gemeentehuis oldebroek

OLDEBROEK - De raadscommissies bereiden de besluiten van de gemeenteraad voor. Dit doen zij door de voorstellen van het college van B&W aan de raad te beoordelen en informatie te vragen. U bent van harte welkom om de openbare vergaderingen op 15 en 16 januari 2020 in het gemeentehuis bij te wonen.

Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

5huldi

OLDEBROEK - Burgemeester Tanja Haseloop-Amsing reikte op 8 januari 2020 tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Oldebroek vijf Oldebroeker erepenningen uit. De erepenningen worden toegekend door het college, op voordracht uit de samenleving. De erepenning gaat naar mensen die zich buitengewoon verdienstelijk hebben gemaakt voor de plaatselijke samenleving. Dit jaar gingen de erepenningen naar: de heer Harm Wolf, de heer Joop van Bruchem, mevrouw Jeanet Kragt, mevrouw Joke van Rijssen-Mensink en mevrouw Gedi Labots.

Foto's Alida Bosma

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

impulz

OLDEBROEK -  Heeft u in uw werk of dagelijks leven wel eens te maken met mensen die verward of onbegrepen gedrag vertonen? En vindt u het soms lastig om daarmee om te gaan? Meld u dan aan voor de training ‘Grip op verwardheid’.

De training bestaat uit twee onderdelen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

gemeente oldebroek

OLDEBROEK -  Ondanks enkele incidenten is de jaarwisseling in de gemeente Oldebroek redelijk rustig verlopen. De schade aan gemeentelijke eigendommen is met ruim 4700 euro lager dan de schade tijdens de vorige jaarwisseling.

Ook dit jaar heeft de gemeente vooraf alle containers geleegd en afgesloten. Er werden tijdens de jaarwisseling onder andere afvalbakken vernield en meerdere verkeers- of straatnaamborden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

IMG 1191

OLDEBROEK - In januari en februari 2020 kapt de gemeente Oldebroek een aantal laan- en straatbomen. Een gecertificeerd boomveiligheidscontroleur heeft aangegeven dat kappen bij een aantal bomen noodzakelijk is. Reden hiervoor is de slechte vitaliteit en gevaarzetting. Door de droge zomers van afgelopen jaren is de conditie van veel bomen er op achteruit gegaan. Ze zijn dood of gevaarlijk door het afsterven van de kroon. Ook gaat de gemeente een aantal eiken kappen ter voorkoming van een hoge plaagdruk van de eikenprocessierups. Dit gebeurt met name bij bejaardenwoningen en scholen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

IMG 0409

OLDEBROEK - Vuurwerkafval in je straat? Help mee met opruimen! Op die manier voorkom je dat er ongelukken gebeuren met vuurwerk dat niet is afgegaan. En je kunt er ook een leuk zakcentje mee verdienen. Bij het inleveren van een volle vuilniszak met vuurwerkafval verdien je € 0,50. Ook voor het inleveren van een kerstboom krijg je € 0,50. De volle vuilniszakken met vuurwerkafval en de kerstbomen kun je inleveren op woensdag 8 januari 2020 bij één van de onderstaande locaties.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

vuurwerk 025

OLDEBROEK -  De jaarwisseling komt dichterbij en de voorbereidingen zijn in volle gang om ook deze jaarwisseling succesvol en veilig te laten verlopen. Hiervoor is het belangrijk dat iedereen zich aan een aantal regels houdt.

Vuurwerk afsteken mag van dinsdag 31 december 18.00 tot en met woensdag 1 januari 02.00. Hierbij gaat het om consumentenvuurwerk. Dit kunt u onder andere herkennen aan de tekst op de verpakking: ‘’bestemd voor particulier gebruik’’ en een goede Nederlandse gebruiksaanwijzing. Het afsteken of in bezit hebben van illegaal vuurwerk, is verboden. De verkoop van consumentenvuurwerk is nog op 30 en 31 december 2019.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

gemeentehuis oldebroek

OLDEBROEK -  Het snelle internet 5G wordt vanaf 2020 over ons land uitgerold, te beginnen bij de grote steden. Het 5G netwerk volgt het huidige 4G op. Dit netwerk is noodzakelijk om de enorme toename aan datagebruik door bedrijven en consumenten aan te kunnen.

Veel inwoners en belangenorganisaties hebben hun zorgen geuit richting de gemeente. Deze zorgen gaan over eventuele gezondheidsrisico’s en er zijn ook steenbouwkundige, landschappelijke en maatschappelijke vragen over de inpassing van nieuwe zendmasten.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

IMG 0437nj

OLDEBROEK -  De gemeente Oldebroek nodigt u van harte uit om op woensdag 8 januari 2020 samen de start van het nieuwe jaar in te luiden. De gemeente kijkt graag met u terug op het afgelopen jaar én vooruit naar het jaar dat voor ons ligt.

Tijdens het informele gedeelte kunt u op een interactieve manier met de raadsleden in contact komen. Onder het genot van een hapje, drankje en muziek kunt u elkaar ontmoeten en een voorspoedig nieuwjaar toe wensen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

cv

OLDEBROEK -  De meeste cv-installaties zijn niet goed ingeregeld en dat kost u onnodig veel gas en geld. Wist u dat u met het inregelen van uw cv al snel €100 bespaart? U kunt uw cv zelf inregelen of u kunt dit laten doen.

Wilt u hier meer over weten? Kijk dan HIER.

Schrijf reactie (0 Reacties)

gemeente oldebroek

OLDEBROEK - De gemeenten op de Noord-Veluwe kiezen voor een nieuwe manier van samenwerken. De belangrijkste reden daarvoor is dat de inhoud van de samenwerking voortaan centraal staat.

