gemeente oldebroek

OLDEBROEK - Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) hebben de gemeenteraden van Elburg, Hattem, Heerde en Oldebroek op 12 februari geïnformeerd over een onderzoek naar een nieuwe vertrekroute voor Lelystad Airport. Er is gezocht naar een route die over minder bebouwd gebied loopt, in overleg met de vier colleges van de vier gemeenten. Belangrijke voorwaarde hierbij betrof minder hinder voor de inwoners van de kernen. Het is gelukt een route te ontwerpen die boven knooppunt Hattemerbroek loopt. Het betreft de tijdelijke aansluitroute tot 2023 wanneer de herziening van het luchtruim is afgerond.

 

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

gemeente oldebroek

OLDEBROEK -  De gemeenteraad van Oldebroek heeft in zijn vergadering van 31 januari 2019 verschillende besluiten genomen.

De raad heeft:

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

afval

OLDEBROEK -  Gemeente Oldebroek start de uitdaging 100-100-100! In dit project proberen 100 huishoudens 100 dagen lang om 100% (rest)afvalvrij te leven. Deze huishoudens worden uitgedaagd om afval te voorkomen en goed te scheiden. Van jong tot oud, alleenstaand of met een groot gezin, iedereen kan meedoen. Benieuwd wat u kunt doen? Kom op donderdag 21 februari naar de informatieavond in het gemeentehuis in Oldebroek of op dinsdag 26 februari in Coelenhage in Wezep. Beide avonden zijn van 19.30 tot 21.30 uur.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

gemeente oldebroek

OLDEBROEK - U bent van harte welkom om de openbare vergaderingen op 13 en 14 februari 2019 bij te wonen.

De raadscommissies bereiden de besluiten van de gemeenteraad voor. Dit doen zij door de voorstellen van het college van B&W aan de raad te beoordelen en informatie te vragen. De vergaderingen vinden plaats in het gemeentehuis.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

DSCF8297

OLDEBROEK -  Op 15 en 16 maart 2019 loopt ook Oldebroek weer warm voor NLdoet; de grootste vrijwilligersactie van Nederland. Een goed moment om een dagje de handen uit de mouwen te steken voor een organisatie, club of vereniging in uw buurt. Of om extra hulp te krijgen voor uw klus.

Tijdens NLdoet kunt u ervaren hoe leuk vrijwilligerswerk kan zijn. Voor organisaties is het een mooie kans om nieuwe vrijwilligers aan te trekken en natuurlijk om klussen geklaard te krijgen!

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

alcohol

OLDEBROEK -  Vanaf 6 maart 2019 zetten duizenden Nederlanders hun alcoholgebruik op pauze. 40 dagen lang. Doet u ook mee? Inschrijven op www.ikpas.nl kan vanaf nu.

IkPas is een uitdaging aangaan met uzelf. U drinkt 40 dagen geen alcohol om eens te kijken wat het met u doet. Een alcoholpauze maakt u bewuster van de keuze om wel of niet te drinken, u doorbreekt uw vastgeroeste patronen en alcohol is niet meer vanzelfsprekend.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

afval2

OLDEBROEK - Hoe goed bent u in het verminderen van restafval in uw huishouden? Doe mee aan 100-100-100 en ga de uitdaging aan. In 100 dagen werkt u met zoveel mogelijk andere huishoudens uit gemeente Oldebroek naar zo min mogelijk afval.

Iedereen kan meedoen: van jong tot oud. Van een eenpersoonshuishouden tot een groot gezin. Van vrijstaand wonend tussen de weilanden tot een rijtjeswoning tot een appartement.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

img 1089

OLDEBROEK - Speel- en sportplekken  vindt  de gemeente Oldebroek belangrijk. Graag hort men van u hoe u denkt over deze plekken. Vul de online enquête in en/of kom naar één van de speel- en sportplek bijeenkomsten. In alle kernen van de gemeente Oldebroek zijn plekken waar kinderen buiten kunnen spelen en sporten. Graag praat de gemeente met u over deze plekken; hoe ze zijn ingericht, kunnen kinderen er fijn en veilig spelen en hoe u zich daarvoor kunt inzetten.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

pec

OLDEBROEK - Zaterdag 23 februari komt een groot aantal Oldebroeker ondernemers samen bij de wedstrijd PEC-de Graafschap. Vóór de wedstrijd is er een ondernemersevent met sprekers en een dinerbuffet.

Bent u ondernemer in de gemeente Oldebroek maar nog geen lid van een vereniging, meld u dan aan via info@bedrijvenkringoldebroek.nl.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

A28

OLDEBROEK - De gemeente en het actiecomité ‘A28 moet stiller’ hielden op verzoek van de gemeenteraad een enquête onder inwoners uit en rondom Wezep.

De gemeenteraad wilde graag een beter beeld krijgen van de beleving van de inwoners van geluids- en fijnstofoverlast van de A28.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

50425928 799512213717665 8910355451682488320 n

OLDEBROEK - Heb je een laag inkomen dan kan je kwijtschelding aanvragen voor bepaalde belastingen. Je hoeft deze dan niet te betalen. 

Via de gemeente vraag je kwijtschelding aan voor de riool- en afvalstoffenheffing. Kwijtschelding van waterschapsbelasting vraag je aan via www.gblt.nl/kwijtschelding.

Kijk voor meer informatie en aanvragen op www.oldebroek.nl/laaginkomen.

Schrijf reactie (0 Reacties)

geld

OLDEBROEK -  Op 30 januari 2019 verstuurt de gemeente Oldebroek de aanslagen gemeentelijke belastingen voor 2019. Als u door een laag inkomen moeite hebt met betalen, komt u misschien in aanmerking voor kwijtschelding van de afvalstoffenheffing en/of de rioolheffing.

