gemeente oldebroek

OLDEBROEK - Het college van de gemeente Oldebroek presenteert de meerjarenbegroting 2020. Een lastige meerjarenbegroting vanwege de grote uitgaven in het Sociaal Domein en de wegvallende precario-opbrengsten (voor kabels en leidingen) vanaf 2022.' We ontkomen helaas niet aan stevige bezuinigingen. Tegelijkertijd proberen we de ambities uit onze bestuursovereenkomst ‘Met elkaar voor een duurzaam Oldebroek’ zo maximaal mogelijk in stand te houden, 'aldus de gemeente.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

gemeentehuisoldebroek

OLDEBROEK - Woont u in een eigen koopwoning? Dan kunt u tegen een aantrekkelijke rente geld lenen om uw woning duurzaam en toekomstbestendig te maken. U kunt hiermee bijvoorbeeld uw woning isoleren, zonnepanelen plaatsen, uw badkamer op de begane grond plaatsen of asbest uit uw woning verwijderen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

week

OLDEBROEK - Het opvoeden van kinderen en jongeren is belangrijk, maar soms best lastig. Daarom staat de week van maandag 7 oktober tot en met zondag 13 oktober, in het teken van opvoeden en ouderschap. Ouders én professionals die te maken hebben met opvoeden staan er niet alleen voor. De Week van de Opvoeding draait om ontmoeting en uitwisseling tussen ouders, medeopvoeders en professionals.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

gemeentehuis oldebroek

OLDEBROEK - Donderdag 3 oktober 2019 is er om 14.30 uur in de raadszaal van het gemeentehuis in Oldebroek een buitengewone vergadering van de gemeenteraad van Oldebroek. De vergadering staat in het teken van de installatie van de nieuwe burgemeester van Oldebroek, mevrouw T.H. Haseloop-Amsing.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

insta

OLDEBROEK - Op donderdag 3 oktober 2019 vindt de installatie plaats van Tanja Haseloop-Amsing, de nieuwe burgemeester van de gemeente Oldebroek.

De gemeente nodigt u uit om dit moment met haar te vieren. De receptie is van 16.00 tot 18.00 uur in het gemeentehuis van Oldebroek. U bent van harte welkom.

Schrijf reactie (0 Reacties)

blok deelnemer vd

OLDEBROEK - De week van 7 tot en met 12 oktober 2019 staat voor gemeente Oldebroek in het teken van duurzaamheid en innovatie. Tijdens deze week krijgen inwoners de kans om ideeën op te doen om hun leefstijl en omgeving duurzamer en groener te  maken. De organiserende partij Veluwe Duurzaam nodigt lokale organisaties, bedrijven en initiatieven uit om kosteloos deel te nemen aan deze week. Zij kunnen activiteiten of acties organiseren rondom hun verantwoorde, duurzame of groene producten. “We weten dat er in de buurt heel veel bedrijven en initiatieven bezig zijn met interessante duurzame snufjes en de nieuwste innovaties. Wij roepen ze op om deze week een stapje naar voren te zetten, in de spotlights!” aldus de organisatie.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

eenzaam

OLDEBROEK - Iedereen voelt zich weleens eenzaam. Maar voor meer dan 2.300 van onze inwoners is dit een dagelijks probleem en het gaat dan zeker niet alleen om ouderen. De Gemeente Oldebroek vindt eenzaamheid een zeer belangrijk thema. Daarom werkt de gemeente met verschillende partijen samen om eenzaamheid te voorkomen en te verminderen. Ook u kunt daarbij helpen. Van 1 tot en met 8 oktober 2019 is het de ‘Week tegen Eenzaamheid’. Landelijk wordt er in die week extra aandacht gevraagd voor dit probleem. Ook in de gemeente Oldebroek. Zo organiseert de Kerngroep Eenzaamheid op maandag 30 september een startbijeenkomst. In deze bijeenkomst worden de verschillende kanten en gevolgen van eenzaamheid benoemd en worden ervaringen uitgewisseld rondom een lokale aanpak.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

insta

OLDEBROEK - Op donderdag 3 oktober 2019 vindt de installatie plaats van Tanja Haseloop-Amsing, de nieuwe burgemeester van de gemeente Oldebroek.

