OLDEBROEK - Op 2 juli behandelt de gemeenteraad de zogeheten perspectievennota voor de begroting 2016 in een openbare raadsvergadering. Lees HIER alles over de Algemene beschouwingen van de fracties op Perspectievennota 2016.

Schrijf reactie (0 Reacties)

zwem

WEZEP - Door stagnatie van renovatiewerkzaamheden in zwembad De Veldkamp in Wezep, gaat het bad later open dan was gepland. Tijdens de renovatie is asbest aangetroffen in de technische kelderruimte van het zwembad. De asbestsanering is direct opgestart en de gemeente heeft hiervoor een gespecialiseerd bedrijf ingeschakeld. Asbest in deze vorm en in een afgesloten ruimte heeft geen gevolgen voor de gezondheid van bezoekers en medewerkers van De Veldkamp.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Naturalisatie 19 juni 2015

OLDEBROEK - Op vrijdag 19 juni 2015 zijn zes inwoners uit de gemeente Oldebroek tot Nederlander genaturaliseerd. Dit werd in het bijzijn van familie en kennissen bekend gemaakt door burgemeester Adriaan Hoogendoorn. Zij mogen zich vanaf vandaag officieel Nederlander noemen. Dit keer was het de eer aan mevrouw Salad, afkomstig uit Somalia, mevrouw Matienzo Garcia, afkomstig uit Cuba, de heer Al-Gadamsi en zijn zoon Hamza, afkomstig uit Libië, en de heer Abukar en zijn zoon Omer, afkomstig uit Somalia. Nadat ze de verklaring van verbondenheid hadden afgelegd, ontvingen zij uit handen van burgemeester mr. A. Hoogendoorn de schriftelijke “Bekendmaking van verlening van het Nederlanderschap”. Daarmee zijn zij nu formeel Nederlander.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

img 3126

WEZEP - Binnenkort start de bouw van de eerste woningen in het bouwplan De Krone in Wezep. Gemeente Oldebroek heeft definitief groen licht gekregen. Woensdag 17 juni heeft de Raad van State uitspraak gedaan op het zogeheten lopende beroepschrift en is het bestemmingsplan onherroepelijk geworden. Wethouder Harm Westerbroek van Ruimtelijke ordening reageert positief: “Ik ben verheugd dat we het plan kunnen realiseren. We ervaren veel vraag naar woningen in deze prijscategorie op deze locatie. Samen met de ontwikkelaar én in overleg met de omwonenden gaan we voor een mooie en prettige woonplek.”

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - De coöperatie Gastvrije Randmeren is een samenwerkingsverband van zestien gemeenten rondom de Randmeren. Gastvrije Randmeren heeft een aantal beheerstaken, waaronder het coördineren van het maaien van de overlast gevende waterplanten. De intentie is het maaien in de laatste week van juni te starten. De exacte startdatum is afhankelijk van de groei van de waterplanten. Om de locaties van het overlast gevende Doorgroeid Fonteinkruid en Aarvederkruid in het Veluwemeer en Wolderwijd in kaart te brengen, word uw hulp ingeroepen. U kent het gebied immers het beste. De coöperatie vraagt u vóór 20 juni 2015 de overlastlocaties te melden aan Gastvrije Randmeren.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - In het voorjaar komt de eikenprocessierups weer tevoorschijn. Deze rups vreet bomen (met name eikenbomen) kaal en bezorgt mensen huiduitslag, jeuk, rode ogen en zwellingen. Deze klachten kunnen ernstig zijn en lang aanhouden. Daarom is het belangrijk om te weten wat u kunt doen. De gemeente Oldebroek begint in juni met de monitoring van de rups en neemt maatregelen om de schade zo veel mogelijk te beperken.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - In juni zijn er de volgende vergaderingen van de raadscommissies:

Bestuur en Veiligheid, maandag 15 juni. Aanvang 19.30 uur. Op de agenda: Prioriteitenvoorstel Integraal Veiligheidsplan 2016-2019; Perspectievennota voor de begroting 2016.
Bekijk de agenda en de bijbehorende stukken.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Op vrijdag 12 juni bezocht het college van de gemeente Oldebroek het bedrijf Jan Bakker. Het college hecht grote waarde aan de bedrijfsbezoeken.

Er staan dan ook nog meerdere werkbezoeken op de agenda voor het tweede deel van dit jaar. Het doel van de werkbezoeken is kennismaken en van gedachten wisselen over onderwerpen die spelen bij het bedrijf dat bezocht wordt.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - De Sociale werkvoorziening wordt in de gemeenten Nunspeet, Putten, Elburg, Nijkerk, Harderwijk, Ermelo en Oldebroek uitgevoerd door de Inclusief Groep en Proson. In de afgelopen periode hebben de zeven Noord Veluwse gemeenten onderzoek laten doen om inzicht te krijgen hoe de Sociale werkvoorziening er in de toekomst uit kan gaan zien. Dit onderzoek is een vervolg op een eerdere verkenning in 2014. De aanleiding voor het onderzoek zijn de nieuwe verantwoordelijkheden en taken die gemeenten hebben vanuit de Participatiewet. Deze wet is in januari 2015 is ingevoerd.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Wilt u meewerken aan een korte enquête over de dienstverlening van de gemeente Oldebroek? Gevraagd wordt naar uw mening om de dienstverlening te kunnen verbeteren. De gemeente is benieuwd naar uw ervaringen én naar uw tips.

