OLDEBROEK - Het college van B&W stelt in januari 2015 aan de raad voor om de Starterlening in de gemeente Oldebroek te introduceren. Met de Starterslening wil de gemeente de doorstroming op de woningmarkt bevorderen. De Starterslening overbrugt het verschil tussen het hypotheekbedrag dat een starter nodig heeft om een woning te kunnen kopen en het bedrag dat hij of zij kan lenen van de bank met de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Als deze lening niet toereikend is voor aankoop van een eerste woning kan de Starterslening uitkomst bieden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - De drie dorpscontactambtenaren houden in december weer een inloopspreekuur in de dorpen. Hier kunt u terecht met al uw vragen en ideeën over uw leef- en woonomgeving. Hieronder vindt u de data en tijdstippen. Alle spreekuren zijn in de plaatselijke dorpshuizen. Vooraf aanmelden is niet nodig.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

meidoorn

WEZEP - Het winkelcentrum Meidoornplein in Wezep verdient en krijgt een opknapbeurt. Kom kijken en vertel wat uw ideeën voor het Meidoornplein zijn tijdens de markt op het Meidoornplein op 27 november a.s.

Vanaf medio 2015 krijgt winkelcentrum Meidoornplein een opknapbeurt. Ondernemers en eigenaren gaan de (winkel)panden verfraaien. De gemeente is verantwoordelijk voor het opknappen van de openbare ruimte. Winkeliers, eigenaren en gemeente werkten de afgelopen maanden al hard aan plannen voor de opknapbeurt, onder de noemer ‘Revitalisering+’.

Lees meer >

Schrijf reactie (1 Reacties)

groenepiet

OLDEBROEK - Ken jij Groene Piet al? Dat is de Piet die gaat over het inzamelen oud elektrisch speelgoed. Als je hem uitnodigt komt hij misschien wel naar de milieustraat in Oldebroek! Er staat vast wel een elektrisch apparaat op jouw verlanglijstje voor Sinterklaas. Een tablet, spelcomputer of mp3-speler bijvoorbeeld. Wat doe je dan met je oude elektrische speelgoed? Gooi het niet weg, maar lever ze in op de milieustraat. Dan kunnen er weer nieuwe spullen van worden gemaakt. Dat is goed voor de natuur. Groene Piet komt op woensdag 3 december langs op 12 milieustraten in Nederland. Jij kunt ervoor zorgen dat Groene Piet ook naar de milieustraat aan de Bovendwarsweg 93 in Oldebroek komt.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Op donderdag 27 november 2014 vergadert de gemeenteraad in het gemeentehuis in Oldebroek. De vergadering begint om 19.30 uur in de Raadzaal. U bent van harte welkom.

Tijdens de vergadering staat het sociaal domein centraal; dat wil zeggen de overdracht van taken per 1 januari 2015 door de Rijksoverheid aan de gemeenten op het gebied van jeugdhulp, arbeidsparticipatie en maatschappelijke zorg.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft voor 2015 en 2016 jaarlijks een bedrag van ruim € 2,2 miljoen aan de gemeenten in de regio Noord-Veluwe en Zeewolde beschikbaar gesteld. Dit is bedoeld om de werkgelegenheid bij hulp bij het huishouden te behouden. Dit betekent concreet dat zo’n 530 medewerkers in de regio hun baan kunnen behouden.

Lees meer >

Schrijf reactie (1 Reacties)

WEZEP - De gemeente Oldebroek houdt op maandag 8 december een informatieavond over alle veranderingen in ondersteuning en zorg in de jeugdhulp en Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De gemeente krijgt er per 1 januari een fiks aantal taken bij en daarmee wijzigt er ook het een en ander voor mensen die ondersteuning krijgen. Tijdens de avond wordt over deze veranderingen in het Dorpshuis in Wezep uitleg gegeven.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Het is binnenkort voor huiseigenaren in Oldebroek mogelijk om, naast een subsidie voor woningisolatie, een beroep te doen op de zogenaamde duurzaamheidslening. Met deze lening kunnen particulieren energiebesparende maatregelen voor hun huis financieren. Het investeren in een energiezuinige woning is goed voor het milieu, levert meer wooncomfort op en een lagere energierekening. Bovendien beïnvloedt een energiezuinig huis vaak de waarde van een huis op een positieve manier.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - De komende weken voert Rijkswaterstaat werkzaamheden uit aan de viaducten Bovenheigraaf, Voskuilerdijk en Middeldijk.De aanwonenden zijn of worden nog geïnformeerd per brief over de werkzaamheden.

Planning werkzaamheden:

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - In de nieuwe Wmo blijft de mogelijkheid voor een persoonsgebonden budget (PGB) bestaan. Maar wel met een aantal nieuwe regels. De gemeente gaat bijvoorbeeld vooraf kijken of u in staat bent om te gaan met een PGB. Ook gaat het PGB niet meer rechtstreeks naar de klant. Het budget wordt overgemaakt naar de Sociale Verzekeringsbank (SVB) die het PGB beheert en de betalingen aan de zorgverlener doet. Dit wordt trekkingsrecht genoemd. Verder verandert er niets. U blijft zelf bepalen wie er wanneer zorg verleent.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Er ligt een initiatief van een lokale ondernemer voor windmolens in Hattemerbroek. Het plan draagt bij aan duurzaamheidsdoestellingen van gemeente en provincie. Uit onderzoek naar milieueffecten blijkt dat er geen overwegende bezwaren zijn tegen plaatsing van de windmolens. Na een zorgvuldig proces, volgens kaders van de raad, stelt het college van B&W voor mee te werken aan het plan.

