19990043 770586623101725 1933344409319613455 n

OLDEBROEK - Het Tienerhonk in Oldebroek is een gezellige huiskamer voor jongeren tussen de 10 en 18 jaar. Het is op twee middagen in de week open en er worden leuke activiteiten georganiseerd. Maar dit kan niet zonder de inzet van vrijwilligers en een bestuur. Het huidige bestuur stopt per september 2018, vrijwilligers zijn er te weinig. Daarom is het Tienerhonk dringend op zoek naar nieuwe bestuursleden en vrijwilligers.  Alle jongeren tussen de 10 en 18 jaar zijn welkom bij het Tienerhonk. Zij kunnen op verschillende momenten terecht.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

inputburg

Burgemeester Hoogendoorn wil graag alle inwoners van de gemeente Oldebroek bedanken. Bijgaand leest u zijn dankwoord. 

Met ingang van maandag 9 juli 2018 word ik burgemeester van de gemeente Midden-Groningen. Officieel is dat ook de datum dat mijn ontslag als burgemeester van Oldebroek ingaat. Inmiddels heb ik als burgemeester al afscheid genomen van de gemeente Oldebroek.

Op woensdag 27 juni 2018 heb ik op de racefiets een tour door onze gemeente gemaakt. Alle dorpen heb ik aangedaan en in alle dorpen heb ik een paar mensen ontmoet en gesproken. Voor de zoveelste keer besefte ik: wat is Oldebroek toch een prachtige gemeente!

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

IMG 20180628 153328

Op donderdag 28 juni 2018 nam burgemeester Hoogendoorn afscheid van de gemeente Oldebroek. Dit was zijn afscheidsspeech.

Beste mensen,

Afscheid nemen is best moeilijk. Bijna 7 jaar mocht ik in de gemeente Oldebroek burgemeester zijn. Wat is er in die jaren veel gebeurd. Zeker in de eerste jaren was er politiek-bestuurlijk veel aan de hand, maar de laatste jaren is het in Oldebroek bestuurlijk heel stabiel. De politiek is niet bedoeld om elkaar vliegen af te vangen, maar om de samenleving verder te helpen. De gemeenteraad is daar zelf ook van overtuigd. En die gedachte hebben we vertaald naar het motto 'Oldebroek voor mekaar'.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Knipselijs

HATTEMERBROEK - Gemeente Oldebroek gaat binnenkort handhaven op permanente bewoning op vakantiepark Bospark IJsselheide. Uit diverse controles blijkt dat ongeveer de helft van de recreatiewoningen op het park permanent wordt bewoond. Permanente bewoning van recreatiewoningen is niet toegestaan.

Lees meer >

Schrijf reactie (1 Reacties)

gemeentehuis

OLDEBROEK - De vergadering van de gemeenteraad van Oldebroek van 14 juni 2018 ging over de start van de nieuwe bestuursperiode 2018 - 2022.

Na beschouwingen van de raadsfracties over de gesloten bestuursovereenkomst ‘Met elkaar voor een duurzaam Oldebroek’ van ChristenUnie, SGP en ABO, heeft de gemeenteraad op voordracht van deze fracties de volgende wethouders benoemd na schriftelijke stemming:

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

gemeentehuis

OLDEBROEK - Donderdag 28 juni 2018 is er om 14.00 uur een buitengewone vergadering van de gemeenteraad van Oldebroek. De raad en burgemeester Adriaan Hoogendoorn nemen afscheid van elkaar.

De locatie van de vergadering is restaurant Coelenhage in Wezep. Voor vragen over de vergadering kunt u terecht bij Hans Tabak, griffier van de gemeenteraad, tel. 0525 63 82 00.

Schrijf reactie (0 Reacties)

page1

OLDEBROEK - Begin volgend jaar komt de vernieuwde gemeentegids van de gemeente Oldebroek uit. De gemeentegids wordt ook dit jaar uitgegeven door Akse Media uit Den Helder.

Akse Media start binnenkort met de acquisitiewerkzaamheden voor de gemeentegids 2019. Zij gaan u als ondernemer vragen om een advertentie af te nemen in de gemeentegids.

