auto

OLDEBROEK - Vanwege te weinig aanmeldingen voor de opfriscursus rijvaardigheid is de cursus geannuleerd. Deelnemers die zich hadden opgegeven ontvangen hier persoonlijk bericht van.

De geplande theorieavond op maandag 18 november in de Talter gaat wel door.

Schrijf reactie (0 Reacties)

meidoornplein

OLDEBROEK - De detailhandel is de afgelopen jaren veranderd. Waar het online winkelen een sterke groei heeft doorgemaakt, is op straat vaker leegstand zichtbaar en veranderen winkels in bijvoorbeeld horeca of woningen. Gemeenten en provincies zetten zich samen met winkeliers in voor aantrekkelijke binnensteden, dorpscentra en een compleet winkelaanbod. Om dit zo goed mogelijk te doen, is periodiek onderzoek naar koopgedrag van groot belang.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

weidevogelbesc

OLDEBROEK - Op donderdag 7 november overhandigde Jan Slagboom, coördinator van de Vrijwillige Weidevogelbescherming Randmeerkust het jaarverslag 2019 van Weidevogelbescherming Randmeerkust over aan wethouder Bob Bergkamp.  “Bedankt! Aan alle 33 vrijwilligers die zich richten op het beschermen van nesten en kuikens in het akker- en weidegebied van Oldebroek, Elburg en Nunspeet. Zij doen dat in nauw overleg met de agrariërs en loonwerkers in dat gebied. En voor het opsporen van nesten en kuikens zet de werkgroep inmiddels de weidevogeldrone met succes in. Een mooie innovatie,” aldus wethouder Bob Bergkamp.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

dag

OLDEBROEK - Op vrijdag 15 november 2019 is het de Dag van de Ondernemer. Bent u ondernemer in de gemeente Oldebroek? Dan bent u vanaf 7.30 uur van harte welkom in Molen de Hoop, Zuiderzeeestraatweg 252 in Oldebroek. Wethouder Liesbeth Vos – van de Weg: “Graag nodigen wij grote en kleine ondernemers in de gemeente Oldebroek op die dag uit voor een ontbijt, om u daarmee te bedanken voor uw lef en doorzettingsvermogen. Dankzij onze ondernemers zijn mensen aan het werk, hebben we een leefbare en bloeiende gemeente en worden vele verenigingen gesponsord. Daarom zetten we u graag in het zonnetje."

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

62545471 310538046552064 8569986942811242496 n

OLDEBROEK -  Het gaat economisch goed met onze regio. We groeien als een van de snelste in ons land, maar daardoor is het voor werkgevers soms lastig om vacatures ingevuld te krijgen en om goed personeel te behouden. In de Regio Zwolle hebben de overheid, ondernemers en het onderwijs hiervoor de handen ineen geslagen en gaan ze voor een win-win: kansen voor iedereen die kan en wil werken en een mooi aanbod voor werkgevers die willen investeren in gekwalificeerd personeel.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

74677110 988278738174344 2579106901807595520 n

OLDEBROEK - In januari is het weer zover! Dan worden de gemeentelijke erepenningen uitgereikt! Ken jij ook een vrijwilliger die altijd voor anderen klaarstaat? Of een verenigingsbestuur dat het verdient om in het zonnetje gezet te worden? Meld hen dan HIER aan.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

gemeente oldebroek

WEZEP -  Vanaf maandag 4 november 2019 worden er rioleringswerkzaamheden verricht aan De Zeuven Heuvels in Wezep.

Op donderdag 7 en (mogelijk) vrijdag 8 november wordt de weg Zeuven Heuvels afgesloten voor autoverkeer. Indien noodzakelijk kan geparkeerd worden op de P+R plaats bij het station.

