zzstr

OLDEBROEK  - De afgelopen tijd zijn we helaas opgeschrikt door een aantal ernstige ongevallen op de Zuiderzeestraatweg in onze gemeente. Samen met de provincie onderzoekt de gemeente Oldebroek hoe deze ongevallen zijn ontstaan en wordt ook gekeken naar het algehele verkeers- en veiligheidsbeeld op de Zuiderzeestraatweg. Ook wordt een aantal onderzoeken uitgevoerd, zoals het bepalen van de verkeersintensiteiten, het aandeel vrachtverkeer daarin, het aantal fietsers en het aantal ongevallen in de afgelopen 4 à 5 jaar. Gehoopt wordt deze onderzoeken af te ronden voor de zomervakantie.

Op basis van de resultaten van al deze onderzoeken wordt gekeken of en zo ja waar er maatregelen moeten worden genomen. 

Schrijf reactie (0 Reacties)

heidi

OOSTERWOLDE / Afvalscheiding is voor Heidi Doornewaard (37) geen discussiepunt, maar vanzelfsprekend. Ze woont samen met haar man en vijf kinderen in Oosterwolde. Een groot gezin, dus een grote berg afval? Volgens Heidi valt dat reuze mee: “Met bewustwording en een klein beetje moeite kom je een heel eind.”Bij het Oosterwoldse gezin begint scheiden al in de keuken. Papier en GFT belanden gelijk in de juiste containers en dat wat overblijft, gaat de restafvalcontainer in. Haar kinderen doen ook mee en vragen regelmatig waar iets hoort. Bij Heidi is het vroeger ook zo met de paplepel ingegoten. “Als je als kind al leert dat je afval kan scheiden, dan doe je dat later zelf ook.” Ook de zorg voor de natuur en schepping is voor het gezin een belangrijke motivatie om afval gescheiden aan te bieden en het liefst te voorkomen. “Vanuit mijn christelijke geloofsovertuiging ben ik verantwoordelijk voor mijn eigen daden. We moeten zorg dragen voor de natuur; we mogen er in leven en gebruik van maken, maar wel op een goede manier. Afval scheiden is daar een voorbeeld van.”

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

tanja

Mijn werkzaamheden verschillen van week tot week; en soms loopt alles ook heel anders dan vooraf gedacht. Dit keer een inkijkje in mijn agenda.

Maandag had ik naast allerlei overleggen een voordeurbezoekje afgesproken bij een echtpaar dat 65 jaar getrouwd was. Ik heb er al eens eerder over geschreven, maar dit vind ik echt de krenten uit de pap. Het mooie weer zorgde ervoor dat de visite in de tuin ontvangen kon worden. Nu maar hopen dat er snel weer gewone bezoekjes mogelijk zijn. Mooi om de verhalen van dit echtpaar te horen!
Al sinds het begin van de corona-tijd vergaderen we op dinsdag over corona. Dit keer ging het over versoepelingen, maar bijvoorbeeld ook over televisieschermen op het terras bij het EK-voetbal. Hoe leuk ook, helaas mag dit niet. We bespreken dan met elkaar of er uitzonderingen mogelijk zijn en ook of en hoe we gaan handhaven. Best lastige dingen en lang niet altijd leuk. In dit geval is het trouwens heel helder, we volgen de landelijke lijn. Geen schermen op het terras of in kantines, helaas…

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

brinkkv

WEZEP -  Het college van de gemeente Oldebroek stemde dinsdag 8 juni 2021 in met de plannen op de voormalige locatie van korfbalvereniging Rood-Wit. De locatie wordt voor een groot deel ingericht als park. Om de kosten te financieren en invulling te geven aan de woningbehoefte van gemeente Oldebroek komt er een appartementencomplex met 10 appartementen met een landelijke uitstraling.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

afval

OLDEBROEK - Weet u hoe vaak u uw restafvalcontainer dit jaar aan straat heeft gezet? Geen idee? In de Afvalwijzer app of via www.mijnafvalwijzer.nl kunt u dat bekijken. Met uw persoonlijke code krijgt u toegang tot het overzicht.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

wegwerkzaamheden

HEERDE - Op maandag 14 juni 2021 start het grootonderhoud van de Kamperweg in Heerde. Op het gedeelte tussen de bebouwde komgrens van Heerde en de Nieuwe Zuidweg krijgt de rijbaan nieuwe wegmarkering en/of nieuw asfalt. De werkzaamheden bestaan uit het frezen van het asfalt en het opnieuw aanbrengen van een tussenlaag en deklaag van asfalt op de rijbaan tussen de Ossenbergerweg en de Nieuwe Zuidweg.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

