tanja

Kerst en oud en nieuw ligt inmiddels echt achter ons. Het ‘gewone’ leven is weer volop aan de gang, helaas nog steeds met corona. Toch wil ik vandaag iets heel anders met u delen. Een heel andere kant van mijn werk als burgemeester. Ik wil het met u hebben over dilemma’s, over zorg, over liefde en over machteloosheid.

Soms zien we met elkaar dat het niet goed gaat met iemand. Met elkaar is dan bijvoorbeeld vrienden en familie, het zorgnetwerk, collega’s en buren. Het kan gaan om psychische problemen, relationele problemen, maar de problemen kunnen ook het gevolg zijn van het gebruik van alcohol of drugs.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

gemeentehuis oldebroek

OLDEBROEK -  De raadscommissies bereiden de besluiten van de gemeenteraad voor. Dit doen zij door de voorstellen van het college van B&W aan de raad te beoordelen en informatie te vragen. De vergaderingen worden op dit moment door middel van videoconferenties gehouden en zijn te volgen via internet en Loco TV. Onder het kopje ‘Kijkt en luistert u mee met de uitzending van de commissievergaderingen?’ kunt u lezen hoe u een vergadering op afstand kunt volgen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Rijksoverheid 2 1024x576

In Nederland gebruiken veel overheidsorganisaties uw gegevens. Het gaat om gegevens van burgers, bedrijven en bijvoorbeeld gebouwen. Het is dus belangrijk dat al die gegevens kloppen. Staat er toch een fout in een registratie? Dan moet deze snel worden hersteld. Het nieuwe Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties kan hierbij helpen. Wie een fout wil laten corrigeren, meldt dit bij de organisatie waar het om gaat. Soms lukt dat niet, bijvoorbeeld omdat niet duidelijk is bij welke organisatie iemand moet zijn. Daarom is er vanaf nu het Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties (MFO). Het MFO is onderdeel van de Rijksdienst voor Identiteitsgegegevens (RvIG).

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

tanja

Het is 2021! De jaarwisseling is in de hele gemeente goed verlopen. Hier en daar waren er grotere groepen dan we wilden, maar alles kon op een goede manier worden opgelost. Ik ben daar heel blij mee. Wel is het erg jammer dat er uiteindelijk meer schade is dan voorgaande jaren, bijna 9.000 euro! Deze schade is vooral in de weken voorafgaand aan oud en nieuw veroorzaakt. Het gaat om verkeersborden, putten, bomen en verkeerszuilen. Jammer, want dit moeten we samen betalen en we kunnen geen andere mooie dingen doen met dit geld. Maar toch, ben ik vol goede moed aan dit nieuwe jaar begonnen. Ik hoop dat dat ook voor u geldt.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - In februari en maart 2021 worden er 100 bomen gekapt in de gemeente Oldebroek. Reden hiervoor is de slechte vitaliteit en gevaarzetting.

Schrijf reactie (0 Reacties)

gemeentehuis oldebroek

OLDEBROEK - Donderdag 14 januari 2021 is er om 19.30 uur een extra openbare vergadering van de gemeenteraad van Oldebroek. De vergadering wordt door middel van videoconferentie gehouden en is te volgen via internet en Loco TV. Onder het kopje “Bekijken raadsvergadering” kunt u lezen hoe u de vergadering op afstand kunt volgen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

verkiezingen

OLDEBROEK -  Voor het werven van stembureauleden in heel Nederland, is een landelijke campagne gestart. De gemeente Oldebroek heeft echter al voldoende stembureauleden voor de Tweede Kamerverkiezing in maart 2021.

Daarom is het niet meer nodig om u aan te melden als stembureaulid. De gemeente  bedankt iedereen die zich heeft aangemeld!

Schrijf reactie (0 Reacties)

gemeente oldebroek

OLDEBROEK  -  De Adviesraad Sociaal Domein Oldebroek geeft namens alle inwoners van de gemeente Oldebroek gevraagd en ongevraagd advies aan het college van B&W. De adviezen gaan over het brede sociale domein. Dit omvat eigenlijk alles op het gebied van leven, wonen, werken en gezondheid. Is de functie van voorzitter of lid iets voor u? De Adviesraad is onafhankelijk en wil een verbindende rol vervullen tussen de inwoners en het college van B&W. Met de adviezen wil de Adviesraad er aan bijdragen dat er in Oldebroek niemand tussen wal en schip raakt. De uitdaging is om het college te helpen om in de gemeente Oldebroek het sociale domein zo te organiseren dat iedereen een goede plek heeft en dat alle regels en voorzieningen zo worden ingericht dat we er allemaal gebruik van kunnen maken.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ni

OLDEBROEK  - Dit jaar kon de gemeente Oldebroek geen nieuwjaarsreceptie houden en daarom was er een nieuwjaarsuitzending ogenomen. Anders dan anders dus! Met natuurlijk de nieuwjaarstoespraak van burgemeester Tanja Haseloop-Amsing, uitreiking van de erepenningen, terugblik op 2020 en een vooruitblik op het jaar 2021.

