OOSTERWOLDE -  De nieuwjaarsreceptie van de Gemeente Oldebroek vindt dit keer plaats in Dorpshuis ‘De Heerdt’ in Oosterwolde. De nieuwjaarsreceptie begint om 19.00 uur met om 19.30 uur de nieuwjaarstoespraak van burgemeester mr. A. (Adriaan) Hoogendoorn en uitreiking erepenning(en).

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - In januari vergaderen de commissies Samenleving en Ruimte en Grond. De openbare vergaderingen starten om 19.30 uur in het gemeentehuis in Oldebroek.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - In verband met de feestdagen zijn het gemeentehuis in Oldebroek en de gemeentewerf in Wezep op onderstaande data beperkt geopend of gesloten.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - De jaarwisseling komt er weer aan en daarmee is het tijd voor een feestje. Zoals bekend kunnen mensen die een vreugdevuur willen stoken een ontheffing aanvragen. Daar zitten alleen wel een aantal spelregels aan vast. Een belangrijke spelregel is dat er alleen met schoon hout gestookt wordt. Om het vreugdevuur mooi en gezellig te houden, roepen de aanvragers en de gemeente de inwoners die naar het vreugdevuur komen op, om zich hieraan te houden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - In verband met de feestdagen zijn het gemeentehuis in Oldebroek en de gemeentewerf in Wezep op bijgaande data beperkt geopend of gesloten.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - In de maatschappij is te zien dat veel meer telefonisch, via internet of via social media gedaan wordt. De politie gaat in deze ontwikkeling mee en gaat ook anders werken. Mensen kunnen op steeds meer manieren contact zoeken met de politie: via het politiebureau, maar ook steeds makkelijker telefonisch, via internet en via social media. Maar ook kan een aangifte thuis opgenomen worden, als dat nodig is. De huisvesting van de politie wordt hierop aangepast.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

vuurwerk

OLDEBROEK - In het gemeentenieuws in de huis aan huis van 16 december j.l. stond een bericht over het afsteken van vuurwerk. In dit bericht stonden de oude afsteektijden nog genoemd. Vrijdag 12 december j.l. is echter de wijziging van het Vuurwerkbesluit definitief geworden, waarmee de afsteektijden zijn verkort naar 31 december tussen 18.00 uur en 02.00 uur (1 januari). 

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - De gemeente Oldebroek neemt dit jaar deel aan Serious Ambtenaar. In maart 2015 komen gedurende twee dagen 16 tot 20 ambtenaren van andere gemeenten belangeloos naar de gemeente Oldebroek en ondersteunen de gemeente bij twee lastige vraagstukken. In ruil daarvoor doneert de gemeente Oldebroek € 10.000,- aan 3FM Serious Request.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

input

OLDEBROEK - De gemeenten Oldebroek en Hattem hebben vandaag woensdag 17 december beiden een bruikleenovereenkomst voor het terrein van de weekmarkt ondertekend. In november besloten de beide colleges van B&W, na overleg met marktondernemers, om de weekmarkt per 1 januari 2015 te verzelfstandigen.

Met de ondertekening van de bruikleenovereenkomsten wordt de organisatie van de weekmarkten officieel overgedragen aan de lokale stichting die de weekmarkten gaat organiseren. De gemeente blijft verantwoordelijk voor het aanwijzen van een locatie voor de weekmarkt.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Het college van Oldebroek wil weer in gesprek met ondernemend Oldebroek. Deze avond zal in het teken staan van arbeidsparticipatie. Het doel van de participatiewet is om meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te krijgen. Wat betekent de Participatiewet voor u als ondernemer? En hoe kan deze groep een rol vervullen in het regionale bedrijfsleven? Want iedereen doet mee!

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - De gemeenteraad vergadert op donderdag 18 december 2014, aanvang 19.30 uur in de raadszaal van het gemeentehuis in Oldebroek.

