OLDEBROEK - Op 22 januari 2015 heeft de gemeenteraad ingestemd met de invoering van de Starterslening en de Duurzaamheidslening. De Starterslening is een lening met een aantrekkelijke rente en voorwaarden waarmee starters op de woningmarkt een kans krijgen een woning aan te kopen. Voor de Duurzaamheidslening geldt dat het voor particuliere huiseigenaren mogelijk is om tegen gunstige voorwaarden een lening aan te gaan om zo energiebesparende maatregelen te treffen. Dat is niet gek in een tijd waarin steeds meer huiseigenaren zich meer bewust worden van duurzaam wonen!

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Op vrijdag 5 juni zijn de vakbalies van het KCC gesloten. Het is het niet mogelijk voor deze dag een afspraak te maken. Het gemeentehuis is telefonisch bereikbaar tot 12.00 uur. Ook is de infobalie tot 12.00 uur open voor het ophalen van documenten.

’s Middags is het gemeentehuis telefonisch niet bereikbaar. De storingsdiensten zijn telefonisch wel bereikbaar, kijk hierover op www.oldebroek.nl/contact.

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Maandag 1 juni rond 12.00 uur zendt de overheid een NL-Alert controlebericht uit in heel Nederland. Aan de hand van het controlebericht kunt u nagaan of uw telefoon juist is ingesteld om NL-Alert te ontvangen. In het bericht is duidelijk aangegeven dat het om een controlebericht gaat en dat u niets hoeft te doen. Door het controlebericht kunt u zelf ervaren welk signaal uw mobiele telefoon geeft als je een NL-Alert ontvangt en hoe het bericht eruit ziet.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - De gemeente heeft signalen gekregen dat medewerkers van een bedrijf, genaamd Afvoercheck, bij inwoners van de gemeente Oldebroek aanbellen met het aanbod de rioolhuisaansluiting en het gemeentelijke rioolstelsel preventief te reinigen of controleren. Dit bedrijf wekt daarbij de suggestie dat dit in samenwerking met de gemeente Oldebroek gebeurt, dat is niet zo. De gemeente heeft géén samenwerking met welk bedrijf dan ook om deze werkzaamheden uit te voeren.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Het gemeentehuis te Oldebroek is maandag 25 mei (tweede Pinksterdag) gesloten en telefonisch niet bereikbaar. De storingsdiensten zijn telefonisch wel bereikbaar. 

Kijk op www.oldebroek.nl/contact

Schrijf reactie (0 Reacties)

HATTEMERBROEK - In Hattemerbroek ligt aan de Hanesteenseweg een bouwlocatie, waar nieuwe woningen gebouwd kunnen worden. De locatie heet De Driehoek. Zowel gemeente als dorpsoverleg Hattemerbroek hebben aangegeven voorstander te zijn van bouwen via een CPO-groep in Hattemerbroek : Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. De bouwgroep vraagt iedereen die belangstelling heeft om samen met de bouwgroep een eigen woning in Hattemerbroek te bouwen zich te melden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - De jaarrekening van de gemeente Oldebroek over het jaar 2014 heeft een positief resultaat van ruim € 1,1 miljoen. Bij de vaststelling van de begroting in november 2013 werd een resultaat verwacht van € 348.000.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OOSTERWOLDE - Op dinsdag 26 mei aanstaande organiseert Stichting Dorpsbelang Oosterwolde een informatieavond voor alle inwoners van Oosterwolde. Onderwerpen zijn onder andere de woningbouw, gymzaal, verkeersveiligheid en burgerbegroting. De avond wordt gehouden in dorpshuis De Heerdt en begint om 19.30 uur. U bent allen van harte welkom.

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Het college van B&W van de gemeente Oldebroek biedt de gemeenteraad een reclameverordening aan ter vaststelling (raadsvergadering 28 mei). In de nieuw opgestelde reclameverordening staan duidelijke regels over wat wel en niet mag. Daarnaast is een vergunning niet langer nodig. Er zijn in gemeente Oldebroek verschillende mogelijkheden voor het maken van reclame in de openbare ruimte. Niet altijd is duidelijk wat wel en niet mag, waar de grens ligt tussen commerciële en ideële reclame. Er is daarom behoefte aan duidelijke regels voor zowel permanente als tijdelijke reclame uitingen. “Oldebroek is een prachtige gemeente. Met eenvoudige en duidelijke regels voor reclame-uitingen kunnen we wildgroei van uitingen en verstoring van het landschap, de omgeving en het straatbeeld voorkomen”, aldus wethouder Westerbroek.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - De gemeente Oldebroek heeft per 1 mei 2015 voor het leerlingenvervoer een nieuwe Verordening leerlingenvervoer. De nieuwe regels gaan gelden voor de nieuwe aanvragen voor het schooljaar 2015-2016. De Verordening 2015 is grotendeels gelijk gebleven aan de Verordening 2013. Hieronder leest u de voornaamste veranderingen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - In mei zijn er de volgende vergaderingen van de raadscommissies:

Bestuur en Veiligheid, maandag 18 mei. Op de agenda: Jaarverslag 2014 gemeentelijke ombudsman; 16e wijziging samenwerkingsregeling Noord-Veluwe; Jaarverslag en jaarrekening 2014. Bekijk de agenda en de bijbehorende stukken.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

KO 2015

OLDEBROEK - Bijna iedereen zal deze vraag met “ja” beantwoorden. Want overal in Nederland zetten mensen zich voor vele doelen in. Vaak zonder eigen belang, in alle bescheidenheid. Het gaat bij de decoratieverlening om bijzondere verdiensten of prestaties voor de samenleving. Mensen met bijzondere verdiensten vormen samen het cement voor de samenleving. Met z’n allen kunnen we ervoor zorgen dat zij in aanmerking komen voor een onderscheiding. Maar dan moeten ze daarvoor wel eerst worden voorgesteld. U kunt daarvoor zorgen. Want iedereen kan iemand anders voorstellen voor een lintje.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Het gemeentehuis van Oldebroek is op donderdag 14 mei (Hemelvaartsdag) en vrijdag 15 mei gesloten en telefonisch niet bereikbaar. Op vrijdag 15 mei is ook de Gemeentewerf in Wezep gesloten.

De storingsdiensten zijn telefonisch wel bereikbaar. Kijk op: www.oldebroek.nl/contact.

Schrijf reactie (0 Reacties)

Sinds augustus 2013 kunnen woningeigenaren via de gemeente subsidie aanvragen voor het isoleren van het dak, de vloer of de buitenmuren van hun woning. Daarnaast is het mogelijk subsidie te krijgen voor het plaatsen van HR++ glas. Door de provincie Gelderland is voor de gemeente Oldebroek een bedrag van € 87.500,- ter beschikking gesteld.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Op 23 april 2015 heeft de raad van Oldebroek de beleidsnotitie plattelandswoning vastgesteld. Voor wethouder Westerbroek was dit een belangrijk moment: “Met dit besluit kunnen we het bestemmingsplan Buitengebied 2007 aanpassen waardoor we verzoeken om plattelandswoning sneller kunnen afhandelen. Ook zijn de kosten voor de burger lager”.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Rood

OLDEBROEK - De volgelingen van rabbijn Berland die sinds vrijdagavond in de voormalige jeugdherberg van Oldebroek verblijven worden, voortvloeiend uit het noodbevel van de burgemeester, geacht vandaag nog te vertrekken. Van de oorspronkelijke groep van zo’n 250 personen verblijven er nu nog ongeveer 100 in de jeugdherberg. Ook deze mensen willen graag vertrekken maar hebben vooralsnog geen nieuwe accommodatie gevonden. De gemeente Oldebroek is voornemens de huidige locatie vandaag nog te sluiten.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Als u naar aanleiding van het ongeval met de hoogwerker op zaterdag 2 mei behoefte heeft aan slachtofferhulp kunt u contact opnemen met telefoonnummer 0900-0101.

U kunt dan in contact komen met mensen die bij u in de buurt wonen en die bij u langs kunnen komen.

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Sinds afgelopen vrijdagavond 1 mei bivakkeerde een grote groep volgelingen van de omstreden rabbijn Berland in de voormalige jeugdherberg in Oldebroek. De groep, bestaande uit zo’n 250 volwassenen en (kleine) kinderen, kon hier niet blijven. Met name de hygiënische omstandigheden, gebrek aan slaapplaatsen en het brandgevaar maken dat de situatie als chaotisch en gevaarlijk wordt beschouwd.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OOSTERWOLDE - Op zaterdag 2 mei vond in Oosterwolde de 14e editie van het jaarlijkse oldtimer evenement plaats. Wat mooi begon eindigde in een drama door een ongeval met een hoogwerker. Bij dit ongeval is één persoon omgekomen. Tien personen werden overgebracht naar verschillende ziekenhuizen. Twee van hen verkeerden in kritieke toestand. Vanavond bereikte burgemeester Adriaan Hoogendoorn via de politie het bericht dat de twee ernstig gewonde slachtoffers beiden buiten levensgevaar zijn. Van één van de twee is de situatie echter nog wel zorgelijk te noemen. Van de mensen die naar het ziekenhuis werden overgebracht is er één gisteren al naar huis gegaan. Vandaag zijn er nog vier mensen ontslagen uit het ziekenhuis.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OOSTERWOLDE - Voor het gebruik van de hoogwerker die zaterdag in Oosterwolde omviel tijdens een jaarlijks oldtimerevenement, was niet specifiek een vergunning aangevraagd. De hoogwerker maakte al wel jaren deel uit van het evenement, zei een woordvoerster van de gemeente Oldebroek zondag.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)