sociaal team

OLDEBROEK -  De openingstijden van het gemeentehuis en het Sociaal Team zijn in december en januari op een aantal dagen gewijzigd.

  • Maandag 17 december: geopend tot 12.00 uur.
  • Maandag 24 december: gesloten.
  • Dinsdag 25 december: Eerste kerstdag, gesloten.
  • Woensdag 26 december: Tweede kerstdag, gesloten.
  • Maandag 31 december: geopend tot 15.30 uur.
  • Dinsdag 1 januari: Nieuwjaarsdag, gesloten.
  • Woensdag 2 januari: Sociaal Team geopend vanaf 10.00 en het gemeentehuis vanaf 11.00 uur.
  • Woensdag 9 januari: is de avondopenstelling van het gemeentehuis tot 18.30 uur.
Schrijf reactie (0 Reacties)

College Oldebroek op bezoek bij Kwekerij Hoekert 1

OLDEBROEK - Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek bracht op 11 december 2018 een werkbezoek aan Kwekerij Hoekert. Tijdens het bezoek werd de ontwikkeling van het bedrijf besproken en kreeg het college een kijkje achter de schermen van de kwekerij.

Kwekerij Hoekert is al ruim 30 jaar gevestigd aan de Zuiderzeestraatweg. Daar heeft het bedrijf 15 hectare aan buitenvelden en 2 hectare aan kassen in gebruik.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

takken

OLDEBROEK - U kunt uw takken en snoeihout gratis laten ophalen door de firma ABL. Dat kan tijdens de takkenroute die de gemeente acht keer per jaar organiseert. Op donderdag 20 december 2018 is de laatste ronde van dit jaar.

Wilt u uw takken en snoeihout laten ophalen, dan kunt u dit per voorkeur aangeven door een mail te sturen naar: info@ablboomverzorging.nl met daarin uw naam, adres, postcode en woonplaats. Dit kan ook telefonisch via tel. 0318 61 42 27. Het aanmelden kan tot en met woensdag 18 december 2018 vóór 12.00 uur.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

gemeente

OLDEBROEK - Donderdag 13 december 2018 vergadert de gemeenteraad van Oldebroek. U bent van harte welkom om 19.30 uur in de raadszaal van het gemeentehuis in Oldebroek om deze openbare vergadering bij te wonen.

Ter bespreking

  • Realisatie vrachtwagenparkeervoorziening.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

logodelen

OLDEBROEK -  De campagne ‘Wij durven te Delen’ gaat op herhaling. Dit is een campagne die de gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Oldebroek, Nunspeet en Putten zijn gestart om te zorgen dat ouders en verzorgers makkelijker en meer durven te delen.

Het is vast een herkenbare gedachte: stelt dit kind zich nou aan of onderschat ik de situatie en is er echt iets aan de hand? Die onzekerheid komt af en toe bij het opvoeden om de hoek kijken. Daarom is het goed voor iedereen die met kinderen te maken heeft om signalen en zorgen te delen. Zo kom je tot nieuwe inzichten of zelfs oplossingen en je staat er niet alleen voor. En dan hoeven je zorgen in de meeste gevallen niet een écht probleem te worden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

gemeente

OLDEBROEK - De rekenkamercommissie dient ter ondersteuning en versterking van de kaderstellende en controlerende rol van de gemeenteraad. Zodoende brengt de commissie jaarlijks één of twee onderzoeksrapporten, met bevindingen en aanbevelingen, uit. De rekenkamercommissie heeft in 2018 onderzoek uitgevoerd naar de opvolging en uitvoering van aanbevelingen van een aantal eerder uitgebrachte rapporten sinds 2014. Sinds 2014 opereert de rekenkamercommissie namelijk in de huidige samenstelling.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

20181204 Leefbaarheidsconvenant Hattemerbroek voor bedrijvenpark H2O

HATTEMERBROEK - Het Dorpsoverleg Hattemerbroek, de gemeente Oldebroek en de Coöperatieve Vereniging Bedrijvenpark H20 hebben een leefbaarheidsconvenant voor bedrijvenpark H2O getekend. Met als doel om de leefbaarheid van Hattemerbroek te borgen tijdens en na realisatie van het bedrijvenpark. Het park ligt bij de woonkern Hattemerbroek.

