StopInbraak

OLDEBROEK - Woninginbraken zijn een probleem van deze tijd. Bewoners rond de Bovendwarsweg in Oldebroek hebben naar aanleiding van meerdere recente woninginbraken en een woningoverval ondersteuning aan de gemeente gevraagd bij de vraag wat zij kunnen doen om zich veiliger te voelen in hun eigen woning en in hun buurt. De gemeente gaat graag op deze vraag in en organiseert in samenwerking met de politie en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid een informatieavond Buurtveilig. Deze avond vindt plaats op woensdag 8 oktober om 19.00 uur in Kulturhus de Talter.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - De gemeente Oldebroek houdt vanaf 2 oktober 2014 op verschillende plekken in de dorpen spreekuur. Inwoners kunnen er aan medewerkers van de gemeente vragen stellen over de veranderingen op het gebied van werk en inkomen, jeugd, zorg en ondersteuning. Het zijn spreekuren zonder afspraak. Vragenstellers hoeven van tevoren geen afspraak te maken.

Zorg, werk en jeugdhulp na 1 januari
Het spreekuur is bedoeld voor inwoners die vragen hebben over wat er voor hen verandert. Wellicht leven er vragen over bij wie ze terecht kunnen na 1 januari 2015. Tijdens het spreekuur kunnen inwoners hun vragen persoonlijk stellen aan een medewerker van de gemeente.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Ik heb me aangemeld voor Burgernet, doet u dat ook? Dit is de boodschap die burgemeester Hoogendoorn afgeeft in de brief die deze week alle bewoners van de gemeente Oldebroek thuis gestuurd krijgen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Sinds 2012 loopt het project om het beheer van openbare speelplekken in de gemeente Olde-broek over te dragen aan de inwoners. Een werkgroep met betrokken vrijwilligers heeft hierin al veel werk verzet. De laatste stap is het oprichten van een stichting of vereniging voor de speelplekken.

Samen met de gemeente bereidt de werkgroep dit voor. Voor deze stichting/vereniging zijn enthousiaste en betrokken bestuursleden nodig. De leden van de stichting/vereniging dragen zorg voor het dagelijkse beheer van de speelplekken. Hiervoor heeft de raad een bedrag van € 90.000,- per jaar beschikbaar gesteld.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Het college van de gemeente Oldebroek presenteert de gemeenteraad een sluitende begroting voor 2015. In de bestuursovereenkomst ‘Samen verantwoordelijk’ werd verwacht dat het sluitend maken van de begroting 2015 niet eenvoudig zou zijn. Het resultaat is bereikt door het beschikbare budget voor personeel te verlagen en door een eenmalige bijdrage uit de Algemene Reserve.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - De gemeente Oldebroek organiseert twee bijpraatsessies over de lokale veranderingen in het sociaal domein:
- donderdag 16 oktober van 15.00 tot 17.00 uur in dorpshuis Wezep
- maandag 20 oktober van 19.00 tot 21.00 uur in het gemeentehuis in Oldebroek.
Organisaties die hiervoor nog geen uitnodiging hebben ontvangen, kunnen deze advertentie als uitnodiging beschouwen. Tijdens deze sessies informeert de gemeente u o.a. over de lokale invulling van de toegang tot ondersteuning bij werk & inkomen, jeugdhulp, zorg en welzijn.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

bk

OLDEBROEK - De gemeente is wettelijk verplicht om persoonsgegevens van haar inwoners bij te houden. Die zijn nodig om bijvoorbeeld een identiteitskaart of een rijbewijs te kunnen maken, om te weten wie mag stemmen bij verkiezingen of om uitkeringen te verstrekken. In de Basisregistratie Personen (BRP) staan gegevens over alle inwoners van Oldebroek. Uw adres en geboortedatum zijn er te vinden, uw nationaliteit, ouders en kinderen. Maar ook gegevens over een eventueel huwelijk of geregistreerd partnerschap. Eigenlijk staat in de BRP ieders administratieve levensloop vermeld.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Onlangs kreeg Oldebroek een verzoek van het COA een asielzoekerscentrum te mogen vestigen aan de Bovendwarsweg 83. In het licht van de mondiale situatie wil het college van Oldebroek haar maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen en staat positief tegenover de vestiging van een asielzoekerscentrum in Oldebroek. Het COA ziet na overleg en onderzoek van hun verzoek af.

Lees meer >

Schrijf reactie (1 Reacties)

OLDEBROEK - Donderdag 2 oktober 2014, 19.30 uur, vergadert de gemeenteraad in de raadszaal van het gemeentehuis in Oldebroek. Dit is een openbare vergadering. U bent van harte welkom. Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ethal

WEZEP - De gemeente Oldebroek heeft maandag 29 september 2014 de koopovereenkomst voor de Erica Terpstrahal met gronden en sportveld ondertekend. De eigenaren deltaWonen en Pluryn zijn akkoord met de verkoop voor een bedrag van € 900.000,-.