a4260f26 cca1 4bb3 b1e7 04dec6bdde33

OLDEBROEK -  Op dinsdag 1 juni 2021 was er brand bij Rhodos Wellness in Oldebroek. Het RIVM heeft vervolgens onderzoek gedaan naar de stoffen en roetdeeltjes die vrijkwamen tijdens deze brand. Uit het onderzoek blijkt dat de norm voor dioxine (chemische stoffen die vrijkomen bij brand) niet is overschreden.

Voorzorgsmaatregelen vee en pluimvee vervallen

De voorzorgsmaatregelen voor vee vervallen. Het vee mag weer van stal en grazen. Ook kippen kunnen gewoon weer rondlopen. Eieren kunnen gewoon gegeten worden.

Burgemeester Tanja Haseloop over de gevolgen van de brand bij Rhodos

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

zwemmen

WEZEP -  In maart vroeg de gemeente Oldebroek haar inwoners wat hun wensen en behoeften voor een zwembad zijn. Maar liefst 1.881 inwoners gaven hun mening. De uitkomsten van de enquête worden gebruikt bij de aanbesteding voor een nieuwe exploitant van het zwembad.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

gemeente

OLDEBROEK -  Vrijdag wordt de uitslag verwacht van het onderzoek of er bij de brand van 1 juni gevaarlijke stoffen zijn vrijgekomen. Tot die tijd adviserty dr gemeente Oldebroek agrariërs in de omgeving het vee niet te laten grazen. Eventueel gemaaid gras kan wel worden weggehaald (voor de regen), maar moet apart gehouden worden.

Inmiddels is bekend welke omgeving binnen het onderzoeksgebied valt. Het betreft een gebied ten westen van Rhodos Wellness; van de Zuiderzeestraatweg tot aan de Oostendorperstraatweg inclusief de Eekterweg.

Bekijk de veelgestelde vragen op de website van de gemeente Oldebroek.

Schrijf reactie (0 Reacties)

ec02192b f7e6 4aef 8c69 d067cbde3bf3

OLDEBROEK - Dinsdag 1 juni 2021 aan het einde van de middag en in de avond heeft een grote brand gewoed in Oldebroek. De brand woedde in een bedrijf dat zwembaden en sauna's verkoopt. Om 19.30 uur kwam het sein 'brand meester'. Er is niemand gewond geraakt.

Omwonenden kregen via een NL-Alert het advies ramen en deuren te sluiten vanwege de rook. Rond 21.00 uur werd de oproep ingetrokken.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

 woningbouw

OLDEBROEK -  De samenwerkende Rekenkamercommissie van de gemeenten Nunspeet, Putten, Oldebroek en Elburg doet onafhankelijk onderzoek om de gemeenteraden nog beter te kunnen laten functioneren. Op dit moment onderzoekt de Rekenkamercommissie het woonbeleid in de vier gemeenten. In het woonbeleid is vastgelegd hoe gemeenten werken aan passende woningen voor iedereen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

oldebroekwest

OLDEBROEK - De afgelopen weken is gewerkt aan drie ontwikkelrichtingen voor de nieuwbouwwijk Oldebroek West 3. Graag hoort de gemeente Oldebroek nu van inwoners wat hun voorkeur is. Daarnaast stelt de gemeente graag een aantal vragen en daarvoor zijn een digitale inforuimte en een online enquête opgezet.

Waar komt de nieuwe woonwijk?

Oldebroek West 3 komt ten zuiden van de Hagen, tussen de Feithenshofsweg en de Rustenburgsweg.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

buurt

OLDEBROEK -  Kom je uit Nunspeet, Elburg, Oldebroek of omgeving en kan je goed luisteren en observeren, vragen stellen en heb je een open, positieve en een optimistische benadering naar mensen? Dring jij je eigen normen en waarden niet op? Je laat je niet van de wijs brengen door agressie of verbaal gedrag. Je staat open voor mensen en je kunt goed samenwerken. Dan is Buurtbemiddeling Nunspeet-Elburg-Oldebroek op zoek naar jou.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

