OLDEBROEK - Er ligt een initiatief van een lokale ondernemer voor windmolens in Hattemerbroek. Het plan draagt bij aan duurzaamheidsdoestellingen van gemeente en provincie. Uit onderzoek naar milieueffecten blijkt dat er geen overwegende bezwaren zijn tegen plaatsing van de windmolens. Na een zorgvuldig proces, volgens kaders van de raad, stelt het college van B&W voor mee te werken aan het plan.

Lees meer >

Schrijf reactie (3 Reacties)

OLDEBROEK - Gemeenten zijn sinds 1 januari 2013 verantwoordelijk voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet (DHW). Doelstelling van deze wet is het terugdringen van schadelijk alcoholgebruik onder de jeugd, het voorkomen van alcohol gerelateerde overlast op straat en het tegengaan oneerlijke concurrentie bij alcoholverstrekking. In de DHW worden gemeenten verplicht om voor drankverstrekking en -gebruik regels op te stellen. Ook moeten gemeenten een preventie en handhavingsplan maken.

Lees meer >

Schrijf reactie (1 Reacties)

WEZEP - Het Steunpunt Mantelzorg Oldebroek, PGB Organizer en de gemeente Oldebroek houden op woensdag 19 november een informatieavond over mantelzorg, Persoonsgebonden budget, Zorg in natura ende veranderingen op het gebied van de AWBZ en Wmo.

De avond is bedoeld voor (ex)mantelzorgers, kennissen, buren, familieleden van mantelzorgers, zorgvragers en geïnteresseerden. De bijeenkomst is van 19.30 tot 21.30 uur in het dorpshuis in Wezep.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Vanwege werkzaamheden is de gemeentelijke website op donderdag 13 november 2014 de hele dag beperkt bereikbaar. Ook is het niet mogelijk om gebruik te maken van de digitale aanvraagformulieren.

U kunt de gemeente telefonisch bereiken via 14 0525 of per mailgemeente@oldebroek.nl. Tevens is het gemeentehuis tijdens kantooruren geopend.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Op donderdag 13 november 2014 vindt de raadsvergadering van de gemeente Oldebroek plaats. Wegens werkzaamheden zijn de gemeentelijke websites die dag beperkt bereikbaar. Het is daarom niet mogelijk om via de gemeentelijke websites de raadsvergadering te beluisteren. De raadsvergadering kunt u wel rechtstreeks beluisteren via de volgende link: http://player.companywebcast.com/oldebroek/20141113_1/nl/player

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Kent u iemand die dag en nacht klaar staat voor anderen, iemand die zich al jarenlang inzet voor een vereniging of stichting of iemand die een bijzondere actie in gang heeft gezet? U kunt tot en met maandag 17 november a.s. een vrijwilliger of organisatie aanmelden voor de Oldebroeker Erepenning.

Een speciale penning voor mensen of organisaties die zich op bijzondere wijze hebben ingezet voor de gemeente Oldebroek of de plaatselijke gemeenschap.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - De gemeente Oldebroek gaat meer precariobelasting heffen van netbeheerder Liander N.V. Hierdoor verhogen de jaarlijkse inkomsten en is het begrotingssaldo 2015-2018 positief. Door een uitspraak van het gerechtshof Amsterdam kan ook de gemeente Oldebroek meer precariobelasting heffen. Dit is belasting die gemeenten mogen heffen voor het hebben van buizen, kabels, draden of leidingen in gemeentegrond. Met deze uitbreiding van precariobelasting kan de gemeente Oldebroeks jaarlijks € 800.000,- meer aan inkomsten ontvangen. Het begrotingssaldo wordt hierdoor in de jaren 2015 tot en met 2018 positief.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

