OLDEBROEK - Op vrijdag 12 juni bezocht het college van de gemeente Oldebroek het bedrijf Jan Bakker. Het college hecht grote waarde aan de bedrijfsbezoeken.

Er staan dan ook nog meerdere werkbezoeken op de agenda voor het tweede deel van dit jaar. Het doel van de werkbezoeken is kennismaken en van gedachten wisselen over onderwerpen die spelen bij het bedrijf dat bezocht wordt.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - De Sociale werkvoorziening wordt in de gemeenten Nunspeet, Putten, Elburg, Nijkerk, Harderwijk, Ermelo en Oldebroek uitgevoerd door de Inclusief Groep en Proson. In de afgelopen periode hebben de zeven Noord Veluwse gemeenten onderzoek laten doen om inzicht te krijgen hoe de Sociale werkvoorziening er in de toekomst uit kan gaan zien. Dit onderzoek is een vervolg op een eerdere verkenning in 2014. De aanleiding voor het onderzoek zijn de nieuwe verantwoordelijkheden en taken die gemeenten hebben vanuit de Participatiewet. Deze wet is in januari 2015 is ingevoerd.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Wilt u meewerken aan een korte enquête over de dienstverlening van de gemeente Oldebroek? Gevraagd wordt naar uw mening om de dienstverlening te kunnen verbeteren. De gemeente is benieuwd naar uw ervaringen én naar uw tips.

U kunt de enquête invullen tot uiterlijk 24 juni via www.oldebroek.nl/onderzoekdienstverlening. Het invullen duurt ongeveer 5 minuten.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - De overgangstermijn voor de verkoopprijs van openbaar groen loopt in juni 2015 af. Heeft u tussen 9 oktober 2007 en 30 januari 2014 een schriftelijk verzoek ingediend voor de aankoop van openbaar groen of is uw verzoek in deze periode afgewezen? Dan kunt u opnieuw uw verzoek indienen, mits u dit niet eerder in 2015 al hebt gedaan. Tot en met 30 juni 2015 wordt uw verzoek behandeld voor de oude, lagere verkoopprijs van € 50 k.k. per m2
voor én achter de voorgevelrooilijn. Na 30 juni 2015 hanteert de gemeente voor alle verzoeken de nieuwe verkoopprijzen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

WEZEP - De gemeentewerf in Wezep wordt momenteel verbouwd. Het KCAdepot wordt daardoor verplaatst naar de achterzijde van de werf. De ingang komt daarmee aan de Amperestraat te liggen. In verband met deze verplaatsing is het KCA-depot gesloten op vrijdag 19 en dinsdag 23 juni. Het is op deze dagen niet mogelijk klein chemisch afval af te geven.

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Donderdag 4 juni werd in de raadsvergadering het college van gemeente Oldebroek een aantal raadsvragen gesteld over de ontwikkelingen over het Bedrijvenpark H2O bij Hattemerbroek. De vragen waren vooral gericht op het concept bestemmingsplan en de haalbaarheid van zonnepanelen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - De gemeente Oldebroek wil een voorbeeld zijn op het gebied van duurzaamheid. Zo biedt de gemeente haar inwoners de mogelijkheid tot duurzaamheidsleningen. Een ander initiatief is het haalbaarheidsonderzoek naar zonnepalen op daken van gemeentelijke gebouwen. Wethouder Harm Westerbroek van ruimtelijke ordening: “Ik ben verheugd over de uitkomsten van het onderzoek. We kunnen op acht van de ruim twintig gebouwen zonnepanelen plaatsen. Het is mooi dat we daarvoor ook landelijke subsidie kunnen aanvragen.”

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

WEZEP - Het Sociaal Team, het Centrum voor Jeugd en Gezin en de Bibliotheek krijgen een gezamenlijke huisvesting in Dorpshuis Wezep. Dit is het voorstel van het college van B&W van de gemeente Oldebroek. Dit voorstel is na intensief overleg met het bestuur van Dorpshuis Wezep en de Bibliotheek tot stand gekomen. De gemeenteraad besluit op 2 juli hierover.

Lees meer >

Schrijf reactie (1 Reacties)

mevrouw Duong

OLDEBROEK - Op woensdag 3 juni 2015 is opnieuw een inwoonster uit de gemeente Oldebroek tot Nederlander genaturaliseerd. Dit werd in het bijzijn van haar echtgenoot bekend gemaakt door burgemeester Adriaan Hoogendoorn. Dit keer was het de eer aan mevrouw Duong, afkomstig uit Viëtnam. Nadat zij de verklaring van verbondenheid had afgelegd, ontving zij uit handen van burgemeester Adriaan Hoogendoorn de schriftelijke “Bekendmaking van verlening van het Nederlanderschap”. Daarmee is zij nu formeel Nederlander.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Het Oldebroeks buurtoverleg en de gemeente Oldebroek houden op woensdag 10 juni een dorpsavond, in Kulturhus De Talter, aanvang 19.30 uur.
Tijdens deze avond kunt u kennismaken met de leden van het Oldebroeks buurtoverleg en natuurlijk met hen in gesprek gaan. De gemeente deelt dan ook de resultaten van de enquête van het najaar van 2014 en in overleg met u wordt gekeken waar en wat opgepakt kan worden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Op donderdag 4 juni 2015 vergadert de gemeenteraad in de raadzaal in het gemeentehuis. De vergadering begint om 19.30 uur.

