wethouder

De redactie van het gemeentenieuws ging in gesprek met wethouder Lydia Groot van Financiën. De wethouder vertelt over de plannen voor 2016, zoals beschreven in de zogeheten Perspectievennota. Afgelopen donderdag is deze door de gemeenteraad besproken.

Wat is het doel van de Perspectievennota?
“Met deze Perspectievennota heeft het college een aanzet gegeven om gezamenlijk als gemeenteraad en het college tot de speerpunten van beleid in de begroting 2016 te komen. In deze nota staan speerpunten en plannen waar we als gemeente aan willen werken.”

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Eind juni hebben 1800 inwoners een uitnodiging van gemeente Oldebroek op de deurmat ontvangen. In deze brief vraagt de gemeente hen om een digitale vragenlijst in te vullen. Het onderwerp van de enquête is bijvoorbeeld de kwaliteit van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Heeft u ook een vragenlijst ontvangen? Wellicht heeft u deze al ingevuld of bent u dat nog van plan. Deze week stuurt de gemeente naar alle geselecteerde
adressen een herinneringsbrief.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

DSCF8196

OLDEBROEK - Burgemeester Hoogendoorn reikte op donderdagavond 2 juli een Koninklijke onderscheiding uit aan de heer Peter van Duijn uit Oldebroek. Dit gebeurde tijdens de raadsvergadering, waarin ook afscheid genomen werd van Peter van Duijn als raadslid. Van Duijn ontving de Koninklijke onderscheiding, omdat hij zich ruim dertien jaar heeft ingezet als raads- en raadscommissielid voor de SGP in de gemeente Oldebroek. Hij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Kijk HIER voor foto's van Jan van de Pol

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

input

OOSTERWOLDE - Op woensdagavond 1 juli nam ds. Wim Dekker uit Oosterwolde in een kerkdienst van de Hervormde gemeente afscheid als predikant, in verband met zijn emeritaat. De dienst vond plaats in De Fontein in Nijkerk. Na afloop van deze dienst ontving de heer Dekker een Koninklijke Onderscheiding uit handen van burgemeester Adriaan Hoogendoorn. De heer Dekker, werkzaam bij de missionaire organisatie IZB in Amersfoort, is bekend als toonaangevend theoloog en heeft vele publicaties en een aantal boeken op zijn naam staan. Hij werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Hoogendoorn: “De heer Dekker heeft grote invloed gehad in Nederland op het gebied van de theologie en heeft breed aanzien gekregen door zijn boeken, publicaties, cursussen en diensten. Daarom is de toekenning van de graad van Ridder in de Orde van Oranje-Nassau zeer op zijn plaats.”

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

redeenbedrijf

OLDEBROEK - De gemeente Oldebroek en het IMK gaan samenwerken om het plaatselijke midden- en kleinbedrijf (MKB) te ondersteunen. Doel van dit initiatief is om tijdig in gesprek te komen met ondernemers die in zwaar (financieel) weer verkeren, of daarin terecht dreigen te komen. Met het initiatief ‘155-red-een-bedrijf’ kunnen ondernemers uit Oldebroek kosteloos terecht bij het IMK voor bedrijfsadvies en ondersteuning. Beide partijen ondertekenden het samenwerkingscontract op woensdag 1 juli. Ondernemers uit Oldebroek kunnen vanaf die datum dan ook bij het IMK terecht.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

WEZEP - Zwembad De Veldkamp in Wezep heropent haar deuren op woensdag 1 juli om 09.00 uur. Wethouder Lydia Groot van Oldebroek: “Na de tegenvaller vorige week ben ik er trots op dat het zwembad er weer tiptop bijligt. Ik heet iedereen daarom ook van harte welkom om een frisse duik te nemen. En met dit prachtige weer is onder meer het waterspeelpark een prima plek om van de zon genieten. ”