tanja

Ze zijn niet te missen, onze jonge mantelzorgers. Ze zijn niet te missen door de mensen waar ze voor zorgen. Maar ze zouden ook door ons, al die andere mensen, niet te missen moeten zijn. Ze verdienen zo nu en dan extra aandacht, een schouderklopje of een luisterend oor. Deze week, de eerste week van juni, staat landelijk in het teken van de jonge mantelzorger. Jongeren en kinderen tot 23 jaar die opgroeien met de zorg voor iemand die altijd of vaak ziek is, minder mobiel is, psychische problemen heeft of bijvoorbeeld verslaafd is. Het kan gaan om een broer of zus, een ouder, opa of oma of een goede buur. En ook de zwaarte van de zorg is natuurlijk overal verschillend. Hoe het ook precies zit, de impact is altijd groot. Landelijk zien we dat ongeveer 1 op de 5 jongeren zorgtaken op zich neemt. Voor Oldebroek zou dat ruim 1400 jonge mantelzorgers betekenen. In 2020 reikten we 92 mantelzorgcomplimenten uit aan jongeren en we staan in contact met zo’n 50 kinderen die dagelijks te maken hebben met zorgtaken, extra huishoudelijke klussen of bijvoorbeeld uitgestelde aandacht. De top van de ijsberg dus.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

oosterwolde 2

OOSTERWOLDE  -  Op maandag 7 juni 2021 starten de werkzaamheden aan de van Oldebarneveldweg in Oosterwolde. De rijweg wordt voorzien van nieuwe klinkers en ook de trottoirs worden vernieuwd. Dit betekent dat de van Oldebarneveldweg vanaf maandag 7 juni tot en met vrijdag 16 juli 2021 is afgesloten voor doorgaand verkeer.

Schrijf reactie (0 Reacties)

tanja

Na vijftien maanden met ingehouden adem lijkt het alsof we nu weer even op adem kunnen komen. De eerste versoepelingen zijn er, en wat zijn deze welkom! En als het zo door blijft gaan komen er al snel weer nieuwe aanpassingen, waardoor er misschien nog meer kan. Sportscholen open, speeltuinen en pretparken misschien ook wel. Meer mogelijkheden voor kunst en cultuur, voor toerisme. Misschien straks weer wat meer naar kantoor, meer evenementen. Het gloort!

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

wolf

OLDEBROEK -   Sinds 21 maart vallen de gemeenten Heerde en Oldebroek onder het aangewezen leefgebied van de wolf, omdat hier een wolvenroedel aanwezig is. In dit gebied kunnen schapen- en geitenhouders maatregelen nemen om hun dieren te beschermen. Op maandag 14 juni gaat de Gebiedscommissie preventie wolvenschade Gelderland (de ‘wolvencommissie’) het gesprek aan met schapen- en geitenhouders in deze gemeenten over maatregelen om schade zoveel als mogelijk te voorkomen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

afval

OLDEBROEK -  Uw restafvalcontainer zit voor afvalverwerker Omrin vol herbruikbare grondstoffen. Met slimme scheidingstechnieken en hightech energie-installaties haalt Omrin kunststoffen uit het restafval voor hergebruik. Wist u bijvoorbeeld dat deze installaties beter PMD (plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons) kunnen scheiden dan wanneer inwoners zelf thuis PMD scheiden? Wat er van die gerecycled plastics gemaakt wordt? Omrin maakt er bijvoorbeeld nieuwe afvalcontainers van. En van luiers maakt Omrin groen gas!

Schrijf reactie (1 Reacties)

geld

OLDEBROEK  -  Is uw inkomen aanzienlijk gedaald door de coronacrisis en kunt u hierdoor de vaste lasten (huur, hypotheek, gas, water en licht) niet meer betalen? Dan kan de gemeente u misschien helpen met de TONK-uitkering.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

186377261 3856512724467788 70371615802958924 n

OLDEBROEK -  Goed Bezig Oldebroek daagt samen met een aantal ambassadeurs u uit om mee te doen aan de #7dagenwater challenge. De challenge start op vrijdag 4 juni 17.00 uur en duurt tot vrijdag 11 juni 17.00 uur. Deze week vervangen we zoete drankjes, cafeïne en/of alcohol voor (bruisend) water of thee zonder suiker. Gaat u de uitdaging aan?

Groepsleerkracht Aletta (De Bron - Wezep) is dit jaar ambassadeur van de #7dagenwater challenge. Ze daagt alle scholen in de gemeente Oldebroek, hun leerlingen en leerkrachten uit om ook mee te doen

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)