Op de agenda staan, naast de vaste punten en de lijst van onderwerpen die zonder bespreking bij hamerslag worden afgedaan, de volgende onderwerpen: Initiatiefvoorstel ABO duurzame energie en zonnepanelen;Jaarverslag en jaarrekening 2014 gemeente Oldebroek.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Bezoek college

OLDEBROEK - Vrijdag 29 mei stond voor het college van de gemeente Oldebroek in het teken van een tweetal werkbezoeken. Het college bezocht eerst Plukon, een van de grootste werkgevers binnen de gemeente. Ook bracht het college een bezoek aan boerderijmuseum ‘De Bovenstreek’, een bijzondere toeristische trekpleister. Het doel van de werkbezoeken is kennismaken met de direct betrokkenen en met elkaar van gedachten wisselen over onderwerpen die spelen bij de organisatie. De bestuurders willen graag weten wat er speelt in de gemeente. De werkbezoeken, die het gehele jaar door worden gedaan, zijn hiervoor een goed middel.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

HATTEMERBROEK - De gemeenteraad heeft bij ruime meerderheid besloten medewerking te verlenen aan het windmolenpark Hattemerbroek. Hiermee is de verkenningsfase voor dit project afgerond en kan de planfase officieel van start gaan.

In het voorstel wil initiatiefnemer Van Werven een viertal windturbines plaatsen in het gebied rondom de A50/A28 en Hanzelijn. In de verkenningsfase zijn de voor- en nadelen op veel verschillende aspecten tegen elkaar afgewogen. Dat heeft er tevens toe geleid dat de initiatiefnemer is gevraagd een aanvullend advies te vragen naar de milieu-effecten van het voorstel.

Lees meer >

Schrijf reactie (4 Reacties)

OLDEBROEK - De gemeente Oldebroek biedt haar inwoners of potentiele inwoners sinds maart 2015 de mogelijkheid tot een starterslening of duurzaamheidslening. Om ook financiers, makelaars en adviseurs te wijzen op deze mogelijkheden organiseert de gemeente een informatiebijeenkomst voor deze beroepsgroep. Wie belangstelling heeft, is van harte welkom op maandag 8 juni van 15.00 tot 16.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Wethouder Harm Westerbroek: “Met de starterslening krijgen starters in Oldebroek de kans een woning te financieren tegen gunstige voorwaarden. Hiermee bevorderen we de doorstroming van woningen, zowel in de koop- als huursector. Dat heeft een gunstig effect op de bouwproductie, werkgelegenheid en leefbaarheid in de dorpen. Een ander speerpunt is de ontwikkeling tot een energiezuinige gemeente. De geboden mogelijkheid aan particuliere huiseigenaren om zijn huis energiezuiniger te maken via een duurzaamheidslening is een mooie stap hierin.”

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ZWOLLE/OLDEBROEK - partijen in de regio Zwolle een samenwerkingsovereenkomst ondertekend om de ambitie ‘een reguliere werkplek voor zoveel mogelijk mensen’ uit te voeren. Om deze ambitie te bekrachtigen, hebben de gemeenten in de regio Zwolle, werkgeversorganisaties, vakbonden, onderwijsinstellingen en het UWV een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Ook de gemeente Oldebroek sluit zich hierbij aan. Wethouder Liesbeth Vos: “Met deze ondertekening wil ook onze gemeente onderstrepen dat we het belangrijk vinden dat we zoveel mogelijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk helpen.”

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Op 22 januari 2015 heeft de gemeenteraad ingestemd met de invoering van de Starterslening en de Duurzaamheidslening. De Starterslening is een lening met een aantrekkelijke rente en voorwaarden waarmee starters op de woningmarkt een kans krijgen een woning aan te kopen. Voor de Duurzaamheidslening geldt dat het voor particuliere huiseigenaren mogelijk is om tegen gunstige voorwaarden een lening aan te gaan om zo energiebesparende maatregelen te treffen. Dat is niet gek in een tijd waarin steeds meer huiseigenaren zich meer bewust worden van duurzaam wonen!

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Op vrijdag 5 juni zijn de vakbalies van het KCC gesloten. Het is het niet mogelijk voor deze dag een afspraak te maken. Het gemeentehuis is telefonisch bereikbaar tot 12.00 uur. Ook is de infobalie tot 12.00 uur open voor het ophalen van documenten.

’s Middags is het gemeentehuis telefonisch niet bereikbaar. De storingsdiensten zijn telefonisch wel bereikbaar, kijk hierover op www.oldebroek.nl/contact.

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Maandag 1 juni rond 12.00 uur zendt de overheid een NL-Alert controlebericht uit in heel Nederland. Aan de hand van het controlebericht kunt u nagaan of uw telefoon juist is ingesteld om NL-Alert te ontvangen. In het bericht is duidelijk aangegeven dat het om een controlebericht gaat en dat u niets hoeft te doen. Door het controlebericht kunt u zelf ervaren welk signaal uw mobiele telefoon geeft als je een NL-Alert ontvangt en hoe het bericht eruit ziet.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - De gemeente heeft signalen gekregen dat medewerkers van een bedrijf, genaamd Afvoercheck, bij inwoners van de gemeente Oldebroek aanbellen met het aanbod de rioolhuisaansluiting en het gemeentelijke rioolstelsel preventief te reinigen of controleren. Dit bedrijf wekt daarbij de suggestie dat dit in samenwerking met de gemeente Oldebroek gebeurt, dat is niet zo. De gemeente heeft géén samenwerking met welk bedrijf dan ook om deze werkzaamheden uit te voeren.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Het gemeentehuis te Oldebroek is maandag 25 mei (tweede Pinksterdag) gesloten en telefonisch niet bereikbaar. De storingsdiensten zijn telefonisch wel bereikbaar. 

Kijk op www.oldebroek.nl/contact

Schrijf reactie (0 Reacties)