OLDEBROEK - Vanaf 1 maart 2015 kan aan de balies van het Klant Contact Centrum (KCC) in het gemeentehuis van Oldebroek alleen nog met PIN betaald worden. Contante betalingen voor gemeentelijke producten en diensten zijn vanaf dat moment niet meer mogelijk. Een aantal producten en diensten zoals een uittreksel uit de basisregistratie personen of burgerlijke stand kan ook via www.oldebroek.nl aangevraagd en betaald worden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - In maart zijn er vier vergaderingen van de raadscommissies gepland.

Bestuur en Veiligheid, maandag 9 maart. Op de agenda: Nota integrale handhaving 2015 en Intergemeentelijke samenwerking; Rapport Sterk Bestuur Noord Veluwe en vervolg op H2O samenwerking. Bekijk de agenda en de bijbehorende stukken.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

WEZEP - Burgemeester Hoogendoorn heeft op woensdag 25 februari met zijn vrouw een bezoek gebracht aan Ad en Loes de Bel uit Wezep. Zij kwamen deze week landelijk in het nieuws. 62 jaar na de Watersnoodramp werd de moeder van Ad geïdentificeerd. Zij is het eerste slachtoffer van de ramp waarbij de identiteit dankzij DNA-verwantschapsonderzoek kon worden achterhaald.

Ad de bel was 15 jaar toen de Watersnoodramp zich voltrok. Hij verloor hierbij zijn broer en moeder. Hij heeft nooit geweten waar zijn moeder gebleven is. Tot nu. Zijn moeder Magdalena Cornelia de Koster lag als onbekende begraven in Yerseke (gemeente Reimerswaal).

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

WEZEP/'T LOO - Op vrijdag 20 februari bezochten wethouders Groot, Vos en Westerbroek Congres-en Partycenrum Coelenhage en Landal Landgoed ’t Loo. Er zullen nog vele werkbezoeken volgen dit jaar. De uitgangspunten van de werkbezoeken zijn kennismaken en van gedachten wisselen over onderwerpen die spelen bij het bedrijf dat bezocht wordt.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - In de gemeente Oldebroek hoeft u plastic en drankenkartons niet thuis te scheiden. Kunststof en drankenkartons worden samen met restafval naar afvalverwerker Omrin in Friesland gebracht en daar gescheiden van het restafval. Daarna wordt dit als grondstof voor nieuwe producten gebruikt.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Ondertekening samenwerkingsovereenkomst ol

't LOO/OOSTERWOLDE - De Klankbordgroep ’t Loo en Dorpsbelang Oosterwolde en burgemeester Hoogendoorn van de gemeente Oldebroek hebben het officiële startsein gegeven voor de uitvoering van de pilot Burgerbegroting. Door een samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen gaan de beide dorpsgroepen dit jaar zelf beslissen over de uitvoering van het onderhoud van het openbaar groen en meebeslissen bij het wegenonderhoud.

In het afgelopen jaar hebben de beide dorpsgroepen uit ’t Loo en Oosterwolde met de gemeente Oldebroek de mogelijkheden verkend om een grotere rol te gaan spelen bij het beheer van de leefomgeving. Denk aan het onderhoud en beheer van openbaar groen, wegen, straatmeubilair of speelterreinen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek vraagt de gemeenteraad of er een verkenning moet komen naar samenwerking met Elburg. Zelf voelt het college daar wel voor. Er blijkt op dit moment geen draagvlak voor een bestuurlijke fusie tussen Hattem, Heerde en Oldebroek (H2O), al dan niet aangevuld met Elburg en/of Epe. Dit constateert Oldebroek onder meer op basis van brieven uit Hattem en Heerde.

Lees meer >

Schrijf reactie (1 Reacties)

OLDEBROEK - Sinds donderdag 19 februari tot begin april maakt het bedrijf Cyclomedia weer foto’s in de gemeente Oldebroek. Cyclomedia maakt met speciaal uitgeruste voertuigen 360 graden panoramafoto’s vanaf de openbare weg. Deze foto’s worden door de gemeente Oldebroek gebruikt voor o.a. inspectie en beheer van de openbare ruimte, bepalen van WOZ-waarden en ontwikkeling van ruimtelijke plannen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

