Brussel

OLDEBROEK - Op 1 april reisde een groep van dertig Oldebroeker agrarisch ondernemers en gemeentebestuurders gezamenlijk af naar Brussel om daar het Europees Parlement te bezoeken. Het reisgezelschap ging hiermee in op een uitnodiging van Europarlementariër mevrouw Annie Schreijer-Pierik. Zij is namens het CDA lid van de Commissies Milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid, Landbouw en plattelandsontwikkeling en Visserij en deelt haar ervaringen in Brussel graag met belanghebbenden in het land.

Lees meer >

Schrijf reactie (1 Reacties)

OLDEBROEK - Het winkel- en koopgedrag van consumenten verandert voortdurend, onder meer door de opkomst van het online shoppen. Om goed op deze veranderingen in te kunnen spelen, is onderzoek naar het koopgedrag van consumenten nodig. In april start I&O Research daarom weer een grootschalig onderzoek om in beeld te
krijgen waar inwoners boodschappen doen en winkelen en hoe tevreden ze hierover zijn. Ook de gemeente Oldebroek neemt hier aan deel.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - De dorpscontactambtenaren Frans Hoogenraad, Johan Neevel en Peter Zoombelt houden in april weer een inloopspreekuur in de dorpen. Hier kunt u terecht met al uw vragen en ideeën over uw leef- en woonomgeving. Alle spreekuren zijn in de plaatselijke dorpshuizen. Vooraf aanmelden is niet nodig.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - In het kader van Gelderland Sport! onderzoekt de Gelderse Sport Federatie elke twee jaar het sporten beweeggedrag van de inwoners van Gelderland. De komende weken worden 1500 inwoners van Gelderland tussen de 18 en 65 jaar benaderd door hun gemeente om mee te doen aan dit onderzoek. De gemeente Oldebroek werkt ook mee aan dit onderzoek en onderzoekt daarnaast ook nog de leeftijdsgroepen 12 tot 18 jaar en 65 tot 80 jaar. Het is van belang dat zoveel mogelijk mensen meedoen. Zo krijgt elke gemeente een goed beeld van de sport- en beweegactiviteiten in Gelderland én waaraan nog behoefte is.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - U kunt uw tak- en snoeihout gratis laten ophalen door de firma ABL. Dat kan tijdens de takkenroute die de gemeente vier keer per jaar organiseert. Op donderdag 16 april 2015 is hiervan de tweede ronde. Wilt u uw taken snoeihout laten ophalen, dan kunt u dit per voorkeur doen door een mail te sturen naar: abl.ede@hetnet.nl met daarin uw naam, adres, woonplaats en postcode. Of telefonisch via (0318) 614227. Het aanmelden kan tot en met woensdag 15 april 2015 vóór 12.00 uur.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Flagfootball is een sport die erg veel lijkt op American football. Bij flagfootball probeer je door samen te spelen of te rennen met jou team aan de overkant van het veld te komen. Elke speler heeft een riem om waar vlaggetjes aan hangen, als de tegenstander jou en je team wil tegenhouden mogen ze jou niet tackelen, maar mogen ze je vlaggetje afpakken. De bal is dan voor de tegenstander.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Hallo Holland is een informatief programma waarin kijkers te zien krijgen wat voor moois Nederland te bieden heeft. In de aflevering van woensdag 1 april waren zij op bezoek in onze mooie gemeente.

Bekijk het fragment van Hallo Holland over de gemeente Oldebroek.

Ook kunt u de hele aflevering van Hallo Holland bekijken, waarin de Veluwe centraal staat.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

WEZEP - Sinds mei 2014 zijn de winkeliers, eigenaren en gemeente Oldebroek gezamenlijk aan de slag met de Revitalisering+ van winkelcentrum Meidoornplein. Er is hard gewerkt en de eerste verbouwingen in het kader van de Revitalisering+ worden inmiddels uitgevoerd. Ook de openbare ruimte zal worden aangepast en opgeknapt. Hierover wil men u op woensdag 15 april 2015 informeren. 

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK -Op vrijdag 27 maart zijn er opnames gemaakt in de gemeente Oldebroek voor het programma Hallo Holland van RTL. Dit programma wordt op woensdag 1 april om 13.30 uur uitgezonden op RTL4.

