OLDEBROEK - Op woensdag 6 januari 2016 wordt de actie ‘Verdien geld met vuurwerkafval’ gehouden samen met de inzameling van kerstbomen.

Je kunt de zakken met vuurwerkafval en/of de kerstbomen van 13.30 tot 15.30 uur inleveren op de volgende locaties:

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

WEZEP - De gemeente Oldebroek kijkt ernaar uit u op maandag 4 januari 2016 te mogen begroeten om gezamenlijk het nieuwe jaar in te luiden! Alle inwoners, ondernemers en afgevaardigden van verenigingen en instellingen zijn van harte uitgenodigd om te toosten op het nieuwe jaar. U bent van harte welkom op de nieuwjaarsreceptie vanaf 19.00 uur in Dorpshuis Wezep. U wordt verwelkomd door de Jong van Limburg Stirum Band. Erica Vogel en Wilbert Magré verzorgen de muziek tijdens de avond.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Vandaag is bekend geworden dat Bert Brand per 1 maart 2016 stopt als gemeentesecretaris van de gemeente Oldebroek. Bert Brand wordt voorzitter van het College van Bestuur van De Meerwaarde in Barneveld. De Meerwaarde is een vmbo-school met 2300 leerlingen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - De gemeente Oldebroek gaat het concept ontwerpbestemmingsplan voor woningbouw op de locatie Zeuven Heuvels in Wezep naar de provincie Gelderland, Vitens en andere instanties sturen. Deze instanties kunnen hun mening geven over het ontwerpplan. Tegelijkertijd gaan BBG Projecten uit Oldebroek en de gemeente Oldebroek in januari een informatieavond voor omwonenden en andere geïnteresseerden organiseren. Daarna wordt het ontwerpbestemmingsplan officieel ter inzage gelegd. Dit is naar verwachting in maart of april 2016.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Medio september ging de campagne DrinkWater! van start. Zeven weken lang bracht het Goed Bezig-team op de scholen in Oldebroek via lespakkett en en activiteiten het (meer) water drinken onder de aandacht. DrinkWater! is een van de speerpunten uit de aanpak Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG). Uit een evaluatie blijkt dat de campagne een succes is geweest.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - De gemeente neemt een aantal voorzorgsmaatregelen om vernieling tijdens de jaarwisseling tegen te gaan. Rond de jaarwisseling worden alle afvalbakken, hondenpoepbakken en glascontainers in de gemeente Oldebroek afgesloten. Op maandag 28 december worden de afvalbakken en hondenpoepbakken afgesloten en op donderdag 31 december de glascontainers.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Van 31 december 18.00 uur tot 1 januari 02.00 uur mag u vuurwerk afsteken. Wanneer u voor dit tijdstip vuurwerk afsteekt, kunt u een boete krijgen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Het college van de gemeente Oldebroek wil graag dat het voor alle ouders financieel mogelijk is dat hun kinderen naar de peuteropvang kunnen. De gemeente heeft daarom geld beschikbaar gesteld voor gezinnen waarin slechts één ouder betaald werk verricht. Voor deze zogeheten kostwinnergezinnen wordt het nu financieel aantrekkelijker om gebruik te maken van de peuteropvang. Wethouder Liesbeth Vos: “Dit is in het belang van onze jongste jeugd. Peuteropvangorganisaties hebben de expertise in huis om een eventuele achterstand op het gebied van taal en gedrag zo vroeg mogelijk te signaleren en aan te pakken. Hoe jonger hoe beter en dat willen we graag stimuleren.”

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Ondertekening convenant reclamebelasting

OLDEBROEK - Maandag 21 december hebben voorzitters van de ondernemersverenigingen Oldebroek en Wezep en wethouder Lydia Groot gezamenlijk het convenant over de reclamebelasting ondertekend. De gemeenteraad van Oldebroek heeft in haar vergadering van 12 november 2015 unaniem ingestemd met het plan om vanaf 2016 in de kernen Oldebroek en Wezep reclamebelasting te gaan heffen. In het convenant liggen afspraken vast over hoe om te gaan met de gelden die vrij komen door de reclamebelasting.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Op zondag 20 december zal de laatste jongerendienst van 2015 plaatst vinden in de Hervormde Dorpskerk van Oldebroek.
Het thema is ''Your Choice, His Choice''. Dominee F. van de Bosch uit Katwijk aan Zee zal de dienst leiden die om 14.30 uur begint.
Medewerking wordt verleend door de eigen band Tja2.0. Zij zullen een deel van de samenzang begeleiden. Ook zal Tja2.0 zelf een aantal liederen laten horen. Een ieder is uitgenodigd deze jongerendienst bij te wonen!

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - De feestdagen zijn in aantocht. Gezelligheid, daarbij hoort vaak wijn, bier en champagne. Of toch niet? Voor jongeren is het goed om niet te drinken. Veel ouders weten dat alcohol slecht is voor de hersenontwikkeling van hun kind. Maar hoe doe je het ti jdens de feestdagen? Volwassenen drinken zelf ook bij bijzondere gelegenheden. Maar een regel is voor kinderen enkel duidelijk als je consequent bent. Dus ook ti jdens kerstdiner of oudjaar geen alcohol als je nog geen 18 bent. Een feestelijk (alcoholvrij) drankje is ook anders mogelijk, zie www.happydrinks.nl.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

WEZEP - Het college van burgemeester en wethouders heeft op dinsdag 15 december besloten een omgevingsvergunning voor de herontwikkeling van de Willem de Zwijger kazerne in Wezep te verlenen.