't LOO/OOSTERWOLDE - De Klankbordgroep ’t Loo en Dorpsbelang Oosterwolde en burgemeester Hoogendoorn van de gemeente Oldebroek geven op donderdag 19 februari het officiële startsein voor de uitvoering van de pilot Burgerbegroting. Door een samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen gaan de beide dorpsgroepen dit jaar zelf beslissen over de uitvoering van het onderhoud van het openbaar groen en meebeslissen bij het wegenonderhoud.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Vanaf 1 maart 2015 kan aan de balies van het Klant Contact Centrum (KCC) in het gemeentehuis van Oldebroek alleen nog met PIN betaald worden. Contante betalingen voor gemeentelijke producten en diensten zijn vanaf dat moment niet meer mogelijk. Een aantal producten en diensten zoals een uittreksel uit de basisregistratie personen of burgerlijke stand kan ook via www.oldebroek.nl aangevraagd en
betaald worden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Wegens het ontbreken van (voldoende / actuele) bespreekpunten gaat de geplande vergadering van de raad van donderdag 19 februari niet door.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - De gemeente Oldebroek gaat voor het leerlingenvervoer een nieuwe Verordening leerlingenvervoer vaststellen die vanaf 1 mei 2015 geldt voor de aanvragen voor het schooljaar 2015-2016. Ook de beleidsregel leerlingenvervoer is aangepast. De Verordening 2015 is grotendeels gelijk gebleven aan de Verordening 2013. In het kader van de Wet op Passend Onderwijs is de Verordening geactualiseerd en afgestemd. Hieronder leest u de voornaamste veranderingen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Marielle Brussee Pasman en Wendy Doppenberg volgen de opleiding master Ecologische Pedagogiek aan de Hogeschool van Utrecht. In opdracht van de gemeente Oldebroek en het CJG doen zij onderzoek naar ouderbetrokkenheid binnen de gemeente.

Het thema ouderbetrokkenheid is op dit moment binnen heel Nederland en daarbuiten een veelbesproken thema. Samen met ouders staan we sterker ten gunste van uw kind. Uit onderzoek is gebleken dat een goede samenwerking tussen school en ouders belangrijk is voor de ontwikkeling van de kinderen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Naturalisatie 5 februari 2015 2

OLDEBROEK - Op donderdag 5 februari 2015 zijn opnieuw inwoners uit de gemeente Oldebroek tot Nederlander genaturaliseerd. Zij mogen zich vanaf die dag officieel Nederlander noemen. Dit werd bekend gemaakt door burgemeester mr. A. Hoogendoorn in het bijzijn van familie en kennissen.

Dit keer was het de eer aan broer en zus Ahmad afkomstig uit Somalia, mevrouw Kaewhan afkomstig uit Thailand, mevrouw Valdez Suero afkomstig uit Dominicaanse Republiek, mevrouw Beltman-Robles afkomstig uit Filipijnen en de heer Awad komende uit Somalia.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

participatie

OLDEBROEK - Ongeveer honderd ondernemers uit de gemeente Oldebroek schoven woensdag 4 februari aan in het PEC-stadion in Zwolle om van gedachten te wisselen over de nieuwe Participatiewet. Vanaf 2015 heeft de gemeente meer verantwoordelijkheden op het terrein van werkgelegenheid en nodigde daarom de ondernemers uit om daar, bij samenwerkingspartner PEC Zwolle, van gedachten over te wisselen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Wegens werkzaamheden is het gemeentehuis in Oldebroek op vrijdag 13 februari vanaf 12.30 uur gesloten. Ook is de gemeente vanaf dit tijdstip niet bereikbaar via telefoon of e-mail. U kunt wel gebruik maken van de producten en diensten op de gemeentelijke website, www.oldebroek.nl.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Via advertenties of reclamefolders bieden bureaus en makelaars zich aan om voor burgers bezwaar te maken tegen de WOZ-beschikking van de gemeente. Argumenten zoals: “WOZ-waarde te hoog? Wij maken gratis bezwaar voor u!” worden gebruikt om hen kosteloos (no cure no pay) in te schakelen voor het indienen van een bezwaarschrift. Het klinkt mooi, maar hoe werkt het nu eigenlijk?

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Vanaf week 6 laten de gemeente Oldebroek en de stichting GBKN (Grootschalige Basiskaart Nederland) metingen uitvoeren van allerlei gebouwen, wegen, met name later toegevoegde uitbreidingen. Het kan gebeuren dat ook bij uw woning of pand iemand langskomt om metingen te verrichten.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

cpo

OOSTERWOLDE - De gemeente Oldebroek heeft de locatie Roezemoes aan de Van Oldebarneveldweg 17 in Oosterwolde aangewezen als locatie voor een zelfbouwinitiatief. Een groep inwoners mag op deze locatie hun eigen starters- of seniorenwoning bouwen. Deze vorm van projectontwikkeling wordt Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) genoemd.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - De gemeente Oldebroek gaat mantelzorgers jaarlijks als blijk van waardering een verrassingsmand verstrekken. Dit staat in de regeling die de gemeente voor het mantelzorgcompliment heeft opgesteld. Mantelzorgers zijn van onschatbare
waarde. Zij zorgen voor en ondersteunen hun partners, familie, vrienden of buren die zich niet alleen kunnen redden. Naast de verstrekking van de mand zal de gemeente ervoor zorgen dat er regelmatig groepsactiviteiten voor mantelzorgers worden georganiseerd.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)