OLDEBROEK - Het college van B&W van de gemeente Oldebroek biedt de gemeenteraad een reclameverordening aan ter vaststelling (raadsvergadering 28 mei). In de nieuw opgestelde reclameverordening staan duidelijke regels over wat wel en niet mag. Daarnaast is een vergunning niet langer nodig. Er zijn in gemeente Oldebroek verschillende mogelijkheden voor het maken van reclame in de openbare ruimte. Niet altijd is duidelijk wat wel en niet mag, waar de grens ligt tussen commerciële en ideële reclame. Er is daarom behoefte aan duidelijke regels voor zowel permanente als tijdelijke reclame uitingen. “Oldebroek is een prachtige gemeente. Met eenvoudige en duidelijke regels voor reclame-uitingen kunnen we wildgroei van uitingen en verstoring van het landschap, de omgeving en het straatbeeld voorkomen”, aldus wethouder Westerbroek.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - De gemeente Oldebroek heeft per 1 mei 2015 voor het leerlingenvervoer een nieuwe Verordening leerlingenvervoer. De nieuwe regels gaan gelden voor de nieuwe aanvragen voor het schooljaar 2015-2016. De Verordening 2015 is grotendeels gelijk gebleven aan de Verordening 2013. Hieronder leest u de voornaamste veranderingen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - In mei zijn er de volgende vergaderingen van de raadscommissies:

Bestuur en Veiligheid, maandag 18 mei. Op de agenda: Jaarverslag 2014 gemeentelijke ombudsman; 16e wijziging samenwerkingsregeling Noord-Veluwe; Jaarverslag en jaarrekening 2014. Bekijk de agenda en de bijbehorende stukken.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

KO 2015

OLDEBROEK - Bijna iedereen zal deze vraag met “ja” beantwoorden. Want overal in Nederland zetten mensen zich voor vele doelen in. Vaak zonder eigen belang, in alle bescheidenheid. Het gaat bij de decoratieverlening om bijzondere verdiensten of prestaties voor de samenleving. Mensen met bijzondere verdiensten vormen samen het cement voor de samenleving. Met z’n allen kunnen we ervoor zorgen dat zij in aanmerking komen voor een onderscheiding. Maar dan moeten ze daarvoor wel eerst worden voorgesteld. U kunt daarvoor zorgen. Want iedereen kan iemand anders voorstellen voor een lintje.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Het gemeentehuis van Oldebroek is op donderdag 14 mei (Hemelvaartsdag) en vrijdag 15 mei gesloten en telefonisch niet bereikbaar. Op vrijdag 15 mei is ook de Gemeentewerf in Wezep gesloten.

De storingsdiensten zijn telefonisch wel bereikbaar. Kijk op: www.oldebroek.nl/contact.

Schrijf reactie (0 Reacties)

Sinds augustus 2013 kunnen woningeigenaren via de gemeente subsidie aanvragen voor het isoleren van het dak, de vloer of de buitenmuren van hun woning. Daarnaast is het mogelijk subsidie te krijgen voor het plaatsen van HR++ glas. Door de provincie Gelderland is voor de gemeente Oldebroek een bedrag van € 87.500,- ter beschikking gesteld.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Op 23 april 2015 heeft de raad van Oldebroek de beleidsnotitie plattelandswoning vastgesteld. Voor wethouder Westerbroek was dit een belangrijk moment: “Met dit besluit kunnen we het bestemmingsplan Buitengebied 2007 aanpassen waardoor we verzoeken om plattelandswoning sneller kunnen afhandelen. Ook zijn de kosten voor de burger lager”.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Rood

OLDEBROEK - De volgelingen van rabbijn Berland die sinds vrijdagavond in de voormalige jeugdherberg van Oldebroek verblijven worden, voortvloeiend uit het noodbevel van de burgemeester, geacht vandaag nog te vertrekken. Van de oorspronkelijke groep van zo’n 250 personen verblijven er nu nog ongeveer 100 in de jeugdherberg. Ook deze mensen willen graag vertrekken maar hebben vooralsnog geen nieuwe accommodatie gevonden. De gemeente Oldebroek is voornemens de huidige locatie vandaag nog te sluiten.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Als u naar aanleiding van het ongeval met de hoogwerker op zaterdag 2 mei behoefte heeft aan slachtofferhulp kunt u contact opnemen met telefoonnummer 0900-0101.

