glas

OLDEBROEK -   Om vernieling tegen te gaan worden alle afvalbakken, hondenpoepbakken en glascontainers in de gemeente Oldebroek rond de jaarwisseling afgesloten.

De afvalbakken en hondenpoepbakken zijn vanaf 23 en 24 december 2019 afgesloten. De glascontainers en de kledingcontainers zijn afgesloten vanaf 31 december 2019. Op 2 januari 2020 worden alle afvalbakken, hondenpoepbakken en glascontainers weer geopend.

Schrijf reactie (0 Reacties)

web 20191212 202648 SV7833

Zorgen over aangekondigde stikstofmaatregelen voor agrarische sector en leefbaarheid buitengebied

OLDEBROEK - De gemeenteraad van OIdebroek is bezorgd over de gevolgen van de aangekondigde stikstofwetgeving voor de agrarische sector én de leefbaarheid in het buitengebied. In de laatste raadsvergadering van 2019 is de motie ‘Oldebroek voor de boeren’ unaniem aangenomen. De gemeenteraad wil samen met de boeren optrekken bij het vormgeven van stikstofreductie, om zo de toekomst van boeren in de gemeente Oldebroek én de Veluwse natuurgebieden beter te waarborgen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

20191210 College bezoekt Fyio De Akker

WEZEP  -  Burgemeester en wethouders van Oldebroek brachten dinsdag 10 december een werkbezoek aan Fysiotherapie de Akker in Wezep. Het college was onder de indruk van de diversiteit aan behandelingen die door de therapeuten van De Akker worden aangeboden, waardoor niet alleen voor preventie van gezondheidsklachten wordt gezorgd, maar ook voor re-integratie van uitgeschakelde medewerkers. Daarmee zorgt De Akker voor een belangrijke toegevoegde waarde in de lokale economie.

Wilt u het college van Oldebroek ook eens ontvangen? Laat het dan weten via mmiddendorp@oldebroek.nl.

Schrijf reactie (0 Reacties)

gemeentehuis oldebroek

OLDEBROEK - De openingstijden van het gemeentehuis en het Sociaal Team zijn op de volgende data gewijzigd:

  • Dinsdag 17 december: geopend tot 15.30 uur.
  • Woensdag 25 december: Eerste Kerstdag, gesloten.
  • Donderdag 26 december: Tweede Kerstdag, gesloten.
  • Vrijdag 27 december: gesloten.
  • Woensdag 1 januari: Nieuwjaarsdag, gesloten.
  • Maandag 6 januari: geopend tot 13.30 uur.
  • Woensdag 8 januari: geopend tot 14.00 uur.
Schrijf reactie (0 Reacties)

ikpas

OLDEBROEK -  Drinkt u weleens alcohol? En bent u benieuwd wat er gebeurt als u daar even mee stopt? Doe dan vanaf 1 januari 2020 mee aan IkPas. En ervaar zelf welke voordelen u dit oplevert! Veel mensen drinken alcohol. Op feestjes, na het sporten, tijdens het eten, na het werk of voor het slapen gaan. Vaak voor de gezelligheid, of tegen de stress of omdat je je eenzaam voelt. Alcohol drinken is voor veel mensen een gewoonte geworden, waar ze niet meer zo vaak bij stilstaan.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

IMG 6094vracht

OLDEBROEK -  Oldebroek gaat handhaven op verkeerd geparkeerde vrachtwagens. Tot nu toe handhaafde de gemeente nog niet actief, omdat de vrachtwagenparkeervoorzieningen binnen de gemeente nog niet klaar waren. Inmiddels (december 2019) zijn deze voorzieningen klaar en is er een goed alternatief om relatief dichtbij, veilig en bewaakt te parkeren. Vanaf 1 januari 2020 gaat de gemeente actief handhaven op deze vrachtwagens. Dit betekent dat eigenaren van verkeerd geparkeerde vrachtwagens een boete kunnen verwachten.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

bro

OLDEBROEK -  Janiek Boeve uit Oldebroek werd vorige week 18 jaar! Hij ontving als eerste de brochure met daarin onderwerpen die vanaf vandaag anders voor hem zijn, zoals zijn zorgverzekering en studiefinanciering.

