OOSTERWOLDE - Op 1 mei 2015 om 14.00 uur krijgt het fietspad tussen de Driemerkenweg en de Wijkerwoldweg in Oosterwolde een nieuwe naam. Het fietspad krijgt de naam Lancasterpad. Langs dit pad is op 22 juni 1944 een Engelse Lancaster LL 955 neergehaald waarbij de zeven bemanningsleden zijn omgekomen. Tijdens de opening zullen burgemeester Hoogendoorn en initiatiefnemer dhr. Dickhof een informatiebord onthullen met de details van deze gebeurtenis. De Oranjevereniging en leerlingen van De Wegwijzer in Oosterwolde en het Noordermerk in Noordeinde zijn bij de opening aanwezig. Belangstellenden zijn van harte welkom om aan te sluiten. Na het officiële gedeelte is er tijd om na te praten en een kopje koffie te drinken.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

lint

OLDEBROEK - Vrijdag 24 april ontvingen vijf inwoners van de gemeente Oldebroek een Koninklijke onderscheiding van burgemeester Hoogendoorn. Dat gebeurde tijdens een feestelijke bijeenkomst, de zogenaamde Lintjesregen, in het gemeentehuis. Eén gedecoreerde heeft zijn onderscheiding in Hattem ontvangen, omdat zijn activiteiten vooral gericht zijn op Hattem. Alle gedecoreerden werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Hoogendoorn sprak de gedecoreerden toe en reikte de Koninklijke onderscheiding uit namens Zijne Majesteit de Koning. “Alle gedecoreerden zetten zich al gedurende lange tijd in voor de maatschappij, zonder daar iets voor terug te verwachten. Ze zijn dan ook sprekende voorbeelden van Oldebroek voor Mekaar“, aldus burgemeester Hoogendoorn.

Kijk HIER voor foto's van Alida Bosma

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

HATTEMERBROEK - Nadat in de commissievergadering Ruimte & Grond van 3 december 2014 is besloten de behandeling van het raadsvoorstel over het windmolenpark Hattemerbroek voorlopig uit te stellen komt dit onderwerp nu terug op de raadsagenda. In de afgelopen tijd is over het voorstel een aanvullend advies gevraagd aan de Commissie m.e.r. en is het onderwerp opnieuw in Provinciale Staten besproken. Dit alles heeft niet geleid tot nieuwe feiten of inzichten. Het voorstel van het college van B&W om hieraan medewerking te verlenen gaat nu opnieuw voor besluitvorming naar de gemeenteraad.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Vanaf week 18 laten de gemeente Oldebroek en de stichting GBKN (Grootschalige Basiskaart Nederland) metingen uitvoeren van allerlei gebouwen, wegen, met name later toegevoegde uitbreidingen. Het kan gebeuren dat ook bij uw woning of pand iemand langskomt om metingen te verrichten.

De metingen worden uitgevoerd omdat alle gebouwen, met bijgebouwen et cetera, correct in zowel de gemeentelijke als de landelijke administratie vermeld moeten staan. Door bijvoorbeeld uitbreidingen is dit niet meer altijd het geval. Vanwege de efficiency laten de gemeente en de stichting GBKN de metingen samen uitvoeren.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

HATTEMERBROEK - Op 1 juli draagt de gemeente Oldebroek het beheer en dagelijks onderhoud van haar gymzaal in Hattemerbroek over aan het bestuur van dorpshuis De Bouwakker. Beide partijen gaan een overeenkomst aan voor vijf jaar. Op termijn wil De Bouwakker overwegen of verlenging inclusief overname van het groot onderhoud haalbaar is. Door de overdracht blijft de gymzaal voor het dorp behouden en krijgt het verenigingsleven in Hattemerbroek een nieuwe impuls.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

koe

OLDEBROEK - Op 1 januari 2013 is de Wet plattelandswoning inwerking getreden. De wet maakt het mogelijk om een agrarische bedrijfswoning als plattelandswoning te bestemmen. De woningen houden voor de wet het karakter van een bedrijfswoning, maar kunnen wel door iemand anders worden bewoond. Dit kan niet zo maar. De gemeente moet kijken naar een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. Daarom heeft de gemeente voorwaarden gesteld aan de omzetting van een agrarische bedrijfswoning naar een plattelandswoning.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Op 4 mei vindt elk jaar in Nederland de Nationale Herdenking plaats. Tijdens deze dodenherdenking wordt om 20.00 uur in het hele land twee minuten stilte in acht genomen voor de Nederlandse oorlogsslachtoffers. Ook in de gemeente Oldebroek staan we hierbij stil. De Oranjeverenigingen van Oosterwolde, Oldebroek en Wezep organiseren op 4 mei herdenkingsceremonies. Op 5 mei is het tijd voor de viering van de bevrijding.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Gaat u het gemeenteplantsoen schoffelen of boodschappen doen voor de buurvrouw? Voor de één een vreemde vraag, voor de ander allang werkelijkheid. Hoe dan ook, de overheid gaat er wel degelijk van uit dat we als inwoners steeds meer zelf gaan doen. Maar gebeurt dat ook en wil of kan iedereen dit wel? Uw gemeente onderzoekt dit en wil graag van u weten wat u ervan vindt.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Het spreekuur van de dorpscontactambenaar van Oldebroek, Frans Hoogenraad, zal zijn op dinsdag 28 april 2015, van 19.00 – 20.00 uur, in het gemeentehuis.

Het spreekuur op 21 april, van 19.00 – 20.00 uur in de Talter vervalt.

