WEZEP - Vrijdag 16 oktober bezocht het college van de gemeente Oldebroek het bedrijf CêlaVita in Wezep. Dit gebeurde in het kader van de werkbezoeken van het college. De bestuurders willen graag weten wat er speelt in de gemeente en daarmee ook bij bedrijven en werkgevers. De werkbezoeken, die het gehele jaar door worden gedaan, zijn hier een goede manier voor. Cêla Vita is een van de grotere bedrijven binnen de gemeentegrenzen. Bovendien is CêlaVita een erkend leerbedrijf. Het college liet zich dan ook graag bijpraten over lopende zaken en nieuwe ontwikkelingen bij het bedrijf.

Lees meer >

OLDEBROEK - anaf vrijdag 16 oktober laten de gemeente Oldebroek en de stichting GBKN (Grootschalige Basiskaart Nederland) metingen uitvoeren van verschillende gebouwen, wegen en later toegevoegde uitbreidingen. Medewerkers van GeoCensus voeren de metingen uit.

Medewerkers van GeoCensus voeren de metingen uit. Het is mogelijk dat ook bij uw woning of pand een medewerker langskomt om metingen te verrichten. De metingen worden vanaf de buitenkant van uw woning of pand verricht.

Lees meer >

WEZEP - De omgeving van het NS-station in Wezep wordt in de komende maanden veiliger en aantrekkelijker gemaakt. In samenwerking met omwonenden, belanghebbenden (zoals de buurtbusverenigingen, NS en Prorail) en de klankbordgroep Wezep is hiervoor een passend ontwerp gemaakt.

Voor de stationsomgeving betekent dit onder andere verlegging van de halte van de buurtbus, de creatie van een stationsplein en de plaatsing van een kunstwerk. Daarnaast wordt de Stationsweg tussen de Keizersweg en de Prinses Margrietlaan direct klaar gemaakt voor de toekomst.

Lees meer >

sociaal

OLDEBROEK - Los van ego’s, los van logo’s, maar èchte samenwerking, met die intentie bekrachtigden bestuurders van organisaties woensdag 7 oktober hun samenwerking in het Sociaal Team. De deelnemers willen daarin doen wat nodig is voor de inwoners van gemeente Oldebroek. Stimenz, Icare, Delta Wonen, het Platform Informele Ondersteuning en de gemeente zetten daarom hun handtekening tijdens een bijeenkomst in Dorpshuis Wezep, de plek waar het Sociaal Team is gevestigd.

Lees meer >

WEZEP - De omgeving van het NS-station in Wezep wordt in de periode van 12 oktober tot en met 18 december veiliger en aantrekkelijker gemaakt. In samenwerking met omwonenden, belanghebbenden en de klankbordgroep Wezep is hiervoor een ontwerp gemaakt. Daarnaast wordt de Stationsweg tussen de Keizersweg en de Prinses Margrietlaan aangepakt. Op dit weggedeelte krijgt de rijbaan een nieuwe laag asfalt. Ook worden alle voet- en fietspaden vernieuwd.

Lees meer >

OLDEBROEK - De gemeenteraad vergadert donderdag 15 oktober 2015 in de raadszaal van het gemeentehuis. De aanvang van de raadsvergadering is om 19.30 uur.

Op de agenda staat, naast de vaste punten en de lijst van onderwerpen die zonder bespreking bij hamerslag worden afgedaan, alleen de Bestuursrapportage 2015 (stand van zaken uitvoering begroting tot en met juli) als te bespreken onderwerp.

Lees meer >

WEZEP - In de nacht van woensdag 7 op donderdag 8 oktober is een aantal putdeksels gestolen. Het gaat om putdeksels langs de Bovenheigraaf ter hoogte van de Zoutlanddreef en ter hoogte van de algemene begraafplaats “Bovenheigraaf”. Door wie en waarom de putdeksels zijn gestolen is niet bekend.

Diefstal van putdeksels leidt tot (levens)gevaarlijke situaties. Zo zijn de putten langs de Bovenheigraaf wel twee tot drie meter diep. Wanneer mensen of dieren in de put vallen, zijn de gevolgen niet te overzien. De gemeente heeft aangifte gedaan bij de politie.

