Johan

OLDEBROEK  -  Iets eerder dan anders werden er op zaterdag 19 december 2020 twee Oldebroeker erepenningen uitgereikt aan Karin Kreuger uit ’t Loo en Johan Tanghe uit Oldebroek. Op gepaste afstand reikte burgemeester Tanja Haseloop-Amsing de erepenning uit aan de deur. In het nieuwe jaar gaat de gemeente er, wanneer dit weer mogelijk is, op een feestelijke manier nog aandacht aan besteden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

KCA

OLDEBROEK - Vanwege het coronavirus en de strengere maatregelen is het niet mogelijk om Klein Chemisch Afval (KCA) en elektrische apparaten in te leveren op de gemeentewerf in Wezep. De gemeentewerf is tot en met 19 januari 2021 gesloten voor bezoekers.

Schrijf reactie (0 Reacties)

raadszaal1

OLDEBROEK -  Donderdag 17 december 2020 begint om 19.30 uur de openbare vergadering van de gemeenteraad van Oldebroek. De vergadering wordt door middel van videoconferentie gehouden en is te volgen via internet en Loco TV. Onder het kopje ‘Bekijken raadsvergadering’ kunt u lezen hoe u de vergadering op afstand kunt volgen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

tanja

Niet minder regels, ook niet meer. Dat laatste is fijn, toch overheerst teleurstelling. Wat had ik het graag anders gezien! Maar ik begrijp het wel. De cijfers gaan niet de goede kant op, ook in onze omgeving niet. Zo lang dat zo is en de druk op de zorg zo hoog blijft, is dit niet het goede moment om te versoepelen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

gemeentehuisoldebroek

OLDEBROEK  - De openingstijden van het gemeentehuis en het Sociaal Team zijn op de volgende data gewijzigd.

  • Donderdag 24 december: geopend tot 14.00 uur
  • Vrijdag 25 december: Eerste Kerstdag, gesloten
  • Donderdag 31 december: geopend tot 14.00 uur
  • Vrijdag 1 januari: Nieuwjaarsdag, gesloten
Schrijf reactie (0 Reacties)

meidoornplein

WEZEP - Na een lange periode van onrust en onveilige situaties op en rond het Meidoornplein in Wezep heeft burgemeester Tanja Haseloop-Amsing nu zes gebiedsverboden uitgereikt. Burgemeester Haseloop heeft de betrokken jongeren en hun ouders uitgenodigd voor een gesprek. In dit gesprek heeft zij uitgelegd wat een gebiedsverbod inhoudt en waarom zij tot deze maatregel is gekomen. Niet alle jongeren en hun ouders zijn op de uitnodiging ingegaan. Burgemeester Haseloop: ‘Dat betreur ik, graag had ik in een persoonlijk gesprek, waar de politie ook bij was, de maatregel en de noodzaak hiervan toegelicht’.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

126321010 1482907848574765 1937283041202376661 o

OLDEBROEK - Op zaterdag 28 november zijn kinderen uit de buurt rond speelplek het Kooiveen enthousiast aan de slag gegaan met het maken van maquettes voor hun nieuwe speelplek. Deze wordt natuurlijk ingericht dus wordt er veel gebruik gemaakt van takjes, riet, schelpen, blaadjes en keien. Al snel breidt het maquettegebied zich uit naar het omliggende zand. Er zijn gewoon te veel ideeën voor in de maquettebakken. In twee uur tijd ontstaat er in bak 1 een heus Viking dorp compleet met lagune met schepen en een Viking school. In bak 2 is een prachtige avonturenjungle te zien met een heuvel met glijbanen, veel groen en een spannende waterbaan. De komende weken gaan de ontwerpers van Het Wilde Land vol inspiratie aan de slag met het ontwerp.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

