WEZEP - Sinds mei 2014 zijn de winkeliers, eigenaren en gemeente Oldebroek gezamenlijk aan de slag met de Revitalisering+ van winkelcentrum Meidoornplein. Er is hard gewerkt en de eerste verbouwingen in het kader van de Revitalisering+ worden inmiddels uitgevoerd. Ook de openbare ruimte zal worden aangepast en opgeknapt. Hierover wil men u op woensdag 15 april 2015 informeren. 

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK -Op vrijdag 27 maart zijn er opnames gemaakt in de gemeente Oldebroek voor het programma Hallo Holland van RTL. Dit programma wordt op woensdag 1 april om 13.30 uur uitgezonden op RTL4.

De herhaling is op donderdag 2 april om 13.30 uur.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Vanaf dinsdag 7 april 2015 gaat TOG Nederland voor de gemeente Oldebroek huis-aan-huis controleren of hondenbezitters hondenbelasting betalen. De controleurs kunnen zich legitimeren. Als tijdens de controle blijkt dat voor een hond geen hondenbelasting wordt betaald wordt alsnog een aanslag
hondenbelasting opgelegd. Voor het belastingjaar 2015 is het tarief € 57,60 per hond.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Het gemeentehuis van Oldebroek is op Goede Vrijdag (3 april) en op Tweede Paasdag (6 april) gesloten en telefonisch niet bereikbaar. Ook de gemeentewerf is gesloten op Goede Vrijdag. De storingsdiensten zijn telefonisch wel bereikbaar.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Vrijdag 27 maart stond voor het college in het teken van werkbezoeken aan twee van de cultuurhistorische hoogtepunten in de gemeente Oldebroek. De uitgangspunten van de werkbezoeken zijn kennismaken met direct betrokkenen en van gedachten wisselen over actuele thema’s die spelen bij de betreffende organisatie.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK -De Commissie m.e.r. heeft de zienswijzen voor het windturbinepark langs de N50 in Oldebroek bekeken. Zij blijft van oordeel dat de milieu-informatie compleet is om een besluit over een bestemmingsplan te nemen. De onafhankelijke Commissie m.e.r. is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van mili-eueffectrapporten. Zij stelt voor ieder project een werkgroep samen van onafhankelijke deskundigen. De Commissie schrijft geen milieueffectrapporten, dat doet de initiatiefnemer. Het bevoegd gezag - in dit geval de gemeenteraad van Oldebroek- besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

HATTEMERBROEK - Al geruime tijd is de bedrijfsverplaatsing van VIKA Hattemerbroek naar één van de bedrijventerreinen onderwerp van gesprek. Onlangs is er een nieuw plan ontwikkeld waar zowel VIKA als de gemeente enthousiast over zijn. Dit plan houdt een verplaatsing van VIKA naar het bedrijventerrein Wezep-Noord in. ‘De mogelijkheid de gronden op het bedrijventerrein Wezep-Noord in erfpacht af te kunnen nemen was voor ons de doorbraak’, aldus de heer Vinke, mede-eigenaar van het bedrijf. ‘Samen met de gemeente hebben we vervolgens gekeken naar de meest geschikte locatie op dit bedrijventerrein’.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

beeldmerk OvM

OLDEBROEK - De koersgroep Oldebroek voor Mekaar heeft samen met de gemeente Oldebroek gewerkt aan de ontwikkeling van een Oldebroek voor Mekaar beeldmerk. Dit logo kunnen meerdere organisaties en groepen gebruiken in hun communicatie om uit te dragen dat zij het belangrijk vinden om samen te werken aan een sterke en leefbare samenleving van Oldebroek. Denk aan de koersgroep, de dorpsgroepen, de gemeente of anderen die Oldebroek voor Mekaar en daarmee haar inwoners een warm hart toedragen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Het gemeentehuis van Oldebroek is op Goede Vrijdag (3 april) en op Tweede Paasdag (6 april) gesloten en telefonisch niet bereikbaar. Ook de gemeentewerf is gesloten op Goede Vrijdag.

De storingsdiensten zijn telefonisch wel bereikbaar zie www.oldebroek.nl/contact. Op dinsdag 7 april is men u weer graag van dienst.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ELBURG/OLDEBROEK - Ben jij tussen de 13 en 23 jaar en is er bij jou iemand langdurig ziek of gehandicapt? Zit je broer in een rolstoel? Heeft je zusje een gedragsstoornis? Is je vader ernstig ziek? Zorg jij voor één van hen? Dan ben jij een jonge mantelzorger!NOmdat je het hiermee meestal best druk hebt en omdat je daardoor misschien veel aan je hoofd hebt, kan er weinig tijd voor jezelf zijn. Geef jezelf daarom een cadeautje en doe mee aan de workshop fotografie op donderdag 2 april!

