gemeente oldebroek

OLDEBROEK - Het college van de gemeente Oldebroek heeft op 6 november 2018 besloten om de omgevingsvisie Oldebroek voor vaststelling aan de gemeenteraad voor te leggen. De omgevingsvisie is een strategische visie voor de lange termijn voor de gehele fysieke leefomgeving. Eigenlijk is de omgevingsvisie een brede toekomstvisie. Hierin gaat het niet alleen om bouwen, aanleggen, graven of andere ruimtelijke ontwikkelingen maar ook om onderwerpen als gezondheid en het milieu. Oldebroek hoort bij de eerste groep gemeenten die een Omgevingsvisie heeft opgesteld.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

cons

HATTEMERBROEK - Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek bracht op 11 november 2018 een werkbezoek aan het bedrijf Consmema. Daarbij werden ook Rothi Machining en KTB Machinery bezocht. Tijdens het bezoek werd de ontwikkeling van de bedrijven op bedrijvenpark H2O besproken en werden de toekomstplannen van de drie bedrijven gepresenteerd. Vanaf de A28 is het pand van Consmema, KTB en Rothi niet te missen. De hellende kubus maakt het gebouw beeldbepalend. Sinds 2017 werken de circa 50 arbeidskrachten hier aan het ontwerpen en produceren van hoogwaardige machines. Deze worden turn-key opgeleverd aan de opdrachtgevers.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

duurzaam

NUNSPEET/OLDEBROEK - Gaat u nieuwbouwen en wilt u informatie over de mogelijkheden om aardgasvrij te bouwen? Kom dan op dinsdag 20 november naar de informatieavond ‘Aardgasvrije nieuwbouw’ in de Veluvine in Nunspeet.

Per 1 juli 2018 heeft de Rijsoverheid besloten dat alle nieuwbouwwoningen aardgasvrij gebouwd moeten worden. Het gaat om alle nieuwbouwwoningen die op of na 1 juli 2018 worden ingediend voor een omgevingsvergunning.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

gemeente oldebroek

OLDEBROEK - De gemeenteraad nodigt vertegenwoordigers van culturele verenigingen en organisaties in de gemeente Oldebroek uit voor een gesprek. Dit raadsgesprek is op donderdag 22 november vanaf 19.30 uur in het gemeentehuis in Oldebroek. Het thema is ‘Kunst en cultuur: bijdragen aan de Oldebroekse samenleving’. Tijdens deze avond kunnen vertegenwoordigers met raadsleden, maar ook met elkaar in gesprek. Vragen die aan bod komen zijn bijvoorbeeld: waar lopen verenigingen/organisaties tegenaan, wie hebben, naast de leden, nog meer baat bij de activiteiten van de vereniging/organisatie, hebben de verenigingen/organisaties een signaalfunctie voor individuele problemen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

36176208 502065696875534 8675397869890437120 n

OLDEBROEK - Sporten moet voor iedereen toegankelijk zijn. Regio Noord Veluwe zet zich in om sportparticipatie voor mensen met een beperking te laten toenemen. Hierbij is de samenwerking opgezocht met het landelijk platform Uniek Sporten. Bij de uitvoering van deze samenwerking wordt gebruik gemaakt van het subsidieprogramma Grenzeloos Actief.

Op vrijdag 12 oktober 2018 is een samenwerkingsovereenkomst getekend tussen de regio Noord Veluwe en Uniek Sporten. Uniek Sporten brengt vraag en aanbod voor aangepast sporten bij elkaar. Op de website van Uniek Sporten (www.unieksporten.nl) is het sportaanbod van de regio Noord Veluwe inzichtelijk gemaakt. Hierbij wil de regio sportverenigingen en andere aanbieders van sport en bewegen stimuleren om nog niet bestaand aanbod te ontwikkelen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

bezoek hullen

OLDEBROEK - Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek heeft op 6 november een werkbezoek gebracht aan De Hullen in Oldebroek. De Hullen is een locatie van Zorgverlening het Baken in Oldebroek. Het college kreeg een korte rondleiding door het gebouw en had een gesprek met medewerkers. Woonzorgcentrum De Hullen biedt een ontmoetingsplek voor inwoners van Oldebroek en een woonsetting voor mensen met een lichamelijk zorgvraag en/of dementie. De Hullen heeft 38 appartementen voor het woonzorgcentrum. Daarvan doen 27 appartementen dienst als verzorgingshuis, waarbij de eigen huisarts een belangrijke rol speelt. Daarnaast zijn er 11 appartementen die onder verpleeghuiszorg vallen. De Hullen biedt ook ondersteuning aan de 43 zorgappartementen naast het woonzorgcentrum. Binnen locatie De Hullen zijn drie woningen waar mensen met dementie wonen. Iedere woning bestaat uit zes appartementen en een gezamenlijke huiskamer. De locatie heeft een mooie tuin en voor de maaltijden kan men terecht in het restaurant.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

