of haar aandragen voor dit mantelzorgcompliment. U kunt maximaal één mantelzorger aandragen. Als u van meerdere jonge mantelzorgers (t/m 23 jaar) zorg ontvangt, mag u ze allemaal opgeven. Uw mantelzorger hoeft zelf niet in de gemeente Oldebroek te wonen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

tanja

OLDEBROEK -  Burgemeester Haseloop-Amsing heeft op dit moment te maken met verkoudheidsklachten. Ze laat zich dinsdag a.s. testen op corona. Om deze reden vervalt de komende dagen een aantal afspraken uit de agenda van de burgemeester. Na uitslag van de test en afhankelijk van haar gezondheidssituatie wordt de situatie voor de tweede helft van de week en het weekend bekeken. Burgemeester Haseloop zet haar werkzaamheden vanuit huis zoveel mogelijk voort.

Schrijf reactie (0 Reacties)

20200928 Paul Landwaart en wethouder Bergkamp tijdens ONK Motocross

'T LOO -  Het Rode Kruis zorgt ook regionaal op veel vlakken voor hulpverlening. Bij vele grote evenementen staan de vrijwillige hulpverleners van het Rode Kruis paraat. Op zaterdag 26 september sloot wethouder Bob Bergkamp zich aan bij het team van ruim 25 hulpverleners tijdens het Open Nederlands Kampioenschap (ONK) Motocross op de crossbaan in ‘t Loo.Samen met de voorzitter van het Rode Kruis, Paul Landwaart, heeft wethouder Bergkamp meegelopen langs de verschillende EHBO-posten die over het terrein waren verspreid. Een post bestaat meestal uit twee hulpverleners die tijdens de cross continu het parcours in de gaten houden. Mocht er een deelnemer vallen, dan wordt er direct hulp verleend. Het belang van snelle en professionele  hulpverlening is essentieel.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

gemeente

Willem van den Beld belde vanmorgen in zijn programma Ochtendmix met burgemeester Tanja Haseloop van de gemeente Oldebroek over de gesprekavonden over het Meidoornplein. De gemeente wil graag samen met de inwoners van de gemeente kijken wat de mogelijkheden zijn.

Volgens de burgemeester is het niet nodig dat de jongeren zich bij het Meidoornplein verzamelen en zijn er voldoende activiteiten te doen voor ze in het verenigingsleven dat de gemeente Oldebroek rijk is.

De gespreksavond vind plaats op 30 september en aanmelden is mogelijk via de website. Daar kan men zich aanmelden voor de gespreksavond maar ook een melding doorgeven met bijvoorbeeld een idee.

Aanmelden kan tot 26 september. De locatie word bepaald aan de hand van het aantal aanmeldingen.

Luister hier het hele gesprek terug

Schrijf reactie (0 Reacties)

tanja

Het nieuwe normaal; ik houd er niet van en ik wil er eigenlijk niet aan. Tegelijkertijd heb ik weinig te kiezen. Corona is nog niet weg. We moeten voorzichtig blijven maar willen wel verder. Moeten zelfs verder, we zijn een gemeente met veel wensen en plannen. Dan is het zaak om door te kunnen pakken. Een belangrijk ding wat me voor de gemeente Oldebroek deed kiezen, is de mate van inspraak, participatie en mogelijkheden om mee te denken en mee te doen voor inwoners. Ik ben daar erg voor. Ik spreek graag mensen, hoor graag wat er goed gaat en wat er misschien nog beter kan. We kunnen die informatie gebruiken om samen aan een goed en leefbaar Oldebroek te werken. In de afgelopen periode heb ik veel inwoners ontmoet en leren kennen, maar lang niet zoveel als ik had verwacht en graag had gewild. We pakken nu, na de zomer en zonder een echt einde te zien aan de huidige situatie, toch met elkaar voorzichtig de draad weer op.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

