raadszaal1

OLDEBROEK -  Donderdag 11 juli 2019 vergadert de gemeenteraad van Oldebroek. De raadsvergadering begint om 15.00 uur en gaat na een schorsing om 18.00 uur verder om 19.30 uur. U bent van harte welkom om deze openbare vergadering bij te wonen in de raadszaal van het gemeentehuis in Oldebroek.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

gemeente

OLDEBROEK - De verbouwactiviteiten van het gemeentehuis zijn bijna afgerond. De aannemer heeft inmiddels zijn ketenpark ontruimd. Het is daarom niet meer noodzakelijk het eenrichtingverkeer op de Van Sytzamalaan, inclusief het stopverbod, in stand te houden. Daarom worden deze verkeersmaatregelen opgeheven.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

66297738 904955706506648 7094973222063439872 n

OLDEBROEK - Heb je een laag inkomen? Of schulden? De gemeente Oldebroek kan je een steuntje in de rug bieden. Er zijn verschillende regelingen beschikbaar. Zo kan je die onverwachte kosten misschien toch betalen. Of kan je kind ook meedoen aan activiteiten die voor anderen vanzelfsprekend zijn.

Ga voor meer informatie naar www.oldebroek.nl/laaginkomen.

Schrijf reactie (0 Reacties)

gemeente oldebroek

OLDEBROEK - Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek heeft de jaarrekening en het jaarverslag over 2018 aan de gemeenteraad aangeboden. De jaarrekening sluit met een voordelig resultaat van € 1 miljoen. “Het college kijkt tevreden terug op de resultaten van afgelopen jaar. Onze balans ziet er goed uit. We hebben ruime reserves, een goede verhouding tussen eigen en vreemd vermogen. Al staan we de aankomende jaren wel voor financiële uitdagingen”, aldus wethouder Ben Engberts van Financiën.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Mevrouw Tanja Haseloop Amsing

OLDEBROEK - De gemeenteraad van Oldebroek heeft op donderdagavond 4 juli 2019 mevrouw T.H. Haseloop-Amsing uit Leek (52 jaar, VVD) aanbevolen voor benoeming als nieuwe burgemeester van de gemeente Oldebroek. Mevrouw Tanja Haseloop-Amsing heeft bestuurlijke ervaring als wethouder in de periode 2010-2014 (gemeente Leek) en vanaf 2014 als fractievoorzitter in de gemeenteraad van Leek, nu Westerkwartier. Beroepshalve voert zij management- en advieswerkzaamheden uit.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

65631043 904262129909339 6007502629591056384 n

OLDEBROEK - Per 1 juli 2019 is het mogelijk om te trouwen bij Het Buitencentrum Oldebroek. Gisteren tekenden waarnemend burgemeester Janneke Snijder-Hazelhoff en directeur-eigenaar van het Buitencentrum Oldebroek Ronald Valenteijn de overeenkomst.

Het Buitencentrum was al regelmatig een trouwlocatie voor één dag. Bruidsparen hebben een ruimere keuze nu het een vaste locatie is geworden.

Trouwplannen? Kijk voor meer informatie op www.oldebroek.nl/trouwen.

Schrijf reactie (0 Reacties)

ambts

OLDEBROEK - Vanavond is het zo ver! De gemeenteraad besluit welke kandidaat aanbevolen wordt als nieuwe burgemeester van Oldebroek.  Na een besloten gedeelte is de raadsvergadering vanaf ongeveer 20.30 uur live te volgen in het gemeentehuis en via deze link

Via de Commissaris van de Koning komt de aanbeveling terecht bij de minister van Binnenlandse Zaken. Op voordracht van de minister volgt een Kroonbesluit. Naar verwachting begint de nieuwe burgemeester begin oktober.

Schrijf reactie (0 Reacties)

65604208 903646273304258 3808283682444148736 n

OLDEBROEK -  Minder restafval produceren moeilijk? Een groep inwoners bewees van niet. 100 dagen lang gingen ze de uitdaging aan. Het resultaat: gemiddeld 3,6 kilo restafval per week. Dat is 7,4 kilo minder restafval dan het gemiddelde van alle inwoners in de gemeente Oldebroek.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

burendag

OLDEBROEK - Zet alvast in je agenda: zaterdag 28 september is het Burendag! Misschien heb je een leuk idee om met jouw buurt te doen. En via het Oranjefonds kan je hiervoor een financiële bijdrage ontvangen. Leuk toch?

Ga naar www.burendag.nl voor de voorwaarden, het aanmeldformulier en tips voor een mooie dag!

Schrijf reactie (0 Reacties)

65757539 903273773341508 1602331369038413824 n

OLDEBROEK - Gister is de chillplek in Oldebroek, naast het Tienerhonk, officieel geopend! Deze chillplek is door een groep enthousiaste jongeren uit Oldebroek bedacht. In samenwerking met het straathoekwerk Nummer 13, Kulturhus De Talter, de gemeente, de wijkagent en de BOA's is dit leuke idee werkelijkheid geworden!

Schrijf reactie (0 Reacties)

66097873 902331560102396 2528550244765925376 n

OLDEBROEK -Vanaf vandaag zijn de gemeentelijke gebouwen en omgeving volledig rookvrij. Het gaat om het gemeentehuis, De Brinkhof, de brandweerkazernes en de gemeentewerf.