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Op 20 en 27 maart komen er 17 ambtenaren uit het hele land naar de gemeente Oldebroek om de gemeente te ondersteunen bij twee lastige vraagstukken. In december 2014 doneerde de gemeente Oldebroek € 10.000,- aan 3FM Serious Request. In ruil daarvoor komen nu twee groepen ambtenaren op vrijwillige basis zich buigen over de vraag hoe het muziekonderwijs voor muziekverenigingen en het Boerderijmuseum op de lange termijn behouden kunnen blijven voor de gemeente Oldebroek.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - De meeste dingen die we weggooien, vormen de basis voor nieuwe producten. Glas, papier en GFT horen niet bij het restafval, maar zijn juist waardevolle grondstoffen. In 2014 bood iedere inwoner van de gemeente Oldebroek gemiddeld 228 kilo restafval per jaar aan. Het merendeel van dit afval
hoort niet in de grijze container en is goed te recyclen. Slechts 43 kilo is echt restafval. Helpt u mee om dat voortaan apart te houden? Samen kunnen we veel meer scheiden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

input

OLDEBROEK - Van 16 tot en met 21 maart is het de Week van Zorg en Welzijn. Ter gelegenheid van deze week gaf wethouder Liesbeth Vos vanochtend het startsein voor ontmoetingen tussen aanbieders van zorg in de gemeente Oldebroek.

Hiervoor hebben vertegenwoordigers van 6 organisaties met elkaar het ontbijt genuttigd. Wethouder Liesbeth Vos riep de deelnemers op om aan dit initiatief een vervolg te geven, zodat de organisaties elkaar steeds meer weten te vinden en versterken.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

WEZEP - Op 21 maart hoopt de chr. gem. zangver. Pro Ecclesia uit Wezep een concert te geven in verband met het 60-jarig bestaan van het koor. Dit concert zal staan in het teken van dankbaarheid en alle liederen zullen daarmee te maken hebben. Het thema is 'Zing voor de Heer'.

Er zullen een aantal geestelijke liederen en psalmen ten gehoren worden gebracht en daarnaast ook grotere werken van o.a. Bach en Mozart.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Op vrijdag 13 maart bezochten burgemeester Hoogendoorn, wethouders Groot, Vos en Westerbroek het bedrijf Trendhout in Oldebroek. Tijdens dit werkbezoek leerden het college en Maarten en Gerbrand de Weerd van Trendhout elkaar kennen. De uitgangspunten van de werkbezoeken zijn kennismaken en van gedachten wisselen over onderwerpen die spelen bij het bedrijf dat bezocht wordt. Bij Trendhout werd gesproken over de enorme ontwikkeling die zij heeft doorgemaakt.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Inwoners van de gemeente Oldebroek kunnen zaterdag 21 maart tussen 9.00 en 11.00 uur gratis compost ophalen. Met deze actie bedankt de gemeente u voor de moeite die u neemt om GFT-afval te scheiden van ander afval. U kunt de compostzakken ophalen bij de gemeentewerf, Rondweg 15 in Wezep en op het Raadhuisplein 1 te Oldebroek. Kom op tijd, want op is op.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Het is nu mogelijk voor inwoners om een starterslening of duurzaamheidslening aan te vragen bij de gemeente Oldebroek. Met de starterslening kunnen starters binnen hun financiële mogelijkheden net dat beetje extra verantwoord lenen om een woning te kopen. Met de duurzaamheidslening kunnen huiseigenaren energiebesparende maatregelen voor hun huis financieren.

Lees meer >

Schrijf reactie (1 Reacties)

OLDEBROEK - U kunt uw tak- en snoeihout gratis laten ophalen door de firma ABL. Dat kan tijdens de takkenroute die de gemeente vier keer per jaar organiseert. Op donderdag 19 maart 2015 is hiervan de eerste ronde. Wilt u uw tak- en snoeihout laten ophalen, dan kunt u dit per voorkeur doen door een mail te sturen naar: abl.ede@hetnet.nl met daarin uw naam, adres, woonplaats en postcode. Telefonisch kan dit via (0318) 614227. Het aanmelden kan tot en met woensdag 18 maart 2015 vóór 12.00 uur.
Aanbiedregels:

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Via advertenties of reclamefolders bieden bureaus en makelaars zich aan om voor burgers bezwaar te maken tegen de WOZ-beschikking van de gemeente. Argumenten zoals: “WOZ-waarde te hoog? Wij maken gratis bezwaar voor u!” worden gebruikt om hen kosteloos (no cure no pay) in te schakelen voor het indienen van een bezwaarschrift. Het klinkt mooi, maar hoe werkt het nu eigenlijk?

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Vanaf 1 maart 2015 kan aan de balies van het Klant Contact Centrum (KCC) in het gemeentehuis van Oldebroek alleen nog met PIN betaald worden. Contante betalingen voor gemeentelijke producten en diensten zijn vanaf dat moment niet meer mogelijk. Een aantal producten en diensten zoals een uittreksel uit de basisregistratie personen of burgerlijke stand kan ook via www.oldebroek.nl aangevraagd en betaald worden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)