tanja

Op woensdag 2 december opende Koningin Maxima in Den Haag het Nationaal Jaar van de vrijwillige inzet. In Oldebroek deden we dat ook, op onze eigen manier. Die dag mocht ik voor het eerst een Oldebroek Voor Mekaar-waarderingsbeeldje uitreiken. Heel bijzonder, vooral omdat het echt een heel grote verrassing was voor de ontvanger. Kees de Jong kreeg het beeldje vanwege zijn grote inzet voor Oldebroek en de Oldebroekers, zeker ook in coronatijd. Wat mij betreft was er geen betere manier om het Nationaal Jaar van de vrijwillige inzet af te trappen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

gemeentehuisoldebroek

OLDEBROEK - De gemeente Oldebroek gaat ouders helpen die getroffen zijn door de problemen met kinderopvangtoeslag, de zogenaamde toeslagenaffaire. De kinderopvangtoeslag van een groot aantal ouders is onterecht stopgezet en teruggevorderd. De Belastingdienst/Toeslagen compenseert hen daar financieel voor. Maar voor wie in de problemen is geraakt, is dat niet altijd voldoende. Er kunnen bijvoorbeeld problemen ontstaan zijn rondom huisvesting, schulden, inkomen, zorg en de opvoeding van kinderen. In Oldebroek is hiervoor een meldpunt geopend. Ouders die zich hierin herkennen, kunnen zich melden bij het Sociaal Team voor ondersteuning.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

gemeente oldebroek

OLDEBROEK   - inwoners in de gemeente Oldebroek melden zich vaak (te) laat als zij (langdurige) problemen hebben met het betalen van rekeningen. Door betalingsachterstanden eerder aan te pakken, zijn er meer mogelijkheden voor hulp en kunnen groeiende schulden en eventuele andere problematiek, als gevolg hiervan, worden voorkomen. Daarom slaat de gemeente Oldebroek met partners de handen ineen. Samen willen zij beginnende schulden eerder signaleren en aanpakken. Die gezamenlijke aanpak noemen we vroegsignalering.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

tanja

Als ik een woord zou moeten noemen wat mijn werk als burgemeester kenmerkt is dat misschien wel ‘aandacht’. Als je iets met aandacht doet, gaat het altijd beter. Focus, goed luisteren, inleven. Het is heel belangrijk, niet alleen voor mij.

Aandacht geven is fijn, aandacht krijgen meestal ook. Zeker nu in deze bizarre coronatijd is het goed en belangrijk om er met elkaar voor te zorgen dat iedereen zich gezien voelt. Dat kan aandacht doen. Een kaartje, een belletje, even zwaaien bij het langslopen; het hoeft zeker niet in grote dingen te zitten.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

sociaalteamgemeenteoldebroek1

OLDEBROEK - Het is voor iedereen een lastige tijd. Maar bent u mantelzorger, dan loopt u waarschijnlijk tegen nog meer moeilijkheden aan. Daarom wil het Social Team van de gemeente Oldebroek u graag, ook in deze bijzondere tijd, zoveel mogelijk ondersteunen. Trek aan de bel en neem contact op met het Sociaal Team als u dit nodig heeft of met vragen zit. Wacht niet te lang, het team denkt graag met u mee!

Het Sociaal Team is op werkdagen tussen 10.00 en 12.00 uur bereikbaar via tel. 0525 63 83 33 of via sociaalteam@oldebroek.nl.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

gemeente oldebroek

OLDEBROEK - De raadscommissies bereiden de besluiten van de gemeenteraad voor. Dit doen zij door de voorstellen van het college van B&W aan de raad te beoordelen en informatie te vragen. De vergaderingen worden op dit moment door middel van videoconferenties gehouden en zijn te volgen via internet en Loco TV. Onder het kopje ‘Kijkt en luistert u mee met de uitzending van de commissievergaderingen?’ kunt u lezen hoe u een vergadering op afstand kunt volgen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