De Gemeente Oldebroek wil graag een rookvrije gemeente worden en heeft zich aangesloten bij de landelijke beweging 'Samen op weg naar een rookvrije generatie.' Met als doel opgroeiende kinderen te beschermen tegen tabaksrook en de verleiding om te gaan roken.

Lees hier meer over op www.rookvrijegeneratie.nl.

Schrijf reactie (0 Reacties)

65210832 899571580378394 3484149823534268416 n

WEZEP - Autoservice Fikse is verhuisd naar bedrijventerrein Wezep-Noord en heeft daarmee één van de laatste kavels bemachtigd. Wethouder Liesbeth Vos bracht deze week een bezoek aan het bedrijf en feliciteerde ze met hun nieuwe locatie.

Fikse beschikt nu over een veel grotere bedrijfsruimte. Vos: “Als bedrijven in onze gemeente verder willen groeien, dan is het belangrijk dat ze die ruimte vinden. Het is mooi dat Autoservice Fikse op deze locatie een flinke stap voorwaarts kan maken”.

Schrijf reactie (0 Reacties)

gemeente

OLDEBROEK - Hogere kosten jeugdhulp en wegvallen opbrengsten precariobelasting zorgen voor tekorten voor gemeente Oldebroek. Met vergaande maatregelen zoals bezuinigingen, het verhogen van OZB en het opvangen van de tekorten uit reserves biedt de gemeente een sluitend meerjarenperspectief.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

gemeente oldebroek

OLDEBROEK -  De gemeenten Nunspeet, Elburg en Oldebroek gaan gezamenlijk in beroep tegen de omgevingsvergunning voor Walibi Holland. In deze omgevingsvergunning staat onder andere beschreven welke geluidsnormen gelden bij grote (muziek)evenementen zoals Opwekking, Defqon en Lowlands. Doel van het beroep is er voor te zorgen dat een goede/volledige belangenafweging plaatsvindt en dat de hinder aanvaardbaar is.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

burgernetlogo

Met nieuwe mogelijkheden en kanalen kunnen opsporingsacties nu makkelijker, sneller en efficiënter worden uitgevoerd. Het systeem is versterkt en helemaal klaar voor de groeiende aantallen acties en gebruikers. Dit is nodig omdat Burgernet steeds vaker met succes wordt ingezet. Het verouderde opsporingssysteem is nu vervangen door een eigentijdse versie. Gemeenten en politie verwachten met het vernieuwde Burgernet nog vaker heterdaadacties succesvol op te kunnen lossen en vermiste personen nog sneller terug te vinden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

gemeente

OLDEBROEK - De raadscommissies bereiden de besluiten van de gemeenteraad voor. Dit doen zij door de voorstellen van het college van B&W aan de raad te beoordelen en informatie te vragen. U bent van harte welkom om de openbare vergaderingen op 25, 26 en 27 juni 2019 bij te wonen in het gemeentehuis van Oldebroek.

Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

gemeente oldebroek

OLDEBROEK -  De raadscommissie Ruimtegebruik en Leefomgeving komt op op woensdag 26 juni 2019 bijeen. De vergadering begint om 19.30 uur en wordt gehouden in het gemeentehuis in Oldebroek. Op de agenda staat onder meer het onderwerp ‘Plan Hart van Oosterwolde’.  Het onderwerp staat op de agenda van de commissie om het nemen van een besluit over het voorstel door de gemeenteraad voor te bereiden. De commissieleden bespreken en beoordelen het voorstel. Ook kunnen zij vragen stellen aan het lid van het college van b&w, dat in de vergadering aanwezig is, over het door de gemeenteraad te nemen besluit.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

afval

OLDEBROEK -  Vanwege de Broekermarkt op woensdag 3 juli 2019 wordt er geen afval opgehaald in een gedeelte van de kern Oldebroek. Het gaat om het gebied welke tijdens de Broekermarkt wordt afgesloten voor autoverkeer.

De ophaaldag van restafval (grijze container) wordt vervroegd naar dinsdag 2 juli 2019.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

P1090198eik

OLDEBROEK - ‘We adviseren onze inwoners dringend om zover mogelijk bij de eikenprocessierupsen uit de buurt te blijven. Dit jaar is de aanwezigheid van de eikenprocessierups extreem hoog. We nemen maatregelen om de rups zo veel mogelijk te bestrijden'. Met deze verklaring komt de gemeente Oldebroek vandaag naar buiten.

Eikenprocessierups gezien? Meld het

U kunt de aanwezigheid van de eikenprocessierups in ‘gemeentebomen’  melden bij de gemeente Oldebroek. De gemeente neemt dan zo snel mogelijk maatregelen om de overlast weg te nemen. Een professioneel bedrijf bestrijdt de rupsen. Om de bomen komt een rood/wit waarschuwingslint met daar op de tekst “Pas op EPR”. Omdat de plaagdruk nu erg hoog is kan het voorkomen dat het iets langer duurt voordat de rupsen verwijderd worden. Op locaties waar meerdere bomen staan wordt door de aannemer elke boom gecontroleerd op de aanwezigheid van de eikenprocessierups.

Fotoreportage Alida Bosma

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

voedselbankOLDEBROEK - Het is niet altijd gemakkelijk; huur en rekeningen betalen én boodschappen doen. Of dat nou voor u alleen is, of voor uw gezin. Houdt u te weinig geld over voor boodschappen? De voedselbank kan u tijdelijk helpen met een voedselpakket. Of u voor hiervoor in aanmerking komt, hangt af van hoeveel geld u maandelijks overhoudt voor eten en kleding.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)