Alle jongeren die 18 jaar worden krijgen deze brochure vanaf nu per post toegestuurd.

Schrijf reactie (0 Reacties)

afval

OLDEBROEK - Wanneer het vriest kunnen problemen ontstaan bij het legen van de containers doordat het afval vastvriest. Deze overlast doet zich met name voor bij de gft-container.

U kunt deze problemen zoveel mogelijk voorkomen met deze tips:

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

gemeentehuis oldebroek

OLDEBROEK - Heeft u een laag inkomen? Dan heeft de gemeente Oldebroek voor u een collectieve zorgverzekering. Als u deze verzekering afsluit, krijgt u korting op de verzekeringspremie. Ook komt u mogelijk in aanmerking voor extra vergoedingen.

Voor de collectieve zorgverzekering hebben wij een contract afgesloten met Zilveren Kruis. U heeft de keuze uit 3 verschillende pakketten. U kunt zelf bepalen welk pakket u kiest. Er is altijd een pakket dat past bij uw zorgvraag. Kijk op: www.gezondverzekerd.nl/oldebroek.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

HvO

OOSTERWOLDE - Het Multifunctioneel Centrum (MFC) op sportpark De Heughte in Oosterwolde komt steeds een stap dichterbij. Na het positieve besluit van de gemeenteraad (11 juli 2019) starten we samen met de initiatiefnemers Hart van Oosterwolde, Stichting de Heerdt en Prins Bouw met de voorbereidingen om het plan Hart van Oosterwolde uit te voeren. De verenigingen betrekken we hier natuurlijk bij.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

gemeente oldebroek

OLDEBROEK - Gemeentesecretaris Maurits van de Geijn gaat de gemeente Oldebroek verlaten voor een zelfde functie in de gemeente Renkum. Na 5,5 jaar Oldebroek (waarvan 4 jaar als gemeentesecretaris) start hij medio februari 2020 in de gemeente waar hij is opgegroeid. Van de Geijn werkte zo’n 17 jaar in de regio Zwolle onder andere als manager in Hattem, Oldebroek en Zwolle en als beleidsadviseur bij de gemeente Dronten.

Schrijf reactie (0 Reacties)

plukon

WEZEP - Donderdag 28 november vierde Plukon Food Group gevestigd in Wezep haar 125-jarig jubileum. Tijdens deze feestelijke bijeenkomst verraste burgemeester Tanja Haseloop-Amsing van de gemeente Oldebroek de organisatie met een gemeentelijke erepenning. Plukon ontving de erepenning als dank voor de verdienste voor de samenleving.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

20191128 ondertekening convenant

OLDEBROEK - Donderdag 28 november waren de gemeenten Nunspeet, Elburg en Oldebroek met een aantal belangrijke samenwerkingspartijen bij elkaar voor het vastleggen van verschillende afspraken en convenanten met betrekking tot wonen, huren en huurschuld. De gemeenten Nunspeet, Oldebroek en Elburg tekenden een convenant met organisatie Stimenz, uitvoerder van onder andere maatschappelijk werk in deze gemeentes, en de woningcorporaties DeltaWonen, Omnia Wonen en UWoon. Doel van het convenant is om schuldenproblematiek zo vroeg mogelijk te signaleren en op te pakken en daarmee de kans op huisuitzetting te verkleinen. De partijen geven met het ondertekenen van het convenant aan dat zij samenwerken aan het vroeg signaleren van financiële problemen om zo grote gevolgen voor te kunnen zijn.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

vreugdevuur aanrijdingen

OLDEBROEK - Mocht u een vreugdevuur tijdens de jaarwisseling willen stoken dan is het goed te weten dat u hier een ontheffing voor nodig heeft. Bij de gemeente worden de aanvragen voor het stoken van vreugdevuren behandeld. Bepaald wordt of er wel of geen ontheffing voor wordt verleend. Als u met de jaarwisseling een vreugdevuur wilt stoken, dan kunt u tot maandag 9 december 2019 een ontheffing voor vuur stoken aanvragen. Op de pagina vindt u ook de stookvoorschriften.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

