OLDEBROEK - De groep inwoners in de gemeente Oldebroek die een beroep doet op sociale woningbouw groeit. Het gaat onder anderen om mensen die voor het eerst op zich zelf gaan wonen, vergunninghouders en mensen die beschermd wonen nodig hebben.

De gemeente Oldebroek wil het oplopen van wachtlijsten sociale woningbouw voorkomen. Zij gaat daarom op zoek naar extra mogelijkheden om betaalbare woningen te realiseren. De omvang van de behoefte en specifieke wensen brengt de gemeente eerst in beeld. De gemeenteraad heeft vorige week groen licht gegeven om dit project te starten.

Lees meer >

1 reactie

OLDEBROEK - De gemeente Oldebroek, Goed Bezig Oldebroek, sportverenigingen en scholen vinden het belangrijk dat jongeren met respect met elkaar omgaan. De komende periode gaan deze partijen, samen met het Spectrum en het lectoraat Veilig Sportklimaat van Hogeschool Windesheim, aan de slag om een aantal ‘Golden Rules voor Respect’ op te stellen. Hiermee willen we het gedrag op en om sportvelden, in sportzalen en op schoolpleinen op een positieve manier stimuleren. Zodat deze plekken voor iedereen veilig en leuk zijn.

Lees meer >

OLDEBROEK - Op woensdag 16 maart 2016 heeft de rechtbank het faillissement over TSN Thuiszorg uitgesproken. TSN biedt ook in de regio Noord-Veluwe (RNV), waaronder de gemeente Oldebroek, huishoudelijke hulp. Gemeente Oldebroek heeft zich voorbereid op het faillissement. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten dat de Hulp bij het huishouden gegarandeerd blijft. De organisaties RST Zorgverleners, ThuiszorgInHolland, Thuiszorg van Oranje en WZU Veluwe zijn bereid en in staat om in Oldebroek de huidige TSN-cliënten over te nemen.

Lees meer >

IMG 2287

OLDEBROEK - Maandag 14 maart hielden de FNV en medewerkers van Thuiszorgorganisatie TSN een demonstratie buiten op het Raadshuisplein in Oldebroek. TSN staat op het punt failliet te gaan. Marjan Beldsnijder van de FNV vroeg wethouder Liesbeth Vos op het podium en stelde haar diverse vragen. Ook verschillende medewerkers stelden vragen aan de wethouder. De demonstratie verliep rustig in aanwezigheid van circa honderd mensen.

Onderstaand de toelichting van wethouder Liesbeth Vos:

Lees meer >

BILD1336

OLDEBROEK - U kunt uw tak- en snoeihout gratis laten ophalen door de firma ABL. Dat kan tijdens de takkenroute die de gemeente vier keer per jaar organiseert. Op donderdag 24 maart 2016 is de eerste ronde. Wilt u uw tak- en snoeihout laten ophalen, dan kunt u dit per voorkeur doen door een mail te sturen naar: abl.ede@hetnet.nl met daarin uw naam, adres, woonplaats en postcode. Dit kan ook telefonisch via tel. (0318) 61 42 27. Het aanmelden kan tot en met woensdag 23 maart 2016 vóór 12.00 uur.

Lees meer >

NOORDEINDE - Noordeinde is een kern met een rustige ligging in een prachtige, open omgeving. De ‘Noorders’ vormen een hechte gemeenschap met veel oog voor elkaar. Sinds 2007 is een aantal woningbouwkavels te koop aan de Noorderbrink. Vier van deze kavels zijn nog beschikbaar. De gemeente zet zich, samen met de inwoners en de Belangengemeenschap Noordeinde in om de verkoop van de resterende kavels voor elkaar te krijgen en daagt u daarom uit om met (creatieve en innovatieve) ideeën voor de ontwikkeling van de kavels te komen. Misschien wilt u hier zelf wel wonen?

Lees meer >

COMPO

OLDEBROEK - Woont u in de gemeente Oldebroek? Dan kunt u zaterdag 19 maart tussen 09.00 en 11.00 uur gratis compost ophalen. Met deze actie bedankt de gemeente u voor het inleveren van groente, fruit en tuinafval (GFT). Het compost wordt uitgedeeld op de gemeentewerf, Ampèrestraat 13 in Wezep en op het Raadhuisplein in Oldebroek. Kom op tijd, want op is op.

Compost is goed voor de tuin als bodemverbeteraar. De natuurlijke bodemverbeteraar stimuleert de groei van bloemen en planten op een milieuvriendelijke wijze. Gemengd met tuinaarde is compost geschikt voor alle tuinplanten. Daarnaast bespaart composteren geld, omdat het een goedkope manier van afvalverwerking is.

