zon

OLDEBROEK - Door het gebruik van zonne-energie kunnen huiseigenaren hun huis flink verduurzamen. De gemeente Oldebroek stimuleert dit en heeft daarom een duurzaamheidslening in het leven geroepen. De gedachte achter de lening is dat met de besparing op de energierekening de lening afgelost kan worden. Hiermee vallen de lasten voor de duurzaamheidslening voor huiseigenaren vaak geheel of voor een groot deel weg.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Kent u iemand die dag en nacht klaar staat voor anderen en zich belangeloos inzet? Laat het ons dan weten! U kunt tot en met dinsdag 17 november 2015 een vrijwilliger of organisatie aanmelden voor de Oldebroeker Erepenning. Dit is een gemeentelijke penning voor mensen of organisaties die zich op bijzondere wijze hebben ingezet voor de gemeente Oldebroek of de plaatselijke gemeenschap.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Op dinsdag 17 november 2015 kunnen er in verband met vervanging van de apparatuur geen paspoorten en Nederlandse identiteitskaarten aangevraagd worden bij de Gemeente Oldebroek. Het afhalen van deze documenten is ook niet mogelijk.

Schrijf reactie (0 Reacties)

HUIS

OLDEBROEK - Wilt u aan de slag met het duurzamer maken van uw huis? Bezoek dan ti jdens de Nati onale Duurzame Huizen Route een duurzaam huis in de buurt. Op zaterdag 7 en 14 november stellen huiseigenaren hun huis open en delen zij kennis en ervaring. Er zijn deelnemers in onder andere Oosterwolde, ’t Harde en Zwolle. Ga op bezoek en laat u inspireren! U bent van harte welkom in één van de mooie duurzame huizen. Inschrijven kan via de website.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

WEZEP - Burgemeester Adriaan Hoogendoorn was gevraagd om bij de fakkeltocht een toespraak te houden. Naast de toespraak sprak hij ook zijn waardering uit voor Menning die met de Taks Force het initiatief heeft genomen voor de fakkeltocht.

Lieve mensen,

Een fakkeltocht ter nagedachtenis aan jongeren die niet meer bij ons zijn. Niet meer bij ons zijn, omdat het leven hen te zwaar is geworden. Jongeren met nog een hele toekomst voor zich, maar die in hun leven geen perspectief meer zagen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

WEZEP - Van maandag 2 november tot en met vrijdag 6 november is de Stationsweg afgesloten tussen de Industrieweg en de Prinses Margrietlaan in Wezep. Ook de spoorwegovergang is afgesloten voor het gemotoriseerde verkeer. Dit is nodig om de omgeving van het NS-station in Wezep veiliger en aantrekkelijker te maken. De werkzaamheden bestaan uit het vervangen van de asfaltlaag van de Stationsweg tussen de Industrieweg en de Prinses Margrietlaan. Vorige week is dit al gedaan aan de Stationsweg tussen de Keizersweg en de Industrieweg.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - De gemeente Oldebroek biedt bij inschrijving grond in kortdurende pacht of huur aan voor het jaar 2016.

Het gaat om de volgende percelen:

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Ouderenorganisatie SWO (Senioren Wezep Oldebroek) is weer begonnen met het preventief huisbezoek bij 75-plussers. Deze keer zijn de senioren geboren in 1936 t/m 1940 aan de beurt. De gemeente Oldebroek vindt het een goed initiatief. Inmiddels hebben deze inwoners al een uitnodiging gehad en zijn de huisbezoeken begonnen. De respons ligt op ruim 50%. 

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

woz

OLDEBROEK - Gemeenten bepalen de WOZwaarde van gebouwen en grond. De WOZ-waarde wordt onder andere gebruikt voor de belasti ngheffing. De Waarderingskamer controleert ieder jaar of gemeenten de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) goed uitvoeren. Bij een aantal gemeenten voert de Waarderingskamer daar een diepgaand onderzoek voor uit. De gemeente Oldebroek is dit jaar voor zo’n onderzoek geselecteerd.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

WEZEP - Als ondernemer bent u van harte welkom voor het ontmoetingsmoment voor ondernemend Oldebroek. Het thema is duurzame bedrijvigheid. Dit komt terug in de 3 agenda-onderwerpen van deze avond.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Het college van Burgemeester en Wethouders stelt aan de gemeente-raad voor om in te stemmen met het plan om vanaf de start van 2016 reclamebelasting te gaan heffen in de kernen Oldebroek en Wezep.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Voor de “Opfriscursus Rijvaardigheid voor ouderen”, die op 2 en 3 november in Oldebroek wordt georganiseerd, is zeer grote belangstelling. Zo groot zelfs, dat het maximaal aantal deelnemers (60 in totaal) inmiddels is bereikt. Dat betekent dat de inschrijving is gesloten. 

