OLDEBROEK - Roel Jonker is er druk mee. In de stuurgroep van het Sociaal Team is hij een van de vertegenwoordigers van de vrijwilligersorganisaties van de gemeente Oldebroek. “Het Sociaal Team is volop in ontwikkeling, maar je merkt al dat er steeds beter wordt samengewerkt. En we worden als informele organisaties serieus genomen, we zijn een belangrijke partner.” Roel Jonker is, behalve lid van de stuurgroep, bestuurslid van Senioren Wezep Oldebroek (SWO).

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

IMG 20160211 152910

OLDEBROEK - Wethouder Harm Westerbroek heeft vandaag het startsein gegeven voor de sloop van de nog overgebleven bebouwing van het Amsbergterrein in Oldebroek. Het nieuwe bestemmingsplan voor deze locatie, gelegen aan de Zuiderzeestraatweg tussen Wezep en Oldebroek, biedt de mogelijkheid voor de bouw van vier vrijstaande woningen. Een belangrijk doel van de ontwikkeling van het terrein is ook om de mooie en waardevolle doorzichten naar het achterliggende open poldergebied te herstellen. Wethouder Westerbroek van de gemeente Oldebroek: “Het Amsbergterrein, waar vroeger de melkfabriek stond, is nog één van de overgebleven locaties in de gemeente Oldebroek die verdere ontwikkeling nodig heeft. Omdat de planontwikkeling veel tijd heeft gekost ben ik heel blij met het bereiken van deze mijlpaal. Het plangebied wordt na de sloop bouwrijp gemaakt voor woningbouw.”

Foto's Bert-Jan Dokter

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Het Sociaal Team is een intensieve samenwerking tussen meerdere organisaties. Gemeente, WMO, Stimenz, MEE Veluwe, Delta Wonen en Icare maken onderdeel uit van het Sociaal Team. Ook is er een nauwe samenwerking met Centrum voor Jeugd en Gezin en meer dan 10 vrijwilligersorganisaties die binnen de gemeente Oldebroek actief zijn. Niet meer verschillende loketten, maar één plaats voor alle vragen. Of het nu gaat over werk, vrijwilligerswerk, wonen, ondersteuning, activiteiten, welzijn, inkomen of zorg: iedere werkdag kunnen inwoners tussen negen en twaalf uur binnen lopen in het Dorpshuis Wezep. Bellen kan de hele dag via telefoonnummer (0525)- 63 83 33. Het mailadres is sociaalteam@oldebroek.nl.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

open

OLDEBROEK  - 155 is een landelijk noodloket (155-red-een-bedrijf), speciaal voor ondernemers die in zwaar weer zijn gekomen, of daarin terecht dreigen te komen. De gemeente wil dit soort situaties graag helpen voorkomen. Daarom kunt u samen met een professionele ondernemersspecialist kijken welke stappen u kunt zetten naar de toekomst. Als ondernemer uit de gemeente Oldebroek kunt u tijdens kantooruren direct contact opnemen met het telefoonnummer: 088 999 0 155 óf 24 uur per dag via internet: www.155.nl

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Door het gebruik van zonne-energie kunnen huiseigenaren hun huis flink verduurzamen. De gemeente Oldebroek stimuleert dit en heeft daarom een duurzaamheidslening beschikbaar. De gedachte achter de lening is dat met de besparing op de energierekening de lening afgelost kan worden. Hiermee vallen de lasten voor de duurzaamheidslening voor huiseigenaren vaak geheel of voor een groot deel weg.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OVM platformOLDEBROEK - Oldebroek voor Mekaar platform voor initiatieven van inwoners is van start gegaan. Het is een uniek platform met een website en borden op locatie. In Nederland is deze combinatie nieuw. Samen met enkele organisaties verrichtte burgemeester Adriaan Hoogendoorn vrijdag de opening. Hij onthulde bij een van de initiatieven ‐ het opknappen van een oude begraafplaats in Wezep ‐ het bijhorende bord met toelichting en QR code. Deze code leidt direct naar www.oldebroekvoormekaar.nl.