De gemeente nodigt u uit om dit moment met haar te vieren. De receptie is van 16.00 tot 18.00 uur in het gemeentehuis van Oldebroek. U bent van harte welkom.

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK VOOR MEKAAR

OLDEBROEK -  De gemeente wil initiatieven van inwoners graag ondersteunen en faciliteren waar dat kan. Daarom is er een subsidieregeling voor samenlevingsinitiatieven. Samenwerken aan een sterke en leefbare samenleving, dat is Oldebroek voor Mekaar. Inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en de gemeente stimuleren elkaar om zelf verantwoordelijkheid te nemen waar dat kan en actief bij te dragen aan de samenleving.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

wegwerkzaamheden

WEZEP -  Op woensdag 18 september en donderdag 19 september wordt de asfaltverharding van de Rondweg, tussen de rotonde (autobedrijf Schaftenaar en de Mackaystraat) in Wezep vernieuwd. Er is in die periode geen doorgaand verkeer over de Rondweg mogelijk. Alle bedrijven langs de Rondweg zijn gedurende de werkzaamheden gewoon bereikbaar. Er is een omleidingsroute ingesteld om het verkeer om te leiden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

mzorg

OLDEBROEK - Mantelzorgers doen werk van onschatbare waarde. Zij zorgen langdurig en onbetaaldvoor een naaste die zich niet alleen kan redden. Voor dat belangrijke werk geeft de gemeente hen jaarlijks een blijk van waardering; het mantelzorgcompliment in de vorm van een mantelzorgpakket en een Verwendag of cadeaubon (voor jonge mantelzorgers). Inwoners die zorg of ondersteuning krijgen van een mantelzorger, kunnen hem of haar aandragen voor dit mantelzorgcompliment. Er mag maximaal één mantelzorger aangedragen worden. Wie van meerdere jonge mantelzorgers (t/m 23 jaar) zorg ontvangt, mag ze allemaal opgeven. De mantelzorger hoeft zelf niet in de gemeente Oldebroek te wonen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

canvas

't HARDE - De jaarlijkse interkerkelijke bijbelquiz zal dit jaar gehouden worden op zaterdag 2 november in de Maranathakerk in ’t Harde. Op een speelse manier wordt tijdens de quiz de bijbelkennis getest. Kerken, vriendengroepen, jeugdteams, bijbelgroepen, families of andere groepen kunnen deelnemen aan de quiz. Lijkt het u / jou leuk om dit jaar mee te doen? Geef jullie team dan op door een e-mail te sturen naar bijbelquiz@hotmail.com. Opgeven kan tot en met woensdag 30 oktober. Een team mag uit ca. 4-6  personen bestaan en er zijn geen regels qua samenstelling.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

IMG 1330ver

OLDEBROEK -  Al enige jaren is er een groep vrijwillige verkeersregelaars actief binnen de gemeente Oldebroek. Dankzij deze vrijwilligers worden verkeersstromen tijdens evenementen in goede banen geleid. Het team is op zoek naar uitbreiding. Het team van verkeersregelaars in Oldebroek bestaat op dit moment uit 24 vrijwilligers. Als verkeersregelaar wordt u ingezet bij verschillende evenementen in de regio. Uw taken bestaan met name uit het in goede banen leiden van de verkeersstromen en het waarborgen van de veiligheid van de bezoekers. Bij enkele commerciële evenementen ontvangt u een kleine vergoeding. De overige evenementen zijn op vrijwillige basis. Uiteraard wordt er tijdens een evenement goed voor de vrijwilligers gezorgd door middel van eten en drinken.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

takken

OLDEBROEK - U kunt uw takken en snoeihout gratis laten ophalen door de firma ABL. Dat kan tijdens de takkenroute die de gemeente acht keer per jaar organiseert. Op donderdag 19 september 2019 is de vijfde ronde.

