OLDEBROEK - De gemeentegids van Oldebroek verschijnt in september 2014. Er is gekozen voor een nieuwe uitgever van de gemeentegids, namelijk Akse Media uit Den Helder. Zij starten deze week met de actualisatie van de gegevens in de gemeentegids.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Ondertekening bestuursovereenkomst Oldebroek

OLDEBROEK - Op dinsdag 13 mei 2014 is de bestuursovereenkomst 'Samen verantwoordelijk' ondertekend door de fractievoorzitters van ChristenUnie, Algemeen Belang Oldebroek (ABO) en Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP). Voor formateur Erris Zandbergen zit de taak erop: "Partijen zijn er samen goed uitgekomen, de gesprekken hebben in een goede sfeer plaats gevonden. Mooi dat deze partijen nu samen verantwoordelijkheid nemen met een krachtig motto. Dat is een goede basis voor de komende periode".

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Heeft u een voorwerp verloren of gevonden in de gemeente Oldebroek? Dan kunt u dit melden bij de gemeente. De gemeente kijkt dan of dit voorwerp ondertussen al gevonden is of als verloren is opgegeven. U kunt een melding van een verloren of gevonden voorwerp doen via het digitale formulier op www. oldebroek.nl/verlorenofgevonden. Het is ook mogelijk om de melding telefonisch te doen door contact op te nemen via tel. (0525) 63 82 00.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Graag nodigt het college van B&W van de Gemeente Oldebroek u als ondernemer uit voor een ontmoetingsmoment waar met elkaar op informele wijze van gedachten gewisseld kan worden over zaken die u bezig houden. Dit zal zijn op dinsdag 10 juni in het Buitencentrum aan de Broekeroordsweg 9 in 't Loo.

Tijd 20.00 - 22.00 uur.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Tien plannen zijn genomineerd voor De Vonk van Oldebroek. De indieners hebben nog een paar dagen om hun plannen te verbeteren en reclame te maken. Daarna is het dan zover: burgers uit de gemeente Oldebroek kunnen stemmen op het idee dat hen het meest aanspreekt. Vanaf 19 mei 2014 kan elke inwoner van de Gemeente Oldebroek zijn of haar stem uitbrengen via de website www.devonkvanoldebroek.nl.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Kent u iemand die een lintje verdient? Bijna iedereen zal deze vraag met "ja" beantwoorden. Want overal in Nederland zetten mensen zich voor vele doelen in. Vaak zonder eigen belang, in alle bescheidenheid.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - De besprekingen tussen ChristenUnie, ABO en SGP om samen een nieuw college te vormen, verlopen positief. Onder begeleiding van formateur Erris Zandbergen zijn voorlopige afspraken gemaakt over het be-stuursprogramma en de verdeling van portefeuilles. In goede samenwerking hebben ChristenUnie, ABO en SGP afspraken op hoofdlijnen over het bestuursakkoord en de portefeuilleverdeling gemaakt. "De besprekingen verlopen echt constructief. Vanuit positieve insteek om er samen goed uit te komen zijn in korte tijd de meest belangrijke en inhoudelijke (knel)punten besproken. Op dit moment worden deze uitgewerkt. Er is voor gekozen een akkoord op hoofdlijnen op te stellen. Zelfs over de portefeuilleverdeling zijn de partijen het op hoofdlijnen al eens. Een bijzonder goede samenwerking tussen de drie partijen.", aldus formateur Erris Zandbergen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)