Schrijf reactie (0 Reacties)

takken

WEZEP - In het najaar worden er weer bomen gesnoeid in gemeente Oldebroek. Vanaf november wordt er op verschillende locaties in Wezep gestart met de snoeiwerkzaamheden. De snoeiwerkzaamheden worden uitgevoerd in Wezep Oost en Wezep Centrum door boomverzorgers van gemeente Oldebroek. Er wordt hierbij gebruik gemaakt van een zelfrijdende hoogwerker. De werkzaamheden nemen ongeveer vier weken in beslag.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

mantelzorg

OLDEBROEK -  Mantelzorgers zorgen voor een naaste die zich niet alleen kan redden. Soms ben je er niet van bewust dat je een mantelzorger bent, zoals moeder Monique. En hoe zwaar de zorg vaak is. Dan is fijn om extra ondersteuning te krijgen. Bijvoorbeeld van een mantelzorgcoach.

Monique: “In 2016 werd ik moeder. Mijn zoon werd na een zorgeloze zwangerschap te vroeg geboren. Hij bleek een zeldzame chromosoomafwijking te hebben. Voor zijn eerste verjaardag moest hij een risicovolle operatie ondergaan. Zijn ontwikkeling is vertraagd dus zijn er allerlei therapieën nodig. In zijn tweede levensjaar constateerde de fysiotherapeut bij het revalidatiecentrum dat hij waarschijnlijk nooit zelfstandig zou kunnen lopen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

sociaal team

OLDEBROEK - Naast De Brinkhof in Wezep kunt u vanaf maandag 4 november 2019 ook terecht bij het Sociaal Team in het gemeentehuis in Oldebroek. Op woensdagen is het Sociaal Team ook ’s avonds aanwezig.

Heeft u behoefte aan ondersteuning of informatie? Dan kunt u terecht bij het Sociaal Team. Hierbij kunt u denken aan vragen over:

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

gemeentehuis oldebroek

OLDEBROEK -  Ieder jaar vindt de Week van Respect plaats, dit jaar in de week van 4 t/m 10 november 2019. Deze week staat landelijk in het teken van respect. Ook in de gemeente Oldebroek staat het thema respect centraal. Zo kunnen jongeren een Helden Award winnen en worden er verschillende gastlessen gegeven in de gemeente. "Voor mij betekent respect een ander in zijn waarde laten”, vertelt oud-waarnemend burgemeester Snijder-Hazelhoff. “Als burgemeester ben je er voor de inwoners. Een luisterend oor bieden staat voor mij voorop. Niet met respect behandeld worden ontstaat vaak uit onbegrip. Door samen het gesprek aan te gaan, kom je wel weer tot elkaar”. Wethouder Liesbeth Vos vult aan: “Als je het nog niet met elkaar eens bent, is juist uitleggen waarom je iets doet belangrijk."

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

gemeente oldebroek

OLDEBROEK - Op donderdag 17 oktober is het de dag van de armoede. Op deze dag staan we stil bij het feit dat ruim 1 miljoen mensen in Nederland dagelijks de gevolgen van armoede voelen. In de gemeente Oldebroek zijn er ongeveer 750 huishoudens die op of rond het sociaal minimum leven. Heeft u een laag inkomen of schulden? De gemeente Oldebroek kijkt graag met u mee of u gebruik kunt maken van een van de regelingen voor mensen met een laag inkomen. Zo kunt u onverwachte kosten misschien toch betalen. Of kunt u, of uw kind, ook meedoen aan activiteiten die voor anderen vanzelfsprekend zijn. 

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

wegwerkzaamheden

HATTEM - Vanaf 18 oktober 2019 begint KWS Infra Zwolle in opdracht van de gemeente Hattem met de werkzaamheden aan de Zuiderzeestraatweg te Hattem. Op dit moment is KWS bezig met de voorbereidende grondwerkzaamheden in de buitenbermen op de kruising Zuiderzeestraatweg -industrieterrein Netelhorst. Er worden kabels en leidingen verlegd. Vanaf vrijdag 18 oktober 19.00 uur is de hele kruising (Zuiderzeestraatweg - Geldersedijk) afgesloten voor doorgaand verkeer. Het bestaande asfalt wordt dan gefreesd en een nieuwe laag wordt aangelegd. Op maandag 21 oktober om 06.00 uur is de kruising weer vrij.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

