krone

WEZEP - Op 1 september 2015 verrichtte wethouder Harm Westerbroek de officiële handeling die de bouw van de woningen in het plangebied van De Krone (Stationsweg Wezep) inluidt. Met het leggen van een funderingsbalk wordt het officiële startsein gegeven voor de bouw van 26 woningen. De woningbouw vindt plaats op het terrein van voormalige meubelfabriek Spakman en muziekhuis Souman, het achterliggende veld en het voormalige volkstuinencomplex De Krone.

Lees meer >

fietsonderzoiek

OLDEBROEK - Op 14 september start Nederlands grootste fietsonderzoek ooit. Tijdens de Fietstelweek worden de fietsbewegingen van Nederland in kaart gebracht. De resultaten van het onderzoek worden gebruikt om het Nederlandse fietsnetwerk te verbeteren. Iedereen kan meehelpen door een app te downloaden en op de fiets te stappen. Onder de deelnemers worden 20 fietsen verloot. Over het gebruik van auto en OV is veel bekend. Naar de meer dan 14 miljoen fietsers in ons land is veel minder onderzoek gedaan. De Fietstelweek brengt hier verandering in. Er wordt onderzocht hoe we van A naar B rijden, met welke snelheid, op welke tijdstippen, met hoeveel tegelijk en waar de grote vertragingen zijn. Hoe meer de onderzoekers weten, hoe beter het fietsnetwerkverbeterd kan worden.

Lees meer >

OLDEBROEK - Mantelzorgers verrichten werk van onschatbare waarde. Zij zorgen voor hun echtgenoot, partner, ouder, familie, vrienden of buren die zich niet alleen kunnen redden. Voor dat belangrijke werk geeft de gemeente hen jaarlijks een blijk van waardering. Dit gebeurt in de vorm van een verrassingsmand.
Wethouder Liesbeth Vos: “Wie mantelzorger is, kiest daar niet altijd zelf voor. Iemand in je naaste omgeving vraagt om hulp en die help je dan, eigenlijk heel vanzelfsprekend. Als gemeente willen we extra waardering tonen voor deze groep mensen.”

Lees meer >

OLDEBROEK - Op zaterdag 10 oktober vindt op het Raadhuisplein, voor het gemeentehuis van Oldebroek, een duurzaamheidsmarkt plaats. Verschillende bedrijven en organisaties die actief bezig zijn met bijvoorbeeld duurzame energie, afvalscheiding en waterbesparing, presenteren zich aan bezoekers. Ook is er ruimte voor aanbieders van streekproducten en maatschappelijke organisaties. Er zijn tal van activiteiten voor jong en oud. De markt duurt van 10.00 - 15.00 uur.

Lees meer >

OLDEBROEK - De gemeente Oldebroek vindt het belangrijk dat er aandacht is voor het belang van lezen en schrijven. Sinds afgelopen februari is er een Taalpunt in de Bibliotheek Wezep ingericht. Het Taalpunt organiseert samen met de Bibliotheek Noord Veluwe een aantal activiteiten tijdens de Week van de Alfabetisering:

Op maandag 7 september is er een taallunch voor genodigden in de bibliotheekvestigingen waar de Taalpunten gevestigd zijn: Hattem, Wapenveld en Wezep. Wethouder Liesbeth Vos opent de lunch in Wezep.

Lees meer >

OLDEBROEK - Het nieuwe schooljaar is begonnen. Voor veel 12-jarigen betekent dat een spannende tijd. Een nieuwe school, nieuwe omgeving en vrienden, maar ook nieuwe verleidingen. Wat zeg je als brugklasser op een schoolfeest, kamp of in een tussenuur als je een biertje of mixdrankje krijgt aangeboden? Zeg je dan nee? Als ouder wilt u uiteraard dat uw kind weerbaar is en nee zegt. De gemeente Oldebroek stuurde afgelopen week aan alle ouders/ verzorgers van 12-jarigen een brief en de flyer ‘De afspraak van NIX’. In deze folder staat een aantal opvoedingstips en feiten over alcohol en jongeren om over dit onderwerp in gesprek te gaan met hun kind.

Lees meer >

OLDEBROEK - Het luchthavenbesluit Lelystad Airport is sinds 31 maart 2015 na een lange inspraakprocedure van kracht. Tijdens de ter inzage legging heeft ook de gemeente Oldebroek een zienswijze ingediend. Dit omdat, na een tussentijdse wijziging in het plan, een aantal van de aanvliegroutes over Oldebroeks grondgebied gaan.