Lees meer >

Schrijf reactie (3 Reacties)

OLDEBROEK - Gemeenten zijn sinds 1 januari 2013 verantwoordelijk voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet (DHW). Doelstelling van deze wet is het terugdringen van schadelijk alcoholgebruik onder de jeugd, het voorkomen van alcohol gerelateerde overlast op straat en het tegengaan oneerlijke concurrentie bij alcoholverstrekking. In de DHW worden gemeenten verplicht om voor drankverstrekking en -gebruik regels op te stellen. Ook moeten gemeenten een preventie en handhavingsplan maken.

Lees meer >

Schrijf reactie (1 Reacties)

WEZEP - Het Steunpunt Mantelzorg Oldebroek, PGB Organizer en de gemeente Oldebroek houden op woensdag 19 november een informatieavond over mantelzorg, Persoonsgebonden budget, Zorg in natura ende veranderingen op het gebied van de AWBZ en Wmo.

De avond is bedoeld voor (ex)mantelzorgers, kennissen, buren, familieleden van mantelzorgers, zorgvragers en geïnteresseerden. De bijeenkomst is van 19.30 tot 21.30 uur in het dorpshuis in Wezep.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Vanwege werkzaamheden is de gemeentelijke website op donderdag 13 november 2014 de hele dag beperkt bereikbaar. Ook is het niet mogelijk om gebruik te maken van de digitale aanvraagformulieren.

U kunt de gemeente telefonisch bereiken via 14 0525 of per mailgemeente@oldebroek.nl. Tevens is het gemeentehuis tijdens kantooruren geopend.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Op donderdag 13 november 2014 vindt de raadsvergadering van de gemeente Oldebroek plaats. Wegens werkzaamheden zijn de gemeentelijke websites die dag beperkt bereikbaar. Het is daarom niet mogelijk om via de gemeentelijke websites de raadsvergadering te beluisteren. De raadsvergadering kunt u wel rechtstreeks beluisteren via de volgende link: http://player.companywebcast.com/oldebroek/20141113_1/nl/player

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Kent u iemand die dag en nacht klaar staat voor anderen, iemand die zich al jarenlang inzet voor een vereniging of stichting of iemand die een bijzondere actie in gang heeft gezet? U kunt tot en met maandag 17 november a.s. een vrijwilliger of organisatie aanmelden voor de Oldebroeker Erepenning.

Een speciale penning voor mensen of organisaties die zich op bijzondere wijze hebben ingezet voor de gemeente Oldebroek of de plaatselijke gemeenschap.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - De gemeente Oldebroek gaat meer precariobelasting heffen van netbeheerder Liander N.V. Hierdoor verhogen de jaarlijkse inkomsten en is het begrotingssaldo 2015-2018 positief. Door een uitspraak van het gerechtshof Amsterdam kan ook de gemeente Oldebroek meer precariobelasting heffen. Dit is belasting die gemeenten mogen heffen voor het hebben van buizen, kabels, draden of leidingen in gemeentegrond. Met deze uitbreiding van precariobelasting kan de gemeente Oldebroeks jaarlijks € 800.000,- meer aan inkomsten ontvangen. Het begrotingssaldo wordt hierdoor in de jaren 2015 tot en met 2018 positief.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

HATTEMERBROEK - Het Dorpsoverleg Hattemerbroek organiseert op 19 november in het dorpshuis de Bouwakker een informatieavond voor alle inwoners uit Hattemerbroek. Deze avond begint om 19.30 uur. Tijdens deze avond staan onder andere de volgende onderwerpen op de agenda die van lokaal belang zijn. Vanaf 1 januari gaat het Sociaal Domein in werking. Welke gevolgen en mogelijkheden dit gaat hebben voor u zal Yvonne Roseboom van de gemeente Oldebroek toelichten.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OOSTERWOLDE - Komt u op woensdag 18 november naar de informatieavond over zelfbouw in Oosterwolde? Locatie Roezemoes, aan de Van Oldebarneveldweg
17 in Oosterwolde, is aangewezen als mogelijke locatie voor zelfbouw. Het perceel heeft een oppervlakte van 1.218 m2 en is in eigendom van de gemeente. Het gaat om de voormalige kleuterschool, nu nog in gebruik als peuterspeelzaal. Op locatie Roezemoes mag een groep inwoners hun eigen startersof seniorenwoning bouwen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - De Adviesraad Sociaal Domein is per 1 januari 2015 een nieuw onafhankelijk adviesorgaan binnen gemeente Oldebroek en is een vervolg op de bestaande WMO raad. Dit adviesorgaan is ingesteld door het gemeentebestuur en geeft gevraagde en ongevraagde adviezen met betrekking tot regie- en uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, waarvoor de gemeente verantwoordelijk is. Vanaf 1 januari 2015 is de Wmo uitgebreid met de beleidsgebieden Jeugdzorg en Participatiewet (arbeidsparticipatie).

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)