Voor de fotoreportage, klik HIER.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Op woensdag 10 februari start de landelijke actie ‘Ik Pas’. Ik Pas staat voor een fris begin van het nieuwe jaar en de uitdaging jezelf aangaan door 30 of 40 dagen geen alcohol te drinken. In de gemeente Oldebroek is op maandag 8 februari 16.00 uur het officiële startsein in de kantine van de Wezepse Tennis Club (WTC). Tijdens deze start wordt met water geproost op de actie en worden de ‘Ik Pas’ armbandjes uitgedeeld. Bij de start zijn aanwezig wethouder Liesbeth Vos, Rudolf Hu-berts van Goed bezig Oldebroek, Berend Oosterhuis van straathoekwerk Nummer-13 en Fred Huberts, voorzitter van de Wezepse Tennis Club (WTC). Geïnteresseerden en deelnemers aan de actie zijn van harte welkom in de kantine van WTC.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Werkbezoek college van Guilik

OLDEBROEK - Ook in het nieuwe jaar brengt het college van BenW regelmatig een bedrijfsbezoek aan ondernemers in de gemeente: op 5 februari was de beurt aan slagerij Van Guilik, Hoeve op Vollenhof en speeltoestelbouwer IJslander. Het college bezoekt regelmatig lokale bedrijven en organisaties om zich te laten informeren over actuele thema’s en nieuwe ontwikkelingen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

WEZEP - Maandag 8 februari komt De Christenvrouw Wezep - Hattemmerbroek bijeen in de Pauluskerk. Het eendagsbestuur zal deze avond verzorgen. Het blijft dus een verrassing wat de avond brengt. Aanvang 19.30 uur. Voor info tel. 038 - 3762373

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - In februari kapt de gemeente op diverse locaties in de gemeente Oldebroek een aantal bomen. Door de werkzaamheden kan er enige verkeershinder ontstaan, maar de wegen blijven wel bereikbaar. Voor het kappen van de bomen is een kapvergunning verleend. De gemeente gaat de bomen kappen omdat deze te groot voor hun standplaats worden, een slechte conditie hebben of de wortels van de bomen veroorzaken rioolverstoppingen of ondermijnen de bestrating. De bomen worden gekapt door medewerkers van de gemeente.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

belasting

OLDEBROEK - Eind januari heeft de gemeente Oldebroek de aanslagen van de gemeentelijke belastingen voor 2016 verstuurd. Voor de aanslagen afvalstoffenheffing en rioolheffing voor woningen kunnen particulieren en ondernemers met een laag inkomen in aanmerking komen voor kwijtschelding van die belastingen. Voor belastingen die zijn opgelegd aan een bedrijf wordt geen kwijtschelding verleend. Voor de afvalstoffenheffing voor extra afvalcontainers is ook geen kwijtschelding mogelijk.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

MAU

OLDEBROEK - Binnen de aansturing van de gemeentelijke organisatie vindt met ingang van 1 maart een wijziging plaats.

Bert Brand stopt namelijk na vijf jaar als gemeentesecretaris. Hij bekleedt vanaf 1 maart de functie van voorzitter College van Bestuur van Scholengemeenschap De Meerwaarde in Barneveld. Maurits van de Geijn - de huidige eenheidsmanager Dienstverlening en Bedrijfsvoering - neemt de functie van gemeentesecretaris voorlopig waar.

Schrijf reactie (0 Reacties)

WEZEP - Op een locatie aan de Klompenmakersweg in Wezep gaat de gemeente 33 Eritrese vrouwen huisvesten met een verblijfstatus. De eigenaren van het pand - de gebroeders Terwel - hebben vandaag samen met de gemeente Oldebroek een inloopbijeenkomst georganiseerd voor omwonenden. Op ruim vijftig adressen in de buurt heeft de eigenaar een uitnodiging bezorgd voor dit inloopmoment. De verwachting is dat de eerste nieuwe bewoners in de tweede helft van februari arriveren.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

zonnepanelen

OLDEBROEK - In de gemeente Oldebroek is de duurzaamheidslening voor huiseigenaren die energiebesparende maatregelingen aan hun woning uitvoeren erg populair. De gemeenteraad heeft daarom in de raadsvergadering van 28 januari besloten extra budget voor deze regeling beschikbaar te stellen. Daarnaast komt er een nieuwe soortgelijke regeling voor sportverenigingen en maatschappelijke organisaties. Het extra budget voor deze regelingen is in totaal 2 miljoen euro. De raad heeft ook besloten budget beschikbaar te stellen voor zonnepanelen op acht gemeentelijke gebouwen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Ondertekening overeenkomst Zeuven Heuvels

