OLDEBROEK - Donderdag 22 januari 2015, aanvang 19.30 uur, raadszaal gemeentehuis. Op de agenda staat, naast de vaste punten en de lijst van onderwerpen die bij hamerslag worden afgedaan, het voorstel over invoering van de duurzaamheidslening.

Bekijk de agenda en de bijbehorende stukken voor deze raadsvergadering. De vergaderstukken liggen ook ter inzage in het gemeentehuis in Oldebroek tijdens de openingstijden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Op dinsdag 30 december 2014 heeft de gemeente Oldebroek een brief gestuurd naar ondernemers en werkgevers om hen te informeren over de Participatiewet.

In deze brief is per abuis het telefoonnummer van Alfred Helmholt, accountmanager werkgeversbenadering, verkeerd vermeld. Hij is te bereiken op telefoonnummer: 06 83 98 00 27.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Heeft u tussen 9 oktober 2007 en 30 januari 2014 een schriftelijk verzoek ingediend voor de aankoop van openbaar groen of is uw verzoek in deze periode afgewezen? Dan kunt u opnieuw uw verzoek indienen. Tot en met 30 juni 2015 behandelt de gemeente uw verzoek voor de oude, lagere verkoopprijs van € 50,- k.k. per m2 voor én achter de voorgevelrooilijn. Wanneer uw verzoek in de genoemde periode is afgewezen, dient u wel een nieuw verzoek in te dienen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

In gesprek met ondernemend Oldebroek

OLDEBROEK - Deze avond staat in het teken van regionale sociaaleconomische ontwikkeling en arbeidsparticipatie in het bijzonder. Het doel van de participatiewet is om meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te krijgen. Wat betekent de Participatiewet voor u? En hoe kan deze doelgroep een rol vervullen in het regionale bedrijfsleven? De gemeente Oldebroek gaat hierover graag met u als ondernemer in gesprek.
Daarom bentj u van harte uitgenodigd voor een bijeenkomst op woensdag 4 februari 2015 in het IJsseldelta stadion van PEC Zwolle.

Lees meer >

Schrijf reactie (1 Reacties)

OOSTERWOLDE - Komt u op dinsdag 13 januari a.s. naar de informatieavond over zelfbouw in Oosterwolde? Locatie Roezemoes, aan de Van Oldebarneveldweg 17 in Oosterwolde, is aangewezen als mogelijke locatie voor zelfbouw. Een groep inwoners mag hun eigen starters- of seniorenwoning bouwen. Het zelfbouwen met een groep wordt collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) genoemd. Bij een CPO-project bent u zelf de opdrachtgever. Door samen te bouwen met anderen, kunt u de kostprijs van uw woning lager houden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Op woensdag 7 januari 2015 wordt de actie “Verdien geld met vuurwerkafval” gehouden samen met de inzameling van kerstbomen. Help jij ook mee om de straten weer schoon en veilig te maken na oud & nieuw? De zakken met vuurwerkafval en/of de kerstbomen kunnen van 13.30 uur tot 15.30 uur worden ingeleverd op de volgende locaties:
Noordeinde: voor dorpshuis Noorderhuukien
Oosterwolde: voor dorpshuis De Heerdt
Oldebroek: parkeerplaats bij De Talter
´t Loo: voor buurthuis ‘t Grinthuus
Wezep: parkeerplaats achterzijde Dorpshuis (Mariënrade)
Hattemerbroek: voor dorpshuis De Bouwakker

Lees meer >

Schrijf reactie (1 Reacties)

OOSTERWOLDE -  De nieuwjaarsreceptie van de Gemeente Oldebroek vindt dit keer plaats in Dorpshuis ‘De Heerdt’ in Oosterwolde. De nieuwjaarsreceptie begint om 19.00 uur met om 19.30 uur de nieuwjaarstoespraak van burgemeester mr. A. (Adriaan) Hoogendoorn en uitreiking erepenning(en).