Dit is een openbare vergadering. U bent van harte welkom. Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

HATTEMERBROEK - Woensdagavond 10 december hebben de auditcommissies van de gemeenten Hattem, Heerde en Oldebroek en de aandeelhouders en de commissarissen van de Ontwikkelingsmaatschappij Hattemerbroek tijdens een besloten bijeenkomst gesproken over het Bedrijvenpark H2O. De leden van de commissies zijn bijgepraat over de voortgang van het Vernieuwde Perspectief - inclusief de perspectieven en de risico’s - : hoe er werk is gemaakt van de verandering van de status van het bedrijventerrein, het aanpassen van het bestemmingsplan, de ontsluiting van het bedrijventerrein op de A28 en het aanpassen van de besturingsstructuur.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Informatieavond

WEZEP - De informatieavond die de gemeente Oldebroek maandag hield over alle veranderingen in ondersteuning van jeugd, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en het Persoonsgebonden budget (Pgb) trok een volle zaal. De gemeente krijgt er vanaf 1 januari 2015 een groot aantal taken bij. De ruim honderd bezoekers konden in het Dorpshuis in Wezep hun zorgen en vragen kwijt.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OOSTERWOLDE - De nieuwjaarsreceptie van de Gemeente Oldebroek vindt dit keer plaats op maandag 5 januari in Dorpshuis ‘De Heerdt’ in Oosterwolde. De Gemeente Oldebroek staat hier in het prille begin van 2015, een jaar met veel veranderingen én nieuwe uitdagingen. De gemeente krijgt er veel taken bij op het gebied van jeugd, zorg en werk. Maar verantwoordelijkheid voor ons leven en leefomstandigheden begint bij onszelf. Oldebroek voor Mekaar zoals dat is genoemd. En dat betekent een andere rol voor de gemeente, maar ook een andere rol voor u, als inwoner, organisatie of vereniging. Samen verantwoordelijk. De gemeente gaat deze uitdagingen dan ook graag samen met u aan: hand in hand, schouder aan schouder.

Lees meer >

Schrijf reactie (1 Reacties)

glad

OLDEBROEK - In de winterperiode neemt de gemeente maatregelen om gladheid op openbare wegen te bestrijden. De openbare wegen en fietspaden zijn verdeeld in verschillende strooiroutes, waarbij iedere route een andere prioriteit heeft. Het schoonhouden en strooien van trottoirs is de verantwoordelijkheid van inwoners en instellingen. U kunt bij verschillende lokale winkeliers strooizout kopen. De gemeente heeft alle openbare wegen en fietspaden verdeeld in strooiroutes: A-routes, B-routes en subroutes. Iedere route heeft een andere prioriteit bij de gladheidbestrijding. In het gladheidbestrijdingsplan staat welke wegen horen bij welke strooiroute.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - In verband met de feestdagen is het gemeentehuis in Oldebroek en de gemeentewerf in Wezep op onderstaande data beperkt geopend of gesloten.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Het college van de gemeente Oldebroek heeft besloten chronisch zieken en gehandicapten met een minimaal huishoudinkomen vanaf 2015 te compenseren in hun meerkosten. De hoogte van de compensatie varieert per huishouden. Hoe meer men uitgeeft aan zorgkosten, des te meer men gecompenseerd kan worden.

Lees meer >

Schrijf reactie (3 Reacties)

WEZEP - Op 17 december wordt een begin gemaakt om de groenstrook aan de Noordsingel inWezep opnieuw in te richten. Hiervoor hebben natuur- en milieuvereniging Groentje, bijenvereniging Wezep/Hattemerbroek, omwonenden en de gemeente Oldebroek de handen ineen geslagen. De groenstrook wordt voorzien van nieuwe bomen. De milieuvereniging, bijenvereniging en de omwonden gaan het onderhoud van de groenstrook gedeeltelijk verzorgen. In het voorjaar van 2014 kwam milieuvereniging Groentje met het voorstel om een aantal slechte fruitbomen op de groenstrook te verwijderen en nieuwe aan te planten.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

verz

OLDEBROEK - Speciaal voor inwoners met een minimaal inkomen heeft de gemeente Oldebroek afspraken gemaakt met Menzis en met Zilveren Kruis Achmea. Heeft u jaarlijks hoge zorgkosten? Moet u ieder jaar uw volledige eigen risico betalen door uw chronische ziekte of handicap? Met een goede zorgverzekering kunt u vele euro’s besparen. Als u zich aansluit bij de verzekering die de gemeente Oldebroek u biedt, ontvangt u extra voordeel.

Lees meer >

Schrijf reactie (1 Reacties)