eenzaam

OLDEBROEK -  Eenzaamheid is een groot probleem. Meer dan 2.300 inwoners heeft hier dagelijks veel last van, ook jongeren. Helpt u mee in de strijd tegen eenzaamheid? Doe mee aan de workshop ‘In gesprek over eenzaamheid’. Deze wordt georganiseerd door de kerngroep Eenzaamheid en De Luisterlijn. In de workshop leert u hoe u eenzaamheid signaleert en hoe u het bespreekbaar kunt maken. Want hoe eerder eenzaamheid wordt (h)erkend, hoe meer je kunt doen voor iemand.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

meidoornplein

WEZEP - Het Meidoornplein. Een plek voor ondernemers, een plek waar inwoners elkaar dagelijks ontmoeten. Een plek waar veel gebeurt en gaat gebeuren. Zo gaat bijvoorbeeld de verbouwing van het plein binnenkort van start. Maar er is ook een andere kant. Vorig jaar is er een bijeenkomst geweest in de Huiskamer om te praten over de overlast op het Meidoornplein. De afgelopen periode heeft de gemeente samen met onder andere politie en straathoekwerk geïnvesteerd in het Meidoornplein. Ze willen er graag met elkaar voor zorgen dat het centrum van Wezep een fijne plek is voor iedereen. Hierover willen ze graag met u in gesprek gaan.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

gemeente

OLDEBROEK - Maak jij je zorgen over je financiën? Lukt het je niet om rond te komen? Heb je rekeningen die je niet kunt betalen? Neem dan contact op met het Financieel Spreekuur. Zij helpen je graag.

Kijk voor meer informatie hier

Schrijf reactie (0 Reacties)

nva

OLDEBROEK -  De gemeente Oldebroek krijgt veel meldingen binnen over loslopende nertsen in onze gemeente. De handhaving en inspecties van nertsenhouderijen zijn onderdeel van de NVWA.

Zie je ergens een (gewonde, verwaarloosde of mishandelde) nerts? Maak een melding via https://www.nvwa.nl/onderwerpen/nertsen.

Schrijf reactie (0 Reacties)

tanja

Onze veiligheid is belangrijk. Dat wisten we al, en door de gebeurtenissen van de afgelopen weken werden we weer eens met de neus op de feiten gedrukt. Het maken van een veilige leefomgeving dat moeten we met elkaar doen, iedereen draagt zijn steentje bij. In onze gemeente kan dat bijvoorbeeld door aan te sluiten bij een buurt WhatsApp, door extra goed op te letten tijdens een rondje met de hond. Vrijwilligers van sportverenigingen en horecamedewerkers helpen een handje mee door goed volgens de afspraken in de convenanten werken.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

zon

OLDEBROEK -  De Noord-Veluwe wil in 2030 ongeveer 60% van de gebruikte elektriciteit duurzaam opwekken. In de eigen regio, via zonne- en windenergie. Dit kan door het plaatsen van windmolens, of door zonnepanelen te plaatsen op daken en in het landschap. Of door een combinatie hiervan. Wat heeft uw voorkeur?

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

gemeentehuis oldebroek

OLDEBROEK -  Op donderdag 10 september 2020 was de vergadering van de commissie Samenleving en Bestuur. Niet alle agendapunten zijn aan de orde gekomen, daarom vergadert de commissie dinsdag 15 september 2020 om 19.30 uur verder vanaf agendapunt 08. U kunt de vergadering live volgen via internet.

Naar de commissievergadering

Op bovengenoemde website vindt u de agenda en de video van de uitzending.

Schrijf reactie (0 Reacties)

straat2

OLDEBROEK -  De gemeente werkt doorlopend aan het beheer en onderhoud van onze wegen. Daarvoor laat de gemeente de wegen jaarlijks inspecteren door een daarin gespecialiseerd bureau, namelijk Inspectrum.

Sinds dinsdag 8 september 2020 voert Inspectrum deze inspectie uit. U kunt dus in uw straat inspecteurs tegenkomen. Zij voeren hun werkzaamheden lopend of (al stapvoets) rijdend vanuit de auto uit.

