OLDEBROEK - De gemeenteraad vergadert donderdag 15 oktober 2015 in de raadszaal van het gemeentehuis. De aanvang van de raadsvergadering is om 19.30 uur.

Op de agenda staat, naast de vaste punten en de lijst van onderwerpen die zonder bespreking bij hamerslag worden afgedaan, alleen de Bestuursrapportage 2015 (stand van zaken uitvoering begroting tot en met juli) als te bespreken onderwerp.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

WEZEP - In de nacht van woensdag 7 op donderdag 8 oktober is een aantal putdeksels gestolen. Het gaat om putdeksels langs de Bovenheigraaf ter hoogte van de Zoutlanddreef en ter hoogte van de algemene begraafplaats “Bovenheigraaf”. Door wie en waarom de putdeksels zijn gestolen is niet bekend.

Diefstal van putdeksels leidt tot (levens)gevaarlijke situaties. Zo zijn de putten langs de Bovenheigraaf wel twee tot drie meter diep. Wanneer mensen of dieren in de put vallen, zijn de gevolgen niet te overzien. De gemeente heeft aangifte gedaan bij de politie.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

WEZEP - De Heidehoek in Wezep als mogelijk AZC is van de baan. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek deed vorige week een verdere verkenning naar draagkracht in Wezep voor een AZC.

Op basis daarvan is het college tot de conclusie gekomen ten hoogste 300 vluchtelingen te willen opvangen, maar wel met maximale voorzieningen. Het realiseren van een centrum met beperkte omvang is voor het COA op deze locatie financieel-economisch niet haalbaar. Hiermee vervalt de mogelijkheid tot een AZC op deze locatie in Wezep en daarmee de noodzaak tot verder onderzoek.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Voor het ontmoetingsmoment met ondernemend Oldebroek van dit najaar zijn onderwerpen op de agenda gezet die iedere ondernemer aan zou kunnen spreken.
Het bedrijvenpark H2O bijvoorbeeld. Wethouder Westerbroek praat u hier graag over bij. Wilt u graag meer weten over duurzaamheid, en hoe u dit in uw bedrijf een plek kan geven? Michiel van Beek licht toe hoe het innovatiecentrum Groene Economie Noord-Veluwe (IGEV) u kan ondersteunen bij uw plannen. Of misschien zit uw bedrijf in een moeilijke periode? 155 biedt u als ondernemer direct hulp! Jan Brink van het IMK vertelt u over de mogelijkheden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

DSCF8277

OLDEBROEK - Oldebroek voor mekaar’ staat voor samen werken aan een sterke en leefbare samenleving. Steeds meer initiatieven in de gemeenschap zijn typerend voor de nieuwe aanpak waarin inwoners steeds meer zelf aan het roer staan. De koersgroep Oldebroek voor Mekaar en de gemeente willen goede initiatieven van inwoners waarderen door de uitreiking van een OVM waarderingsbeeldje.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

't LOO - Inwoners van ’t Loo zijn op maandag 12 oktober 2015 van 19.00 tot 19.45 uur van harte welkom in buurthuis ’t Grinthuus op het gezamenlijke inloopspreekuur van Stichting Klankbordgroep ’t Loo en dorpscontactambtenaar Peter Zoombelt van de gemeente Oldebroek.

U kunt met hen in gesprek over zaken die gaan over de leefbaarheid in het dorp. Vooraf aanmelden is niet nodig.

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - In Regio Noord-Veluwe werken de gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek en Putten op vele terreinen samen. De Regio voert diverse taken voor die gemeenten uit, heeft een adviesfunctie en fungeert als platform voor overleg en afstemming.