HATTEMERBROEK - Het Dorpsoverleg Hattemerbroek organiseert op 19 november in het dorpshuis de Bouwakker een informatieavond voor alle inwoners uit Hattemerbroek. Deze avond begint om 19.30 uur. Tijdens deze avond staan onder andere de volgende onderwerpen op de agenda die van lokaal belang zijn. Vanaf 1 januari gaat het Sociaal Domein in werking. Welke gevolgen en mogelijkheden dit gaat hebben voor u zal Yvonne Roseboom van de gemeente Oldebroek toelichten.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OOSTERWOLDE - Komt u op woensdag 18 november naar de informatieavond over zelfbouw in Oosterwolde? Locatie Roezemoes, aan de Van Oldebarneveldweg
17 in Oosterwolde, is aangewezen als mogelijke locatie voor zelfbouw. Het perceel heeft een oppervlakte van 1.218 m2 en is in eigendom van de gemeente. Het gaat om de voormalige kleuterschool, nu nog in gebruik als peuterspeelzaal. Op locatie Roezemoes mag een groep inwoners hun eigen startersof seniorenwoning bouwen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - De Adviesraad Sociaal Domein is per 1 januari 2015 een nieuw onafhankelijk adviesorgaan binnen gemeente Oldebroek en is een vervolg op de bestaande WMO raad. Dit adviesorgaan is ingesteld door het gemeentebestuur en geeft gevraagde en ongevraagde adviezen met betrekking tot regie- en uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, waarvoor de gemeente verantwoordelijk is. Vanaf 1 januari 2015 is de Wmo uitgebreid met de beleidsgebieden Jeugdzorg en Participatiewet (arbeidsparticipatie).

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Op donderdag 13 november 2014 vergadert de gemeenteraad in de raadzaal in het gemeentehuis. De vergadering begint om 16.00 uur. Om 18.00 uur volgt een pauze. Om 19.30 uur wordt de vergadering voortgezet.

De volgende onderwerpen komen tijdens de vergadering aan bod:

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - In de gemeente Oldebroek is de Vrijwillige Thuiszorg van de Nederlandse Patiëntenvereniging (NPV) in samenwerking met de Diaconie van de Hervormde Gemeente, al jaren actief. De NPV is een christelijke organisatie die opkomt voor de belangen van patiënten in de Gezondheidszorg. Er wordt uitgegaan van Bijbelse normen en waarden. De Thuiszorg is er voor iedereen, ongeacht zijn op haar levensovertuiging. De hulp wordt verleend door gemotiveerde vrijwilligers.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Kaarsen

OLDEBROEK - December, de maand van Sinterklaas, kerst en oud en nieuw. Een maand vol feestelijke gebeurtenissen. Maar als u onvoorzichtig bent met kerstbomen, kaarsen en vuurwerk kan een gezellig avondje heel anders lopen dan u had gehoopt.

Helaas vinden er jaarlijks talloze kleine en grote ongevallen plaats rondom de feestdagen. Om u te helpen deze dagen veilig te vieren zet de Gemeente Oldebroek de belangrijkste aandachtspunten op een rijtje.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

snoeihout

OLDEBROEK - U kunt uw tak- en snoeihout gratis laten ophalen door de firma ABL. Dat kan tijdens de takkenroute die de gemeente vier keer per jaar organiseert. Op donderdag 20 november 2014 is hiervan de vierde ronde.

Wilt u uw tak- en snoeihout laten ophalen, dan kunt u dit per voorkeur doen door een mail te sturen naar: abl.ede@hetnet.nl met daarin uw naam, adres, woonplaats en postcode. Beschikt u niet over internet dan kan dit telefonisch via (0318) 61 42 27. Het aanmelden kan tot en met woensdag 19 november 2014 vóór 12.00 uur.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

WEZEP/OOSTERWOLDE - Vanaf 3 november begint Goed Bezig weer met nieuwe sportinstuiven in de gemeente Oldebroek. In november en december is er voor de groepen 6, 7 en 8 een badmintoninstuif. Deze organiseren we samen met Badminton ’80, de badmintonvereniging uit Wezep. Tijdens deze gratis sportinstuiven kun je verschillende badminton spellen doen, afgewisseld met partijtjes. Lijkt dit je leuk? Kijk op www.goedbezigoldebroek.nl waar en wanneer we bij jou in de buurt zijn en schrijf je snel in! Zonder inschrijven kun je helaas niet meer meedoen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Op dinsdag 18 november is er een openbare vergadering van de raadscommissie Samenleving. Op de agenda staat het Beleidsplan sociaal domein 2015–2018.