Dit betekent dat de gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Hattem, Nunspeet, Oldebroek en Putten per 1 januari 2020 de gemeenschappelijke regeling Samenwerking Noord-Veluwe (SNV) beëindigen. De nieuwe manier van samenwerken krijgt vorm door middel van onderlinge afspraken tussen gemeenten op inhoudelijke beleidsterreinen.

Schrijf reactie (0 Reacties)

glas

OLDEBROEK -   Om vernieling tegen te gaan worden alle afvalbakken, hondenpoepbakken en glascontainers in de gemeente Oldebroek rond de jaarwisseling afgesloten.

De afvalbakken en hondenpoepbakken zijn vanaf 23 en 24 december 2019 afgesloten. De glascontainers en de kledingcontainers zijn afgesloten vanaf 31 december 2019. Op 2 januari 2020 worden alle afvalbakken, hondenpoepbakken en glascontainers weer geopend.

Schrijf reactie (0 Reacties)

web 20191212 202648 SV7833

Zorgen over aangekondigde stikstofmaatregelen voor agrarische sector en leefbaarheid buitengebied

OLDEBROEK - De gemeenteraad van OIdebroek is bezorgd over de gevolgen van de aangekondigde stikstofwetgeving voor de agrarische sector én de leefbaarheid in het buitengebied. In de laatste raadsvergadering van 2019 is de motie ‘Oldebroek voor de boeren’ unaniem aangenomen. De gemeenteraad wil samen met de boeren optrekken bij het vormgeven van stikstofreductie, om zo de toekomst van boeren in de gemeente Oldebroek én de Veluwse natuurgebieden beter te waarborgen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

20191210 College bezoekt Fyio De Akker

WEZEP  -  Burgemeester en wethouders van Oldebroek brachten dinsdag 10 december een werkbezoek aan Fysiotherapie de Akker in Wezep. Het college was onder de indruk van de diversiteit aan behandelingen die door de therapeuten van De Akker worden aangeboden, waardoor niet alleen voor preventie van gezondheidsklachten wordt gezorgd, maar ook voor re-integratie van uitgeschakelde medewerkers. Daarmee zorgt De Akker voor een belangrijke toegevoegde waarde in de lokale economie.

Wilt u het college van Oldebroek ook eens ontvangen? Laat het dan weten via mmiddendorp@oldebroek.nl.

Schrijf reactie (0 Reacties)

gemeentehuis oldebroek

OLDEBROEK - De openingstijden van het gemeentehuis en het Sociaal Team zijn op de volgende data gewijzigd:

  • Dinsdag 17 december: geopend tot 15.30 uur.
  • Woensdag 25 december: Eerste Kerstdag, gesloten.
  • Donderdag 26 december: Tweede Kerstdag, gesloten.
  • Vrijdag 27 december: gesloten.
  • Woensdag 1 januari: Nieuwjaarsdag, gesloten.
  • Maandag 6 januari: geopend tot 13.30 uur.
  • Woensdag 8 januari: geopend tot 14.00 uur.
Schrijf reactie (0 Reacties)

ikpas

OLDEBROEK -  Drinkt u weleens alcohol? En bent u benieuwd wat er gebeurt als u daar even mee stopt? Doe dan vanaf 1 januari 2020 mee aan IkPas. En ervaar zelf welke voordelen u dit oplevert! Veel mensen drinken alcohol. Op feestjes, na het sporten, tijdens het eten, na het werk of voor het slapen gaan. Vaak voor de gezelligheid, of tegen de stress of omdat je je eenzaam voelt. Alcohol drinken is voor veel mensen een gewoonte geworden, waar ze niet meer zo vaak bij stilstaan.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

IMG 6094vracht

OLDEBROEK -  Oldebroek gaat handhaven op verkeerd geparkeerde vrachtwagens. Tot nu toe handhaafde de gemeente nog niet actief, omdat de vrachtwagenparkeervoorzieningen binnen de gemeente nog niet klaar waren. Inmiddels (december 2019) zijn deze voorzieningen klaar en is er een goed alternatief om relatief dichtbij, veilig en bewaakt te parkeren. Vanaf 1 januari 2020 gaat de gemeente actief handhaven op deze vrachtwagens. Dit betekent dat eigenaren van verkeerd geparkeerde vrachtwagens een boete kunnen verwachten.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

bro

OLDEBROEK -  Janiek Boeve uit Oldebroek werd vorige week 18 jaar! Hij ontving als eerste de brochure met daarin onderwerpen die vanaf vandaag anders voor hem zijn, zoals zijn zorgverzekering en studiefinanciering.

Alle jongeren die 18 jaar worden krijgen deze brochure vanaf nu per post toegestuurd.

Schrijf reactie (0 Reacties)

afval

OLDEBROEK - Wanneer het vriest kunnen problemen ontstaan bij het legen van de containers doordat het afval vastvriest. Deze overlast doet zich met name voor bij de gft-container.

U kunt deze problemen zoveel mogelijk voorkomen met deze tips:

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

gemeentehuis oldebroek

OLDEBROEK - Heeft u een laag inkomen? Dan heeft de gemeente Oldebroek voor u een collectieve zorgverzekering. Als u deze verzekering afsluit, krijgt u korting op de verzekeringspremie. Ook komt u mogelijk in aanmerking voor extra vergoedingen.

Voor de collectieve zorgverzekering hebben wij een contract afgesloten met Zilveren Kruis. U heeft de keuze uit 3 verschillende pakketten. U kunt zelf bepalen welk pakket u kiest. Er is altijd een pakket dat past bij uw zorgvraag. Kijk op: www.gezondverzekerd.nl/oldebroek.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)