De voorzitter van Regio Noord-Veluwe maakt bekend dat vanaf heden tot 25 november a.s., in het Regiokantoor, Oosteinde 17, Harderwijk, en in de gemeentehuizen van Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek en Putten, ter inzage ligt de achtmaandsrapportage van Regio Noord-Veluwe, met eerste begrotingswijziging 2015.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Het gemeentehuis van Oldebroek is toe aan renovatie. Het college van burgemeester en wethou-ders heeft een architect opdracht gegeven een ontwerp te maken voor vervanging van verouderde installaties en renovatie van kantoren. Daarnaast wil het college onderzoek doen naar mogelijke extra duurzaamheidsmaatregelen. De verwachte start van de renovatie is voorjaar 2016. Wethou-der Lydia Groot: “Het doel van deze renovatie is het creëren van een gezond binnenklimaat in een energiezuinig gebouw. Met deze investering maken we het gemeentehuis functioneler, compacter, klantgerichter en toekomstgericht.”

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Werkbezoek college 02102015

OLDEBROEK - Na de zomerperiode pakt het College van de gemeente Oldebroek haar werkbe-zoeken weer op. Het college begint het nieuwe seizoen met bezoeken aan de Forellenvijver H2O en Kalf Machines op industrieterrein Zeuven Heuvels. Het college bezoekt bedrijven en organisaties om zich te laten informeren over actuele thema’s en nieuwe ontwikkelingen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

fiets

OLDEBROEK - Minder dan de helft van de fietsers heeft zijn of haar licht aan in het donker. Dit heeft volgens de statistieken in 2014 geleid tot zo’n 185 doden. In oktober voeren de gemeente, politie en Veilig Verkeer Nederland (VVN) – samen met de plaatselijke rijwielhandelaren –de veiligheidsactie Val op! Dit doen zij omdat ze willen voorkomen dat er in de gemeente Oldebroek onnodig verkeersslachtoffers vallen door het ontbreken van licht op de fiets.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Vorige week organiseerde de gemeente Oldebroek samen met het COA twee bewonersbijeenkom-sten. Het onderwerp was het onderzoek naar een mogelijk asielzoekerscentrum in Wezep. Voor- en tegenstanders kwamen aan het woord om hun mening, vragen en aandachtspunten te delen met het COA en de gemeente. Zo’n duizend inwoners waren aanwezig op deze twee avonden. Het college van burgemeester en wethouders constateert dat het onderwerp heftige gevoelens los-maakt bij mensen. “We maken ons zorgen over de manier waarop er met het vraagstuk wordt om-gegaan en we willen een tweespalt in de samenleving voorkomen”, aldus burgemeester Adriaan Hoogendoorn.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

WEZEP - Suïcide komt helaas voor in onze gemeente. Een speciale Taskforce met betrokken mensen uit de gemeente Oldebroek wil samen met jou als inwoner van Wezep dit probleem aanpakken. Want ieder slachtoffer is er één te veel.

In de Taskforce zitten onder meer mensen die van dichtbij het verdriet van suïcide meemaken en inwoners die vanuit betrokkenheid of werk graag iets willen betekenen voor de ander. Ook hulpverleners zoals jongerenwerkers denken mee in de Taskforce.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

CJG Poster Week van de Opvoeding copy

OLDEBROEK - Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) werkt samen met organisaties in Oldebroek die zorg en ondersteuning verlenen aan ouders en hun kinderen/jongeren. U kunt met al uw vragen over opvoeden en opgroeien terecht bij het CJG. Ook organiseert het CJG cursussen zoals Positief Opvoeden voor ouders/verzorgers die hun opvoedingsvaardigheden verder willen ontwikkelen. In oktober sluit het CJG aan bij de Week van de Opvoeding met allerlei activiteiten. 

Wethouder Liesbeth Vos: “Het CJG ondersteunt ouders en verzorgers bij het veilig en gezond laten opgroeien van hun kinderen. Tijdens de Week van de Opvoeding biedt het CJG ouders en hun kinderen verschillende extra activiteiten aan. Ik hoop op veel animo want investeren in je kinderen is investeren in de toekomst.”