Lees meer >

1 reactie

OLDEBROEK - In augustus heeft gemeente Oldebroek een intern onderzoek ingesteld dat duidelijkheid moet geven over de gang van zaken rond twee documenten bestemd voor de Ontwikkelingsmaatschappij Hattemerbroek BV (bedrijventerrein H2O). Deze documenten zijn bij de balie van het gemeentehuis afgegeven en opgenomen in de digitale postverwerking. In een verantwoordingsdocument aan de raad schrijft het college dat binnen dit proces nalatigheid is geconstateerd. Het betreft onduidelijke werkafspraken rond een digitaal postvak en het niet accuraat oppakken van een late signalering.

Lees meer >

OLDEBROEK - De werkzaamheden aan de Bovendwarsweg en de Laanzichtsweg in Oldebroek zijn gestart. De werkzaamheden duren ongeveer twee maanden. Door de uitvoering van de werkzaamheden is de Bovendwarsweg ter hoogte van de Laanzichtsweg gedurende enkele weken afgesloten. De gemeente geeft met borden de omleidingsroutes aan. Ook de aansluiting van de Laanzichtsweg op de Zuiderzeestraatweg wordt door de werkzaamheden voor een korte periode afgesloten. Omwonenden hebben een brief ontvangen.

Lees meer >

OLDEBROEK - Mantelzorgers verrichten werk van onschatbare waarde. Zij zorgen voor hun echtgenoot, partner, ouder, familie, vrienden of buren die zich niet alleen kunnen redden. Voor dat belangrijke werk geeft de gemeente hen jaarlijks een blijk van waardering. Dit gebeurt in de vorm van een verrassingsmand. Wethouder Liesbeth Vos: “Wie mantelzorger is, kiest daar niet altijd zelf voor. Iemand in je naaste omgeving vraagt om hulp en die help je dan, eigenlijk heel
vanzelfsprekend. Als gemeente willen we extra waardering tonen voor deze groep mensen.” Verrassingsmand voor uw mantelzorger?

Lees meer >

OLDEBROEK - Op woensdag 19 augustus bracht wethouder Harm Westerbroek een bezoek aan meneer Stijf en mevrouw Jansen om hen te feliciteren met het verkrijgen van de eerste Starterslening. De kersverse huiseigenaren ontvangen de Starterslening voor de aankoop van hun eerste woning in Oldebroek. Sinds 1 maart kunnen belangstellenden in gemeente Oldebroek een Starterslening aanvragen.

Lees meer >

logooldebroekOLDEBROEK - In de Stentor van 5 augustus is een artikel verschenen over de rechtszaak die Milo BV tegen de Ontwikkelingsmaatschappij heeft aangespannen.

Vanwege nadrukkelijke betrokkenheid van de gemeente Oldebroek hecht de gemeente Oldebroek er aan hier een toelichting op te geven.

Lees meer >

8 reacties

infographic why gfxOLDEBROEK - De gemeenten Oldebroek en Elburg reinigen en inspecteren in de komende maanden een deel van hun riolering. Vanaf 10 augustus a.s. gaan de reinigingswerkzaamheden in de kern Oldebroek van start. Daarna volgen de werkzaamheden in ’t Harde, Hoge Enk en Doorspijk. De exacte planning volgt later. Waar moet u op letten? Tijdens de reiniging kan er overdruk in het riool ontstaan waardoor de watersloten in de WC gaan borrelen en een enkele keer komt het voor dat het water omhoog spettert. Door de deksel van de WC tijdens het reinigen gesloten te houden kunt u dit beperken.

Lees meer >

OLDEBROEK - B&W Oldebroek hebben besloten om op zaterdag 8 augustus 2015 van 08.00 tot 17.00 uur het fietspad langs het Boerderijmuseum tussen de Bovenstraatweg en de Bovenheigraaf af te sluiten voor alle verkeer. Daarnaast geldt een tweezijdig parkeerverbod, inclusief de bermen, voor het gedeelte van de Bovenstraatweg vanaf de Mheneweg-Zuid tot aan de Stationsweg in Oldebroek. Dit in verband met het houden van het Oogstfeest op en rond het erf van Boerderijmuseum De Bovenstreek aan de Bovenstraatweg 10A in Oldebroek.

Lees meer >

OLDEBROEK - Per 1 januari 2015 is de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) van kracht, waarbij een aantal taken vanuit de AWBZ zijn overgegaan naar de Wmo. Op grond van de Wmo hebben inwoners van onze gemeente recht op ondersteuning als zij zelf of met behulp van hun omgeving onvoldoende in staat zijn zichzelf te redden of deel te nemen aan de samenleving. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo. Daarom heeft de Inkoopsamenwerking Noord-Veluwe namens de gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek, Putten en Zeewolde een aanbesteding uitgevoerd.