Schrijf reactie (0 Reacties)

gemeente oldebroek

OLDEBROEK - Wat is er nodig voor een sociaal en leefbaar Oldebroek? Oldebroek wil een gemeente zijn waarin het goed leven, wonen en werken is. Voor iedereen. Maar wat is daarvoor nodig? Dat vraagt de gemeente tijdens de verschillende dorpsgesprekken die nu worden gehouden. Speciaal voor jongeren (14 t/m 26 jaar) is een enquête gemaakt. De gemeente hoopt dat zoveel mogelijk jongeren deze gaan invullen. Dat kost maar 2 minuten. Doe jij mee?

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

DSCF4194

OLDEBROEK - In verband met de Broekermarkt wordt op woensdag 4 juli 2018 geen afval opgehaald in het gebied dat tijdens de Broekermarkt wordt afgesloten voor autoverkeer. De ophaaldag van restafval (grijze container) in dat gebied is een dag eerder, op dinsdag 3 juli 2018.

Kijk voor meer informatie op uw afvalapp, of bel met de gemeente, telefoonnummer 0525 63 82 00.

Schrijf reactie (0 Reacties)

gemeente oldebroek

OLDEBROEK - Eind juni of begin juli 2018 ontvangt u de periodeafrekening van Vitens. Op deze afrekening staat ook de precariobelasting. In een eerdere brief die u van Vitens hebt ontvangen staat dat deze belasting wordt gecompenseerd door de gemeente Oldebroek via de gemeentelijke belastingen.

Dit gebeurt  via uw aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2019. Hierop wordt een bedrag van € 77,95 in mindering gebracht.

Schrijf reactie (0 Reacties)

ofgv logo

BIDDINGHUIZEN - In het weekend van 22 tot en met 25 juni 2018 vindt, op het Walibiterrein in Biddinghuizen, de 16e editie van het dance event Defqon.1 Weekend Festival plaats. Samen met de geluidspecialist van de Omgevingsdienst (OFGV) worden reguliere geluidcontroles tijdens Defqon.1 uitgevoerd. Ervaart u, ondanks alle maatregelen die genomen zijn, geluidshinder van Defqon.1? Dan kunt u uw klacht melden via het klachtenformulier of de milieuklachtentelefoon van de Omgevingsdienst, tel. 0320 26 54 00.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

gemeentehuis

OLDEBROEK - De raadscommissies bereiden de besluiten van de gemeenteraad voor. Dit doen zij door zich een mening te vormen over de voorstellen van het college van B&W aan de raad en informatie te vragen.

U bent van harte welkom om de openbare vergadering op 27 juni 2018 in het gemeentehuis bij te wonen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

neu

OLDEBROEK - Maandag 18 juni 2018 legde mevrouw Maria Zarmikova Avetyan de verklaring van verbondenheid af. Burgemeester Adriaan Hoogendoorn reikte daarna het bewijs van ‘Bekendmaking van verlening van het Nederlanderschap’ aan haar uit. 

Mevrouw Avetyan, afkomstig uit de voormalige Sovjet-Unie, woont al negen jaar in Wezep. Door de uitreiking van het bewijs ‘Bekendmaking van verlening van het Nederlanderschap’ is zij nu formeel Nederlander.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

gemeente oldebroek

OLDEBROEK - In de Van Asch van Wijcklaan start na de zomervakantie de aanleg van een nieuw regenwater riool. Voor de werkzaamheden starten vertelt aannemer Van Gelder u op dinsdag 26 juni graag over de plannen, uitvoering en planning van de werkzaamheden. Uiteraard is er ook ruimte voor vragen.