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - We werken constant aan het verbeteren van onze dienstverlening. Daarbij maken we graag gebruik van de ervaringen en tips van onze inwoners en ondernemers. In juni hebben we een enquêteuitgezet en deze leverde veel nuttige informatie op. Wij bedanken iedereen hartelijk voor het invullen van de enquête. 60 inwoners en ondernemers hebben de enquête ingevuld. De algemene waardering voor de dienstverlening (algemeen én digitaal) is een 6. Dat geeft wel aan dat er verbetermogelijkheden zijn.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - De gemeente Oldebroek en de provincie Gelderland zetten in op het stimuleren van een gezonde leefstijl van onze inwoners. We willen graag dat meer inwoners in Gelderland – en in Oldebroek - voldoen aan de beweegnorm. Voor volwassenen bijvoorbeeld is die norm minimaal 5 dagen per week 30 minuten matig intensief bewegen. De provincie doet om de twee jaar met de zogenaamde Gelderse Sportmonitor onderzoek naar het sport- en beweeggedrag. Met dit onderzoek wil zij inzicht krijgen of er meer mensen met een gezonde leefstijl zijn.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Eind september, begin oktober zijn er de volgende vergaderingen van de raadscommissies:

Bestuur en Veiligheid, maandag 28 september. Op de agenda: Kennismaking met het regioproject “Samen maken wij”; Afwikkeling incidenten 2 mei 2015 (aanpak evaluatie en nazorg); Bestuursrapportage. Bekijk de agenda en stukken commissie Bestuur en Veiligheid van 28 september 2015.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Naar aanleiding van het bekladden van een muur van de kerk Noorderlicht en het dorpshuis in Wezep heeft de gemeente Oldebroek contact gehad met de beheerders van beide gebouwen. De gemeente heeft hen geadviseerd aangifte te doen. Vanmiddag heft de gemeente de leuzen verwijderd.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Over 2 weken is het zover! Van 5 tot en met 11 oktober vindt de Week van de Opvoeding plaats. Deze week staat in het teken van ontmoeting en uitwisseling tussen ouders, mede-opvoeders, kinderen en jongeren.

Iedereen kan meedoen aan de Week van de Opvoeding door zelf een activiteit te organiseren: ouders, kinderen of jongeren. Maar ook professionals of vrijwilligers die werkzaam zijn op scholen, in de kinderopvang, bij peuterspeelzalen, Centra voor Jeugd en Gezin, bibliotheken, sport-, cultuur- of welzijnsverenigingen, buurthuizen, speeltuinen, jeugdzorginstellingen, gemeenten, enzovoort.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - De gemeente is wettelijk verplicht om persoonsgegevens van haar inwoners bij te houden. Die zijn nodig om bijvoorbeeld een identiteitskaart of een rijbewijs te kunnen maken, om te weten wie mag stemmen bij verkiezingen of om uitkeringen te verstrekken.

In de Basisregistratie Personen (BRP) staan gegevens over alle inwoners van Oldebroek. Uw adres en geboortedatum zijn er te vinden, uw nationaliteit, ouders en kinderen. Maar ook gegevens over een eventueel huwelijk of geregistreerd partnerschap. Eigenlijk staat in de BRP ieders administratieve levensloop vermeld. Ook organisaties als de Belastingdienst en pensioenfondsen kunnen gebruik maken van uw gegevens. U hoeft dus niet bij elke instantie apart uw gegevens door te geven.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Op zaterdag 10 oktober vindt op het Raadhuisplein, voor het gemeentehuis van Oldebroek, de eerste Oldebroekse Duurzaamheidsmarkt plaats.

Verschillende bedrijven en organisaties die actief bezig zijn met bijvoorbeeld duurzame energie, afvalscheiding, mobiliteit en vervoer en waterbesparing, presenteren zich. Ook is er ruimte voor aanbieders van streekproducten en maatschappelijke organisaties. Er zijn tal van activiteiten voor jong en oud. De markt duurt van 10.00 - 15.00 uur.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)