Schrijf reactie (0 Reacties)

tanja

Zelfs de jaarwisseling is dit jaar aan heel wat regels en voorwaarden verbonden. Niet leuk, wel nodig. Op het moment dat ik dit schrijf ligt kerst achter ons en de jaarwisseling is in aantocht. Op het moment dat u dit leest is ook die jaarwisseling geweest. Allereerst wil ik u dan ook graag een heel goed en gezond nieuw jaar wensen. Hoe de jaarwisseling is verlopen kan, ik niet voorspellen. Ik kan wel zeggen wat ik hoop. En dat is dat we met elkaar ons verstand de boventoon hebben laten voeren. Dat onze kinderen de afgelopen dagen online contact hebben gehouden met hun vrienden. Dat we niet in grote groepen zijn gaan ‘hangen’ en dat we onze gelukwensen aan buren, vrienden en familie van een afstand aan elkaar hebben doorgegeven. Of misschien wel digitaal of telefonisch.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

korfbal

OLDEBROEK - Gemeente Oldebroek onderzoekt in samenwerking met Goed Bezig Oldebroek de sport- en beweegbehoefte van de inwoners. Dit met als doel om zoveel mogelijk inwoners structureel in beweging te brengen. Waarom sport de één regelmatig en ervaart de ander juist drempels? Om dit scherp te krijgen wordt iedereen vanaf 18 jaar, sportief of niet, uitgenodigd om de enquête in te vullen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

hond2

OLDEBROEK - Tijdens de jaarwisseling schrikken veel honden en katten van het carbidschieten.Soms vluchten ze en raken ze verdwaald. Tref je een weggelopen hond of kat aan? Meld dit dan bij Dierenambulance Noord West Veluwe via tel. 0341 23 05 29.

Tips om je huisdier de jaarwisseling door te helpen lees je op: https://www.dierenbescherming.nl/vuurwerktips

Schrijf reactie (0 Reacties)

tanja

2020 is bijna ten einde. En wat had ik er zin in, begin van het jaar. We hadden ons huis in Leek verkocht. Er zou een einde komen aan het pendelen tussen Oldebroek en Leek. Niet meer op maandag nadenken over welke schoenen ik op donderdag nodig zou hebben. Maar het jaar was nog niet zo lang op weg, mijn ‘inburgering’ was nog in volle gang, toen corona roet in het eten kwam gooien. We konden nog net verhuizen, dat gelukkig wel. Maar daarmee stopte ook de voorspelbaarheid van dit jaar.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

vuurkorf

OLDEBROEK -  Ook de jaarwisseling is dit keer anders dan anders. Heel anders! We moeten allemaal zoveel mogelijk thuis blijven en onze onderlinge contacten beperken. Dat is belangrijk om het aantal coronabesmettingen omlaag te krijgen. Zo zorgen we er samen voor dat de zorg blijft functioneren, zo weinig mogelijk mensen ziek worden en de huidige strenge lockdown zo kort mogelijk duurt.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

kerstboom

OLDEBROEK - Na de feestdagen kunnen inwoners hun kerstboom gratis inleveren op zes verschillende plaatsen in onze gemeente. Dat kan op woensdag 6 januari van 13.00 – 16.00 uur.

Waar inleveren?

  • Oldebroek: parkeerplaats bij De Talter, Stouwdamsweg 4
  • Oosterwolde: voor dorpshuis De Heerdt, Schiksweg 27
  • ´t Loo: voor buurthuis ’t Grinthuus, Morelissenstraat 1
  • Noordeinde: voor dorpshuis Noorderhuukien, Groote Woldweg 118
  • Hattemerbroek: voor dorpshuis De Bouwakker, Merelstraat 27
  • Wezep: parkeerplaats Dorpshuis (Mariënrade), Marienrade 1

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

MARIA

OLDEBROEK  -  De gemeente geeft jongeren in de leeftijd van 14 tot en met 26 jaar de mogelijkheid om een online escaperoom te spelen in de kerstvakantie en de periode erna. Jongeren kunnen de escaperoom gratis spelen met een team van twee tot acht personen, samen met vrienden, de jeugdgroep van de kerk of klasgenoten. Een leuke activiteit om verveling tegen te gaan! Wethouder Liesbeth Vos-van de Weg: ‘Door de coronamaatregelen zijn er minder leuke dingen te doen voor jongeren. Om deze periode een beetje leuker te maken, hebben we ervoor gezorgd dat jongeren deze online escaperoom kunnen spelen samen. Dit geeft jongeren de mogelijkheid om op een veilige manier toch iets leuks te doen samen. Ik ben blij dat we hen deze activiteit kunnen aanbieden!’

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

gemeente oldebroek

OLDEBROEK - Ook de jaarwisseling is dit keer anders dan anders. Heel anders! We moeten allemaal zoveel mogelijk thuis blijven en onze onderlinge contacten beperken. Dat is belangrijk om het aantal coronabesmettingen omlaag te krijgen. Zo zorgen we er samen voor dat de zorg blijft functioneren, zo weinig mogelijk mensen ziek worden en de huidige strenge lockdown zo kort mogelijk duurt.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

sociaalteamgemeenteoldebroek1

OLDEBROEK -  Het zijn sobere en voor veel mensen ook sombere tijden. Bijvoorbeeld door minder contact met vrienden en familie, angst voor het virus, financiële zorgen en onzekerheid over de toekomst. Weet dat u er niet alleen voor staat. Hieronder leest u waar u terecht kunt voor hulp en ondersteuning.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

korfbal

OLDEBROEK - Gemeente Oldebroek onderzoekt in samenwerking met Goed Bezig Oldebroek de sport- en beweegbehoefte van de inwoners. Dit met als doel om zoveel mogelijk inwoners structureel in beweging te brengen. Waarom sport de één regelmatig en ervaart de ander juist drempels? Om dit scherp te krijgen wordt iedereen vanaf 18 jaar, sportief of niet, uitgenodigd om de enquête in te vullen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

EpvwxArXMAE1ANc

OLDEBROEK - Alle afvalbakken, hondenpoepbakken en textiel - en glascontainers worden rond de jaarwisseling afgesloten.

Afval- en hondenpoepbakken: woensdag 23 december - maandag 4 januari 2021.

De ondergrondse textiel- en glascontainers: donderdag 31 december - zaterdag 2 januari 2021

Schrijf reactie (0 Reacties)