U kunt de enquête invullen tot uiterlijk 24 juni via www.oldebroek.nl/onderzoekdienstverlening. Het invullen duurt ongeveer 5 minuten.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - De overgangstermijn voor de verkoopprijs van openbaar groen loopt in juni 2015 af. Heeft u tussen 9 oktober 2007 en 30 januari 2014 een schriftelijk verzoek ingediend voor de aankoop van openbaar groen of is uw verzoek in deze periode afgewezen? Dan kunt u opnieuw uw verzoek indienen, mits u dit niet eerder in 2015 al hebt gedaan. Tot en met 30 juni 2015 wordt uw verzoek behandeld voor de oude, lagere verkoopprijs van € 50 k.k. per m2
voor én achter de voorgevelrooilijn. Na 30 juni 2015 hanteert de gemeente voor alle verzoeken de nieuwe verkoopprijzen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

WEZEP - De gemeentewerf in Wezep wordt momenteel verbouwd. Het KCAdepot wordt daardoor verplaatst naar de achterzijde van de werf. De ingang komt daarmee aan de Amperestraat te liggen. In verband met deze verplaatsing is het KCA-depot gesloten op vrijdag 19 en dinsdag 23 juni. Het is op deze dagen niet mogelijk klein chemisch afval af te geven.

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Donderdag 4 juni werd in de raadsvergadering het college van gemeente Oldebroek een aantal raadsvragen gesteld over de ontwikkelingen over het Bedrijvenpark H2O bij Hattemerbroek. De vragen waren vooral gericht op het concept bestemmingsplan en de haalbaarheid van zonnepanelen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - De gemeente Oldebroek wil een voorbeeld zijn op het gebied van duurzaamheid. Zo biedt de gemeente haar inwoners de mogelijkheid tot duurzaamheidsleningen. Een ander initiatief is het haalbaarheidsonderzoek naar zonnepalen op daken van gemeentelijke gebouwen. Wethouder Harm Westerbroek van ruimtelijke ordening: “Ik ben verheugd over de uitkomsten van het onderzoek. We kunnen op acht van de ruim twintig gebouwen zonnepanelen plaatsen. Het is mooi dat we daarvoor ook landelijke subsidie kunnen aanvragen.”

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

WEZEP - Het Sociaal Team, het Centrum voor Jeugd en Gezin en de Bibliotheek krijgen een gezamenlijke huisvesting in Dorpshuis Wezep. Dit is het voorstel van het college van B&W van de gemeente Oldebroek. Dit voorstel is na intensief overleg met het bestuur van Dorpshuis Wezep en de Bibliotheek tot stand gekomen. De gemeenteraad besluit op 2 juli hierover.

Lees meer >

Schrijf reactie (1 Reacties)

mevrouw Duong

OLDEBROEK - Op woensdag 3 juni 2015 is opnieuw een inwoonster uit de gemeente Oldebroek tot Nederlander genaturaliseerd. Dit werd in het bijzijn van haar echtgenoot bekend gemaakt door burgemeester Adriaan Hoogendoorn. Dit keer was het de eer aan mevrouw Duong, afkomstig uit Viëtnam. Nadat zij de verklaring van verbondenheid had afgelegd, ontving zij uit handen van burgemeester Adriaan Hoogendoorn de schriftelijke “Bekendmaking van verlening van het Nederlanderschap”. Daarmee is zij nu formeel Nederlander.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Het Oldebroeks buurtoverleg en de gemeente Oldebroek houden op woensdag 10 juni een dorpsavond, in Kulturhus De Talter, aanvang 19.30 uur.
Tijdens deze avond kunt u kennismaken met de leden van het Oldebroeks buurtoverleg en natuurlijk met hen in gesprek gaan. De gemeente deelt dan ook de resultaten van de enquête van het najaar van 2014 en in overleg met u wordt gekeken waar en wat opgepakt kan worden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Op donderdag 4 juni 2015 vergadert de gemeenteraad in de raadzaal in het gemeentehuis. De vergadering begint om 19.30 uur.

Op de agenda staan, naast de vaste punten en de lijst van onderwerpen die zonder bespreking bij hamerslag worden afgedaan, de volgende onderwerpen: Initiatiefvoorstel ABO duurzame energie en zonnepanelen;Jaarverslag en jaarrekening 2014 gemeente Oldebroek.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Bezoek college

OLDEBROEK - Vrijdag 29 mei stond voor het college van de gemeente Oldebroek in het teken van een tweetal werkbezoeken. Het college bezocht eerst Plukon, een van de grootste werkgevers binnen de gemeente. Ook bracht het college een bezoek aan boerderijmuseum ‘De Bovenstreek’, een bijzondere toeristische trekpleister. Het doel van de werkbezoeken is kennismaken met de direct betrokkenen en met elkaar van gedachten wisselen over onderwerpen die spelen bij de organisatie. De bestuurders willen graag weten wat er speelt in de gemeente. De werkbezoeken, die het gehele jaar door worden gedaan, zijn hiervoor een goed middel.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

HATTEMERBROEK - De gemeenteraad heeft bij ruime meerderheid besloten medewerking te verlenen aan het windmolenpark Hattemerbroek. Hiermee is de verkenningsfase voor dit project afgerond en kan de planfase officieel van start gaan.

In het voorstel wil initiatiefnemer Van Werven een viertal windturbines plaatsen in het gebied rondom de A50/A28 en Hanzelijn. In de verkenningsfase zijn de voor- en nadelen op veel verschillende aspecten tegen elkaar afgewogen. Dat heeft er tevens toe geleid dat de initiatiefnemer is gevraagd een aanvullend advies te vragen naar de milieu-effecten van het voorstel.

Lees meer >

Schrijf reactie (4 Reacties)