Met alle betrokken gebruikers van de sporthal is vooraf goed afgestemd en is overeenstemming bereikt over de aankoop in combinatie met het sluiten/afstoten van gymzalen. De optie voor bouw van een nieuwe sporthal op de locatie van WHC komt met deze aankoop te vervallen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - De gemeente Oldebroek houdt vanaf 1 oktober 2014 op verschillende plekken in de dorpen spreekuur. Heeft u vragen over de veranderingen op het gebied van werk en inkomen, jeugd, zorg en ondersteuning?

Bent u benieuwd bij wie u terecht kunt na 1 januari 2015? Wilt u weten wat er voor u verandert? Wilt u graag iemand van de gemeente hierover spreken? Tijdens het spreekuur kunt u uw vragen persoonlijk stellen aan een medewerker van de gemeente.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

HATTEMERBROEK - De gemeente Oldebroek wil in de toekomst woningen aan Hattemerbroek toevoegen die voldoen aan de wensen van de inwoners. Het vermoeden bestaat dat jonge huishoudens Hattemerbroek de afgelopen jaren hebben verlaten, omdat zij hier geen geschikte woning konden vinden. Daarom heeft de gemeente Oldebroek in juni 2014 een woonbehoefteonderzoek uitgevoerd. De gemeente is bij dit onderzoek ondersteund door Onderzoeksbureau Companen uit
Arnhem.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - In de nieuwe Wmo blijft de mogelijkheid voor een PGB bestaan. Maar wel met een aantal nieuwe regels. De gemeente gaat bijvoorbeeld vooraf kijken of u in staat bent om te gaan met een PGB. Ook gaat het PGB niet meer rechtstreeks naar de klant. Het budget wordt overgemaakt naar de Sociale Verzekeringsbank (SVB) die het PGB beheert en de betalingen aan de zorgverlener doet. Dit wordt trekkingsrecht genoemd. Verder verandert er niets. U blijft zelf bepalen wie er wanneer zorg verleent.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

HATTEMERBROEK - Het Dorpsoverleg Hattemerbroek is een bewonersoverleg vanuit Hattemerbroek zelf. We staan aan het begin van de burgerparticipatie met als doel om de gezamenlijke belangen te behartigen. Het Dorpsoverleg Hattemerbroek heeft regelmatig contact met de gemeente over onderwerpen die het dorp aangaan . Kritisch maar wel constructief bouwen we zo aan een mooi, groen en leefbaar Hattemerbroek. Als gemeenschap wil men in gesprek over wat het dorp aangaat.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

HATTEMERBROEK - De gemeente Oldebroek is op zoek naar betrokken inwoners van Hattemerbroek die een visie hebben over de leefbaarheid van hun dorp. Bent u die inwoner van Hattemerbroek die we zoeken? Wilt u meedenken over de plannen voor het nieuwe bedrijventerrein?

Hebt u tijd of kunt u tijd maken en wilt u die tijd ook inzetten? Reageer dan op deze oproep.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Om ongelukken met vloeibare brandstoffen te voorkomen, zijn de regels voor bovengrondse brandstoftanks aangescherpt. Vanaf 1 januari 2015 moeten alle bovengrondse opslagtanks voor vloeibare brandstoffen zijn voorzien van een tank- en installatiecertificaat. Dit geldt dus óók voor kleine tanks van bijvoorbeeld agrarische bedrijven, loonbedrijven en auto- en truckbedrijven. U bent als eigenaar zelf verantwoordelijk om de status van uw bovengrondse opslagtank(s) na te gaan.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Voor al uw vragen over werk en inkomen, jeugd, zorg en ondersteuning

OLDEBROEK - De gemeente Oldebroek houdt vanaf 1 oktober 2014 op verschillende plekken in de dorpen spreekuur. Heeft u vragen over de veranderingen op het gebied van werk en inkomen, jeugd, zorg en ondersteuning? Bent u benieuwd bij wie u terecht kunt na 1 januari 2015? Wilt u weten wat er voor u verandert? Wilt u graag iemand van de gemeente hierover spreken? Tijdens het spreekuur kunt u uw vragen persoonlijk stellen aan een medewerker van de gemeente.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

In september zijn er de volgende vergaderingen van de raadscommissies:

Bestuur en Veiligheid, maandag 15 september

Op de agenda o.a.: Veiligheidsstrategie en Meerjaren­beleids­plan Politie Oost-Nederland 2015 - 2018; Gebiedsscan 2014 en criminaliteitscijfers 2013; Bestuursconvenant Strategische Alliantie Veluwe Noord en Gedragscode politiek ambtsdragers.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Altijd al eens model willen zijn in een heuse campagne? Grijp dan nu je kans. Regio Noord Veluwe is namelijk op zoek naar mensen op de Noord-Veluwe die het leuk vinden om op de foto te gaan voor de campagne Afval, meer waard dan je denkt. De foto's worden onder meer gebruikt voor de website, advertenties en flyers.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

input

OLDEBROEK - Vanaf 2015 verandert de rol van de gemeente op het gebied van jeugd, werk en zorg. Hier vindt u meer informatie over deze veranderingen.

Wat gaat er veranderen?

Met ingang van 2015 is de Gemeente Oldebroek verantwoordelijk voor alle ondersteuning in onze gemeente op het gebied van zorg en welzijn, opvoeding, werk en inkomen. Lees meer over de veranderingen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)