WEZEP - Afgelopen maandag heeft de gemeente in afstemming met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) direct omwonenden uitgenodigd voor een bewonersbijeenkomst op maandag 21 september. Het onderwerp van deze avond is het onderzoek naar een mogelijk asielzoekerscentrum (AZC) aan De Heidehoek in Wezep. De gemeente heeft afgelopen dagen signalen ontvangen die erop wijzen dat het onderzoek naar het AZC breed leeft in Wezep. Mensen die zich zorgen maken en vragen hebben, maar ook mensen die hun steun uitspreken of initiatieven willen nemen. Daarom organiseert de gemeente samen met het COA een tweede bijeenkomst speciaal voor inwoners die niet direct omwonenden zijn van De Heidehoek. Deze bijeenkomst is op donderdag 24 september, 19.00 uur inloop. De bijeenkomst start om 19.30 uur in het Dorpshuis in Wezep.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Hieronder leest u een aantal vragen en antwoorden die betrekking hebben op het onderzoek naar een AZC in de gemeente Oldebroek. Het gaat om de locatie Heidehoek in Wezep. Zit uw vraag er niet bij dan kunt u ook contact opnemen met de gemeente Oldebroek via tel. 14 0525 (op werkdagen van 8.30 tot 16.30 uur) of mail naar gemeente@oldebroek.nl.

Lees meer >

Schrijf reactie (5 Reacties)

OLDEBROEK - Ieder kind moet kunnen sporten! Dat is het motto van het Jeugdsportfonds. Ook Oldebroek vindt het belangrijk dat alle kinderen uit de gemeente kunnen sporten en is daarom aangesloten bij het Jeugdsportfonds Gelderland.

Het Jeugdsportfonds zorgt ervoor dat kinderen die graag willen sporten, maar dat niet kunnen omdat hun ouders te weinig geld hebben, lid worden van een sportvereniging. Het Jeugdsportfonds betaalt de contributie rechtstreeks aan de sportvereniging en vergoedt eventueel benodigde materialen en/of kleding tot een maximum van € 225,- per jaar per kind.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Steeds vaker hebben we last van korte, hevige regenbuien. Bij zo’n hevige regenbui valt er in korte tijd zoveel water dat het riool dit niet aankan. Straten staan dan blank. Dat is meestal niet erg; het water op straat staat als het ware even in de file voor afvoer door het riool. Vaak is dit water binnen een uur weg. Helaas komt het soms voor dat hevige regenbuien leiden tot zware overlast en schade. Dat wil de Gemeente Oldebroek graag voorkomen. De gemeente neemt daarom verschillende maatregelen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

WEZEP - Begin september ontving de gemeente Oldebroek een verzoek van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) een asielzoekerscentrum (AZC) te mogen vestigen aan De Heidehoek in Wezep. Het college heeft een positieve grondhouding ten aanzien van het vluchtelingenprobleem en wil zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen voor een goede opvang van deze mensen. De gemeente gaat de mogelijkheden onderzoeken voor het realiseren van een AZC voor 600 mensen aan De Heidehoek. Omwonenden zijn vandaag per brief geïnformeerd. De gemeente is vanavond bereikbaar voor vragen tot vanavond 21.00 uur en andere dagen van 8.30 uur tot 16.30 uur. Op maandag 21 september organiseert de gemeente samen met het COA een bewonersbijeenkomst. Inloop vanaf 19.00 uur, start is 19.30 uur.

Lees meer >

Schrijf reactie (5 Reacties)

OLDEBROEK - De gemeente Oldebroek stelt een algemene voorziening ‘schoon en leefbaar huis’ in werking. Dit betekent dat inwoners zelf bepalen of zij in aanmerking komen voor huishoudelijke hulp. Wethouder Liesbeth Vos noemt de ontwikkeling een goede zaak: “Wij willen het maatwerk behouden en tegelijkertijd onze inwoners zelf meer ruimte geven voor het regelen van een schoon en leefbaar huis. Daarvoor treffen we een laagdrempelige voorziening die vrij toegankelijk is voor alle inwoners die hulp in het huishouden nodig hebben. Voor inwoners die onvoldoende ondersteuning hierdoor krijgen, blijft de huidige regeling behouden. Ik verwacht dat deze voorziening eind 2015 in werking treedt.”