Wilt u uw takken en snoeihout laten ophalen, meldt u dan aan. Dit kan, bij voorkeur, door een mail te sturen naar ablsnoeihout@outlook.com met daarin uw naam, adres, postcode en woonplaats. Dit kan ook telefonisch via tel. 0318 61 42 27. Het aanmelden kan tot en met woensdag 18 september 2019 vóór 12.00 uur.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Veluwe Remembers Logo 220x133

OLDEBROEK - In 2020 is het 75 jaar geleden dat Oldebroek, de Veluwe en Nederland werden bevrijd en de Tweede Wereldoorlog werd beëindigd. Overal in Nederland wordt dit uitgebreid gevierd. Ook in de gemeente Oldebroek wil men hier met elkaar bij stil staan. Binnen het programma voor de Veluwe zijn drie verhaallijnen opgezet: Market Garden (en de evacuatie), De Joodse geschiedenis en Bevrijding (door de Canadezen). Waarbij de laatste (Bevrijding) en de Hongerwinter voor onze gemeente de meeste aanknopingspunten bieden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

jeugdfonds

OLDEBROEK - Jeugdfonds Oldebroek verlaagt de leeftijdsgrens naar onder de vier jaar. Kinderen tot en met 17 jaar waarvan de ouders een laag inkomen hebben, komen in aanmerking voor het fonds.

Het fonds betaalt de contributie van de kinderen die deel willen nemen aan sport of cultuur. Daarmee kan je bijvoorbeeld deelnemen aan peutergym of ouder- en kindzwemmen.

Meer informatie over het Jeugdfonds Oldebroek is HIER te vinden

Schrijf reactie (0 Reacties)

gemeentehuisoldebroek

OLDEBROEK - Na anderhalf jaar verbouwen is het gerenoveerde gemeentehuis klaar.  Tijdens de Schapenmarkt, op woensdag 11 september, is iedereen van harte welkom om het gemeentehuis van binnen te bekijken. Er zijn doorlopend rondleidingen door het gebouw, verzorgd door de medewerkers. De rondleidingen zijn tussen 9.00 en 13.00 uur

Schrijf reactie (0 Reacties)

mantel

OLDEBROEK - Mantelzorgers doen werk van onschatbare waarde. Zij zorgen langdurig en onbetaald voor een naaste die zich niet alleen kan redden. Voor dat belangrijke werk geeft de gemeente hen jaarlijks een blijk van waardering; het mantelzorgcompliment in de vorm van een mantelzorgpakket en een Verwendag of cadeaubon (voor jonge mantelzorgers). Krijgt u zorg of ondersteuning van een mantelzorger? Dan kunt u hem of haar aandragen voor dit mantelzorgcompliment. U kunt maximaal één mantelzorger aandragen. Als u van meerdere jonge mantelzorgers (t/m 23 jaar) zorg ontvangt, mag u ze allemaal opgeven. Uw mantelzorger hoeft zelf niet in de gemeente Oldebroek te wonen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

69650213 944760062526212 9022229690361839616 n

OLDEBROEK - Vanwege een fout in de Afvalapp stond er een verkeerde datum vermeld voor het inzamelen van oud papier. In de Afvalapp was te lezen dat het oud papier in een deel van de gemeente Oldebroek afgelopen zaterdag, 31 augustus 2019, zou worden opgehaald. Dit klopt niet. De fout in de Afvalapp is inmiddels hersteld. Als u nu inlogt met uw postcode en huisnummer, dan vindt u de juiste ophaaldatum voor het oud papier in september.

Schrijf reactie (0 Reacties)

oosterwolde 2

OOSTERWOLDE - Voor het nieuwbouwplan aan de Schiksweg in Oosterwolde starten vanaf woensdag 4 september de eerste werkzaamheden. Deze werkzaamheden bestaan uit het ophogen van de locatie met extra grond. Voor het grondtransport is een route bepaald. De grond die aangeleverd wordt, komt vanuit een bouwlocatie in Elburg. De route gaat over de Oostendorperstraatweg, de Winterdijk, de Driemerkenweg, de Groote Woldweg naar de stortlocatie. De route gaat terug via de Groote Woldweg naar de Oostendorperstraatweg.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)