U kunt dan in contact komen met mensen die bij u in de buurt wonen en die bij u langs kunnen komen.

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Sinds afgelopen vrijdagavond 1 mei bivakkeerde een grote groep volgelingen van de omstreden rabbijn Berland in de voormalige jeugdherberg in Oldebroek. De groep, bestaande uit zo’n 250 volwassenen en (kleine) kinderen, kon hier niet blijven. Met name de hygiënische omstandigheden, gebrek aan slaapplaatsen en het brandgevaar maken dat de situatie als chaotisch en gevaarlijk wordt beschouwd.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OOSTERWOLDE - Op zaterdag 2 mei vond in Oosterwolde de 14e editie van het jaarlijkse oldtimer evenement plaats. Wat mooi begon eindigde in een drama door een ongeval met een hoogwerker. Bij dit ongeval is één persoon omgekomen. Tien personen werden overgebracht naar verschillende ziekenhuizen. Twee van hen verkeerden in kritieke toestand. Vanavond bereikte burgemeester Adriaan Hoogendoorn via de politie het bericht dat de twee ernstig gewonde slachtoffers beiden buiten levensgevaar zijn. Van één van de twee is de situatie echter nog wel zorgelijk te noemen. Van de mensen die naar het ziekenhuis werden overgebracht is er één gisteren al naar huis gegaan. Vandaag zijn er nog vier mensen ontslagen uit het ziekenhuis.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OOSTERWOLDE - Voor het gebruik van de hoogwerker die zaterdag in Oosterwolde omviel tijdens een jaarlijks oldtimerevenement, was niet specifiek een vergunning aangevraagd. De hoogwerker maakte al wel jaren deel uit van het evenement, zei een woordvoerster van de gemeente Oldebroek zondag.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - De volgelingen van 'seksrabbijn' Eliezer Berland, die in Oldebroek verblijven, weten nog niet waar ze heen gaan. Burgemeester Hoogendoorn heeft een noodbevel afgegeven en de groep moet het dorp vandaag nog verlaten. Omdat de locatie niet geschikt is voor de grote groep mensen heeft burgemeester Hoogendoorn een noodbevel afgegeven. "De onveilige en onmenselijke omstandigheden maken dat ik hiervoor geen verantwoordelijkheid kan nemen en dat de situatie beëindigd moet worden. Bovendien zorgt de chaotische en onrustige situatie voor een verstoring van de woonomgeving."

Bron: Omroep Gelderland

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OOSTERWOLDE - Op zaterdagmiddag 2 mei heeft een tragisch ongeval plaatsgevonden in Oosterwolde tijdens een jaarlijks terugkerend oldtimer-evenement. Een hoogwerker is naar voren geklapt terwijl zich mensen in de bak bevonden. Hierbij zijn één dodelijk slachtoffer en 11 gewonden te betreuren. Het dodelijk slachtoffer is een 48-jarige man uit Oosterwolde. Hij laat een vrouw en drie kinderen achter. Van de elf gewonden, waaronder zeven kinderen, verkeren er twee in levensgevaar. Van de slachtoffers komen er vijf uit de gemeente Oldebroek. De overige slachtoffers komen uit Oude Pekela, Doornspijk, Kamperveen en Dronten. De slachtoffers zijn in eerste instantie overgebracht naar ziekenhuizen in Zwolle en Harderwijk.