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - De gemeenteraad vergadert donderdag 17 september 2015 in de raadszaal van het gemeentehuis. De aanvang van de raadsvergadering is om 19.30 uur. Op de agenda staan, naast de vaste agendapunten en de lijst van onderwerpen die zonder bespreking bij hamerslag worden afgedaan, de volgende onderwerpen: aanbieden aanbevelingen Koersgroep Oldebroek voor Mekaar;afscheid raadslid de heer A. van Loo (SGP);toelating en beëdiging van de heer H. van Beek (SGP) als raadslid;wijziging van de commissiesamenstelling.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Sociaal Team Logo nieuw

OLDEBROEK - Bij het Sociaal Team is de vrijwillige gastvrouw of gastheer het eerste aanspreekpunt voor bezoekers, zij/hij is een belangrijke schakel tussen de inwoners en de professionals. Eenvoudige vragen zoals vragen over activiteiten en vrijwilligerswerk beantwoordt de gastvrouw of gastheer zelf. Bij andere vragen op het gebied van welzijn, wonen, zorg, werk en inkomen of vragen over de persoonlijke situatie wordt een professional van het Sociaal Team ingeschakeld, zonder dat deze vraag eerst aan de gastheer/gastvrouw gesteld hoeft te worden. Keukentafelgesprekken worden altijd gevoerd door de professional. Voor dit team is men op zoek naar gastvrouwen en gastheren voor 2 tot 3 dagdelen per week.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - De gemeente is bezig met de voorbereiding van de nieuwe editie van de gemeentegids. De uitgeverij van de gemeentegids, Akse Media, start vanaf maandag 14 september met de actualisatie van de adressen. De gemeentegids wordt begin 2016 huis-aan-huis verspreid.

Akse Media stuurt een automatische mail naar alle e-mailadressen die in de vorige gemeentegids vermeld stonden. Hierin staat een persoonlijke code, zodat u zelf de gegevens kunt aanpassen. Dit kan tot 9 oktober 2015. De overige vermeldingen worden tijdens de actualisatieperiode telefonisch door Akse Media benaderd.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

WEZEP - Per 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor alle ondersteuning op het gebied van zorg en welzijn, opvoeding, werk en inkomen. Om u als inwoner zo goed mogelijk van dienst te zijn, kunt u met uw vragen terecht bij het Sociaal Team. Sinds september is het Sociaal Team gehuisvest in het Dorpshuis aan de Zuiderzeestraatweg 500 in Wezep. Het Sociaal Team werkt veel op verschillende locaties en maakt graag een afspraak bij de mensen thuis of in de buurt.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Op woensdag 16 september vindt de jaarlijkse Schapenmarkt in Oldebroek plaats. Hierdoor vindt er een aantal wijzigingen in de dienstverlening
plaats van de gemeente Oldebroek. Gemeentehuis gesloten Op woensdag 16 september is het gemeentehuis gesloten. Voor het maken van een afspraak voor een geboorteaangifte kunt u tussen 08.30 en 09.00 uur bellen met tel. 06 18 37 67 22.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - DE Gemeente Oldebroek werkt constant aan het verbeteren van de dienstverlening. Daarbij maakt de gemeente graag gebruik van de ervaringen en tips van onze inwoners en ondernemers. In juni heeft de gemeente een enquête uitgezet en deze leverde veel nuttige informatie op. De gemeente bedankt iedereen hartelijk voor het invullen van de enquête.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Burgemeester Hoogendoorn

OLDEBROEK - Donderdag 3 september heeft burgemeester Adriaan Hoogendoorn namens de gemeente Oldebroek het Gelders Energieakkoord ondertekend. Dit akkoord is een initiatief van De Gelderse Natuur- en Milieufederatie, de Vereniging Klimaatverbond en het netwerkbedrijf Alliander. Het is een uitwerking van het Nationale Energieakkoord voor de Gelderse situatie.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Dinsdag 1 september zijn de drie colleges van Hattem, Heerde en Oldebroek tot een overeenstemming gekomen over de verdere ontwikkelingen van het Bedrijvenpark H2O BV. De BV is een gezamenlijk ontwikkelingsmaatschappij van deze gemeenten bij de kruising van de A28 en de A50. In 2013 is onder de noemer van het Vernieuwd Perspectief een nieuwe richting ingeslagen. De BV richt zich niet langer alleen op bedrijfsverplaatsing binnen de gemeenten maar richt zich nu bovenregionaal op de sector logistiek en transport. Daarvoor is nodig dat er een nieuw bestemmingsplan komt en ook een rechtstreekse ontsluiting op de A28.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