WEZEP - Voor de ontwikkeling van bedrijventerrein de Zeuven Heuvels, gelegen naast het station in Wezep, hebben projectontwikkelaar BBG projecten uit Oldebroek en de gemeente Oldebroek op woensdag 27 januari een overeenkomst gesloten. In de intentie overeenkomst die nu is getekend zijn alle belangrijke afspraken over dit proces vastgelegd. Het gaat om de bouw van maximaal 61 nieuwe woningen op de locatie van het huidige bedrijventerrein.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OOSTERWOLDE - In 2014 hebben de scholen in de gemeente Oldebroek aangegeven voor Integrale Kindcentra te willen gaan. Basisschool De Wegwijzer in Oosterwolde zet nu de stap om te komen tot een Integraal Kindcentrum. Het aantal leerlingen van De Wegwijzer is de laatste jaren gegroeid. Naast een uitbreiding voor de peuteropvang, krijgt de school 165 m2 extra aan lokalenruimte. Het college van B&W stelt aan de gemeenteraad voor om geld vrij te maken voor deze uitbreiding.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

uNU12gaa

OLDEBROEK - CycloMedia gaat foto’s maken in de gemeente Oldebroek In februari gaat het bedrijf Cyclomedia foto’s maken vanaf de openbare wegen in de gemeente Oldebroek. Cyclomedia is een bedrijf dat gemeenten ondersteunt met het maken van foto’s, metingen en het verzamelen van andere gegevens van de openbare ruimte. De foto’s worden door de gemeente gebruikt voor bijvoorbeeld inspectie en beheer van de openbare ruimte, WOZ-taxaties en ontwikkeling van ruimtelijke plannen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

input

OLDEBROEK - Op woensdag 13 januari is aan Patrick Posthuma, Carsten Bruinink en Angelique Hoogland een certificaat uitgereikt. Deze drie jongeren hebben de afgelopen periode laten zien dat ze zelfstandig de reis naar school kunnen maken. In mei 2015 is in de gemeente Oldebroek het project MEE Op Weg gestart. MEE op Weg wordt in veel gemeenten in Nederland aangeboden. Zowel kinderen en jongeren als volwassenen en ouderen die van aangepast vervoer gebruik maken, kunnen hieraan deelnemen. Sommige leerlingen maken van jongs af aan gebruik van deur-tot-deurvervoer. Het project MEE op Weg van MEE Veluwe biedt hen de mogelijkheid om meer zelfredzaam te worden in verkeer en vervoer. Het kan een hele stap zijn om de reis naar school alleen te maken. Deze jongeren zijn de uitdaging aangegaan en met succes!

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - In de gemeente Oldebroek is de schade tijdens de jaarwisseling afgenomen ten opzichte van vorig jaar. De totale kosten zijn € 26.362,33 (waarvan € 7.840,- kosten voor gemeentelijke ureninzet).Burgemeester Adriaan Hoogendoorn: “De schade is dit jaar circa twintig procent minder dan na de vorige jaarwisseling. Maar ik vind dat we samen met onze partners en inwoners naar substantieel minder schades moeten werken. Hoewel de schade nog steeds hoog is, is de jaarwisseling zelf relatief rustig verlopen. Wel waren er her en der in de gemeente illegale brandstapels.” De gemeente heeft deze in aanloop van en op oudejaarsdag verwijderd.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Op 29 januari 2016 verstuurt de gemeente Oldebroek de aanslagbiljetten gemeentelijke belastingen voor 2016 (met daarop de WOZ-beschikking). Inwoners die zich daar voor hebben aangemeld, ontvangen het aanslagbiljet digitaal via de Berichtenbox van MijnOverheid.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)