Voor percelen die niet of niet in hoofdzaak tot woning dienen, verleent de gemeente geen kwijtschelding. Ook is geen kwijtschelding mogelijk voor de afvalstoffenheffing voor extra afvalcontainers. Bij de beoordeling houdt de gemeente rekening met het inkomen, uitgaven, vermogen en bezittingen van de aanvrager. De gemeente houdt ook rekening met het inkomen van eventuele andere leden in het huishouden van de aanvrager.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

molen

OLDEBROEK -  Het is stichting Molen de Hoop 1853 gelukt de financiering voor herstel van het oliewerk bij elkaar te krijgen. De Hoop kreeg het laatste nog nodige bedrag toegekend door de Hollandsche Molen. Het geld is beschikbaar gesteld door het bestemmingsfonds van de Van Toorn en Scholten Stichting. Door het oliewerk is molen De Hoop een maalvaardige koren-, pel- en oliemolen, een unieke combinatie in Nederland. 

Eerdere bijdragen werden toegezegd door de Provincie Gelderland, de gemeente Oldebroek, Het Prins Bernhard Cultuurfonds, de Rabobank en de Molenprijs.

Schrijf reactie (0 Reacties)

20180623 125840

OLDEBROEK - Tot  21 februari 2019 kunt u reageren op het ontwerpbesluit en de aangepaste milieueffectrapportage (MER) bij het Luchthavenbesluit Lelystad Airport. U kunt zich laten voorlichten op informatiebijeenkomsten en uw zienswijze indienen. Ook kunt u tot 31 januari 2019 reageren op de Verkenningsfase Luchtvaartnota (2020-2050).

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

 gemeente

OLDEBROEK - De gemeente Oldebroek, de educatieve instellingen in de gemeente (onderwijs, kinderopvang) en het Centrum voor Jeugd en Gezin hebben een thuiszittersconvenant afgesloten. Hiermee spreken de partijen af dat ze alles in het werk stellen om te voorkomen dat leerplichtige kinderen niet naar school gaan.De oorzaak waarom sommige kinderen (tijdelijk) geen onderwijs volgen kan divers zijn. Bijvoorbeeld ziekte, geen passend onderwijs of een lastige thuissituatie. Wat ook de reden voor het verzuim is, ieder kind heeft recht op onderwijs. De gezamenlijke partijen moeten ervoor zorgen dat een kind toch naar school kan. Daarbij is de afspraak dat dit zo snel mogelijk gerealiseerd wordt; een kind mag niet langer dan twee weken thuiszitten zonder dat hier specifieke aandacht voor is. Wethouder Liesbeth Vos – van de Weg: “Door deze samenwerking krijgt ieder kind in onze gemeente de kans om zich te (blijven) ontplooien en aan zijn toekomst te werken, wat de omstandigheden dan ook zijn. Een prachtige ontwikkeling.”

Lees meer >

Schrijf reactie (1 Reacties)

10592767 773830049348608 6818788529017146830 n

WEZEP -  In opdracht van Vitens wordt sinds enige tijd gewerkt aan de waterleidingen langs de Zuiderzeestraatweg in Wezep. Een deel van het vrachtverkeer wordt daarom tijdelijk omgeleid door Wezep. De werkzaamheden vinden plaats aan de zuidkant van de rotonde bij garage Schaftenaar. De beschikbare ruimte is erg krap. Alle leidingen liggen onder het fietspad dat hier langs loopt. Het fietspad wordt daarom over een forse lengte opgebroken. Het fietspad ligt op dit punt vrij dicht bij de rand van de rotonde. Daarom is het noodzakelijk om betonblokken op een deel van de rotonde te plaatsen. Dit ter bescherming van de mensen die aan de leidingen werken, maar ook van het verkeer.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

gemeente

OLDEBROEK - Eén platvorm voor sport én cultuur, daar is behoefte aan. Goed Bezig Oldebroek heeft al jaren een online platform waar sportieve en gezonde activiteiten worden aangeboden. Hier worden nu ook culturele activiteiten aan toegevoegd. Daar zijn cultuuraanbieders, hard bij nodig. Kom daarom naar de informatiebijeenkomst op dinsdag 22 januari in het gemeentehuis.

Lees meer >

Schrijf reactie (1 Reacties)

gemeente

WEZEP - Vrachtwagenparkeerplaats nodig? In gemeente Oldebroek zijn er vrachtwagenparkeerplaatsen op bedrijvenpark H20 en bedrijventerrein Wezep Noord. Vrachtwagenchauffeurs wonend in onze gemeente kunnen zich aanmelden voor een parkeerplaats. Meer weten of aanmelden? Neem dan contact op met de exploitanten.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

gemeente

Vergaderingen raadscommissies januari 2019 - gemeente Oldebroek

U bent van harte welkom om de openbare vergaderingen in het gemeentehuis op woensdag 16 en donderdag 17 januari 2019 bij te wonen.

De raadscommissies bereiden de besluiten van de gemeenteraad voor. Dit doen zij door de voorstellen van het college van B&W aan de raad te beoordelen en informatie te vragen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

gemeente oldebroek

WEZEP - Ingrediënten: meedoen, goede zorg, opgroeien, werk, ….. Hoe gaan we dit doen? Wat zijn de belangrijkste acties? En welke resultaten willen we bereiken? Kom op maandag 28 januari naar de Snelkooksessie in De Brinkhof en praat mee! Vele inwoners, vrijwilligers en professionals hebben met de gemeente Oldebroek meegedacht over het recept voor een sociaal en leefbaar Oldebroek. Al die input is verwerkt in het beleidsplan Sociaal Domein 2019-2022.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)