krone

WEZEP - Op 1 september 2015 verrichtte wethouder Harm Westerbroek de officiële handeling die de bouw van de woningen in het plangebied van De Krone (Stationsweg Wezep) inluidt. Met het leggen van een funderingsbalk wordt het officiële startsein gegeven voor de bouw van 26 woningen. De woningbouw vindt plaats op het terrein van voormalige meubelfabriek Spakman en muziekhuis Souman, het achterliggende veld en het voormalige volkstuinencomplex De Krone.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

fietsonderzoiek

OLDEBROEK - Op 14 september start Nederlands grootste fietsonderzoek ooit. Tijdens de Fietstelweek worden de fietsbewegingen van Nederland in kaart gebracht. De resultaten van het onderzoek worden gebruikt om het Nederlandse fietsnetwerk te verbeteren. Iedereen kan meehelpen door een app te downloaden en op de fiets te stappen. Onder de deelnemers worden 20 fietsen verloot. Over het gebruik van auto en OV is veel bekend. Naar de meer dan 14 miljoen fietsers in ons land is veel minder onderzoek gedaan. De Fietstelweek brengt hier verandering in. Er wordt onderzocht hoe we van A naar B rijden, met welke snelheid, op welke tijdstippen, met hoeveel tegelijk en waar de grote vertragingen zijn. Hoe meer de onderzoekers weten, hoe beter het fietsnetwerkverbeterd kan worden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Mantelzorgers verrichten werk van onschatbare waarde. Zij zorgen voor hun echtgenoot, partner, ouder, familie, vrienden of buren die zich niet alleen kunnen redden. Voor dat belangrijke werk geeft de gemeente hen jaarlijks een blijk van waardering. Dit gebeurt in de vorm van een verrassingsmand.
Wethouder Liesbeth Vos: “Wie mantelzorger is, kiest daar niet altijd zelf voor. Iemand in je naaste omgeving vraagt om hulp en die help je dan, eigenlijk heel vanzelfsprekend. Als gemeente willen we extra waardering tonen voor deze groep mensen.”

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Op zaterdag 10 oktober vindt op het Raadhuisplein, voor het gemeentehuis van Oldebroek, een duurzaamheidsmarkt plaats. Verschillende bedrijven en organisaties die actief bezig zijn met bijvoorbeeld duurzame energie, afvalscheiding en waterbesparing, presenteren zich aan bezoekers. Ook is er ruimte voor aanbieders van streekproducten en maatschappelijke organisaties. Er zijn tal van activiteiten voor jong en oud. De markt duurt van 10.00 - 15.00 uur.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - De gemeente Oldebroek vindt het belangrijk dat er aandacht is voor het belang van lezen en schrijven. Sinds afgelopen februari is er een Taalpunt in de Bibliotheek Wezep ingericht. Het Taalpunt organiseert samen met de Bibliotheek Noord Veluwe een aantal activiteiten tijdens de Week van de Alfabetisering:

Op maandag 7 september is er een taallunch voor genodigden in de bibliotheekvestigingen waar de Taalpunten gevestigd zijn: Hattem, Wapenveld en Wezep. Wethouder Liesbeth Vos opent de lunch in Wezep.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Het nieuwe schooljaar is begonnen. Voor veel 12-jarigen betekent dat een spannende tijd. Een nieuwe school, nieuwe omgeving en vrienden, maar ook nieuwe verleidingen. Wat zeg je als brugklasser op een schoolfeest, kamp of in een tussenuur als je een biertje of mixdrankje krijgt aangeboden? Zeg je dan nee? Als ouder wilt u uiteraard dat uw kind weerbaar is en nee zegt. De gemeente Oldebroek stuurde afgelopen week aan alle ouders/ verzorgers van 12-jarigen een brief en de flyer ‘De afspraak van NIX’. In deze folder staat een aantal opvoedingstips en feiten over alcohol en jongeren om over dit onderwerp in gesprek te gaan met hun kind.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)