tanja

Ook ik werk veel thuis op het moment. Ik heb wel een eigen werkplekje, maar zit toch vaak gewoon in de woonkamer. Wel zo gezellig. Tijdens het videobellen kijk ik even naar buiten; de zon schijnt en in de tuin zie ik eigenlijk nog best veel groen. Niets wijst er op dat december al bijna voor de deur staat. Als ik door de krant blader valt me op dat de voorbereidingen voor evenementen en bijeenkomsten die in december zo gewoon zijn, toch volop door gaan. Anders dan anders, dat natuurlijk wel. Geen grootse intocht, wel pietengym bijvoorbeeld. Fantastisch dat er voor de kinderen toch een mooi aanbod is.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

geld

OLDEBROEK -  Bent u door de coronacrisis in financiële nood gekomen met uw vereniging, instelling of stichting? Dan kunt u een beroep doen op financiële ondersteuning van de gemeente Oldebroek via de subsidieregeling ‘Vangnet C-19’. Deze ondersteuning is bedoeld voor verenigingen, instellingen en stichtingen die niet voor andere regelingen in aanmerking komen of als een regeling niet voldoende is om de financiële gevolgen te dekken.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

fietsverl

WEZEP - Goede fietsverlichting is belangrijk. Voor de veiligheid van fietsers én andere weggebruikers. Als gemeente leveren we graag een positieve bijdrage aan de bewustwording van goede fietsverlichting bij jongeren. Daarom komt het campagneteam van 'AAN in het donker' langs op woensdag 2 december van 16.30 tot 19.30 uur bij het Meidoornplein Wezep. Tijdens de actie wordt rekening gehouden met de coronamaatregelen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

meidoornplein

WEZEP -  Wilt u meepraten over de onrust op het Meidoornplein in Wezep? Meld u dan aan voor de digitale gespreksavond. De gespreksavond start maandagavond 23 november om 19.30 uur. Bij veel belangstelling is er om 20.30 uur een tweede sessie. Aanmelden kan via mzaalmink@oldebroek.nl. U ontvangt na aanmelding, in de loop van maandag 23 november, een instructie over hoe u mee kunt doen aan het gesprek.

Schrijf reactie (0 Reacties)

afvalgft

OLDEBROEK -  In het Oldebroeks restafval zit onterecht nog 34% GFT, dat kan beter. Van groente-, fruit- en tuinafval (GFT) en etensresten worden compost en biogas gemaakt. Gooi etensresten en klein/fijn snoeiafval daarom in de groene GFT-container. Niet alleen goed voor een legere restafvalcontainer, maar ook voor het milieu.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

gemeente

OLDEBROEK - Binnenkort start de gemeente Oldebroek met een geluidsonderzoek buiten de bebouwde kom. Bewoners van 95 geselecteerde woningen buiten de bebouwde kom van Oldebroek met een hoge geluidsbelasting op de gevels, hebben onlangs een brief van de Gemeente Oldebroek ontvangen. Aan de hand van de brief kunnen bewoners aangeven of ze mee willen werken aan dit onderzoek. Na dit onderzoek wordt duidelijk of de woning in aanmerking komt voor geluidsisolatie. Deelname is kosteloos en vrijblijvend.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

sociaalteamgemeenteoldebroek1

OLDEBROEK -  Kindermishandeling komt helaas nog steeds veel voor. Zo’n 3% van de kinderen groeit op in een onveilige gezinssituatie. Deze week is het de Week tegen Kindermishandeling. Er wordt extra aandacht gevraagd voor het voorkomen en stoppen van dit geweld. Moraad: “Ik ben met huiselijk geweld opgegroeid. Jarenlang durfde ik mijn ware gezicht niet te laten zien. Voor iedere gelegenheid had ik een ander masker. Er was een constante woede in mij aanwezig. Ik was ervan overtuigd dat mijn jeugd mij ontnomen was. Ik heb geleerd er anders mee om te gaan.  Als trainer en ervaringswerker binnen Moviera deel ik deze kennis met slachtoffers en ondersteun hen in het herstelproces.“

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)