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Op donderdag 21 mei wordt een bijeenkomst georganiseerd waarbij de nieuwe Omgevingswet centraal staat. De gemeente Oldebroek vertelt tijdens deze bijeenkomst hoe zij zich voorbereidt op deze nieuwe wet. De bijeenkomst start om 15.00 uur. De locatie is de Zeuven Heuvels, Stationsweg 110 in Wezep.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

WEZEP - Op maandag 20 april geeft burgemeester Adriaan Hoogendoorn het officiële startsein voor de nieuwbouw van de brandweerkazerne. De brandweer, nu nog gevestigd in Hattemerbroek, verhuist naar Wezep. De kazerne komt in het bestaande gemeentewerfcomplex aan de Rondweg.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

smiley Hbroek

HATTEMERBROEK - Dinsdag 7 april nam het Dorpsoverleg Hattemerbroek de Digitale Snelheids Display (DSD) in gebruik. De aanschaf en plaatsing is geboren uit eigen initiatief en heeft als doel de verkeersveiligheid in het dorp te vergroten door weggebruikers bewust te maken van hun rijgedrag. De verkeersveiligheid is voor de inwoners en zo ook voor het Dorpsoverleg Hattemerbroek al jaren een vast agendapunt. De snelheidsmeter is aangeschaft uit het gemeentelijk dorpsbudget (Dorpsgericht Werken). Vanuit dit budget worden breed gedragen lokale initiatieven bekostigd.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Het gemeentehuis van Oldebroek is op maandag 27 april (Koningsdag) en op maandag 4 mei en dinsdag 5 mei (Bevrijdingsdag) gesloten en telefonisch niet bereikbaar.

De storingsdiensten zijn telefonisch wel bereikbaar, kijk op www.oldebroek.nl/contact.

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK  - Op 17 april is het precies 70 jaar geleden dat Oldebroek bevrijd is. Hier wordt bij stilgestaan door het overdragen van de adoptie van het monument in Wezep. Ook hebben de Oranjeverenigingen van Oosterwolde, Oldebroek en Wezp dit jaar weer een mooi programma georganiseerd op 4 en 5 mei.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - De gemeente Oldebroek biedt bij inschrijving agrarische grond aan in kortdurende pacht of huur vanaf 1 mei tot en met 31 december 2015. Het gaat om de volgende percelen:
a. een perceel grond aan de Rustenburgsweg in Oldebroek, ca. 0.27.00 ha groot (sectie H, nummer 5041 gedeeltelijk);
b. twee percelen grond aan De Hagen in Oldebroek, ca. 0.93.25 ha en 2.50.23 ha groot (sectie AK nummer 1179 gedeeltelijk).

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Sinds 1 maart 2015 is het aan de balie van het gemeentehuis in Oldebroek alleen nog mogelijk om met de pinpas te betalen. Na de eerste maand met deze nieuwe werkwijze is het tijd voor een eerste korte terugblik.

Wethouder Lydia Groot: “De invoering van het alleen-pinnen-beleid is over het algemeen goed en soepel verlopen”. In de periode voorafgaand aan de start zijn er persberichten verschenen en hebben we de burgers actief geïnformeerd. En nu zie je op verschillende plaatsen in het gemeentehuis aankondigingen over het alleen met de betaalpas te kunnen betalen. Ook worden burgers bij het aanvragen van producten actief geïnformeerd; telefonisch, persoonlijk of digitaal.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

WEZEP - Het college van B&W heeft een bezoek gebracht aan de Willem de Zwijgerkazerne. Er is kennis gemaakt met de nieuwe eigenaren, die zich verenigd hebben in ‘Willem de Zwijger Vastgoed bv’. De toekomstplannen voor deze mooie locatie zijn inmiddels gepresenteerd, waarbij het behoud van het cultureel erfgoed voor de toekomst voorop staat. “Het is goed om te zien dat er partijen zijn die willen investeren in de Willem de Zwijgerkazerne en er iets moois van willen maken zodat deze bijzondere locatie voor de toekomst behouden blijft”, aldus wethouder Westerbroek.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Brussel

OLDEBROEK - Op 1 april reisde een groep van dertig Oldebroeker agrarisch ondernemers en gemeentebestuurders gezamenlijk af naar Brussel om daar het Europees Parlement te bezoeken. Het reisgezelschap ging hiermee in op een uitnodiging van Europarlementariër mevrouw Annie Schreijer-Pierik. Zij is namens het CDA lid van de Commissies Milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid, Landbouw en plattelandsontwikkeling en Visserij en deelt haar ervaringen in Brussel graag met belanghebbenden in het land.

Lees meer >

Schrijf reactie (1 Reacties)

OLDEBROEK - Het winkel- en koopgedrag van consumenten verandert voortdurend, onder meer door de opkomst van het online shoppen. Om goed op deze veranderingen in te kunnen spelen, is onderzoek naar het koopgedrag van consumenten nodig. In april start I&O Research daarom weer een grootschalig onderzoek om in beeld te
krijgen waar inwoners boodschappen doen en winkelen en hoe tevreden ze hierover zijn. Ook de gemeente Oldebroek neemt hier aan deel.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - De dorpscontactambtenaren Frans Hoogenraad, Johan Neevel en Peter Zoombelt houden in april weer een inloopspreekuur in de dorpen. Hier kunt u terecht met al uw vragen en ideeën over uw leef- en woonomgeving. Alle spreekuren zijn in de plaatselijke dorpshuizen. Vooraf aanmelden is niet nodig.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)