gemeente oldebroek

OLDEBROEK - De Gemeente Oldebroek kapt bomen in januari en februari 2019. Het kappen gebeurt op diverse locaties in de gemeente Oldebroek door medewerkers van de gemeente. Hiervoor zijn inmiddels verschillende kapaanvragen ingediend. Door de kapwerkzaamheden kan verkeershinder ontstaan. Een aantal bomen is te groot voor hun standplaats, andere hebben een slechte conditie. Sommige bomen veroorzaken rioolverstoppingen met hun wortels of ondermijnen de bestrating.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

boom

OLDEBROEK - Op verschillende plekken in de gemeente Oldebroek worden bomen gekapt. Helaas kunnen niet overal nieuwe bomen teruggeplant worden. Dit komt omdat er op die plekken niet voldoende ondergrondse ruimte is om de bomen optimaal te kunnen laten groeien. Om het groene karakter van onze gemeente zoveel mogelijk te behouden krijgen inwoners elk jaar de mogelijkheid om een boom in hun voortuin te planten. Deze boom krijgen ze van de gemeente en hij wordt aan huis bezorgd. Vorig jaar zijn er 50 bomen verdeeld onder de inwoners van Oldebroek.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

vitens

WEZEP - Binnenkort starten er verschillende werkzaamheden in Wezep. Deze geven hinder voor het verkeer. Waterleidingbedrijf Vitens gaat een aantal hoofdtransportleidingen langs de Zuiderzeestraatweg vervangen. De werkzaamheden starten begin november en duren ongeveer tot eind januari 2019.

De hoofdtransportleidingen onder het viaduct bij de aansluiting van de Zuiderzeestraatweg op de A28 worden verplaatst. Verlegging van de hoofdleidingen is nodig omdat deze onder een viaduct liggen en dat risicovol is. Vitens is al gestart met voorbereidende werkzaamheden, zoals het plaatsen van borden en het graven van proefsleuven. Omleidingsroutes worden met borden aangegeven.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

gemeente oldebroek

OLDEBROEK - Oldebroek doet mee aan de verkiezing ‘MKB-vriendelijkste gemeente 2018’. Daarom hebben alle ondernemers in de gemeente Oldebroek een brief ontvangen. Hierin wordt gevraagd om via een online enquête de mening te geven over de dienstverlening van de gemeente Oldebroek. Aan de hand van antwoorden kan de gemeente haar dienstverlening waar nodig verbeteren. Wethouder Liesbeth Vos – van de Weg (Economie): “Het is belangrijk dat onze dienstverlening zoveel mogelijk aansluit op de wensen en behoeftes van onze ondernemers. Maar om hier zo goed mogelijk invulling aan te geven hebben we hun input nodig. Ik hoop dan ook dat zoveel mogelijk ondernemers meedoen aan de enquête, dat kan nog tot 19 november. Zo werken we samen aan een prettig ondernemersklimaat, waarin je succesvol kunt ondernemen!”

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

wegwerkzaamheden

OLDEBROEK  - In verband met wegwerkzaamheden in Noordeinde, 't Loo en Oldebroek zijn verschillende straten (deels) afgesloten.

Groote Woldweg in Noordeinde

Vanwege een reparatie aan het wegdek wordt de Groote Woldweg in Noordeinde ter hoogte van huisnummer 89 op donderdag 25 oktober 2018 tussen 07.00 uur en 17.00 uur afgesloten voor al het verkeer.  Er worden rijplaten in de berm gelegd waardoor het voor (brom)fietsers en voetgangers wel mogelijk is om het werkvak te passeren.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

gemeente oldebroek

OLDEBROEK - Samenwerken aan een sterke en leefbare samenleving. Dat is Oldebroek voor Mekaar. Inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en de gemeente stimuleren elkaar om zelf verantwoordelijkheid te nemen waar dat kan en actief bij te dragen aan de samenleving. De gemeente wil initiatieven ondersteunen en faciliteren waar dat kan. Daarvoor hebben we een  subsidieregeling voor samenlevingsinitiatieven. Heb je een goed plan dat past bij Oldebroek voor Mekaar, een idee voor de buurt of een idee dat mensen samen brengt voor ontmoeting, samen doen of onderlinge hulp? Dan kan deze regeling helpen om het daadwerkelijk uit te voeren. Het gaat om een eenmalige bijdrage van maximaal 50% van de (start)kosten en niet meer dan € 5.000,-. Voor meer informatie gaat u naar www.oldebroek.nl/ovm.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

boom

OLDEBROEK - Medewerkers van gemeente Oldebroek snoeien een aantal laan- en straatbomen met een hoogwerker. De werkzaamheden beginnen in de week van 29 oktober 2018 en duren ongeveer vier weken.

Hier en daar zult u last hebben van de werkzaamheden. Degemeente Oldebroek vraagt daarvoor uw begrip. Om veiligheidsredenen worden sommige wegen gedeeltelijk of tijdelijk helemaal afgesloten. Voor vragen kunt u terecht bij J. Fidder via jfidder@oldebroek.nl.