Lees ook: Veelgestelde vragen ongeval Oosterwolde - Informatie gemeente Oldebroek

Lees ook: Dode en gewonden bij tragisch ongeval in Oosterwolde

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Wat is er precies gebeurd?
Op zaterdag 2 mei rond half 3 ‘ s middags is er tijdens het jaarlijkse Oldtimer evenement, georganiseerd door Stichting Oosterwolder Oldtimer Comité in Oosterwolde, een hoogwerker naar voren gekanteld. Aan de hoogwerker was een bak bevestigd waarin mensen zaten.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

WEZEP - In de afgelopen maanden heeft een haalbaarheidsonderzoek plaatsgevonden naar de mogelijkheid om het sociaal team, het CJG, de bibliotheek en enkele andere partijen gezamenlijk in het dorpshuis in Wezep te huisvesten. Dit onderzoek is binnenkort gereed en wordt dan ter besluitvorming voorgelegd aan het college en de gemeenteraad van Oldebroek. Helder is dat de gezamenlijke huisvesting een verbouwing van het dorpshuis tot gevolg heeft.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Een team van tien personen start vanaf mei als gastvrouw/-heer ter versterking van het Sociaal Team Oldebroek. De vrijwillige gastheer/-vrouw is het eerste aanspreekpunt voor inwoners Eenvoudige vragen zoals vragen over activiteiten en vrijwilligerswerk beantwoordt de gastheer/-vrouw zelf. Bij andere vragen op het gebied van welzijn, wonen, zorg, werk en inkomen of vragen over de persoonlijke situatie wordt een professional van het Sociaal Team ingeschakeld, zonder dat deze vraag eerst aan de gastheer/gastvrouw gesteld hoeft te worden. Keukentafelgesprekken worden altijd gevoerd door de professional.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Het college van B&W bezocht op vrijdag 1 mei het bedrijf Van Werven aan de Zuiderzeestraatweg. Van Werven is voor de gemeente Oldebroek belangrijk vanwege de plaats die het bedrijf inneemt in de lokale economie en vanwege haar positie als werkgever. Het college bezocht het bedrijf om zich op de hoogte te stellen van de actuele situatie en ontwikkelingen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Postercampagne Oldebroek voor mekaar

OLDEBROEK - Samen met de koersgroep is de gemeente Oldebroek de postercampagne “Dat is óók Oldebroek voor mekaar” gestart die de burgerkracht in de gemeenschap van Oldebroek duidelijk laat zien. Hiervoor zijn foto’s gemaakt van een groep buurtbewoners uit Oosterwolde die gezamenlijk een (whats)appgroep hebben (o.a. om de sociale veiligheid te bevorderen), een zorgvrijwilliger die in een verzorgingstehuis koffie schenkt en een vrijwillig jeugdtrainer van een sportvereniging. Uit elke foto blijkt duidelijk dat burgerkracht en vrijwilligerswerk onmisbaar zijn in onze samenleving. De posters hangen inmiddels op meerdere plekken langs de wegen in de gemeente Oldebroek (verspreid over de 6 kernen) zijn gepubliceerd in de huis-aan-huiskrant en komen te hangen op openbare plekken als bibliotheek, dorpshuizen, sportverenigingen, gemeentehuis. Ook ondernemers worden opgeroepen Oldebroek voor mekaar te ondersteunen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OOSTERWOLDE - Op 1 mei 2015 om 14.00 uur krijgt het fietspad tussen de Driemerkenweg en de Wijkerwoldweg in Oosterwolde een nieuwe naam. Het fietspad krijgt de naam Lancasterpad. Langs dit pad is op 22 juni 1944 een Engelse Lancaster LL 955 neergehaald waarbij de zeven bemanningsleden zijn omgekomen. Tijdens de opening zullen burgemeester Hoogendoorn en initiatiefnemer dhr. Dickhof een informatiebord onthullen met de details van deze gebeurtenis. De Oranjevereniging en leerlingen van De Wegwijzer in Oosterwolde en het Noordermerk in Noordeinde zijn bij de opening aanwezig. Belangstellenden zijn van harte welkom om aan te sluiten. Na het officiële gedeelte is er tijd om na te praten en een kopje koffie te drinken.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)