Op maandag 16 november 2015 heeft architectenbureau Slaa en van Asselt samen met de initiatiefnemer, de heer Frens, aan de buurtbewoners uitleg gegeven over het plan. Naast enkele kritische vragen waren er deze avond ook positieve geluiden over het plan. Dat was mede aanleiding voor het college om de vergunning te verlenen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROK - Met ingang van het belastingjaar 2016 biedt de gemeente Oldebroek inwoners de mogelijkheid om de aanslag gemeentelijke belastingen via MijnOverheid te ontvangen. Inwoners ontvangen de aanslag dan via de Berichtenbox van MijnOverheid en niet meer via de post. Hiermee wil de gemeente de digitale dienstverlening aan haar inwoners vergroten. Als u de aanslag gemeentelijke belastingen voor 2016 digitaal wilt ontvangen, moet u zich registeren voor de Berichtenbox op www.mijn.overheid.nl. Hiervoor heeft u DigiD nodig.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - De Subsidieregeling 2016 van het Rijk voor het verwijderen van asbestdaken is bekend. Deze regeling is voor particulieren, (agrarische) bedrijven, non-profit organisaties en overheden. Aanvragen van subsidie is mogelijk vanaf 4 januari 2016 om 09.00 uur. Met deze regeling stimuleert het Ministerie van Infrastructuur en Milieu de verwijdering van asbestdaken vanaf 2016 tot en met 2019. Waarom? Asbestdaken verweren in de buitenlucht waardoor er asbestvezels vrijkomen in de leefomgeving. Om het risico voor de gezondheid te beperken is het hebben van asbestdaken vanaf 1 januari 2024 verboden. Het verbod houdt in dat de eigenaren van asbestdaken in de periode 2016-2024 het asbestdak moeten laten verwijderen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

HATTEMERBROEK - Per 1 januari 2016 bestaat de Raad van Commissarissen van de Ontwikkelingsmaatschappij Hattemerbroek B.V. (H2O BV) uit drie onafhankelijke en externe leden. Door de Raad van Commissarissen te laten bestaan uit onafhankelijke experts ontstaat meer helderheid over de structuur van H2O BV. De aandeelhouders van H2O BV, de gemeenten Hattem, Heerde en Oldebroek, vinden het belangrijk dat zij als aandeelhouders maatschappelijk en politiek verantwoording kunnen afleggen over het beleid ten aanzien van het Bedrijvenpark H2O. Al langer leefde de wens om te komen tot aanpassing en verbetering van de organisatiestructuur van H2O BV, waaronder het laten bestaan van de Raad van Commissarissen uit externe, onafhankelijke leden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Sportfondsen Gaia B.V. krijgt voorlopige gunning

WEZEP - Gemeente Oldebroek heeft in 2014 besloten om zwembad de Veldkamp in Wezep door een externe partij te laten exploiteren. Na deze zorgvuldige aanbestedingsprocedure waaraan vier bedrijven meededen, viel de keuze op Sportfondsen Gaia B.V. Dit bedrijf kwam na een uitgebreide kwalitatieve en financiële beoordeling als beste uit de bus met de meest voordelige inschrijving. De contractonderhandelingen zijn gestart. In maart 2016 gunt de gemeente de opdracht definitief.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Op een aantal data in december zijn de openingstijden van het gemeentehuis gewijzigd.

Woensdag 16 december
Het gemeentehuis sluit om 15.30 uur in verband met een eindejaarsbijeenkomst voor de medewerkers. Ook de avondopenstelling vervalt.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OOSTERWOLDE - In het voorjaar van 2015 is het Kerkpad tussen Oosterwolde en Oldebroek opgeknapt. Er is een betonverharding aangelegd en de bermen zijn netjes hersteld. In de loop van het jaar bleek dat een deel van de berm, vlakbij de Eekterweg in Oosterwolde, minder stabiel was geworden. Om dit te stabiliseren is er voor gekozen om langs dit stukje berm een solide houten damwand te plaatsen. Daardoor wordt de slootkant beschermd én wordt de berm weer stevig.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK

OLDEBROEK - Op een groot aantal locaties in de gemeente ziet u posters van de campagne ‘Dat is óók Oldebroek voor mekaar’. De eerste posters waren in het voorjaar in het straatbeeld te zien. Voor de tweede keer zijn inwoners gefotografeerd ti jdens hun vrijwilligerswerk voor andere inwoners of voor hun buurt. Vrijdag waren Martine van de Weg en Erna van den Bosch van het Tienerhonk Oldebroek en Piet Lassche van de speeltuin in Hattemerbroek present om samen met burgemeester Adriaan Hoogendoorn en wethouder Liesbeth Vos de start van de tweede campagne te vieren. Het onderhoud van het groen door de bewoners van de Wildekampsweg in Wezep is het derde onderwerp van deze posterserie.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

WEZEP - De voorbereidingen voor de verbouwing en uitbreiding van Dorpshuis Wezep zijn in volle gang. Het bestuur van Dorpshuis Wezep en de gemeente Oldebroek organiseren een inloopbijeenkomst op 10 december aanstaande in het Dorpshuis Wezep. Tijdens deze bijeenkomst worden inwoners en belangstellenden geïnformeerd over de voortgang van het project en wordt uitgelegd hoe de eerdere opmerkingen van inwoners zijn verwerkt.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)