Lees meer >

logo gemeente oldebroek

OLDEBROEK - Op donderdag 10 maart vindt de raadsvergadering plaats in de Raadszaal van het gemeentehuis in Oldebroek. De vergadering start om 19.30 uur. U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn.

Op de agenda staan, naast de vaste punten en de lijst van voorstellen die zonder bespreking bij hamerslag worden afgedaan, de volgende te bespreken onderwerpen:

Lees meer >

PIET

OLDEBROEK - Op een groot aantal plekken in de gemeente zijn vanaf 14 maart posters van de campagne ‘Dat is óók Oldebroek voor mekaar’ te zien. De posters waren afgelopen jaar ook al eens in het straatbeeld te zien. Inwoners zijn gefotografeerd tijdens hun vrijwilligerswerk voor andere inwoners of voor hun buurt.

“Uit elke foto blijkt duidelijk hoe waardevol de inzet van een groot aantal van onze inwoners is voor andere inwoners”, vindt wethouder Liesbeth Vos. “Er verandert veel in onze gemeente en de eigen kracht van inwoners wordt steeds belangrijker. Deze mensen laten zien wat er kan.”

Lees meer >

OLDEBROEK - Kent u iemand die een lintje verdient en woonachtig is in de gemeente Oldebroek? Dan kunt u diegene voordragen bij de gemeente. De Koninklijke onderscheidingen die in april 2017 worden uitgereikt, moet u vóór 15 mei 2016 aanvragen.

Lees meer >

zeuven vlonders 2

ELBURG - Wethouder José Oosthoek heeft maandagmiddag 7 maart het eerste nieuwe naambordje langs het wandelpad ‘De Zeuven Vlonders’ onthuld. Dit nieuwe naambord is één van de vele bordjes die geplaatst gaan worden langs alle historische kerkenpaden in de gemeente Elburg.

De Zeuven Vlonders is een kerkenpad naar de Sint-Nicolaaskerk van Elburg. Het pad is het oudst bekende kerkenpad in deze omgeving en dateert van vóór 1563. Het loopt vanaf Elburg door het weidegebied ten noordoosten van de stad naar de Hellenbeekstraat.

Lees meer >

OLDEBROEK - De gemeente Elburg en de gemeente Oldebroek raadplegen hun inwoners over de mogelijkheden om het afval te verminderen of beter te recyclen. Het doel hiervan is informatie op te halen die de gemeenten gebruiken bij het opstellen van een raadsvoorstel over het verminderen van het afval. Het raadplegen gebeurt via een digitale enquête. Vanaf 8 maart staat deze digitale enquête online. Inwoners kunnen ook een pdf downloaden bij www.elburg.nl en www.oldebroek.nl, deze invullen en opsturen naar hun gemeente. Een andere mogelijkheid betreft het afhalen van de enquête bij één van de dorpshuizen, wijkcentra of bibliotheken.

Lees meer >

poster

image2661203

WEZEP - In december 2015 besloot de gemeenteraad al positief over de plannen voor de herontwikkeling van de Willem de Zwijger kazerne in Wezep. Deze plannen houden onder andere in dat er 90 huurappartementen, een beheerderswoning, een restaurant en een sportruimte op het complex komen. Nu er geen bezwaren zijn ingediend staat niets de herontwikkeling nog in de weg. Wethouder Harm Westerbroek is positief over het bereiken van deze mijlpaal: “De Willem de Zwijger kazerne is een karakteristiek gebouw voor Wezep. Ik ben blij dat we door deze plannen het historische pand kunnen behouden en een mooie nieuwe bestemming kunnen geven. Bij de ontwikkeling kijken we ook naar de toepasbaarheid in de omgeving, bijvoorbeeld door het verleggen van een aantal voetpaden.”

Lees meer >

maxresdefault

OLDEBROEK - Iedereen heeft recht op een Veilig Thuis. Met dit uitgangspunt heeft de gemeente Oldebroek samen met 14 regiogemeenten een Transformatieagenda Huiselijk Geweld en Kindermishandeling 2016-2019 opgesteld. De agenda bevat zowel het beleid op hoofdlijnen als concrete actiepunten voor de komende jaren.

Twee doelen staan de komende jaren centraal:

Lees meer >

aed 1Word vrijwilliger voor HartveiligWonen.