Lees meer >

WEZEP - De Heidehoek in Wezep als mogelijk AZC is van de baan. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek deed vorige week een verdere verkenning naar draagkracht in Wezep voor een AZC.

Op basis daarvan is het college tot de conclusie gekomen ten hoogste 300 vluchtelingen te willen opvangen, maar wel met maximale voorzieningen. Het realiseren van een centrum met beperkte omvang is voor het COA op deze locatie financieel-economisch niet haalbaar. Hiermee vervalt de mogelijkheid tot een AZC op deze locatie in Wezep en daarmee de noodzaak tot verder onderzoek.

Lees meer >

Voor het ontmoetingsmoment met ondernemend Oldebroek van dit najaar zijn onderwerpen op de agenda gezet die iedere ondernemer aan zou kunnen spreken.
Het bedrijvenpark H2O bijvoorbeeld. Wethouder Westerbroek praat u hier graag over bij. Wilt u graag meer weten over duurzaamheid, en hoe u dit in uw bedrijf een plek kan geven? Michiel van Beek licht toe hoe het innovatiecentrum Groene Economie Noord-Veluwe (IGEV) u kan ondersteunen bij uw plannen. Of misschien zit uw bedrijf in een moeilijke periode? 155 biedt u als ondernemer direct hulp! Jan Brink van het IMK vertelt u over de mogelijkheden.

Lees meer >

DSCF8277

OLDEBROEK - Oldebroek voor mekaar’ staat voor samen werken aan een sterke en leefbare samenleving. Steeds meer initiatieven in de gemeenschap zijn typerend voor de nieuwe aanpak waarin inwoners steeds meer zelf aan het roer staan. De koersgroep Oldebroek voor Mekaar en de gemeente willen goede initiatieven van inwoners waarderen door de uitreiking van een OVM waarderingsbeeldje.

Lees meer >

't LOO - Inwoners van ’t Loo zijn op maandag 12 oktober 2015 van 19.00 tot 19.45 uur van harte welkom in buurthuis ’t Grinthuus op het gezamenlijke inloopspreekuur van Stichting Klankbordgroep ’t Loo en dorpscontactambtenaar Peter Zoombelt van de gemeente Oldebroek.

U kunt met hen in gesprek over zaken die gaan over de leefbaarheid in het dorp. Vooraf aanmelden is niet nodig.

OLDEBROEK - In Regio Noord-Veluwe werken de gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek en Putten op vele terreinen samen. De Regio voert diverse taken voor die gemeenten uit, heeft een adviesfunctie en fungeert als platform voor overleg en afstemming.

De voorzitter van Regio Noord-Veluwe maakt bekend dat vanaf heden tot 25 november a.s., in het Regiokantoor, Oosteinde 17, Harderwijk, en in de gemeentehuizen van Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek en Putten, ter inzage ligt de achtmaandsrapportage van Regio Noord-Veluwe, met eerste begrotingswijziging 2015.

Lees meer >

OLDEBROEK - Het gemeentehuis van Oldebroek is toe aan renovatie. Het college van burgemeester en wethou-ders heeft een architect opdracht gegeven een ontwerp te maken voor vervanging van verouderde installaties en renovatie van kantoren. Daarnaast wil het college onderzoek doen naar mogelijke extra duurzaamheidsmaatregelen. De verwachte start van de renovatie is voorjaar 2016. Wethou-der Lydia Groot: “Het doel van deze renovatie is het creëren van een gezond binnenklimaat in een energiezuinig gebouw. Met deze investering maken we het gemeentehuis functioneler, compacter, klantgerichter en toekomstgericht.”

Lees meer >

Werkbezoek college 02102015

OLDEBROEK - Na de zomerperiode pakt het College van de gemeente Oldebroek haar werkbe-zoeken weer op. Het college begint het nieuwe seizoen met bezoeken aan de Forellenvijver H2O en Kalf Machines op industrieterrein Zeuven Heuvels. Het college bezoekt bedrijven en organisaties om zich te laten informeren over actuele thema’s en nieuwe ontwikkelingen.