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

eiken

OLDEBROEK - In het voorjaar komt de eikenprocessierups weer tevoorschijn. Deze rups vreet bomen (met name eikenbomen) kaal en contact met de rups bezorgt mensen huiduitslag, jeuk, rode ogen en zwellingen. Deze klachten kunnen ernstig zijn en lang aanhouden. Daarom is het belangrijk om te weten wat u kunt doen. De gemeente Oldebroek begint in juni met de monitoring van de rups en neemt maatregelen om de schade zo veel mogelijk te beperken.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

WEZEP - De gemeentewerf in Wezep wordt momenteel verbouwd. Het KCAdepot (Klein Chemisch Afval) wordt daardoor verplaatst naar de achterzijde van de werf.

In tegenstelling tot eerdere berichtgeving is het depot niet tot en met 23 juni dicht maar tot en met vrijdag 3 juli. Op dinsdag 7 juli kunt u weer klein chemisch afval afgeven bij de nieuwe ingang aan de Amperestraat.

Schrijf reactie (0 Reacties)

“Wat gaat goed en wat kan beter”

OLDEBROEK - Eind juni ontvangen 1800 inwoners een uitnodiging van gemeente Oldebroek op de deurmat. In deze brief vraagt de gemeente hen om een digitale vragenlijst in te vullen. Het onderwerp van de enquête is bijvoorbeeld de kwaliteit van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Wethouder Liesbeth Vos van Samenleving: “Sinds dit jaar heeft gemeente Oldebroek een forse uitbreiding van taken op het gebied van jeugd, zorg en werk. We vinden het belangrijk om te weten hoe onze inwoners deze dienstverlening ervaren. Als gemeente streven we er naar om klantvriendelijk, vraaggestuurd en toegankelijk te zijn. ”

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - In het vandaag verschenen burgerjaarverslag kijkt burgemeester Adriaan Hoogendoorn van de gemeente Oldebroek samen met het college van Oldebroek terug op het jaar 2014. Aan bod komt de dienstverlening van de gemeente; zoals bereikbaarheid, tijdigheid en afhandeling van klachten en aanvragen. Daarnaast komen inwoners aan het woord over hun ervaringen met de gemeente, over mogelijkheden om mee te denken en mee te praten. Zoals in de burgerbegroting.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

hand

OLDEBROEK - Mantelzorgers verrichten werk van onschatbare waarde. Zij zorgen voor hun echtgenoot, partner, ouder, familie, vrienden of buren die zich niet alleen kunnen redden. Voor dat belangrijke werk geeft de gemeente hen jaarlijks een blijk van waardering. Dit gebeurt in de vorm van een verrassingsmand. Wethouder Liesbeth Vos: “Wie mantelzorger is, kiest daar niet altijd zelf voor. Iemand in je naaste omgeving vraagt om hulp en die help je dan, eigenlijk heel vanzelfsprekend. Als gemeente willen we extra waardering tonen voor deze groep mensen.”

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

HATTEMERBROEK - Op woensdag 1 juli is het zover. Dan draagt gemeente Oldebroek het beheer en dagelijks onderhoud van gymzaal Hattemerbroek over aan
het bestuur van dorpshuis De Bouwakker. Vanaf deze datum kunnen verenigingen en particulieren de gymzaal bij De Bouwakker reserveren via
gymzaaldebouwakker@gmail.comof telefonisch op nummer (038) 376 19 80.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Op donderdag 2 juli behandelt de gemeenteraad van Oldebroek de zogeheten Perspectievennota voor de begroting 2016 in een openbare
raadsvergadering. De beschouwingen van de fracties over en naar aanleiding van deze nota staan vanaf vandaag op de website (www.oldebroek.nl/gemeenteraad-actuele BIS dossiers–Perspectievennota 2016). De reactie van het college van burgemeester en wethouders
komt daar op vrijdagmiddag 26 juni bij te staan.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Op 2 juli behandelt de gemeenteraad de zogeheten perspectievennota voor de begroting 2016 in een openbare raadsvergadering. Lees HIER alles over de Algemene beschouwingen van de fracties op Perspectievennota 2016.