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - In januari vergaderen de commissies Samenleving en Ruimte en Grond. De openbare vergaderingen starten om 19.30 uur in het gemeentehuis in Oldebroek.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - In verband met de feestdagen zijn het gemeentehuis in Oldebroek en de gemeentewerf in Wezep op onderstaande data beperkt geopend of gesloten.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - De jaarwisseling komt er weer aan en daarmee is het tijd voor een feestje. Zoals bekend kunnen mensen die een vreugdevuur willen stoken een ontheffing aanvragen. Daar zitten alleen wel een aantal spelregels aan vast. Een belangrijke spelregel is dat er alleen met schoon hout gestookt wordt. Om het vreugdevuur mooi en gezellig te houden, roepen de aanvragers en de gemeente de inwoners die naar het vreugdevuur komen op, om zich hieraan te houden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - In verband met de feestdagen zijn het gemeentehuis in Oldebroek en de gemeentewerf in Wezep op bijgaande data beperkt geopend of gesloten.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - In de maatschappij is te zien dat veel meer telefonisch, via internet of via social media gedaan wordt. De politie gaat in deze ontwikkeling mee en gaat ook anders werken. Mensen kunnen op steeds meer manieren contact zoeken met de politie: via het politiebureau, maar ook steeds makkelijker telefonisch, via internet en via social media. Maar ook kan een aangifte thuis opgenomen worden, als dat nodig is. De huisvesting van de politie wordt hierop aangepast.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

vuurwerk

OLDEBROEK - In het gemeentenieuws in de huis aan huis van 16 december j.l. stond een bericht over het afsteken van vuurwerk. In dit bericht stonden de oude afsteektijden nog genoemd. Vrijdag 12 december j.l. is echter de wijziging van het Vuurwerkbesluit definitief geworden, waarmee de afsteektijden zijn verkort naar 31 december tussen 18.00 uur en 02.00 uur (1 januari). 

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - De gemeente Oldebroek neemt dit jaar deel aan Serious Ambtenaar. In maart 2015 komen gedurende twee dagen 16 tot 20 ambtenaren van andere gemeenten belangeloos naar de gemeente Oldebroek en ondersteunen de gemeente bij twee lastige vraagstukken. In ruil daarvoor doneert de gemeente Oldebroek € 10.000,- aan 3FM Serious Request.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

input

OLDEBROEK - De gemeenten Oldebroek en Hattem hebben vandaag woensdag 17 december beiden een bruikleenovereenkomst voor het terrein van de weekmarkt ondertekend. In november besloten de beide colleges van B&W, na overleg met marktondernemers, om de weekmarkt per 1 januari 2015 te verzelfstandigen.

Met de ondertekening van de bruikleenovereenkomsten wordt de organisatie van de weekmarkten officieel overgedragen aan de lokale stichting die de weekmarkten gaat organiseren. De gemeente blijft verantwoordelijk voor het aanwijzen van een locatie voor de weekmarkt.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Het college van Oldebroek wil weer in gesprek met ondernemend Oldebroek. Deze avond zal in het teken staan van arbeidsparticipatie. Het doel van de participatiewet is om meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te krijgen. Wat betekent de Participatiewet voor u als ondernemer? En hoe kan deze groep een rol vervullen in het regionale bedrijfsleven? Want iedereen doet mee!

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - De gemeenteraad vergadert op donderdag 18 december 2014, aanvang 19.30 uur in de raadszaal van het gemeentehuis in Oldebroek.

Dit is een openbare vergadering. U bent van harte welkom. Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

HATTEMERBROEK - Woensdagavond 10 december hebben de auditcommissies van de gemeenten Hattem, Heerde en Oldebroek en de aandeelhouders en de commissarissen van de Ontwikkelingsmaatschappij Hattemerbroek tijdens een besloten bijeenkomst gesproken over het Bedrijvenpark H2O. De leden van de commissies zijn bijgepraat over de voortgang van het Vernieuwde Perspectief - inclusief de perspectieven en de risico’s - : hoe er werk is gemaakt van de verandering van de status van het bedrijventerrein, het aanpassen van het bestemmingsplan, de ontsluiting van het bedrijventerrein op de A28 en het aanpassen van de besturingsstructuur.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Informatieavond

WEZEP - De informatieavond die de gemeente Oldebroek maandag hield over alle veranderingen in ondersteuning van jeugd, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en het Persoonsgebonden budget (Pgb) trok een volle zaal. De gemeente krijgt er vanaf 1 januari 2015 een groot aantal taken bij. De ruim honderd bezoekers konden in het Dorpshuis in Wezep hun zorgen en vragen kwijt.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)