OLDEBROEK - Een hartstilstand kan iedereen op elk tijdstip en op elke plek overkomen. Wel prettig te weten dat hulp dan heel dichtbij is. Natuurlijk wordt de ambulance gebeld, maar die kan vaak niet binnen de cruciale eerste 6 minuten arriveren. Met HartveiligWonen weet de buurt- of sportgenoot precies welke hulp verleend moet worden. Een leven redden kan namelijk iedereen!

Gemeente Oldebroek verbetert de acute hulpverlening in haar omgeving door HartveiligWonen op te bouwen. HartveiligWonen bestaat uit een netwerk van vrijwilligers die kunnen reanimeren/defibrilleren of bereid zijn dit te leren.

Lees meer >

LOGO op flyer NL DOET

OLDEBROEK - Op vrijdag 11 maart en zaterdag 12 maart is het tijd voor NLdoet! De grootste vrijwilligersactie van Nederland. In de gemeente Oldebroek bieden 15 vrijwilligersorganisaties uitdagende klussen aan. Helpt u ook een handje mee? Tijdens de actie van NLdoet kunt u de handen uit de mouwen steken om vrijwilligersorganisaties in onze gemeente te helpen. Samen met andere vrijwilligers kunt u bergen werk verzetten, waar de organisaties normaal gesproken zelf niet aan toe komen. Denkt u bijvoorbeeld aan onderhoudswerkzaamheden bij een skeelervereniging, het opknappen van een schoolplein of het zomerklaar maken van een groentetuin. Daarnaast brengt NLdoet ook een hoop gezelligheid en leert u nieuwe mensen en organisaties kennen. Op de website www.nldoet.nl is te zien welke ‘handjes’ er nog nodig zijn.

Lees meer >

OLDEBROEK - Wethouder Liesbeth Vos van de gemeente Oldebroek: “Het is een onzekere periode voor zowel de cliënten als medewerkers. Daarom heeft het college besloten dat wie nu hulp bij het huishouden ontvangt van TSN, niet met lege handen staat. We zorgen ervoor dat de hulp door andere gecontracteerde thuiszorgorganisaties wordt overgenomen. De organisaties RST Zorgverleners, ThuiszorgInHolland, Thuiszorg van Oranje en WZU Veluwe zijn bereid en in staat om de huidige TSN-klanten over te nemen. We dringen er bij de nieuwe aanbieders op aan om de huidige werknemers van TSN over te nemen. Ik begrijp dat de ontwikkelingen binnen TSN vragen opleveren bij medewerkers en cliënten. Onderstaand vindt u een aantal gestelde vragen met antwoorden.”

Lees meer >

Bedrijfsbezoek 26 feb

HATTEMERBROEK/OOSTERWOLDE - Op 26 februari bracht het college van de gemeente Oldebroek een bezoek aan Bospark IJsselheide en Houthandel van Gelder in Hattemerbroek en aan Bed and Breakfast Natuurlijk Goed in Oosterwolde. Het college is graag op de hoogte van actuele thema’s en nieuwe ontwikkelingen en bezoekt daarom regelmatig bedrijven en instellingen in de gemeente. Het college begon de ochtend met een bezoek aan Houthandel Van Gelder in Hattemerbroek. Het bedrijf bestaat al 37 jaar lang. Oorspronkelijk kapte het bedrijf bomen in het bos en maakte hier palen van. Sinds 1985 is het bedrijf gevestigd aan de Voskuilerdijk en in 2009 was er nog een uitbreiding naar de overkant van de weg. Vooral het online bedrijf heeft de afgelopen jaren een snelle groei doorgemaakt, maar ook de eigen werkplaats trekt veel klanten.

Lees meer >

OLDEBROEK - In november 2015 heeft TSN Thuiszorg bekend gemaakt dat hun onderdeel ‘Hulp bij het huishouden’ financiele problemen heeft. TSN biedt ook in de regio Noord-Veluwe en Zeewolde huishoudelijke hulp. De gemeenten bereiden zich op dit moment voor op een faillissement. Wethouder Liesbeth Vos: “Het is een onzekere periode voor zowel de cliënten als medewerkers. Daarom heeft het college besloten dat wie nu hulp bij het huishouden ontvangt van TSN, niet met lege handen staat. We zorgen ervoor dat de hulp door andere gecontracteerde thuiszorgorganisaties wordt overgenomen. De organisaties RST Zorgverleners, ThuiszorgInHolland, Thuiszorg van Oranje en WZU Veluwe zijn bereid en in staat om de huidige TSN-klanten over te nemen. We dringen er bij de nieuwe aanbieders op aan om de huidige werknemers van TSN over te nemen”.

Lees meer >