Inclusief bijbehorende plaatselijke regels (de verordeningen: burger­participatie; jeugdhulp; Participatiewet (de onderdelen: re-integratie, loonkostensubsidie en loonwaarde, tegenprestatie, maatregelen, individuele studietoeslag, indivi­duele inkomenstoeslag); en Wet maatschappelijke ondersteuning).

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

hattemerbroek

HATTEMERBROEK - Het Dorpsoverleg Hattemerbroek organiseert op 19 november in het dorpshuis de Bouwakker een informatieavond voor alle inwoners uit Hattemerbroek. Deze avond begint om 19.30 uur. Tijdens deze avond staan onder andere de volgende onderwerpen op de agenda die van lokaal belang zijn. Vanaf 1 januari gaat het Sociaal Domein in werking. Welke gevolgen en mogelijkheden dit gaat hebben voor u zal Yvonne Roseboom van de gemeente Oldebroek toelichten. De wijkagent Thomas Kasperink gaat in op de veiligheid in Hattemerbroek. De woningbouw, al jaren een onderwerp van gesprek zal tijdens deze avond dan niet ontbreken. Jules van de Weerd zal het Collectief Particulier Opdrachtgeverschap toelichten en aangeven welke mogelijkheden er liggen in Hattemerbroek.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

mantel

OLDEBROEK - Tien november is de nationale mantelzorgdag. Dit is een jaarlijks evenement waarbij mantelzorgers de erkenning krijgen voor hun waardevolle werk. In 2013 waren er in Nederland 3,7 miljoen mensen die voor een ander zorgden. Liefst 750.000 mantelzorgers zorgden zelfs meer dan 8 uur per week voor iemand en deden dat langer dan 3 maanden. Het aantal mantelzorgers zal in de toekomst alleen maar toenemen gezien de huidige ontwikkelingen. Niet vanzelfsprekend Vaak combineren mantelzorgers deze mooie en intensieve taak met een betaalde baan. Omdat de zorg zich over het algemeen richt op bekenden, vinden deze mantelzorgers hun taak vaak vanzelfsprekend, maar dat is het niet. Daarom wordt de mantelzorger op donderdag 13 november door het Steunpunt Mantelzorg Oldebroek in het zonnetje gezet.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - De nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) gaat 1 januari van start. Dat betekent dat de gemeente Oldebroek verantwoordelijk wordt voor de begeleiding, dagbesteding en kortdurend verblijf, maar niet voor de persoonlijke verzorging. Van het Zorgkantoor en het CIZ heeft de Gemeente Oldebroek gegevens ontvangen van de inwoners van onze gemeente die op dit moment begeleiding en/of kortdurend verblijf vanuit de AWBZ ontvangen. Op basis van deze gegevens heeft de gemeente deze inwoners vorige week een brief gestuurd over de voortzetting van deze voorzieningen vanaf 1 januari 2015.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEKER - Kent u iemand die dag en nacht klaar staat voor anderen, iemand die zich al jarenlang inzet voor een vereniging of stichting of iemand die een bijzondere actie in gang heeft gezet? U kunt tot en met maandag 17 november a.s. een vrijwilliger of organisatie aanmelden voor de Oldebroeker Erepenning. Een speciale penning voor mensen of organisaties die zich op bijzondere wijze hebben ingezet voor de gemeente Oldebroek of de plaatselijke gemeenschap. Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst 2015 reikt burgemeester Hoogendoorn de erepenning uit.

Lees meer >

Schrijf reactie (1 Reacties)