STIGMA

OLDEBROEK - De komende tijd komt er een reeks verhalen online over Noord-Veluwse inwoners die te maken hebben met verward gedrag. De Noord-Veluwse gemeenten willen op deze manier aandacht besteden aan dit thema. Dit eerste verhaal gaat over Maurice; hij kreeg de diagnose schizofrenie waardoor werken niet meer ging. Maurice (44 jaar) was jarenlang elektricien in de bouw. Maar op een gegeven moment ging hij niet meer naar zijn werk. Het zou nog een tijd duren voordat hij de diagnose schizofrenie kreeg. Hij werd afgekeurd en sindsdien komt hij rond van zijn uitkering. Hij is blij met zijn woning: een zogenaamde gespikkelde woonvorm, waar zowel mensen wonen die voorheen beschermd woonden als reguliere huurders. Hij woonde eerst beschermd maar nu ruim twee jaar zelfstandig. Een paar uur in de week krijgt hij ondersteuning.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

sociaal team

OLDEBROEK - Heeft u behoefte aan ondersteuning of informatie? Dan kunt u terecht bij het Sociaal Team, sinds kort ook in Oldebroek.De inloopspreekuren zijn maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur in MFC De Brinkhof Wezep. In het gemeentehuis in Oldebroek zijn de inloopspreekuren op maandag en donderdag van 8.30 tot 10.30 uur en op woensdag van 17.00 tot 20.00 uur.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

geld

WEZEP - Heeft u vragen over geld? Of over wetten en regels? Of heeft u hulp nodig bij het invullen van formulieren? Dan bent u van harte welkom op het Financieel spreekuur.

Het team zit elke vrijdagochtend tussen 10.00 en 12.00 uur klaar om inwoners te helpen met alle vragen. Het financiële spreekuur is in Multifunctioneel Centrum De Brinkhof, Mariënrade 3 in Wezep.

U hoeft geen afspraak te maken. De dienstverlening is gratis.

Schrijf reactie (0 Reacties)

Logo Veluws Logeren

OLDEBROEK - Veluws Logeren is een nieuw initiatief vanuit EBCZorg. Een initiatief voor en door inwoners op de Noord Veluwe. Bent u 16 jaar of ouder? En gaat het thuis even niet meer? Dan kan Veluws Logeren tijdelijk uitkomst bieden. Veluws Logeren biedt onderdak aan inwoners van de Noord Veluwe die tijdelijk behoefte hebben aan een rustperiode in een stabiele, gastvrije en huiselijke woonomgeving. De opvang vindt plaats bij een warm en betrokken logeeradres in de gemeente Elburg, gemeente Oldebroek of omgeving. De logeeradressen bieden woonruimte en gastvrijheid aan. Er is geen sprake van formele hulpverlening, maar gedurende de logeerperiode is er wel informele ondersteuning van een vrijwillige coach beschikbaar. Deze coach is de contactpersoon van het logeeradres en de logé en bewaakt de voortgang. De duur van de logeerperiode is afhankelijk van de situatie en duurt maximaal 6 tot 12 weken. EBC Zorg doet de intake en ondersteunt de coaches in hun werkzaamheden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

gemeentehuisoldebroek

OLDEBROEK - De raadscommissies bereiden de besluiten van de gemeenteraad voor. Dit doen zij door de voorstellen van het college van B&W aan de raad te beoordelen en informatie te vragen.

U bent van harte welkom om de openbare vergaderingen op 27 en 28 november 2019 in het gemeentehuis bij te wonen. Of die van 27 november via de uitzending te volgen (zie ook hieronder).

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

HORECA

WEZEP - Woensdag 20 november 2019 heeft mevrouw Hoogland, de nieuwe ondernemer van café De Meidoorn in Wezep, samen met burgemeester Tanja Haseloop-Amsing en meneer Regterschot van het politieteam Veluwe Noord het horecaconvenant ondertekend. In het horecaconvenant wordt vastgelegd welke maatregelen en inzet van alle partijen wordt verwacht. Zo zal de horecaondernemer moeten voldoen aan veiligheidseisen en mag deze ook geen alcohol schenken aan jongeren onder de 18 jaar. De gemeente stimuleert regelmatig overleg met de horeca en controleert de inrichting. De politie draagt er zorg voor dat er op uitgaansuren voldoende politietoezicht beschikbaar is en is bereikbaar voor de ondernemer.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)