Vaststelling bestemmingsplan
Onlangs stelde de gemeenteraad van Oldebroek het ontwerpbestemmingsplan Bedrijvenpark H2O vast. Het bedrijvenpark zorgt voor een goed vestigingsklimaat voor lokale en regionale ondernemers en het behoud van werkgelegenheid in de Noord Veluwe en biedt veel kansen voor gemeente Oldebroek en dus ook Hattemerbroek. Bij de voorbereiding van dit bestemmingsplan zijn inwoners van Hattemerbroek nauw betrokken, omdat een goede inpassing van het bedrijvenpark in deze omgeving van groot belang is. Het getekende leefbaarheidsconvenant onderstreept dat er voor het regionale bedrijvenpark H2O sprake is van een unieke samenwerkingsrelatie tussen inwoners, bedrijven en de gemeente.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

IMG 8933

WEZEP - Het college van B&W van de gemeente Oldebroek heeft op 4 december een werkbezoek gebracht aan de nieuwbouw van Integraal Kindcentrum (IKC) De Schaapkooi in Wezep. Op 23 november 2018 is dit IKC officieel geopend. De nieuwbouw biedt huisvesting aan een basisschool en kinder- en peuteropvang.

De basisschool is in 2016 ontstaan uit een fusie tussen De Oranjeschool en De Goede Herderschool. Op de school zitten 287 leerlingen. De Schaapskooi valt onder het bestuur van stichting De Akker.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

GOED BEZIG

OLDEBROEK - Leen sportmateriaal voor uw evenement, kinderfeestje of gymles via Goed Bezig Oldebroek. Van glijmatjes in de gymles tot een mobiele basket en van tennisrackets tot een suikerklontjestest. Daarnaast kun je het evenement gezond aankleden met het gebruik van de DrinkWater! waterkoelers of fruittaps.

Goed Bezig heeft de volgende categorieën materiaal ter beschikking:

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

26171629 985871054897317 6432569970847522836 o

OLDEBROEK - Ga samen met duizenden anderen de uitdaging aan en zet uw alcoholgebruik 30 of 40 dagen lang op pauze. Daag vrienden en familieleden uit en laat ze met u meedoen. De 30-dagen-stop begint op 1 januari 2019 en de 40-dagen-stop op 6 maart 2019. Doe mee door u aan te melden via www.ikpas.nl en ervaar wat het u oplevert.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

20181130 Ondertekening prestatieafspraken 2019 foto

OLDEBROEK - Op maandag 19 november 2018 ondertekenden de Bewonersraad DeltaWonen, de Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen, DeltaWonen, Omnia Wonen en de gemeente Oldebroek de prestatieafspraken voor 2019.

De prestatieafspraken zijn gebaseerd op de vier pijlers uit de gemeentelijke woonvisie. Namens de gemeente Oldebroek ondertekende wethouder Ben Engberts de onderlinge afspraken. Wethouder Ben Engberts is blij met deze stap: “We hebben gezamenlijk de speerpunten voor 2019 vastgelegd met aandacht voor de thema’s beschikbaarheid en betaalbaarheid, wonen met welzijn en zorg, duurzaamheid en leefbaarheid”.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

IMG 9088

OLDEBROEK - We zitten alweer volop in de donkere maanden en dat betekent dat ook de jaarwisseling steeds dichterbij komt. Mocht u een vreugdevuur tijdens de jaarwisseling willen stoken dan is het goed te weten dat u hier een ontheffing voor nodig heeft.