Schrijf reactie (0 Reacties)

zwem

WEZEP - Door stagnatie van renovatiewerkzaamheden in zwembad De Veldkamp in Wezep, gaat het bad later open dan was gepland. Tijdens de renovatie is asbest aangetroffen in de technische kelderruimte van het zwembad. De asbestsanering is direct opgestart en de gemeente heeft hiervoor een gespecialiseerd bedrijf ingeschakeld. Asbest in deze vorm en in een afgesloten ruimte heeft geen gevolgen voor de gezondheid van bezoekers en medewerkers van De Veldkamp.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Naturalisatie 19 juni 2015

OLDEBROEK - Op vrijdag 19 juni 2015 zijn zes inwoners uit de gemeente Oldebroek tot Nederlander genaturaliseerd. Dit werd in het bijzijn van familie en kennissen bekend gemaakt door burgemeester Adriaan Hoogendoorn. Zij mogen zich vanaf vandaag officieel Nederlander noemen. Dit keer was het de eer aan mevrouw Salad, afkomstig uit Somalia, mevrouw Matienzo Garcia, afkomstig uit Cuba, de heer Al-Gadamsi en zijn zoon Hamza, afkomstig uit Libië, en de heer Abukar en zijn zoon Omer, afkomstig uit Somalia. Nadat ze de verklaring van verbondenheid hadden afgelegd, ontvingen zij uit handen van burgemeester mr. A. Hoogendoorn de schriftelijke “Bekendmaking van verlening van het Nederlanderschap”. Daarmee zijn zij nu formeel Nederlander.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

img 3126

WEZEP - Binnenkort start de bouw van de eerste woningen in het bouwplan De Krone in Wezep. Gemeente Oldebroek heeft definitief groen licht gekregen. Woensdag 17 juni heeft de Raad van State uitspraak gedaan op het zogeheten lopende beroepschrift en is het bestemmingsplan onherroepelijk geworden. Wethouder Harm Westerbroek van Ruimtelijke ordening reageert positief: “Ik ben verheugd dat we het plan kunnen realiseren. We ervaren veel vraag naar woningen in deze prijscategorie op deze locatie. Samen met de ontwikkelaar én in overleg met de omwonenden gaan we voor een mooie en prettige woonplek.”

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - De coöperatie Gastvrije Randmeren is een samenwerkingsverband van zestien gemeenten rondom de Randmeren. Gastvrije Randmeren heeft een aantal beheerstaken, waaronder het coördineren van het maaien van de overlast gevende waterplanten. De intentie is het maaien in de laatste week van juni te starten. De exacte startdatum is afhankelijk van de groei van de waterplanten. Om de locaties van het overlast gevende Doorgroeid Fonteinkruid en Aarvederkruid in het Veluwemeer en Wolderwijd in kaart te brengen, word uw hulp ingeroepen. U kent het gebied immers het beste. De coöperatie vraagt u vóór 20 juni 2015 de overlastlocaties te melden aan Gastvrije Randmeren.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - In het voorjaar komt de eikenprocessierups weer tevoorschijn. Deze rups vreet bomen (met name eikenbomen) kaal en bezorgt mensen huiduitslag, jeuk, rode ogen en zwellingen. Deze klachten kunnen ernstig zijn en lang aanhouden. Daarom is het belangrijk om te weten wat u kunt doen. De gemeente Oldebroek begint in juni met de monitoring van de rups en neemt maatregelen om de schade zo veel mogelijk te beperken.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - In juni zijn er de volgende vergaderingen van de raadscommissies:

Bestuur en Veiligheid, maandag 15 juni. Aanvang 19.30 uur. Op de agenda: Prioriteitenvoorstel Integraal Veiligheidsplan 2016-2019; Perspectievennota voor de begroting 2016.
Bekijk de agenda en de bijbehorende stukken.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)