afvalt

OLDEBROEK - De colleges van de gemeenten Nunspeet, Elburg en Oldebroek willen de hoeveelheid restafval in de gemeenten terugdringen. Een eerste stap hiernaartoe is 100 kg restafval per inwoner in 2022. Om dit te bereiken willen de colleges van Elburg en Oldebroek vanaf 1 januari 2021 een tariefprikkel (diftar) invoeren. Inwoners gaan daarmee op een andere manier voor hun afval betalen (afvalstoffenheffing).
Het college van gemeente Nunspeet neemt binnenkort een besluit over invoering van diftar.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

gemeentehuisoldebroek

OLDEBROEK -  In de gemeente Oldebroek worden jaarlijks veel evenementen georganiseerd. Deze zorgen voor vermaak voor veel mensen, maar hebben ook invloed voor omwonenden. In het bestuursakkoord is daarom afgesproken de maximale sluitingstijden voor evenementen te vervroegen en gelijk te stellen aan de sluitingstijden voor horeca zoals die in de APV staan. Vanaf 1 oktober 2019 mogen evenementen op zondag tot en met vrijdag tot 01.00 uur (de volgende ochtend) duren en op zaterdag tot 00.00 uur.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

DSCF9765rij

OLDEBROEK - Verkeerssituaties en verkeersregels veranderen van tijd tot tijd. Veel verkeersdeelnemers, vooral ouderen, hebben daar weleens moeite mee. Daarom organiseert Veilig Verkeer Nederland afdeling Oldebroek een theorie– en rijvaardigheidstest voor 65-plussers. Komt u naar de Opfriscursus Rijvaardigheid ouderen?

Theorie-avond rijvaardigheid

Op maandagavond 18 november 2019 is er een theorie-avond voor 65-plussers uit de gemeenten Oldebroek en Elburg. Tijdens deze avond kunt u uw verkeerskennis weer op peil brengen. U krijgt theorieles van een ervaren instructeur, er wordt een test afgenomen en er is gelegenheid tot het stellen van vragen. Deze avond is vrij toegankelijk.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

gemeentehuis oldebroek

OLDEBROEK -  U bent van harte welkom om de openbare vergaderingen op 15, 16 en 17 oktober 2019 in het gemeentehuis bij te wonen. De raadscommissies bereiden de besluiten van de gemeenteraad voor. Dit doen zij door de voorstellen van het college van B&W aan de raad te beoordelen en informatie te vragen.

Op de agenda staan de volgende onderwerpen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

takken

OLDEBROEK -  U kunt uw takken en snoeihout gratis laten ophalen door de firma ABL. Dat kan tijdens de takkenroute die de gemeente acht keer per jaar organiseert. Op donderdag 17 oktober 2019 is de zesde ronde.

Wilt u uw takken en snoeihout laten ophalen, stuur dan een mail naar: ablsnoeihout@outlook.com. Vermeld daarin uw naam, adres, postcode en woonplaats. Aanmelden kan ook telefonisch via 0318 61 42 27. Het aanmelden kan tot en met woensdag 16 oktober 2019 vóór 12.00 uur.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

een

OLDEBROEK - Uit onderzoek van de GGD blijkt dat bijna 10% van alle inwoners in de gemeente Oldebroek, zo’n 2.300 personen, zeer ernstig eenzaam is. Niet alleen ouderen, ook jongeren. Ook de groep van mensen die zich matig eenzaam voelen bestaat uit ruim 7.000 inwoners. De kerngroep Oldebroek tegen Eenzaamheid zet zich in om eenzaamheid te voorkomen, te bestrijden en bespreekbaar te maken.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

HEERDE - Op donderdag 31 oktober organiseren de gemeenten Hattem, Heerde en Oldebroek samen met UWV een Meet & Greet voor bedrijven in de regio en werkzoekenden. Zo’n 25 bedrijven presenteren zich met baanmogelijkheden en actuele vacatures.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)