Bij de gemeente worden de aanvragen behandeld voor het stoken van vreugdevuren. De gemeente bepaalt of er wel of geen ontheffing voor wordt verleend. Als u met de jaarwisseling een vreugdevuur wilt stoken, dan kunt u tot maandag 3 december 2018  een ontheffing aanvragen via de website van de gemeente: www.oldebroek.nl. U vindt daar ook de stookvoorschriften.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Schermafbeelding 2018 11 09 om 11.03.40

OLDEBROEK - Jaarlijks zijn in Nederland 200.000 volwassenen slachtoffer van ernstig huiselijk geweld. En bijna 120.000 kinderen maken huiselijk geweld mee. Dit moet stoppen. Laten we samen in actie komen. Want iedereen kan iets doen. Weet u hoe ù het verschil kunt maken?

Het begint met erover praten en het bespreekbaar maken. Praten helpt het taboe doorbreken. Daarna kunt u het volgende doen:

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - De openingstijden van het gemeentehuis en het Sociaal Team zijn in december en januari op een aantal dagen gewijzigd.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

gemeente oldebroek

OLDEBROEK - U bent van harte welkom om de openbare vergaderingen op 28 en 29 november 2018 in het gemeentehuis bij te wonen. De raadscommissies bereiden de besluiten van de gemeenteraad voor. Dit doen zij door de voorstellen van het college van B&W aan de raad te beoordelen en informatie te vragen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

takken

OLDEBROEK - U kunt uw takken en snoeihout gratis laten ophalen door de firma ABL. Dat kan tijdens de takkenroute die de gemeente acht keer per jaar organiseert. Op donderdag 22 november 2018 is de zevende ronde.

Wilt u uw takken en snoeihout laten ophalen, dan kunt u dit per voorkeur aangeven door een mail te sturen naar: info@ablboomverzorging.nl met daarin uw naam, adres, postcode en woonplaats. Dit kan ook telefonisch via tel. 0318 61 42 27. Het aanmelden kan tot en met woensdag 21 november 2018 vóór 12.00 uur.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

bpm

WEZEP - Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek bracht op 20 november 2018 een werkbezoek aan de bedrijven Dispo Medical en BPM. Tijdens de bezoeken werd de ontwikkeling van Dispo Medical op bedrijvenpark H2O besproken en gaf BPM een kijkje achter de schermen van de evenementenwereld.

De locaties van beide bedrijven liggen op een steenworp afstand van elkaar, maar de activiteiten konden niet verder verschillen. “Dat is het mooie van bedrijfsbezoeken: je leert veel bedrijven kennen waardoor we ze soms aan elkaar kunnen koppelen. Daarmee wordt de economie van de gemeente verder versterkt”, aldus Liesbeth Vos, wethouder Economische Zaken van Oldebroek.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

wegwerkzaamheden

WEZEP - In opdracht van Vitens wordt al enkele weken gewerkt aan de waterleidingen langs de Zuiderzeestraatweg in Wezep. Een deel van het vrachtverkeer wordt vanwege deze werkzaamheden tijdelijk omgeleid door Wezep. De werkzaamheden vinden plaats aan de zuidkant van de rotonde bij garage Schaftenaar. De beschikbare ruimte hiervoor is erg krap. Alle leidingen liggen onder het fietspad dat hier langs loopt. Het fietspad wordt daarom over een forse lengte opgebroken. Het fietspad ligt op dit punt vrij dicht bij de rand van de rotonde. Het is daarom noodzakelijk om betonblokken op een deel van de rotonde te plaatsen. Dit ter bescherming van de mensen die aan de leidingen werken, maar ook het verkeer.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

gemeente oldebroek

De gemeenteraad van Oldebroek heeft in zijn vergadering van 8 november 2018 verschillende besluiten genomen.

Na bespreking

  • Beleidsplan sociaal domein 2019-2022.

De gemeenteraad heeft unaniem het beleidsplan Sociaal Domein 2019-2022 vastgesteld, voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning, Jeugdwet en Participatiewet.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

A28

WEZEP - In hoeverre beïnvloedt fijnstof en geluid van de A28 uw woon- en leefomgeving in Wezep? Hier is de gemeente Oldebroek erg benieuwd naar, daarom wordt aan inwoners van Wezep gevraagd een enquête hierover in te vullen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)