U bent van harte welkom op de inloopavond op dinsdagavond 26 juni van 18.00 tot 20.30 uur in kulturhus De Talter in Oldebroek. Iedereen die belangstelling heeft is welkom. Medewerkers van de gemeente zijn ook aanwezig tijdens deze inloopavond. Direct belanghebbenden ontvangen meer informatie en een uitnodiging van Van Gelder.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

kulturhus oldebroek 620x279

Voor naasten van mensen met psychische problemen

OLDEBROEK - Op 20 september gaat de training ‘Betrokken omgeving’ van Impluz, in samenwerking met het Sociaal Team in Oldebroek, van start. De training is voor partner(s), ouder(s) en andere naastbetrokkenen van mensen met psychische problemen. De training heeft als doel naasten beter te laten omgaan met de situati e waarin zij zich bevinden en om ervoor te zorgen dat deze naasten niet overbelast worden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

gemeentehuis

OLDEBROEK - De gemeente Oldebroek lanceert in september een meldpunt voor drugsgebruik en drugshandel. Met dit meldpunt beoogt de gemeente het gebruik van drugs (nog) beter in beeld te krijgen en zo ook de handel in drugs aan te pakken.  Burgemeester Adriaan Hoogendoorn: ‘Met de hulp van u als inwoner krijgen we nog beter grip op de situati e en kunnen we met elkaar zorgen voor een leefb aar en veilig Oldebroek. U weet als inwoner als geen ander wat er speelt in uw wijk’.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

nix

OLDEBROEK -  De afgelopen weken stonden in het teken van NIX18; geen alcohol of tabak onder de 18 jaar. Ook In Oldebroek. Op verschillende manieren werd de leeftijdsgrens van 18 onder de aandacht gebracht. Die aandacht is belangrijk, want alcohol drinken en roken is vooral voor jongeren die nog in de groei zijn erg slecht. Het beschadigt onder andere de hersenen en longen. Niet alleen ouders of verzorgers spelen een belangrijke rol in het voorkomen dat jongeren alcohol of tabak nuttigen. Ook bedrijven moeten zich verplicht houden aan de leeftijdsgrens. Burgemeester Adriaan Hoogendoorn: “In de afgelopen periode zijn Oldebroekse bedrijven gecontroleerd in het kader van de actie ‘Nix 18’. Geen alcohol en tabak verkopen aan jongeren, daar gaat het dan om. Gelukkig pakte de test bij een aantal bedrijven goed uit. Dat is natuurlijk een compliment waard. Helaas houden niet alle winkels en horecagelegenheden zich aan de wettelijke spelregels. Ik hoop dat alle ondernemers in de gemeente Oldebroek serieus werk gaan maken van ‘Nix 18’. Ik vind dat erg belangrijk en het zorgt er voor dat we het in Oldebroek ook voor onze jongeren goed voor elkaar hebben. Hier blijven we in de toekomst dan ook op toezien.”

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

College persbericht

OLDEBROEK - Donderdagavond 14 juni is het nieuwe college van de gemeente Oldebroek geïnstalleerd. Collegeleden zijn namens de ChristenUnie Liesbeth Vos – van de Weg, Ben Engberts namens de SGP en Bob Bergkamp namens ABO. De benoeming van de wethouders gebeurde in een raadsvergadering en na beschouwingen van de fracties over de bestuursovereenkomst ‘Met elkaar voor een duurzaam Oldebroek’.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Logo Oldebroek gem

OLDEBROEK - Oldebroek wil een gemeente zijn waarin het goed wonen, leven en werken is. Voor iedereen. Maar wat hebben we daarvoor nodig? Welke ingrediënten mogen niet ontbreken? Helpt u ons het juiste recept te maken?

In de komende weken vindt er nog een aantal dorpsgesprekken plaats. U bent van harte welkom om mee te praten tijdens de bijeenkomst in uw dorp.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

burg

OLDEBROEK -  Op donderdag 28 juni neemt burgemeester Adriaan Hoogendoorn met een informele bijeenkomst afscheid van Oldebroek. Als inwoner, vereniging, ondernemer of anders betrokkene bent u daarbij van harte welkom.

U bent welkom op deze inloopbijeenkomst van 17.00 – 20.30 uur in restaurant Coelenhage in Wezep.

De gemeente kan zich voorstellen dat veel mensen tijdens dit afscheidsmoment het woord tot hem willen richten en vraagt daarom iedereen om een kort filmpje op te nemen in plaats van een toespraak te houden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)