Schrijf reactie (0 Reacties)

gemeente oldebroek

Een goed en leefbaar Oldebroek maken we samen. Ook jongeren werken hier hard aan mee. Daar zijn we trots op! Om onze waardering voor de actieve jongeren te laten blijken reiken we in november 2018 voor de eerste keer het Oldebroekse Jeugdlintje uit. Zo kunnen we onze waardering laten zien aan jongeren die zich inzetten voor een ander, voor een vereniging of voor de samenleving.

Wethouder Liesbeth Vos-Van de Weg geeft een toelichting. “Het Oldebroekse Jeugdlintje is bedoeld voor onze actieve en maatschappelijk betrokken jongeren. Je verdient het niet zomaar. We zien veel jongeren die meehelpen om Oldebroek draaiend te houden; bij verenigingen, als vrijwilliger voor een goed doel of als maatje voor iemand in de buurt. Dat is mooi en dat willen we graag waarderen.”

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

gemeente oldebroek

In de gemeente Oldebroek is het programma Verder Thuis gestart. Dit is een programma voor kinderen die uithuisgeplaatst zijn en verblijven in een instelling of voor wie uithuisplaatsing dreigt. Het doel van Verder Thuis is deze kinderen en gezinnen zoveel mogelijk in de eigen omgeving te helpen, in plaats van in een instelling. Samen met de betrokkenen, onder wie het kind zelf, wordt hiervoor een plan gemaakt.

Dit plan is een maatwerk aanpak per kind of gezin, waarbij alle mogelijkheden worden bekeken. Dat zijn er vaak meer dan men denkt. De opties zijn bijvoorbeeld terug naar huis, opnemen in de sociale kring of een pleeggezin of een kind met steun vanuit de omgeving helpen zelfstandig te worden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

van Ommen en wnd burgemeester Janneke

Op 18 oktober 2018 feliciteerde waarnemend burgemeester Janneke Snijder-Hazelhoff de jarige Hendrik van Ommen met zijn honderdste verjaardag. Van Ommen woont zijn hele leven al in Wezep. Hij is 64 jaar getrouwd geweest met Driesje Doorneweerd die op 83-jarige leeftijd overleed. De heer van Ommen heeft 8 kinderen, 16 kleinkinderen en 20 achterkleinkinderen. 

De heer van Ommen begon op jonge leeftijd als rietvlechter. Toen hij daar geen aardigheid meer in had, ging hij aan de slag bij de oud ijzerhandel Kan & Denneboom aan de Van Karnebeekstraat in Zwolle. Van Ommen sorteerde oud ijzer en bleef dat 43 jaar doen. Hij ging iedere dag op de fiets naar zijn werk. Voor zijn 40ste jubileum bij de firma kregen de heer en mevrouw van Ommen een reis naar Israël aangeboden. 

Klik hier voor de foto's van Alida Bosma

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Schrijf reactie (0 Reacties)

gemeentehuis

OLDEBROEK - Terwijl de aannemer vaart maakt om het gemeentehuis klaar te maken voor de toekomst gaat de dienstverlening aan inwoners door zoals u dat van de gemeente gewend bent. Het gemeentehuis is geopend op de gebruikelijke tijden.

Tijdelijke verplaatsingen

Hoewel de dienstverlening door gaat zijn er wel  tijdelijke veranderingen. De bezoekersparkeerplaatsen op het Raadhuisplein zijn, in verband met de renovatie van het Raadhuisplein zelf, voorlopig verplaatst naar de buitenkant van het Raadhuisplein (Van Sytzemalaan). Ook binnen in het gemeentehuis hebben bezoekers te maken met tijdelijke verplaatsing van bepaalde balies. Borden geven aan waar u moet zijn. En de medewerkers staan uiteraard voor u klaar om u verder te helpen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

gemeente oldebroek

OLDEBROEK - Wie staat er dag en nacht klaar voor anderen en zet zich belangeloos in voor Oldebroek? Kent u zo’n persoon? U kunt tot en met maandag 3 december een vrijwilliger of organisatie aanmelden voor de Oldebroeker Erepenning. Dit is een gemeentelijke penning voor mensen of organisaties die zich op bijzondere wijze inzetten of hebben ingezet voor de plaatselijke gemeenschap of de gemeente Oldebroek.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

gemeente oldebroek

OLDEBROEK - Het college van de gemeente Oldebroek presenteert de gemeenteraad de meerjarenbegroting 2019. In 2019 zijn onze speerpunten: nog meer inzetten op initiatieven en betrokkenheid van inwoners, (digitale) dienstverlening, ondersteuning voor inwoners in kwetsbare omstandigheden, klimaatneutraal Oldebroek, vereenvoudiging van regelgeving én regionale samenwerking. Daarnaast staan we voor een forse opgave om een structureel tekort van € 1,5 miljoen in 2022 op te lossen.

Lees meer >

Schrijf reactie (1 Reacties)