De herhaling is op donderdag 2 april om 13.30 uur.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Vanaf dinsdag 7 april 2015 gaat TOG Nederland voor de gemeente Oldebroek huis-aan-huis controleren of hondenbezitters hondenbelasting betalen. De controleurs kunnen zich legitimeren. Als tijdens de controle blijkt dat voor een hond geen hondenbelasting wordt betaald wordt alsnog een aanslag
hondenbelasting opgelegd. Voor het belastingjaar 2015 is het tarief € 57,60 per hond.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Het gemeentehuis van Oldebroek is op Goede Vrijdag (3 april) en op Tweede Paasdag (6 april) gesloten en telefonisch niet bereikbaar. Ook de gemeentewerf is gesloten op Goede Vrijdag. De storingsdiensten zijn telefonisch wel bereikbaar.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Vrijdag 27 maart stond voor het college in het teken van werkbezoeken aan twee van de cultuurhistorische hoogtepunten in de gemeente Oldebroek. De uitgangspunten van de werkbezoeken zijn kennismaken met direct betrokkenen en van gedachten wisselen over actuele thema’s die spelen bij de betreffende organisatie.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK -De Commissie m.e.r. heeft de zienswijzen voor het windturbinepark langs de N50 in Oldebroek bekeken. Zij blijft van oordeel dat de milieu-informatie compleet is om een besluit over een bestemmingsplan te nemen. De onafhankelijke Commissie m.e.r. is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van mili-eueffectrapporten. Zij stelt voor ieder project een werkgroep samen van onafhankelijke deskundigen. De Commissie schrijft geen milieueffectrapporten, dat doet de initiatiefnemer. Het bevoegd gezag - in dit geval de gemeenteraad van Oldebroek- besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

HATTEMERBROEK - Al geruime tijd is de bedrijfsverplaatsing van VIKA Hattemerbroek naar één van de bedrijventerreinen onderwerp van gesprek. Onlangs is er een nieuw plan ontwikkeld waar zowel VIKA als de gemeente enthousiast over zijn. Dit plan houdt een verplaatsing van VIKA naar het bedrijventerrein Wezep-Noord in. ‘De mogelijkheid de gronden op het bedrijventerrein Wezep-Noord in erfpacht af te kunnen nemen was voor ons de doorbraak’, aldus de heer Vinke, mede-eigenaar van het bedrijf. ‘Samen met de gemeente hebben we vervolgens gekeken naar de meest geschikte locatie op dit bedrijventerrein’.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

beeldmerk OvM

OLDEBROEK - De koersgroep Oldebroek voor Mekaar heeft samen met de gemeente Oldebroek gewerkt aan de ontwikkeling van een Oldebroek voor Mekaar beeldmerk. Dit logo kunnen meerdere organisaties en groepen gebruiken in hun communicatie om uit te dragen dat zij het belangrijk vinden om samen te werken aan een sterke en leefbare samenleving van Oldebroek. Denk aan de koersgroep, de dorpsgroepen, de gemeente of anderen die Oldebroek voor Mekaar en daarmee haar inwoners een warm hart toedragen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Het gemeentehuis van Oldebroek is op Goede Vrijdag (3 april) en op Tweede Paasdag (6 april) gesloten en telefonisch niet bereikbaar. Ook de gemeentewerf is gesloten op Goede Vrijdag.

De storingsdiensten zijn telefonisch wel bereikbaar zie www.oldebroek.nl/contact. Op dinsdag 7 april is men u weer graag van dienst.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ELBURG/OLDEBROEK - Ben jij tussen de 13 en 23 jaar en is er bij jou iemand langdurig ziek of gehandicapt? Zit je broer in een rolstoel? Heeft je zusje een gedragsstoornis? Is je vader ernstig ziek? Zorg jij voor één van hen? Dan ben jij een jonge mantelzorger!NOmdat je het hiermee meestal best druk hebt en omdat je daardoor misschien veel aan je hoofd hebt, kan er weinig tijd voor jezelf zijn. Geef jezelf daarom een cadeautje en doe mee aan de workshop fotografie op donderdag 2 april!

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Op 20 en 27 maart komen er 17 ambtenaren uit het hele land naar de gemeente Oldebroek om de gemeente te ondersteunen bij twee lastige vraagstukken. In december 2014 doneerde de gemeente Oldebroek € 10.000,- aan 3FM Serious Request. In ruil daarvoor komen nu twee groepen ambtenaren op vrijwillige basis zich buigen over de vraag hoe het muziekonderwijs voor muziekverenigingen en het Boerderijmuseum op de lange termijn behouden kunnen blijven voor de gemeente Oldebroek.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - De meeste dingen die we weggooien, vormen de basis voor nieuwe producten. Glas, papier en GFT horen niet bij het restafval, maar zijn juist waardevolle grondstoļ¬€en. In 2014 bood iedere inwoner van de gemeente Oldebroek gemiddeld 228 kilo restafval per jaar aan. Het merendeel van dit afval
hoort niet in de grijze container en is goed te recyclen. Slechts 43 kilo is echt restafval. Helpt u mee om dat voortaan apart te houden? Samen kunnen we veel meer scheiden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

input

OLDEBROEK - Van 16 tot en met 21 maart is het de Week van Zorg en Welzijn. Ter gelegenheid van deze week gaf wethouder Liesbeth Vos vanochtend het startsein voor ontmoetingen tussen aanbieders van zorg in de gemeente Oldebroek.

Hiervoor hebben vertegenwoordigers van 6 organisaties met elkaar het ontbijt genuttigd. Wethouder Liesbeth Vos riep de deelnemers op om aan dit initiatief een vervolg te geven, zodat de organisaties elkaar steeds meer weten te vinden en versterken.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)