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Op zaterdag 2 mei is, tijdens een oldtimershow in Oosterwolde, een ongeluk gebeurd met een hoogwerker. De impact van het ongeval was groot; er is één persoon overleden en er waren elf gewonden. Het incident heeft veel vragen opgeroepen en er is door het Openbaar Ministerie een onderzoek ingesteld naar de toedracht. Om, onafhankelijk van de resultaten van dit onderzoek, op een aantal vragen al een antwoord te vinden heeft het college van de gemeente Oldebroek het initiatief genomen om zelf ook goed naar het eigen handelen te kijken. Hiervoor is een interne evaluatie opgesteld, gericht op de vergunningverlening en handhaving rondom het incident.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Het college van de gemeente Oldebroek presenteert de gemeenteraad voor 2016 wederom een sluitende begroting. Aandachtspunten en wensen van de gemeenteraad, zoals aandacht voor monumentenzorg en peuterspeelzalen, zijn grotendeels opgenomen in deze begroting. Ook is het college verheugd dat er in het komende jaar voor de inwoners van Oldebroek geen sprake is van lastenverzwaring. De gemeenteraad neemt op 12 november een besluit over de begroting.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - De gemeente Oldebroek en ondernemers in de gemeente hebben behoefte aan duidelijke regels voor zowel permanente als tijdelijke reclame-uitingen. Zo bestaat er nu soms onduidelijkheid over waar de grens ligt tussen commerciële en ideële reclameuitingen. Hierdoor is het voor de gemeente lastig om goed te kunnen anticiperen op ontwikkelingen van reclame-uitingen en kan wildgroei niet worden tegengegaan. Dit kan uiteindelijk de omgeving en het straatbeeld verstoren.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

SNOEIHOUT

OLDEBROEK - U kunt uw tak- en snoeihout gratis laten ophalen door de firma ABL. Dat kan tijdens de takkenroute die de gemeente vier keer per jaar organiseert. Op donderdag 29 oktober 2015 is de derde ronde van dit jaar. Wilt u uw tak- en snoeihout laten ophalen, dan kunt u dit doen door een mail te sturen naar: abl.ede@hetnet.nl met daarin uw naam, adres, woonplaats en postcode. Telefonisch kan dit via (0318) 61 42 27. Aanmelden kan tot en met woensdag 28 oktober 2015 vóór 12.00 uur.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

TEST

OLDEBROEK - Verkeerssituaties zijn aan veranderingen onderhevig en ook verkeersregels veranderen van ti jd tot ti jd. Veel verkeersdeelnemers, vooral ouderen, hebben hier nogal eens moeite mee. Om die reden organiseert Veilig Verkeer Nederland afdeling Oldebroek voor 60-plussers van de gemeenten Oldebroek en Elburg een theorie– en rijvaardigheidstest, de zogenaamde Opfriscursus Rijvaardigheid ouderen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Vanaf 26 oktober worden in het buitengebied van Oosterwolde en Oldebroek op diverse plaatsen bomen gesnoeid. Ook de gehele kern van Oldebroek is deze keer aan de beurt. De werkzaamheden starten aan de Winterdijk en duren ongeveer vier tot vijf weken. Door deze werkzaamheden kan enige verkeershinder ontstaan.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

WEZEP - Vrijdag 16 oktober bezocht het college van de gemeente Oldebroek het bedrijf CêlaVita in Wezep. Dit gebeurde in het kader van de werkbezoeken van het college. De bestuurders willen graag weten wat er speelt in de gemeente en daarmee ook bij bedrijven en werkgevers. De werkbezoeken, die het gehele jaar door worden gedaan, zijn hier een goede manier voor. Cêla Vita is een van de grotere bedrijven binnen de gemeentegrenzen. Bovendien is CêlaVita een erkend leerbedrijf. Het college liet zich dan ook graag bijpraten over lopende zaken en nieuwe ontwikkelingen bij het bedrijf.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - anaf vrijdag 16 oktober laten de gemeente Oldebroek en de stichting GBKN (Grootschalige Basiskaart Nederland) metingen uitvoeren van verschillende gebouwen, wegen en later toegevoegde uitbreidingen. Medewerkers van GeoCensus voeren de metingen uit.

Medewerkers van GeoCensus voeren de metingen uit. Het is mogelijk dat ook bij uw woning of pand een medewerker langskomt om metingen te verrichten. De metingen worden vanaf de buitenkant van uw woning of pand verricht.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)