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Vanaf 1 januari 2021 voeren we diftar in: goed voor het milieu en uw portemonnee. We willen afval verminderen en grondstoffen beter hergebruiken. Wethouder Bob Bergkamp vertelt er meer over in deze video. 

Op de pagina over diftar leest u onder andere de meest gestelde vragen over diftar.

Schrijf reactie (0 Reacties)

921dc395 25bc 4e81 a4d5 4e6040c2ffbc

WEZEP  -  Vanwege de situatie van afgelopen nacht in Wezep heeft burgemeester Tanja Haseloop-Amsing van de gemeente Oldebroek besloten om voorlopig café De Passage te sluiten.

Aanstaande woensdag, 9 september 2020, wordt gekeken of De Passage weer open kan.

Schrijf reactie (0 Reacties)

gemeente oldebroek

In Oldebroek leven ongeveer 400 huishoudens in armoede. De gemeente wil deze huishoudens beter ondersteunen. Het college van B&W heeft het uitvoeringsplan Armoede- en minimabeleid vastgesteld. Hierin staan maatregelen die de gemeente de komende jaren gaat treffen om het inkomen van minimahuishoudens te ondersteunen en om armoede in de gemeente te bestrijden. Daarnaast stelt het college van B&W de gemeenteraad voor om twee partijen voor drie jaar een subsidie te verlenen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Regio Zwolle 21 gemeenten 1024x843

ZWOLLE/OLDEBROEK-  Op dinsdag 1 september van 10.00 tot 13.00 uur wordt de eerste online banenmarkt voor werkgevers en werkzoekenden in de arbeidsmarktregio Zwolle georganiseerd. Heeft u personeel nodig of zoekt u een baan? Word dan lid van de LinkedIn-groep ‘Online Banenmarkt Regio Zwolle’.

De Online Banenmarkt Regio Zwolle is een besloten platform op LinkedIn waar werkzoekenden en werkgevers elkaar kunnen vinden in vraag naar en aanbod van werk. Werkgevers kunnen hier hun actuele vacatures plaatsen. Geïnteresseerde werkzoekenden kunnen direct reageren, met werkgevers in gesprek gaan en eventueel afspraken maken. Tegelijkertijd biedt het platform werkzoekenden de mogelijkheid zichzelf te presenteren, met bijvoorbeeld een pitch of sollicitatievideo.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

gemeente oldebroek

De gemeente Oldebroek heeft een ervaringsonderzoek uitgevoerd onder inwoners die in 2019 voorzieningen uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) hebben aangevraagd. De resultaten van het onderzoek laten een positief beeld zien van de dienstverlening en de ondersteuning uit de Wmo.

Een ruime meerderheid is tevreden over het contact met de gemeente: 84% wist waar hij/zij moest zijn, 89% voelde zich serieus genomen en 77% werd snel geholpen. Ook zijn de meeste mensen tevreden over de zorg en ondersteuning die zij hebben ontvangen: dit varieert van 92 tot 98%, afhankelijk van de vorm van de ondersteuning. Het merendeel geeft aan effect te zien: door de ondersteuning kan 80% beter de dingen doen die hij/zij wil, kan 84% zichzelf beter redden en ervaart 80% een betere kwaliteit van leven.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

fietst

HATTEMERBROEK -  Op uitnodiging van Dorpsoverleg Hattemerbroek hebben burgemeester Tanja Haseloop, Marieke Tangenberg en Johan Neevel van gemeente Oldebroek een fietstocht gemaakt met het Dorpsoverleg. Het Dorpsoverleg werd vertegenwoordigd door Wilhelmien Krop, Jinny Witteveen en Klaas Blok.

Samen bekeken ze projecten die zijn afgerond en ook lopende zaken. De route was: richting het H2O, langs de Kolk, van Werven, langs plan Bost, de mooie bloembakken naar de BMX-baan, het monument langs het spoor, langs de speeltuin, de school naar de moestuin van de driehoek.

Schrijf reactie (0 Reacties)