OLDEBROEK - De gemeenteraad vergadert donderdag 17 september 2015 in de raadszaal van het gemeentehuis. De aanvang van de raadsvergadering is om 19.30 uur. Op de agenda staan, naast de vaste agendapunten en de lijst van onderwerpen die zonder bespreking bij hamerslag worden afgedaan, de volgende onderwerpen: aanbieden aanbevelingen Koersgroep Oldebroek voor Mekaar;afscheid raadslid de heer A. van Loo (SGP);toelating en beëdiging van de heer H. van Beek (SGP) als raadslid;wijziging van de commissiesamenstelling.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Sociaal Team Logo nieuw

OLDEBROEK - Bij het Sociaal Team is de vrijwillige gastvrouw of gastheer het eerste aanspreekpunt voor bezoekers, zij/hij is een belangrijke schakel tussen de inwoners en de professionals. Eenvoudige vragen zoals vragen over activiteiten en vrijwilligerswerk beantwoordt de gastvrouw of gastheer zelf. Bij andere vragen op het gebied van welzijn, wonen, zorg, werk en inkomen of vragen over de persoonlijke situatie wordt een professional van het Sociaal Team ingeschakeld, zonder dat deze vraag eerst aan de gastheer/gastvrouw gesteld hoeft te worden. Keukentafelgesprekken worden altijd gevoerd door de professional. Voor dit team is men op zoek naar gastvrouwen en gastheren voor 2 tot 3 dagdelen per week.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - De gemeente is bezig met de voorbereiding van de nieuwe editie van de gemeentegids. De uitgeverij van de gemeentegids, Akse Media, start vanaf maandag 14 september met de actualisatie van de adressen. De gemeentegids wordt begin 2016 huis-aan-huis verspreid.

Akse Media stuurt een automatische mail naar alle e-mailadressen die in de vorige gemeentegids vermeld stonden. Hierin staat een persoonlijke code, zodat u zelf de gegevens kunt aanpassen. Dit kan tot 9 oktober 2015. De overige vermeldingen worden tijdens de actualisatieperiode telefonisch door Akse Media benaderd.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

WEZEP - Per 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor alle ondersteuning op het gebied van zorg en welzijn, opvoeding, werk en inkomen. Om u als inwoner zo goed mogelijk van dienst te zijn, kunt u met uw vragen terecht bij het Sociaal Team. Sinds september is het Sociaal Team gehuisvest in het Dorpshuis aan de Zuiderzeestraatweg 500 in Wezep. Het Sociaal Team werkt veel op verschillende locaties en maakt graag een afspraak bij de mensen thuis of in de buurt.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Op woensdag 16 september vindt de jaarlijkse Schapenmarkt in Oldebroek plaats. Hierdoor vindt er een aantal wijzigingen in de dienstverlening
plaats van de gemeente Oldebroek. Gemeentehuis gesloten Op woensdag 16 september is het gemeentehuis gesloten. Voor het maken van een afspraak voor een geboorteaangifte kunt u tussen 08.30 en 09.00 uur bellen met tel. 06 18 37 67 22.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - DE Gemeente Oldebroek werkt constant aan het verbeteren van de dienstverlening. Daarbij maakt de gemeente graag gebruik van de ervaringen en tips van onze inwoners en ondernemers. In juni heeft de gemeente een enquête uitgezet en deze leverde veel nuttige informatie op. De gemeente bedankt iedereen hartelijk voor het invullen van de enquête.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Burgemeester Hoogendoorn