Lees meer >

OLDEBROEK - De gemeentelijke ombudsman heeft in opdracht van gemeente Oldebroek een onderzoek uitgevoerd. Het onderwerp was de kwestie over het vrijgeven van NAW‐gegevens (naam, adres en woonplaats). Deze NAW‐gegevens waren op een handtekeningenlijst aan de raadscommissie Ruimte en Grond aangeboden begin december 2014. De lijst diende om de verontrusting kracht bij te zetten over het al dan niet door gaan van het plaatsen van vier windmolens. De gemeente heeft deze lijst ‐ ruim een week later ‐ op verzoek van een ondernemer overhandigd op basis van de Weopenbaarheid van bestuur. De betrokkenen waren het hier niet mee eens en de ombudsman heeft nu een uitspraak gedaan.

Lees meer >

glas

OLDEBROEK - De gemeenten op de Noord-Veluwe roepen met de campagne ‘Glas in ’t Bakkie!’ inwoners op om glas in de glasbak te doen. Glas is waardevol! In de regio Noord-Veluwe brengen de mensen jaarlijks ongeveer 19 kilogram glas per persoon naar de glasbak. Het landelijke streven ligt op 24 kilogram. De Noord-Veluwe is dus al goed op weg, maar het kan nog beter! Doet u ook mee? Glas in ’t bakkie! Ook dop of deksel mag mee de glasbak in. Recyclingbedrijven kunnen dit door nieuwe technieken goed sorteren. Dat is een stuk gemakkelijker en hygiënischer in huis.

Lees meer >

NOORDEINDE -  Noordeinde is alweer ruim 40 jaar onderdeel van de gemeente Oldebroek. Dit werd op zaterdag 11 juli groots gevierd met een dorpsbarbecue en een traditionele dorpsfoto. Burgemeester Hoogendoorn en wethouder Groot waren hierbij aanwezig, op uitnodiging van Noordeinde.

Kijk HIER voor foto's

Wat begon als een 1-april grap eindigde in een gezellig buurtfeest. In de laatste gemeentegids van gemeente Oldebroek is de kaart van Noordeinde niet geplaatst. In reactie daarop stuurden de inwoners een artikel naar de lokale pers met de titel: ‘Noordeinde scheidt zich af van gemeente Oldebroek’.

Lees meer >

burgemeester

Donderdag 9 juli 2015 overleed op 79-jarige leeftijd oud-burgemeester Anthonius Cornelis Philippus (Ton) Hardonk. Geboren in Vlaardingen ging Hardonk hier ook naar school en haalde zijn Mulo-diploma. Op 18-jarige leeftijd begon hij zijn carrière in Den Haag als boekhouder maar hij verruilde deze functie al snel voor een baan bij de secretarie van gemeente Vlaardingen. Hij studeerde verder en behaalde het boekhouddiploma en voegde hier later nog de opleidingen gemeenteadministratie en gemeentefinanciën aan toe.

Na een korte periode bij de VUGA stapte hij in 1967 over naar gemeente Den Haag. In 1971 werd Hardonk benoemd tot burgemeester van Nieuw-Lekkerland. In 1977, bij zijn vertrek naar Oldebroek, werd Hardonk door de heer H. Huitema, Loco-burgemeester van Nieuw-Lekkerland geprezen: “…U bent één uitstekende voorzitter geweest. U stond open voor de bevolking; tezamen met uw ijver en voortvarendheid was u precies de burgemeester die wij nodig hadden."

Lees meer >

Waarderingsbeeldje

OLDEBROEK - Willem Bultman uit het dorp Oldebroek heeft het waarderingsbeeldje voor Oldebroek voor Mekaar ontworpen. Dit beeldje wordt uitgereikt aan personen die zich met een bijzondere inzet hebben ingespannen voor de medemens of de samenleving. Het beeldje is gebaseerd op het logo van Oldebroek voor Mekaar. Het kunstwerk bestaat uit vier figuren die samen een cirkel omhoog houden. Willem Bultman: “Vol geestdrift heb ik mijn kennis en ervaring ingezet om tot ontwikkeling van dit beeldje te komen. Vooral de achterliggende gedachte van Oldebroek voor Mekaar vind ik erg waardevol. Hoewel de basis het logo is, gaf mij dat voldoende ruimte om tot dit resultaat te komen. Het samen omhoog houden van een cirkel symboliseert de samenwerking die zo typerend is voor Oldebroek voor Mekaar.”

Lees meer >