Lees meer >

fiets

OLDEBROEK - Minder dan de helft van de fietsers heeft zijn of haar licht aan in het donker. Dit heeft volgens de statistieken in 2014 geleid tot zo’n 185 doden. In oktober voeren de gemeente, politie en Veilig Verkeer Nederland (VVN) – samen met de plaatselijke rijwielhandelaren –de veiligheidsactie Val op! Dit doen zij omdat ze willen voorkomen dat er in de gemeente Oldebroek onnodig verkeersslachtoffers vallen door het ontbreken van licht op de fiets.

Lees meer >

OLDEBROEK - Vorige week organiseerde de gemeente Oldebroek samen met het COA twee bewonersbijeenkom-sten. Het onderwerp was het onderzoek naar een mogelijk asielzoekerscentrum in Wezep. Voor- en tegenstanders kwamen aan het woord om hun mening, vragen en aandachtspunten te delen met het COA en de gemeente. Zo’n duizend inwoners waren aanwezig op deze twee avonden. Het college van burgemeester en wethouders constateert dat het onderwerp heftige gevoelens los-maakt bij mensen. “We maken ons zorgen over de manier waarop er met het vraagstuk wordt om-gegaan en we willen een tweespalt in de samenleving voorkomen”, aldus burgemeester Adriaan Hoogendoorn.

Lees meer >

WEZEP - Suïcide komt helaas voor in onze gemeente. Een speciale Taskforce met betrokken mensen uit de gemeente Oldebroek wil samen met jou als inwoner van Wezep dit probleem aanpakken. Want ieder slachtoffer is er één te veel.

In de Taskforce zitten onder meer mensen die van dichtbij het verdriet van suïcide meemaken en inwoners die vanuit betrokkenheid of werk graag iets willen betekenen voor de ander. Ook hulpverleners zoals jongerenwerkers denken mee in de Taskforce.

Lees meer >

CJG Poster Week van de Opvoeding copy

OLDEBROEK - Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) werkt samen met organisaties in Oldebroek die zorg en ondersteuning verlenen aan ouders en hun kinderen/jongeren. U kunt met al uw vragen over opvoeden en opgroeien terecht bij het CJG. Ook organiseert het CJG cursussen zoals Positief Opvoeden voor ouders/verzorgers die hun opvoedingsvaardigheden verder willen ontwikkelen. In oktober sluit het CJG aan bij de Week van de Opvoeding met allerlei activiteiten. 

Wethouder Liesbeth Vos: “Het CJG ondersteunt ouders en verzorgers bij het veilig en gezond laten opgroeien van hun kinderen. Tijdens de Week van de Opvoeding biedt het CJG ouders en hun kinderen verschillende extra activiteiten aan. Ik hoop op veel animo want investeren in je kinderen is investeren in de toekomst.”

Lees meer >

OLDEBROEK - We werken constant aan het verbeteren van onze dienstverlening. Daarbij maken we graag gebruik van de ervaringen en tips van onze inwoners en ondernemers. In juni hebben we een enquêteuitgezet en deze leverde veel nuttige informatie op. Wij bedanken iedereen hartelijk voor het invullen van de enquête. 60 inwoners en ondernemers hebben de enquête ingevuld. De algemene waardering voor de dienstverlening (algemeen én digitaal) is een 6. Dat geeft wel aan dat er verbetermogelijkheden zijn.

Lees meer >

OLDEBROEK - De gemeente Oldebroek en de provincie Gelderland zetten in op het stimuleren van een gezonde leefstijl van onze inwoners. We willen graag dat meer inwoners in Gelderland – en in Oldebroek - voldoen aan de beweegnorm. Voor volwassenen bijvoorbeeld is die norm minimaal 5 dagen per week 30 minuten matig intensief bewegen. De provincie doet om de twee jaar met de zogenaamde Gelderse Sportmonitor onderzoek naar het sport- en beweeggedrag. Met dit onderzoek wil zij inzicht krijgen of er meer mensen met een gezonde leefstijl zijn.

Lees meer >