OLDEBROEK - Donderdag 3 september heeft burgemeester Adriaan Hoogendoorn namens de gemeente Oldebroek het Gelders Energieakkoord ondertekend. Dit akkoord is een initiatief van De Gelderse Natuur- en Milieufederatie, de Vereniging Klimaatverbond en het netwerkbedrijf Alliander. Het is een uitwerking van het Nationale Energieakkoord voor de Gelderse situatie.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Dinsdag 1 september zijn de drie colleges van Hattem, Heerde en Oldebroek tot een overeenstemming gekomen over de verdere ontwikkelingen van het Bedrijvenpark H2O BV. De BV is een gezamenlijk ontwikkelingsmaatschappij van deze gemeenten bij de kruising van de A28 en de A50. In 2013 is onder de noemer van het Vernieuwd Perspectief een nieuwe richting ingeslagen. De BV richt zich niet langer alleen op bedrijfsverplaatsing binnen de gemeenten maar richt zich nu bovenregionaal op de sector logistiek en transport. Daarvoor is nodig dat er een nieuw bestemmingsplan komt en ook een rechtstreekse ontsluiting op de A28.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

krone

WEZEP - Op 1 september 2015 verrichtte wethouder Harm Westerbroek de officiële handeling die de bouw van de woningen in het plangebied van De Krone (Stationsweg Wezep) inluidt. Met het leggen van een funderingsbalk wordt het officiële startsein gegeven voor de bouw van 26 woningen. De woningbouw vindt plaats op het terrein van voormalige meubelfabriek Spakman en muziekhuis Souman, het achterliggende veld en het voormalige volkstuinencomplex De Krone.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

fietsonderzoiek

OLDEBROEK - Op 14 september start Nederlands grootste fietsonderzoek ooit. Tijdens de Fietstelweek worden de fietsbewegingen van Nederland in kaart gebracht. De resultaten van het onderzoek worden gebruikt om het Nederlandse fietsnetwerk te verbeteren. Iedereen kan meehelpen door een app te downloaden en op de fiets te stappen. Onder de deelnemers worden 20 fietsen verloot. Over het gebruik van auto en OV is veel bekend. Naar de meer dan 14 miljoen fietsers in ons land is veel minder onderzoek gedaan. De Fietstelweek brengt hier verandering in. Er wordt onderzocht hoe we van A naar B rijden, met welke snelheid, op welke tijdstippen, met hoeveel tegelijk en waar de grote vertragingen zijn. Hoe meer de onderzoekers weten, hoe beter het fietsnetwerkverbeterd kan worden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Mantelzorgers verrichten werk van onschatbare waarde. Zij zorgen voor hun echtgenoot, partner, ouder, familie, vrienden of buren die zich niet alleen kunnen redden. Voor dat belangrijke werk geeft de gemeente hen jaarlijks een blijk van waardering. Dit gebeurt in de vorm van een verrassingsmand.
Wethouder Liesbeth Vos: “Wie mantelzorger is, kiest daar niet altijd zelf voor. Iemand in je naaste omgeving vraagt om hulp en die help je dan, eigenlijk heel vanzelfsprekend. Als gemeente willen we extra waardering tonen voor deze groep mensen.”

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Op zaterdag 10 oktober vindt op het Raadhuisplein, voor het gemeentehuis van Oldebroek, een duurzaamheidsmarkt plaats. Verschillende bedrijven en organisaties die actief bezig zijn met bijvoorbeeld duurzame energie, afvalscheiding en waterbesparing, presenteren zich aan bezoekers. Ook is er ruimte voor aanbieders van streekproducten en maatschappelijke organisaties. Er zijn tal van activiteiten voor jong en oud. De markt duurt van 10.00 - 15.00 uur.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - De gemeente Oldebroek vindt het belangrijk dat er aandacht is voor het belang van lezen en schrijven. Sinds afgelopen februari is er een Taalpunt in de Bibliotheek Wezep ingericht. Het Taalpunt organiseert samen met de Bibliotheek Noord Veluwe een aantal activiteiten tijdens de Week van de Alfabetisering:

Op maandag 7 september is er een taallunch voor genodigden in de bibliotheekvestigingen waar de Taalpunten gevestigd zijn: Hattem, Wapenveld en Wezep. Wethouder Liesbeth Vos opent de lunch in Wezep.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Het nieuwe schooljaar is begonnen. Voor veel 12-jarigen betekent dat een spannende tijd. Een nieuwe school, nieuwe omgeving en vrienden, maar ook nieuwe verleidingen. Wat zeg je als brugklasser op een schoolfeest, kamp of in een tussenuur als je een biertje of mixdrankje krijgt aangeboden? Zeg je dan nee? Als ouder wilt u uiteraard dat uw kind weerbaar is en nee zegt. De gemeente Oldebroek stuurde afgelopen week aan alle ouders/ verzorgers van 12-jarigen een brief en de flyer ‘De afspraak van NIX’. In deze folder staat een aantal opvoedingstips en feiten over alcohol en jongeren om over dit onderwerp in gesprek te gaan met hun kind.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Het luchthavenbesluit Lelystad Airport is sinds 31 maart 2015 na een lange inspraakprocedure van kracht. Tijdens de ter inzage legging heeft ook de gemeente Oldebroek een zienswijze ingediend. Dit omdat, na een tussentijdse wijziging in het plan, een aantal van de aanvliegroutes over Oldebroeks grondgebied gaan.

Lees meer >

Schrijf reactie (1 Reacties)

OLDEBROEK - In augustus heeft gemeente Oldebroek een intern onderzoek ingesteld dat duidelijkheid moet geven over de gang van zaken rond twee documenten bestemd voor de Ontwikkelingsmaatschappij Hattemerbroek BV (bedrijventerrein H2O). Deze documenten zijn bij de balie van het gemeentehuis afgegeven en opgenomen in de digitale postverwerking. In een verantwoordingsdocument aan de raad schrijft het college dat binnen dit proces nalatigheid is geconstateerd. Het betreft onduidelijke werkafspraken rond een digitaal postvak en het niet accuraat oppakken van een late signalering.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - De werkzaamheden aan de Bovendwarsweg en de Laanzichtsweg in Oldebroek zijn gestart. De werkzaamheden duren ongeveer twee maanden. Door de uitvoering van de werkzaamheden is de Bovendwarsweg ter hoogte van de Laanzichtsweg gedurende enkele weken afgesloten. De gemeente geeft met borden de omleidingsroutes aan. Ook de aansluiting van de Laanzichtsweg op de Zuiderzeestraatweg wordt door de werkzaamheden voor een korte periode afgesloten. Omwonenden hebben een brief ontvangen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Mantelzorgers verrichten werk van onschatbare waarde. Zij zorgen voor hun echtgenoot, partner, ouder, familie, vrienden of buren die zich niet alleen kunnen redden. Voor dat belangrijke werk geeft de gemeente hen jaarlijks een blijk van waardering. Dit gebeurt in de vorm van een verrassingsmand. Wethouder Liesbeth Vos: “Wie mantelzorger is, kiest daar niet altijd zelf voor. Iemand in je naaste omgeving vraagt om hulp en die help je dan, eigenlijk heel
vanzelfsprekend. Als gemeente willen we extra waardering tonen voor deze groep mensen.” Verrassingsmand voor uw mantelzorger?

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Op woensdag 19 augustus bracht wethouder Harm Westerbroek een bezoek aan meneer Stijf en mevrouw Jansen om hen te feliciteren met het verkrijgen van de eerste Starterslening. De kersverse huiseigenaren ontvangen de Starterslening voor de aankoop van hun eerste woning in Oldebroek. Sinds 1 maart kunnen belangstellenden in gemeente Oldebroek een Starterslening aanvragen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

logooldebroekOLDEBROEK - In de Stentor van 5 augustus is een artikel verschenen over de rechtszaak die Milo BV tegen de Ontwikkelingsmaatschappij heeft aangespannen.

Vanwege nadrukkelijke betrokkenheid van de gemeente Oldebroek hecht de gemeente Oldebroek er aan hier een toelichting op te geven.

Lees meer >

Schrijf reactie (8 Reacties)